Utforsk yrker

Fortell hva du er interesser i eller hva du kan – og vi vil vise deg yrker som kan passe for deg

Skjul interesser
Utdanningsnivå

603

Adjunkt

Interesser: Pedagogikk og Barn

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.

Advokat

Interesser: Lov og orden og Samfunn

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Advokatassistent

Interesser: Lov og orden og Kontor og administrasjon

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.

Advokatsekretær

Interesser: Lov og orden og Kontor og administrasjon

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

AFIS-fullmektig

Interesser: Transport og Luftfart

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Agronom

Interesser: Dyr, Landbruk, Klima og miljø, Natur og Økonomi

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Aksjemegler

Interesser: Økonomi

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Aktivitør

Interesser: Helse, Mennesker og Barn

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Aktuar

Interesser: Økonomi

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Akupunktør

Interesser: Alternativ behandling

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.

Allmennlege

Interesser: Helse og Mennesker

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Aluminiumskonstruktør

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Ambassadør

Interesser: Samfunn og Jobb i utlandet

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Ambulansearbeider

Interesser: Helse, Sikkerhet og beredskap og Transport

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Anestesilege

Interesser: Helse og Mennesker

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Anestesisykepleier

Interesser: Helse og Mennesker

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.

Animatør

Interesser: IT og data, Design, Teknologi og Kunst og kultur

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Anleggsgartner

Interesser: Bygg og anlegg, Landbruk og Natur

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Anleggsmaskinfører

Interesser: Transport og Bygg og anlegg

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Anleggsmaskinmekaniker

Interesser: Bygg og anlegg, Mekanikk og Transport

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Anleggsrørlegger

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Ansatt i Forsvaret

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Lov og orden, Luftfart, Sjøfart, Jobb i utlandet og Ledelse

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.

Antikvar

Interesser: Historie, Kunst og kultur og Samfunn

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.

Apoteker

Interesser: Helse, Ledelse, Salg og service og Kontor og administrasjon

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Interesser: Helse og Salg og service

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Interesser: Bygg og anlegg og Ledelse

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Interesser: Industri, Teknologi og Mekanikk

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.

Arbeidsmedisiner

Interesser: Helse, Samfunn og Mennesker

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

Arealplanlegger

Interesser: Samfunn, Natur, Lov og orden og Design

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Arkeolog

Interesser: Historie og Samfunn

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Arkitekt

Interesser: Design og Bygg og anlegg

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Arkivar

Interesser: Historie, Samfunn og Kontor og administrasjon

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Aromaterapeut

Interesser: Alternativ behandling

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlingen av pasienter.

Arrangementsplanlegger

Interesser: Salg og service og Kunst og kultur

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Art director

Interesser: Media og kommunikasjon

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

Asfaltør

Interesser: Bygg og anlegg og Transport

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Astronaut

Interesser: Teknologi og Realfag

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Astronom

Interesser: Teknologi og Realfag

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Au pair

Interesser: Barn, Språk og Jobb i utlandet

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.

Audiograf

Interesser: Helse og Mennesker

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Audiopedagog

Interesser: Pedagogikk og Helse

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Automatiker

Interesser: Elektronikk og Mekanikk

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Avioniker

Interesser: Elektronikk, Transport og Luftfart

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Avisbud

Interesser: Salg og service

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.

Avløser

Interesser: Landbruk, Natur og Dyr

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.

Badevakt

Interesser: Sikkerhet og beredskap og Idrett

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

Baker

Interesser: Mat og drikke og Salg og service

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Banemontør

Interesser: Transport og Bygg og anlegg

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Barista

Interesser: Salg og service, Mat og drikke og Reiseliv

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.

Barne- og ungdomsarbeider

Interesser: Barn og Pedagogikk

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Barne- og ungdomspsykiater

Interesser: Helse og Barn

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.

Barne- og ungdomspsykolog

Interesser: Barn og Helse

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.

Barnehageassistent

Interesser: Barn og Pedagogikk

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Barnehagelærer

Interesser: Pedagogikk og Barn

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagestyrer

Interesser: Barn og Pedagogikk

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

Barnekirurg

Interesser: Helse og Barn

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.

Barnelege

Interesser: Helse og Barn

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.

Barnesykepleier

Interesser: Helse, Barn og Mennesker

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Barnevernspedagog

Interesser: Barn og Pedagogikk

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Bartender

Interesser: Salg og service, Mat og drikke og Reiseliv

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.

Bas/Nettmann

Interesser: Sjøfart, Fiskeri og havbruk og Ledelse

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Båtbygger

Interesser: Sjøfart og Håndverk

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.

Betongfagarbeider

Interesser: Bygg og anlegg

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Bibliotekar

Interesser: Språk, Kunst og kultur og Salg og service

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Bilberger

Interesser: Transport

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.

Billakkerer

Interesser: Salg og service og Transport

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Billedkunstner

Interesser: Kunst og kultur og Salg og service

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

Interesser: Mekanikk og Transport

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

Interesser: Mekanikk og Transport

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Bilpleier

Interesser: Salg og service og Transport

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.

Bilsalmaker

Interesser: Håndverk

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.

Bilselger

Interesser: Salg og service og Transport

Bilselgere selger biler.

Bilskadereparatør

Interesser: Mekanikk og Transport

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Bioingeniør

Interesser: Realfag og Helse

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Biokjemiker

Interesser: Realfag, Helse, Natur og Industri

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Interesser: Realfag, Natur, Fiskeri og havbruk, Industri, Landbruk og Dyr

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Biopat

Interesser: Alternativ behandling

En biopat bruker alternative behandlingsformer, som for eksempel ernæringsterapi og urtemedisin, i behandling av pasienter.

Bioteknolog

Interesser: Realfag, Teknologi, Natur, Industri, Olje, gass og energi og Helse

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Bistandsarbeider

Interesser: Jobb i utlandet, Samfunn og Mennesker

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

Blikkenslager

Interesser: Håndverk og Bygg og anlegg

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.

Blomsterdekoratør

Interesser: Salg og service, Design, Natur og Håndverk

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.

Blyglasshåndverker

Interesser: Design og Håndverk

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.

Bokhandler

Interesser: Salg og service, Språk og Kunst og kultur

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.

Bøkker

Interesser: Håndverk og Design

Bøkkeren lager tretønner.

Bonde

Interesser: Dyr, Landbruk og Natur

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Bore- og vedlikeholdsoperatør

Interesser: Olje, gass og energi, Mekanikk og Industri

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Børsemaker

Interesser: Håndverk

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.

Brannforebygger

Interesser: Bygg og anlegg

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Branningeniør

Interesser: Sikkerhet og beredskap og Teknologi

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Brannkonstabel

Interesser: Sikkerhet og beredskap og Lov og orden

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Brønnborer fastland

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Brønnoperatør

Interesser: Olje, gass og energi og Industri

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

Interesser: Olje, gass og energi, Elektronikk og Industri

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

Interesser: Olje, gass og energi, Mekanikk og Industri

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

Interesser: Olje, gass og energi, Mekanikk, Teknologi og Industri

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Brønnoperatør komplettering

Interesser: Olje, gass og energi, Mekanikk og Industri

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Brønnoperatør kveilerør

Interesser: Olje, gass og energi, Mekanikk og Industri

En brønnoperatør i kveilerøroperasjoner vedlikeholder, reparerer, klargjør og feilsøker hydraulisk utstyr. Arbeidet foregår både til havs og på land.

Brønnoperatør sementering

Interesser: Olje, gass og energi, Bygg og anlegg og Industri

En brønnoperatør i sementering driver med sementering og fundamentering av oljebrønner. Arbeidet foregår til havs under krevende forhold.

Bryst- og endokrinkirurg

Interesser: Helse og Mennesker

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.

Bunadtilvirker

Interesser: Design, Kunst og kultur og Håndverk

En bunadtilvirker syr bunader.

Buntmaker

Interesser: Design og Håndverk

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.

Bussjåfør

Interesser: Transport og Salg og service

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg, miljøvennlig og komfortabel måte.

Butikkmedarbeider

Interesser: Salg og service

Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.

Butikksjef

Interesser: Salg og service og Økonomi

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.

Byggdrifter / vaktmester

Interesser: Bygg og anlegg og Elektronikk

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Byggingeniør

Interesser: Bygg og anlegg

Byggingeniøren spiller en sentral rolle i utredning, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og fungerer ofte som leder på byggeplasser.

Chassispåbygger

Interesser: Mekanikk og Industri

En chassispåbygger spesialtilpasser kjøretøy for transport av mennesker, dyr, varer og gods. En chassispåbygger må kunne gjøre tilpasninger av kjøretøy tilpasset ulike behov i samfunnet så både kunder og brukere får kjøretøy tilpasset sitt behov.

CNC-operatør

Interesser: Mekanikk, Industri og Teknologi

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Dansepedagog

Interesser: Pedagogikk og Kunst og kultur

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.

Danser

Interesser: Kunst og kultur og Idrett

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Dataanalytiker (data scientist)

Interesser: IT og data

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

Dataelektroniker

Interesser: Elektronikk, IT og data og Industri

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.

Dataingeniør

Interesser: IT og data og Teknologi

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Designer

Interesser: Design og Håndverk

En designer gir gjenstander og produkter form og funksjon.

Diakon

Interesser: Mennesker og Religion

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Diakonimedarbeider

Interesser: Mennesker og Religion

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Dimensjonskontrollør

Interesser: Bygg og anlegg, Mekanikk og Industri

Dimensjonskontrolløren kontrollerer at alle deler og sammensettinger av et produkt stemmer ut i fra tegninger og spesifikasjoner.

Diplomat

Interesser: Samfunn, Jobb i utlandet og Språk

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

Dirigent

Interesser: Kunst og kultur og Ledelse

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

Dommer

Interesser: Lov og orden og Samfunn

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

Dramaturg

Interesser: Kunst og kultur

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.

Driftsoperatør i idrettsanlegg

Interesser: Idrett og Bygg og anlegg

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.

Duojár

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.

Dykker

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Olje, gass og energi og Fiskeri og havbruk

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.

Dyrefagarbeider

Interesser: Dyr

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.

Dyrepasser

Interesser: Dyr og Natur

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.

Dyrepleier

Interesser: Dyr og Natur

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

E-sportsutøver

Interesser: IT og data og Idrett

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.

Eiendomsmegler

Interesser: Salg og service og Økonomi

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Eksponeringsdesigner

Interesser: Design og Salg og service

Eksponeringsdesignere lager konsepter, utstillinger og messestander.

Elektriker

Interesser: Elektronikk og Bygg og anlegg

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektrofagarbeider

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg og Industri

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Elektroingeniør

Interesser: Elektronikk, Industri og Bygg og anlegg

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektroreparatør

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg og Industri

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.

Energimontør

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg, Olje, gass og energi og Natur

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Energioperatør

Interesser: Elektronikk, Bygg og anlegg og Olje, gass og energi

Energioperatører monterer og drifter produksjonsanlegg for energi, for eksempel kraftanlegg og strømtransformatorer.

Ergoterapeut

Interesser: Helse og Mennesker

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og jobber for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ernæringskokk

Interesser: Mat og drikke

Ernæringskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.

Etterforsker

Interesser: Lov og orden og Sikkerhet og beredskap

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Eurytmist

Interesser: Pedagogikk, Kunst og kultur og Alternativ behandling

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.

Fabrikksjef, fiske

Interesser: Industri, Fiskeri og havbruk og Ledelse

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.

Fagarbeider industriell matproduksjon

Interesser: Industri og Mat og drikke

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med fremstilling av mat- og drikkevarer i en moderne industri.

Fagarbeider sjømatproduksjon

Interesser: Mat og drikke, Fiskeri og havbruk og Industri

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Interesser: Mat og drikke og Fiskeri og havbruk

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

Interesser: Industri og Fiskeri og havbruk

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Interesser: Håndverk, Industri og Design

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Fagoperatør i industritekstilfaget

Interesser: Industri og Håndverk

Fagoperatøren i industritekstilfaget lager tradisjonsrike og nyskapende tekstiler fra råmateriale til ferdige tekstiler.

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

Interesser: Elektronikk, Olje, gass og energi, Teknologi og Industri

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.

Fagoperatør i limtreproduksjonsfaget

Interesser: Håndverk, Industri og Bygg og anlegg

En limtrearbeider lager produkter av limtre.

Fagoperatør i plastfag

Interesser: Mekanikk og Industri

Faoperatører i plastfaget utvikler, framstiller og optimaliserer produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte ved bruk av håndverksmessige metoder og maskiner.

Fagoperatør i polymerkompositt / herdeplast

Interesser: Industri

Som fagoperatør i polymerkomposittfaget lager du deler og komponenter av herdeplast til bruk i stadig flere industriprodukter for å sikre høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning.

Fagoperatør i produksjonsteknikk

Interesser: Industri og Mekanikk

En fagoperatør i produksjonsteknikk drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Fagoperatør i termoplast

Interesser: Industri

En fagoperatør i termoplast lager produkter som rør, foringer og emballasje i termoplast.

Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

En fagoperatør i trelast og limtreproduksjon lager trelastprodukter og komponenter i limtre som brukes i bygninger, bruer, interiør og trevarer.

Fagoperatør i trelastfaget

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

En fagoperatør i trelastfaget jobber med produksjon av trelast.

Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører)

Interesser: Bygg og anlegg og Transport

Fagoperatører kran- og løfteoperasjoner, også kalt kranførere, betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Familierådgiver

Interesser: Mennesker og Samfunn

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.

Farmasøyt

Interesser: Helse og Realfag

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Fengselsbetjent

Interesser: Lov og orden og Sikkerhet og beredskap

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Ferskvarehandler

Interesser: Salg og service og Mat og drikke

En ferskvarehandler behandler og selger råvarer som sjømat, kjøtt og ost, og tilbereder mat til ferskvaredisken. Du gir også tilberedningstips til kunder.

Filigranssølvsmed

Interesser: Håndverk og Design

Filigranssølvsmeden lager bunadsølv.

Filmfotograf

Interesser: Media og kommunikasjon

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.

Filolog

Interesser: Språk og Historie

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Filosof

Interesser: Samfunn og Historie

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Finansanalytiker

Interesser: Økonomi

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.

Finmekaniker

Interesser: Mekanikk og Håndverk

En finmekaniker arbeider med produksjon av mekaniske komponenter og produkter i mindre dimensjoner.

Fiskehelsebiolog

Interesser: Dyr, Fiskeri og havbruk og Realfag

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.

Fisker

Interesser: Fiskeri og havbruk, Mat og drikke, Natur og Sjøfart

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Fjell- og bergverksarbeider

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med uttak og sikring av berg og produksjon av pukk og grus.

Flygeleder

Interesser: Transport og Luftfart

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Flyinstruktør

Interesser: Transport og Luftfart

Flyinstruktører er piloter med etterutdanning. Som flyinstruktør lærer du fremtidige piloter å fly sikkert og i henhold til flygereglene.

Flyktningkonsulent

Interesser: Samfunn og Mennesker

Som flyktningkonsulent bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere.

Flymekaniker

Interesser: Transport og Luftfart

En flymekaniker er en samlebetegnelse på flysystemmekaniker, flystrukturmekaniker, flymotormekaniker og avioniker.

Flymotormekaniker

Interesser: Mekanikk og Luftfart

En flymotormekaniker overhaler, reparerer, tester og utfører service på luftfartøyets motorer.

Flystrukturmekaniker

Interesser: Mekanikk og Luftfart

En flystrukturmekaniker jobber på luftfartøyets struktur og komponenter.

Flysystemmekaniker

Interesser: Luftfart, Mekanikk og Elektronikk

En flysystemmekaniker utfører vedlikehold av luftfartøy og komponenter.

Flytekniker

Interesser: Luftfart og Mekanikk

Flyteknikere har ansvaret for å godkjenne fly som luftdyktige etter vedlikehold og reparasjon.

Førerhundtrener

Interesser: Dyr og Pedagogikk

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Forfatter

Interesser: Språk og Kunst og kultur

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Forgyller

Interesser: Design og Håndverk

En forgyller lager gylne overflater.

Forlagsmedarbeider

Interesser: Kunst og kultur og Media og kommunikasjon

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.

Forretningsutvikler

Interesser: Salg og service, Økonomi og Forskning og innovasjon

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.

Forsikringsrådgiver

Interesser: Salg og service og Kontor og administrasjon

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.

Forsker

Interesser: Forskning og innovasjon, Realfag, Samfunn, Jobb i utlandet og Teknologi

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Førsteamanuensis

Interesser: Forskning og innovasjon

En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Fotballdommer

Interesser: Idrett

Som fotballdommer sørger du for at fotballkamper gjennomføres i henhold til regelverket.

Fotballspiller

Interesser: Idrett

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

Fotballtrener

Interesser: Idrett

Profesjonelle fotballtrenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Fotograf

Interesser: Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Fotojournalist

Interesser: Media og kommunikasjon

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Fotterapeut

Interesser: Helse og Mennesker

Fotterapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

Frisør

Interesser: Skjønnhet og velvære og Salg og service

Frisøren klipper, former, farger og endrer strukturen til ulike typer hår.

FU-operatør

Interesser: Olje, gass og energi, Teknologi og Fiskeri og havbruk

FU-operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Fylkesskogmester

Interesser: Landbruk og Kontor og administrasjon

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Fysiker

Interesser: Realfag, Forskning og innovasjon og IT og data

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

Fysioterapeut

Interesser: Helse og Mennesker

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Gartner

Interesser: Landbruk og Natur

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.

Garver

Interesser: Håndverk og Industri

Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.

Geofysiker

Interesser: Realfag, Natur og IT og data

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

Geograf

Interesser: Samfunn og Natur

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Geokjemiker

Interesser: Realfag, Olje, gass og energi, Industri og IT og data

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.

Geolog

Interesser: Realfag, Olje, gass og energi og Industri

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Geriater

Interesser: Helse og Mennesker

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Gestaltterapeut

Interesser: Alternativ behandling og Mennesker

En gestaltterapeut er en som bruker samtaleterapi i behandlingen av klienter.

Gipsmaker

Interesser: Design, Håndverk og Bygg og anlegg

En gipsmaker arbeider med gips til bygninger og kunstformål.

Gjenvinningsoperatør

Interesser: Samfunn og Klima og miljø

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Gjørtler

Interesser: Håndverk

Gjørtleren lager eller restaurerer gjenstander i messing og bronse.

Glassblåser

Interesser: Håndverk og Design

Glassblåseren lager glassprodukter.

Glassfagarbeider

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Som glassfagarbeider kan du blant annet jobbe som glassmontør, rammemaker, bilglassmontør eller med bygging av fasader.

Grafisk designer

Interesser: Design, Media og kommunikasjon og IT og data

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Gravferdskonsulent

Interesser: Mennesker, Salg og service og Religion

En gravferdskonsulent hjelper etterlatte i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for etterlatte ved dødsfall.

Gravør

Interesser: Design og Håndverk

Gravøren lager inngraveringer på ulike typer gjenstander.

Gründer

Interesser: Ledelse, Forskning og innovasjon, Salg og service og Økonomi

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.

Grunnskolelærer

Interesser: Pedagogikk og Barn

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse,

Guide

Interesser: Reiseliv, Salg og service og Jobb i utlandet

Som guide leder du omvisninger for besøkende.

Gullsmed

Interesser: Design og Håndverk

Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

Gynekolog

Interesser: Helse og Mennesker

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Håndbokbinder

Interesser: Håndverk

Håndbokbinderen binder inn og reparerer bøker.

Håndvever

Interesser: Design og Håndverk

En håndvever vever tekstiler.

Havbrukstekniker

Interesser: Fiskeri og havbruk

En havbrukstekniker jobber med drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg og tekniske løsninger knyttet til det.

Havforsker

Interesser: Realfag og Natur

Som havforsker kan du forske på alt fra bittesmå plankton til store sjøpattedyr. Du kan undersøke havbunnens geologi eller du kan studere havets kjemi eller fysikk – som havstrømmer, bølger og tidevann.

Havnesjef

Interesser: Sjøfart, Transport og Ledelse

Havnesjefen har det økonomiske og administrative ansvaret for havnen. Denne personen overvåker og administrerer trafikk i og rundt norske havner.

Heismontør

Interesser: Elektronikk og Bygg og anlegg

Heismontører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Helsefagarbeider

Interesser: Helse og Mennesker

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Helsesekretær

Interesser: Kontor og administrasjon og Helse

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.

Helsesykepleier

Interesser: Helse og Barn

Som helsesykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges helhetlige helse.

Hematolog

Interesser: Helse og Mennesker

En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.

Herreskredder

Interesser: Design og Håndverk

En herreskredder syr tilpassede herreklær.

Hestefaglært

Interesser: Dyr og Landbruk

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Historiker

Interesser: Historie og Kunst og kultur

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Hjelpearbeider innen bygg og anlegg

Interesser: Bygg og anlegg

En hjelpearbeider i bygg og anlegg hjelper til med ufaglært arbeid.

Hjelpearbeider innen industri og produksjon

Interesser: Industri og Mekanikk

En hjelpearbeider innen industri og produksjon arbeider i en bedrift som produserer en type produkter.

Hjemmehjelp

Interesser: Mennesker og Salg og service

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Hjulutrustningsreparatør

Interesser: Mekanikk og Transport

Hjulutrustningsreparatører reparerer hjul, hjuloppheng og bremser på alle typer kjøretøy.

HMS-ingeniør

Interesser: Sikkerhet og beredskap og Helse

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Homeopat

Interesser: Alternativ behandling

En homeopat er en alternativ behandler som bruker homeopatiske legemidler i sin behandling.

Hotelldirektør

Interesser: Økonomi, Ledelse og Reiseliv

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Hotellmedarbeider

Interesser: Reiseliv og Salg og service

En hotellmedarbeider jobber på et hotell, og kan ha mange ulike arbeidsoppgaver.

Hovmester

Interesser: Mat og drikke

Hovmesteren passer på at gjestene blir tatt godt imot, og at de får den servicen de skal ha.

Hovslager

Interesser: Dyr og Håndverk

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Hudlege

Interesser: Helse og Mennesker

En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.

Hudpleier

Interesser: Skjønnhet og velvære

En hudpleier fremmer sunn hud, forebygger hudproblemer og behandler hud, ansikt og kropp.

Husøkonom

Interesser: Økonomi og Reiseliv

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.

Hydrolog

Interesser: Realfag og Natur

Som hydrolog jobber du med problemstillinger knyttet til utnyttelse av vannressurser.

Idrettskonsulent

Interesser: Idrett og Samfunn

En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Idrettstrener

Interesser: Pedagogikk, Barn og Idrett

En idrettstrener planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og konkurranse.

Idrettsutøver

Interesser: Idrett

Som profesjonell idrettsutøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.

IKT-servicemedarbeider

Interesser: IT og data

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Illustratør

Interesser: Design, Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

Indremedisiner

Interesser: Helse og Mennesker

Som indremedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer i indre organer.

Industridesigner

Interesser: Design og Industri

Industridesignere skaper og utvikler innovative og funksjonelle produktiver.

Industriell overflatebehandler

Interesser: Bygg og anlegg og Industri

En industriell overflatebehandler behandler stål, lettmetall, betong og annet materiale som skal brukes på land og på sjøen.

Industrimaler

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

Industrimaleren utfører korrosjonsvern på stål, metall og betong.

Industrimekaniker

Interesser: Mekanikk og Industri

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industrimontør

Interesser: Industri, Mekanikk og Sjøfart

En industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til et bredt spekter av virksomheter i industrien.

Industrioppmåler

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

En industrioppmåler jobber gjerne sammen med andre fagarbeidere for å kvalitetssikre produksjonen gjennom målemetoder i henhold til krav og spesifikasjoner.

Industrirørlegger

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

Industrirørleggeren er en fagarbeider som monterer røropplegg, og utfører sveising og platearbeid.

Industrisnekker

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

En industrisnekker produserer møbler og innredninger i større skala.

Industritapetserer

Interesser: Industri og Bygg og anlegg

Som industritapetserer bruker du avanserte maskiner i produksjon av ulike møbler av forskjellige materialer.

Influencer

Interesser: Salg og service og Media og kommunikasjon

Influencere jobber med markedsføring i sosiale medier på vegne av ulike annonsører.

Ingeniør

Interesser: Realfag og Teknologi

Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt.

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Interesser: Klima og miljø, Bygg og anlegg, Olje, gass og energi og Realfag

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Innholdsprodusent

Interesser: Media og kommunikasjon og IT og data

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.

Innkjøper

Interesser: Økonomi og Salg og service

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger.

Inspisient

Interesser: Kunst og kultur

En inspisient arbeider med sceneforestillinger, for eksempel på et teater. Inspisienten er ansvarlig for avviklingen av prøver og forestillinger.

Instrumentalpedagog

Interesser: Pedagogikk og Kunst og kultur

Instrumentalpedagogen arbeider med undervisning i ett eller flere musikkinstrumenter.

Intensivsykepleier

Interesser: Helse og Mennesker

En intensivsykepleier behandler og pleier pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom og skade.

Interaksjonsdesigner

Interesser: IT og data, Design og Media og kommunikasjon

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Interiørarkitekt

Interesser: Design

En interiørarkitekt planlegger hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig.

Interiørkonsulent

Interesser: Design

Interiørkonsulenter planlegger gode og funksjonelle løsninger for innredning av rom. De innreder for private hjem, bedrifter og offentlige rom.

Isolatør

Interesser: Bygg og anlegg

Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.

IT-administrator

Interesser: IT og data og Teknologi

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

IT-arkitekt

Interesser: IT og data og Teknologi

Som IT-arkitekt skal du planlegge helhetlige IT-system og sørge for at forskjellige IT-løsninger passer sammen.

IT-driftstekniker

Interesser: IT og data

IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

IT-konsulent

Interesser: IT og data og Teknologi

Som IT-konsulent har du meget gode kunnskaper om datateknologi.

IT-leder

Interesser: IT og data, Ledelse og Teknologi

Som IT-leder er du ansvarlig for bedriftens IT-funksjon. Du kan også lede et IT-selskap.

IT-prosjektleder

Interesser: IT og data, Ledelse, Kontor og administrasjon og Økonomi

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.

IT-utvikler (fagbrev)

Interesser: IT og data

IT-utviklere utvikler, designer og integrerer fleksible IT-løsninger for samfunn og bedrifter.

Jobbveileder

Interesser: Samfunn og Mennesker

En jobbveileder hjelper mennesker å komme tilbake til jobb eller mestre jobben de har.

Jordmor

Interesser: Helse, Barn og Mennesker

En jordmor følger den gravide kvinnen under svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor tar også livmorhalsprøver, utfører veiledning i forbindelse med familieplanlegging og har samtaler i forkant av- og oppfølgning etter abort.

Journalist

Interesser: Media og kommunikasjon og Samfunn

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Julenissen

Julenissen bor og jobber på Nordpolen.

Jurist

Interesser: Lov og orden, Ledelse og Kontor og administrasjon

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Kabinpersonale fly

Interesser: Transport, Luftfart, Salg og service, Reiseliv og Jobb i utlandet

Som kabinpersonale har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Kantinemedarbeider

Interesser: Mat og drikke og Salg og service

Som kantinemedarbeider lager du kald og varm mat. Kundebehandling er også en viktig del av jobben.

Kaptein

Interesser: Sjøfart, Transport og Jobb i utlandet

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Kardiolog

Interesser: Helse og Mennesker

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Karriereveileder

Interesser: Pedagogikk og Mennesker

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

Kateket

Interesser: Pedagogikk, Barn, Samfunn og Religion

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge.

Keramiker

Interesser: Design og Håndverk

En keramiker lager kopper, fat og figurer i leire.

Kirketjener

Interesser: Kontor og administrasjon og Religion

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Kirkeverge

Interesser: Kontor og administrasjon og Religion

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.

Kiropraktor

Interesser: Helse og Mennesker

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Kirurg

Interesser: Helse og Mennesker

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

Kjemiingeniør

Interesser: Realfag, Olje, gass og energi, IT og data og Industri

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Kjemiker

Interesser: Realfag, Olje, gass og energi og IT og data

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Kjeveortoped

Interesser: Helse og Mennesker

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

Kjøkkensjef

Interesser: Mat og drikke

En kjøkkensjef leder arbeidet på et kjøkken.

Kjole- og draktsyer

Interesser: Design og Håndverk

En kjole- og draktsyer syr klær til enkeltkunder eller til små kolleksjoner.

Kjøttskjærer

Interesser: Mat og drikke og Salg og service

En kjøttskjærer skjærer ned hele dyreskrotter til fileter, biffer og produksjonskjøtt.

Klesdesigner

Interesser: Design og Håndverk

Som klesdesigner utvikler og bestemmer du snitt, form, materiale, farger og funksjon for klær.

Klinisk ernæringsfysiolog

Interesser: Mat og drikke og Helse

En kliniske ernæringsfysiolog har god kunnkap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og bruker denne kunnskapen til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Klinisk sosionom

Interesser: Helse og Mennesker

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Kokk

Interesser: Mat og drikke

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

Kommunikasjonsrådgiver

Interesser: Media og kommunikasjon og Språk

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Komponist

Interesser: Kunst og kultur

En komponist lager musikk.

Komposittbåtbygger

Interesser: Sjøfart, Håndverk og Industri

Komposittbåtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Konditor

Interesser: Mat og drikke

Konditorer lager, pynter og setter sammen kaker.

Konduktør

Interesser: Transport og Salg og service

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konservator

Interesser: Historie og Kunst og kultur

Konservatorens oppgave er å bevare og vedlikeholde kulturminner fra å bli nedbrutt og ødelagt over tid. En konservator kan jobbe med et bredt spekter av materialer.

Konsulent

Interesser: Samfunn, Økonomi, IT og data og Salg og service

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.

Konsulent i offentlig sektor

Interesser: Samfunn, Kontor og administrasjon og Økonomi

Konsulent og førstekonsulent er blant de vanligste stillingstitlene for offentlige ansatte i Norge.

Koreograf

Interesser: Kunst og kultur

En koreograf arbeider kunstnerisk med dans og bevegelse.

Kostøkonom

Interesser: Mat og drikke og Økonomi

Kostøkonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Kostymesyer

Interesser: Design, Håndverk og Kunst og kultur

En kostymesyer lager kostymer til scene, film og tv.

Kreftsykepleier

Interesser: Helse og Mennesker

Kreftsykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Kriminolog

Interesser: Samfunn og Lov og orden

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Kulde- og varmepumpetekniker

Interesser: Elektronikk og Bygg og anlegg

En kulde- og varmepumpetekniker er en elektrofagarbeider som monterer, vedlikeholder og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Kulturhistoriker / kulturviter

Interesser: Kunst og kultur, Samfunn og Historie

En kulturhistoriker undersøker menneskets samspill med omgivelsene.

Kulturskolelærer

Interesser: Kunst og kultur, Pedagogikk og Mennesker

En kulturskolelærer underviser barn og unge i kunst- og kulturfag.

Kundeansvarlig (salg)

Interesser: Salg og service

En kundeansvarlig innen salg har et overordnet ansvar for enkelte kunder.

Kunderådgiver i bank

Interesser: Økonomi og Kontor og administrasjon

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

Kunst- og kulturformidler

Interesser: Kunst og kultur

Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, bibliotek, museer og gallerier.

Kunsthåndverker

Interesser: Design og Håndverk

En kunsthåndverker arbeider med kunstprosjekter ut ifra ulike materialer som glass, keramikk, metall, tekstil, tre og lær.

Kunsthistoriker

Interesser: Historie og Kunst og kultur

En kunsthistoriker beskriver og tolker kunstverk, og setter kunstverk og arkitektur inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Kunstner

Interesser: Kunst og kultur

Som kunstner utøver eller skaper du kunstutrykk som skal dekorere, vekke følelser, fortelle historier eller dele opplevelser.

Kurator

Interesser: Kunst og kultur og Historie

Som kurator planlegger og gjennomfører du utstillinger, ofte i museer og gallerier.

Kurvmaker

Interesser: Håndverk og Design

Kurvmakere lager og reparerer kurver, møbler og andre flettegjenstander.

Kystskipper

Interesser: Sjøfart og Fiskeri og havbruk

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

Laborant

Interesser: Realfag, Forskning og innovasjon og Industri

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

Lærer

Interesser: Realfag, Pedagogikk og Barn

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Landbruksdirektør

Interesser: Landbruk og Kontor og administrasjon

Landbruksdirektøren har ansvar for spørsmål og oppgaver innen jordbruk i fylket.

Landbruksmaskinmekaniker

Interesser: Mekanikk og Landbruk

Landbruksmaskinmekanikeren vedlikeholder og reparerer maskiner til landbruket. Arbeidet foregår oftest på spesialverksteder.

Landbruksrådgiver

Interesser: Landbruk og Kontor og administrasjon

Landbruksrådgivere arbeider med rådgiving til landbruket.

Landbrukssjef

Interesser: Landbruk og Klima og miljø

Landbrukssjefen har det landbruksfaglige ansvaret i en kommune.

Landmåler

Interesser: Teknologi, Bygg og anlegg, Kontor og administrasjon og Natur

Som landmåler måler du opp grenser rundt eiendommer.

Landskapsarkitekt

Interesser: Bygg og anlegg og Natur

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss, og jobber for at det blå og grønne får sin plass.

Låsesmed

Interesser: Elektronikk, Sikkerhet og beredskap og Mekanikk

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Leder

Interesser: Ledelse, Kontor og administrasjon og Økonomi

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lege

Interesser: Helse og Mennesker

Som lege diagnostiserer og behandler du sykdommer og skader hos mennesker.

Legemiddelkonsulent

Interesser: Helse og Salg og service

En legemiddelkonsulent selger og markedsfører legemidler til leger, apotek og sykehus.

Lektor

Interesser: Pedagogikk, Mennesker, Språk, Historie, Realfag, Samfunn og Barn

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Lingvist

Interesser: Språk og Kunst og kultur

En lingvist er en person som forsker på, eller jobber med språk og tale. Lingvister kan også kalles språkforskere eller språkvitere. Som lingvist har du utdanning innen språkvitenskap.

Litteraturviter

Interesser: Kunst og kultur, Språk og Historie

En litteraturviter har studert litteraturvitenskap, som er studiet av litterære tekster. Litteraturvitenskap har spesiell vekt på skjønnlitteratur.

Logistikkoperatør

Interesser: Transport og Industri

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver.

Logoped

Interesser: Språk, Pedagogikk og Barn

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Lokomotivfører

Interesser: Transport og Reiseliv

En lokfører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Los

Interesser: Sjøfart, Sikkerhet og beredskap og Natur

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Lufthavnbetjent

Interesser: Sikkerhet og beredskap og Luftfart

En lufthavnbetjent jobber med flysikkerhet, beredskap og vedlikehold på en flyplass.

Lungespesialist

Interesser: Helse og Mennesker

Som spesialist i lungesykdommer behandler og overvåker du sykdommer i luftveisorganene.

Lydkunstner

Interesser: Kunst og kultur

Som lydkunstner formidler du kunstopplevelser gjennom lyd og musikk.

Lydtekniker

Interesser: Elektronikk og Kunst og kultur

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Lystekniker

Interesser: Elektronikk og Kunst og kultur

Lysteknikeren er med på å utforme og gjenomfør belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

Maler

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Manuellterapeut

Interesser: Helse og Mennesker

Manuellterapeuter er videreutdannede fysioterapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Marin bioteknolog

Interesser: Teknologi, Realfag og Natur

Marine bioteknologer jobber ofte som produktutviklere.

Marinbiolog

Interesser: Realfag og Natur

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

Maritim elektriker

Interesser: Elektronikk og Sjøfart

Som maritim elektriker er du fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Markedsfører

Interesser: Salg og service og Media og kommunikasjon

En markedsfører utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

Markedssjef

Interesser: Økonomi og Salg og service

Markedssjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Maskiningeniør

Interesser: Mekanikk, Teknologi og Realfag

Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Maskinist

Interesser: Sjøfart og Mekanikk

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og plattformer.

Maskinsjef

Interesser: Sjøfart, Mekanikk, Ledelse og Jobb i utlandet

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Maskør- og parykkmaker

Interesser: Skjønnhet og velvære og Kunst og kultur

Som maskør- og parykkmaker lager du karakterer på aktører og skuespillere ved hjelp av ulike teknikker med sminke, parykker, hår eller spesialeffekter.

Massasjeterapeut

Interesser: Alternativ behandling og Skjønnhet og velvære

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.

Matematiker

Interesser: Realfag og Teknologi

Matematikere bruker abstrakt tenkning og logikk for å løse problemer, utvikle teorier og utforske matematiske konsepter.

Matros

Interesser: Sjøfart, Fiskeri og havbruk, Transport og Jobb i utlandet

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på skip.

Mattekniker

Interesser: Helse, Mat og drikke, Landbruk, Realfag og Fiskeri og havbruk

Matteknikere kontrollerer matvarer for å sikre at de holder den kvaliteten som forventes.

Matteknolog

Interesser: Helse, Mat og drikke, Landbruk, Fiskeri og havbruk, Realfag og Industri

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.

Mediedesigner

Interesser: Media og kommunikasjon og Design

Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon gjennom design og produksjon av medierelaterte produkt fra nettsider til plakater.

Mediegrafiker

Interesser: Media og kommunikasjon og Design

Som mediegrafiker jobber du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Medietekniker

Interesser: Media og kommunikasjon

En medietekniker planlegger og gjennomfører en hel produksjon, på ulike plattformer - helt fra idé til ferdig produkt.

Megler

Interesser: Salg og service

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.

Mekaniker

Interesser: Mekanikk, Håndverk og Industri

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

Menighetspedagog

Interesser: Pedagogikk, Barn og Religion

En menighetspedagog underviser i kirken.

Meteorolog

Interesser: Realfag, Klima og miljø og IT og data

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Mikrobiolog

Interesser: Realfag, Helse, Mat og drikke og Industri

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Miljøarbeider

Interesser: Samfunn, Barn og Pedagogikk

Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

Miljørådgiver

Interesser: Samfunn og Klima og miljø

En miljørådgiver gir veiledning og faglige råd i miljøspørsmål.

Miljøterapeut

Interesser: Samfunn og Mennesker

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Misjonær

Interesser: Jobb i utlandet og Religion

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land enn ditt eget. Du har et arbeid der denne formidlingen er hovedinnholdet, eller du arbeider innen helt andre fagområder, og kan ha mer praktisk orienterte oppgaver.

Møbeldesigner

Interesser: Design og Håndverk

Møbeldesigneren designer møbler og interiør.

Møbelsnekker

Interesser: Håndverk

En møbelsnekker velger, bearbeider og setter sammen materialer til møbler.

Møbeltapetserer

Interesser: Design og Håndverk

En møbeltapetserer stopper og trekker om møbler.

Modell

Interesser: Skjønnhet og velvære og Jobb i utlandet

En modell engasjeres for å vise klær, smykker eller andre gjenstander. Modeller er ofte ansatt i et modellbyrå.

Modellbygger

Interesser: Industri og Mekanikk

En modellbygger lager modeller til industriprodukter.

Modist

Interesser: Design og Håndverk

Som modist jobber du med design og produksjon av hatter og andre hodeplagg.

Motormekaniker

Interesser: Mekanikk og Sjøfart

Motormekanikere reparerer båtmotorer.

Motorsykkelmekaniker

Interesser: Mekanikk og Transport

Motorsykkelmekanikere utfører service og reparasjoner på motorsykler.

Mur-og flislegger

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Museumsformidler

Interesser: Kunst og kultur, Historie, Pedagogikk og Barn

En museumsformidler planlegger og gjennomfører opplegg på museer. Det kan være omvisninger, utstillinger eller foredrag.

Musiker

Interesser: Kunst og kultur

Musikere skaper, fremfører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Musikkpedagog

Interesser: Kunst og kultur, Pedagogikk, Barn og Mennesker

Musikkpedagogen underviser i musikk. Som musikkpedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Musikkprodusent

Interesser: Kunst og kultur

Som musikkprodusent jobber du med produksjon av musikk, ofte fra idé til ferdig innspilling.

Musikkterapeut

Interesser: Helse, Kunst og kultur og Mennesker

Som musikkterapeut bruker du musikk og musikkopplevelser for å fremme helse, trivsel og utvikling hos mennesker.

Naprapat

Interesser: Helse og Skjønnhet og velvære

En naprapat behandler pasienter med smerter og problemer i muskler og ledd.

Naturforvalter

Interesser: Natur og Klima og miljø

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Nautisk instrumentmaker

Interesser: Mekanikk, Sjøfart, Elektronikk, Design og Håndverk

En nautisk instrumentmaker lager og vedlikeholder instrumenter som brukes til navigasjon og havforskning.

NDT-kontrollør

Interesser: Industri, Jobb i utlandet, Teknologi og Olje, gass og energi

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

Negledesigner

Interesser: Design, Skjønnhet og velvære og Salg og service

En negledesigner jobber som regel på neglesalong med stell og pleie av negler og hender.

Nettverkstekniker

Interesser: IT og data

En nettverkstekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Nevrokirurg

Interesser: Helse og Mennesker

Som nevrokirurg er du lege med spesialisering i å operere i hjerne, nervesystem og ryggrad.

Nevrolog

Interesser: Helse og Mennesker

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

Nevrosykepleier

Interesser: Helse og Mennesker

En nevrosykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

Nukleærmedisiner

Interesser: Helse, Teknologi og Mennesker

En nukleærmedisiner er en lege som benytter radioaktive stoffer til undersøkelse og behandling av pasienter.

Nyrelege

Interesser: Helse og Mennesker

En nyrelege er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på sykdommer i nyrene.

Obduksjonstekniker

Interesser: Helse og Realfag

Obduksjonsteknikeren utfører obduksjoner og steller lik.

Økonom

Interesser: Økonomi, Kontor og administrasjon og Ledelse

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonomikonsulent

Interesser: Økonomi og Kontor og administrasjon

En økonomikonsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Økonomisjef

Interesser: Økonomi, Ledelse og Kontor og administrasjon

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Onkolog

Interesser: Helse og Mennesker

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

Operasjonssykepleier

Interesser: Helse og Mennesker

Operasjonssjukepleie er et fagområde innan spesialsjukepleie der sykepleieren har ansvar for å vareta pasienten før, under og etter ein operasjon.

Optiker

Interesser: Helse, Teknologi og Mennesker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

Optroniker

Interesser: Håndverk og Mekanikk

Optronikeren produserer og reparerer optiske og elektro-opiske instrumenter og apparater.

Øre-nese-hals-spesialist

Interesser: Helse og Mennesker

Som øre-nese-hals-spesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.

Organist/Kantor

Interesser: Kunst og kultur, Ledelse og Religion

Organister og kantorer spiller kirkeorgel og har ansvar for kirkens musikk- og kulturformidling.

Orgelbygger

Interesser: Håndverk, Mekanikk og Design

En orgelbygger bygger nye orgel og vedlikeholder og restaurerer orgler.

Ornitolog

Interesser: Dyr og Natur

Ornitologer er spesialister på fugler. Som ornitolog kan du forvente varierte arbeidsdager både på kontor, i naturen og i laboratorium.

Ortoped

Interesser: Helse og Mennesker

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Ortopediingeniør

Interesser: Helse, Teknologi og Håndverk

Ortopediingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.

Ortopeditekniker

Interesser: Helse, Håndverk og Teknologi

Ortopediteknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Ortoptist

Interesser: Helse og Mennesker

Ortoptister hjelper personer med skjeling og samsynsproblemer.

Oseanograf

Interesser: Realfag, Natur og Klima og miljø

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet, som hvordan havet påvirkes av jorden, og jorden påvirkes av havet.

Osteopat

Interesser: Helse, Alternativ behandling og Mennesker

Osteopater behandler muskel – og skjelettplager og ser på sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.

Oversetter

Interesser: Språk og Kunst og kultur

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Overstyrmann

Interesser: Sjøfart og Ledelse

Som overstyrmann har du ansvar for skipets stabilitet, og for lasting og lossing.

Øyelege

Interesser: Helse og Mennesker

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

Paleontolog

Interesser: Forskning og innovasjon, Dyr og Natur

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.

Patolog

Interesser: Helse og Teknologi

En patolog er en lege som undersøker vev og/eller celler for å se etter sykelige forandringer.

Pedagog

Interesser: Pedagogikk, Barn og Mennesker

Pedagog er en samlebetegnelse på en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

Interesser: Barn, Pedagogikk og Mennesker

En PP-rådgiver jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen/fylkeskommunen og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging og spesialundervisning.

Perfusjonist

Interesser: Helse og Teknologi

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Personalrådgiver

Interesser: Økonomi, Mennesker og Kontor og administrasjon

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter.

Personalsjef

Interesser: Ledelse, Økonomi og Kontor og administrasjon

Som personalsjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Personlig assistent

Interesser: Helse og Mennesker

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Personlig trener

Interesser: Idrett, Skjønnhet og velvære og Salg og service

Som personlig trener hjelper og motiverer du mennesker til å nå treningsmålene sine.

Petroleumsingeniør

Interesser: Olje, gass og energi, Realfag, Teknologi, Jobb i utlandet og Industri

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Pianostemmer

Interesser: Håndverk og Kunst og kultur

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler.

Pilot

Interesser: Transport, Luftfart, Reiseliv og Jobb i utlandet

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Planteinspektør

Interesser: Mat og drikke, Landbruk og Natur

En planteinspektør jobber med kontroll av planter, ofte i forbindelse med import og eksport.

Planteviter

Interesser: Landbruk, Natur og Forskning og innovasjon

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.

Plastikkirurg

Interesser: Helse og Mennesker

Som plastikkirurg hjelper du pasienter med å få tilbake normalt utseende og funksjon etter operasjoner, skader eller misdannelser. Du kan også utføre kosmetisk kirurgi for å endre folks utseende av estetiske grunner.

Platearbeider

Interesser: Bygg og anlegg, Håndverk og Industri

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Pleiemedarbeider

Interesser: Mennesker og Helse

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Politi

Interesser: Lov og orden og Sikkerhet og beredskap

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Politibetjent

Interesser: Lov og orden og Sikkerhet og beredskap

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Politijurist

Interesser: Lov og orden, Samfunn og Ledelse

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Politiker

Interesser: Økonomi, Ledelse, Mennesker, Samfunn, Språk og Lov og orden

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Pølsemaker

Interesser: Mat og drikke

Pølsemakeren jobber med produksjon av pølser og andre kjøttvarer.

Portør

Interesser: Helse og Mennesker

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

Postbud

Interesser: Transport og Salg og service

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Prest

Interesser: Religion og Mennesker

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Produksjonselektroniker

Interesser: Elektronikk, Teknologi og Industri

En produksjonselektroniker produserer elektroniske produkter.

Produktutvikler fiskefôr

Interesser: Industri, Natur, Fiskeri og havbruk, Dyr og Mat og drikke

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Professor

Interesser: Forskning og innovasjon, Jobb i utlandet, Teknologi, Realfag og Pedagogikk

Professoren forsker, underviser og veileder studenter.

Profileringsdesigner

Interesser: Design og Media og kommunikasjon

En profileringsdesigner lager og monterer informasjonsskilt, profileringsløsninger for bedrifter og reklame på transportmidler.

Prosessingeniør

Interesser: Teknologi, Olje, gass og energi, Realfag og Industri

Som prosessingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

Prosjektleder

Interesser: Ledelse og Kontor og administrasjon

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Psykiater

Interesser: Helse og Mennesker

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Psykolog

Interesser: Helse og Mennesker

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Psykoterapeut

Interesser: Helse og Mennesker

Psykoterapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

Rådgiver i offentlig sektor

Interesser: Samfunn og Kontor og administrasjon

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Radiograf

Interesser: Helse og Teknologi

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiolog

Interesser: Helse og Mennesker

En radiolog er en lege som har spesialisert seg på arbeid med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Redaktør

Interesser: Media og kommunikasjon, Språk, Samfunn og Ledelse

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Regissør

Interesser: Kunst og kultur og Ledelse

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Regnskapsfører

Interesser: Økonomi og Kontor og administrasjon

Regnskapsføreren hjelper kundene med regnskapet og gir økonomisk rådgivning som sikrer lønnsom drift.

Reindriftsutøver

Interesser: Dyr, Landbruk og Natur

En reindriftsutøver eier eller drifter rein.

Reiseleder

Interesser: Reiseliv, Salg og service og Ledelse

Reiselederen sørger for at kundene får en god reise.

Reiselivsmedarbeider

Interesser: Reiseliv og Salg og service

Reiselivsmedarbeideren jobber med salg, koordinering og gjennomføring av reiser og opplevelser til kundene.

Rektor/skoleleder

Interesser: Pedagogikk, Barn, Ledelse og Økonomi

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

Rekvisitør

Interesser: Design, Kunst og kultur og Håndverk

Som rekvisitør anskaffer og lager du rekvisitter til forskjellige oppsetninger.

Renholdsoperatør

Interesser: Salg og service

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et godt innemiljø.

Repslager

Interesser: Håndverk

En repslager lager tau for hånd.

Resepsjonist

Interesser: Salg og service og Reiseliv

Resepsjonisten er hotellets ansikt utad, og sørger for at gjestene får et flott opphold ved å gi dem god service, og god informasjon.

Reservedelsekspeditør

Interesser: Salg og service og Mekanikk

Reservedelsekspeditøren har ansvar for reservedeler til kjøretøy.

Revisor

Interesser: Økonomi og Lov og orden

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi. En revisors hovedoppgave er å sikre at informasjon selskaper og organisasjoner gir er til å stole på.

Revmatolog

Interesser: Helse og Mennesker

Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.

Ridelærer

Interesser: Dyr, Barn og Pedagogikk

En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester.

Røkter

Interesser: Landbruk, Dyr og Fiskeri og havbruk

En røkter passer og steller husdyr. Du kan være røkter innen havbruk eller landbruk.

Romteknolog

Interesser: Elektronikk, Realfag, Teknologi og IT og data

Som romteknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Rørlegger

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Røykdykker

Interesser: Sikkerhet og beredskap og Lov og orden

Røykdykkere er brannkonstabler med kurs i røykdykking. Ved brann settes røykdykkere inn i røykfylte og varme områder.

Saksbehandler

Interesser: Kontor og administrasjon og Økonomi

Som saksbehandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Salgsmedarbeider

Interesser: Salg og service

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

Salgssjef

Interesser: Ledelse og Salg og service

En salgssjef har ansvaret for bedriftens salgsvirksomhet og leder salgsteamet.

Salmaker

Interesser: Design og Håndverk

Salmakere lager og reparerer seletøy og saler.

Samfunnsgeograf

Interesser: Samfunn

Som samfunnsgeograf har du kunnskap om hvordan og hvorfor byer, steder og regioner formes og endres.

Samfunnsmedisiner

Interesser: Helse, Forskning og innovasjon og Samfunn

Som samfunnsmedisiner jobber du for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen.

Samfunnsøkonom

Interesser: Økonomi, Samfunn og Forskning og innovasjon

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Samfunnsplanlegger

Interesser: Samfunn og Ledelse

Som samfunnsplanlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller en bestemt sektor i samfunnet.

Sanger

Interesser: Kunst og kultur

En sanger formidler et budskap til publikum gjennom musikken. Sangere må ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse.

Sangpedagog

Interesser: Kunst og kultur og Pedagogikk

Sangpedagoger underviser i sang, enten individuelt eller i grupper.

Scenograf

Interesser: Design og Kunst og kultur

En scenograf er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en forestilling, konsert eller film.

Seilmaker

Interesser: Håndverk og Sjøfart

En seilmaker lager og reparerer seil.

Sekretær

Interesser: Kontor og administrasjon

Som sekretær er du en nøkkelperson for å sikre en effektiv og velfungerende arbeidshverdag på kontorer og arbeidsplasser.

Serigraf

Interesser: Håndverk og Industri

En serigraf trykker motiver, tekst og bilder på ulike gjenstander og materialer.

Service- og administrasjonsmedarbeider

Interesser: Kontor og administrasjon

Service- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Servitør

Interesser: Mat og drikke og Salg og service

Servitøren tar imot bestillinger, serverer mat og gjør sitt beste for at hver enkelt gjest skal trives.

Sexolog

Interesser: Helse og Mennesker

En sexolog gir råd og veiledning, og hjelper deg med å løse eller mestre seksuelle problem.

Signalmontør

Interesser: Elektronikk, Transport og Sikkerhet og beredskap

En signalmontør arbeider med montering og vedlikehold av signalanlegg.

Sikkerhetsrådgiver (IT)

Interesser: IT og data og Sikkerhet og beredskap

Som sikkerhetsrådgiver innen IT er din oppgave å beskytte IT-systemer og informasjon om virksomheten.

Sivilingeniør

Interesser: Realfag, Teknologi og Industri

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, utvikling, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Siviløkonom

Interesser: Økonomi, Ledelse og Kontor og administrasjon

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Sjåfør

Interesser: Transport

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Sjømathandler

Interesser: Salg og service, Mat og drikke og Fiskeri og havbruk

Sjømathandleren selger og bearbeider sjømat.

Skadedyrbekjemper

Interesser: Bygg og anlegg

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

Skipper på fiskefartøy

Interesser: Sjøfart, Fiskeri og havbruk, Natur og Ledelse

Skipperen er sjefen på et fiskefartøy, og har gode kunnskaper om navigasjon og bruk av høyteknologisk fiskeletingsutstyr.

Skipsmegler

Interesser: Økonomi og Sjøfart

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester.

Skipsmotormekaniker

Interesser: Sjøfart og Mekanikk

En skipsmotormekaniker vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Skofagoperatør

Interesser: Industri og Håndverk

Skofagoperatøren masseproduserer sko både maskinelt og manuelt.

Skogbruksleder

Interesser: Landbruk og Ledelse

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

Skogbrukssjef

Interesser: Landbruk, Ledelse og Natur

En skogbrukssjef jobber med skogbruksfaglig rådgivning og saksbehandling i kommuner.

Skogsoperatør

Interesser: Landbruk, Industri og Natur

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Skoleassistent

Interesser: Pedagogikk og Barn

Skoleassistenter spiller en rolle i å opprettholde et effektivt og støttende læringsmiljø, og arbeider tett med både lærere og studenter.

Skolefritidsleder (SFO)

Interesser: Barn, Ledelse og Pedagogikk

En SFO-leder har hovedansvaret i en skolefritidsordning.

Skomaker

Interesser: Håndverk

Skomakeren reparerer sko.

Skriftgransker

Interesser: Lov og orden

En skriftgransker jobber med skriftundersøkelser, ofte innen kriminalteknikk.

Skuespiller

Interesser: Kunst og kultur

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Slakter

Interesser: Mat og drikke

Slaktere avliver dyr og klargjør skrottene for videre bearbeiding.

Smed

Interesser: Håndverk

Smeden smir verktøy, beslag og kunstgjenstander i stål.

Sminkør

Interesser: Skjønnhet og velvære

En sminkør legger sminke og ordner hår, parykker og masker. Sminkører jobber gjerne med film, teater, reklame eller ulike typer arrangementer.

Snekker

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Snekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger.

Sølvsmed

Interesser: Håndverk og Design

En sølvsmed lager og reparerer gjenstander i sølv.

Soneterapeut

Interesser: Alternativ behandling

Soneterapeuter behandler sykdommer ved å stimulere føtter og andre deler av kroppen.

Sosialantropolog

Interesser: Samfunn, Kunst og kultur og Mennesker

En sosialantropolog samler informasjon om menneskers levesett og studerer sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og kulturelle ytringer.

Sosiolog

Interesser: Samfunn og Mennesker

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Sosionom

Interesser: Helse og Mennesker

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Speditør

Interesser: Transport og Lov og orden

Speditører jobber med transport og logistikk.

Spesialist i fordøyelsessykdommer

Interesser: Helse og Mennesker

Som spesialist i fordøyelsessykdommer er du lege og indremedisiner med spesialisering på sykdommer i fordøyelsessystemet.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Interesser: Helse og Mennesker

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er en lege som har spesialisert seg på sykdommer, skader, funksjonssvikt i skjelett og muskler, og opptrening etter ulike sykdommer og skader. 

Spesialpedagog

Interesser: Pedagogikk og Barn

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Interesser: Helse og Mennesker

En spesialsykepleier innen psykisk helse og rus (tidligere også kjent som psykiatrisk sykepleier) har inngående kunnskap og ferdigheter innen fagområdet psykisk helse og/eller rus og avhengighet.

Spilldesigner

Interesser: IT og data og Design

En spilldesigner lager dataspill.

Spillprogrammerer

Interesser: Teknologi og IT og data

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

Sportsdommer

Interesser: Idrett

Som sportsdommer ser du til at idrettskamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket.

Statistiker

Interesser: Realfag, IT og data og Økonomi

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

Statsviter

Interesser: Samfunn, Ledelse og Kontor og administrasjon

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Steinfagarbeider

Interesser: Bygg og anlegg, Håndverk og Industri

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

Stillasbygger

Interesser: Bygg og anlegg

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Stipendiat

Interesser: Forskning og innovasjon

En stipendiat har opptak til et forskerutdanningsprogram, og er ansatt ved et universitet, en høgskole eller en annen forskningsinstitusjon.

Støper

Interesser: Industri, Mekanikk og Håndverk

En støper lager produkter i jern, stål og andre metaller, ofte deler som skal brukes i annen industri.

Storurmaker

Interesser: Mekanikk og Håndverk

En storurmaker vedlikeholder, reparerer og restaurerer store urverk som tårnur og stueur.

Støttekontakt

Interesser: Mennesker

Støttekontakter jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem.

Strikkehåndverker

Interesser: Håndverk og Design

Strikkehåndverkeren strikker for hånd og med strikkemaskin.

Studiekonsulent

Interesser: Kontor og administrasjon

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

Styrmann

Interesser: Sjøfart

Som styrmann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og lasteoperasjoner.

Supportkonsulent

Interesser: IT og data, Salg og service og Mennesker

En supportkonsulent gir teknisk støtte til kunder eller ansatte internt i bedriften.

Sveiser

Interesser: Bygg og anlegg, Håndverk og Industri

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Sykepleier

Interesser: Helse og Mennesker

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Systemutvikler

Interesser: IT og data og Teknologi

Som systemutvikler lager du nye programvare, data- og informasjonssystemer.

Tak- og membrantekker

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Tak- og membrantekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Taksidermist

Interesser: Håndverk og Dyr

Taksidermister stopper ut og preparerer dyr.

Takstingeniør (takstmann)

Interesser: Økonomi og Bygg og anlegg

Som takstingeniør er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere boliger.

Tannhelsesekretær

Interesser: Helse og Kontor og administrasjon

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Tannlege

Interesser: Helse og Mennesker

Som tannlege behandler du sykdommer i munnhule og kjeve.

Tannpleier

Interesser: Helse og Mennesker

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

Tanntekniker

Interesser: Helse, Mennesker og Håndverk

En tanntekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Tatovør

Interesser: Design og Skjønnhet og velvære

En tatovør designer og tatoverer permanente tatoveringer på huden.

Tavlemontør

Interesser: Elektronikk og IT og data

Tavlemontøren bygger, monterer, kobler og kontrollerer elektrotavler.

Taxisjåfør

Interesser: Transport

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

Tegnspråktolk

Interesser: Språk

Som tolk for døve, døvblinde eller hørselshemmede arbeider du med mennesker som trenger tolk for å kommunisere med andre.

Teknisk forfatter

Interesser: Språk, Industri og Media og kommunikasjon

En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Teknisk tegner

Interesser: Bygg og anlegg og IT og data

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Tekstforfatter

Interesser: Språk og Media og kommunikasjon

En tekstforfatter produserer innhold og utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

Tekstilrenser

Interesser: Salg og service

En tekstilrenser jobber med kjemisk rens av ulike tekstiler.

Telefonselger

Interesser: Salg og service

En telefonselger jobber med salg, markedsføring og kundebehandling over telefon.

Telekommunikasjonsmontør

Interesser: Elektronikk og IT og data

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Terapeut

Interesser: Mennesker

Terapi handler om å løse et fysisk eller psykisk problem.

Thoraxkirurg

Interesser: Helse og Mennesker

En thoraxkirurg er en lege som har spesialisert seg på å utføre operasjoner i brystkassen.

Tilkomsttekniker

Interesser: Bygg og anlegg, Mekanikk og Elektronikk

Som tilkomsttekniker (industriklatrer) bruker du utstyr og teknikker fra klatring for å jobbe der hvor det er bratt eller høyt.

Togekspeditør

Interesser: Transport

En togekspeditør sikrer at alle togturer skjer på en sikker og effektiv måte.

Togelektriker

Interesser: Elektronikk og Transport

Som togelektriker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og installasjon av alle typer elektriske anlegg på skinnegående materiell.

Togleder

Interesser: Transport og Sikkerhet og beredskap

Togledere har ansvar for å styre togtrafikken og passe på at togtrafikken foregår på en sikker måte.

Tolk

Interesser: Språk og Jobb i utlandet

En tolk arbeider med muntlig overføring av innholdet fra et språk til et annet.

Toller

Interesser: Lov og orden og Sikkerhet og beredskap

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Tømrer

Interesser: Bygg og anlegg og Håndverk

Tømrere bygger trehus og andre trekonstruksjoner.

Trafikkbetjent (parkering)

Interesser: Lov og orden og Salg og service

Trafikkbetjenter jobber med trafikksikkerhet, parkering og trafikkavvikling.

Trafikklærer

Interesser: Transport og Pedagogikk

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye førere.

Trebåtbygger

Interesser: Sjøfart og Håndverk

En trebåtbygger arbeider med bygging, restaurering og reparasjon av trebåter og fartøy.

Tredreier

Interesser: Håndverk og Design

En tredreier lager runddreide produkter i tre.

Treskjærer

Interesser: Design og Håndverk

En treskjærer former og utsmykker gjenstander i tre.

Trikkefører

Interesser: Transport

En trikkefører kjører trikk og frakter passasjerer langs oppsatte ruter og spor.

Truck- og liftmekaniker

Interesser: Mekanikk

Truck- og liftmekanikere kontroller, feilsøker, vedlikeholder og reparerer trucker og lifter med tilhørende utstyr.

TV-fotograf

Interesser: Media og kommunikasjon

En TV-fotograf formidler hendelser og historier til publikum gjennom bilder.

Undervisningsinspektør

Interesser: Pedagogikk, Barn og Ledelse

Undervisningsinspektøren er en del av skoleledelsen, og legger til rette for undervisning og læring.

Urmaker

Interesser: Mekanikk og Håndverk

En urmaker reparerer, vedlikeholder og restaurerer urverk.

Urolog

Interesser: Helse og Mennesker

Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.

Utmarksforvalter

Interesser: Natur, Kontor og administrasjon og Klima og miljø

Utmarksforvalteren følger opp lover om jakt og fangst av vilt, fiske, naturmangfold, friluftsliv, skogbruk og motorferdsel.

Vaskerioperatør

Interesser: Salg og service

Vaskerioperatøren jobber med industriell vask av tekstiler.

Vei- og anleggsarbeider

Interesser: Bygg og anlegg

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid.

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Interesser: Bygg og anlegg

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren planlegger og drifter vedlikehold av offentlige og private veier.

Vekter

Interesser: Sikkerhet og beredskap, Lov og orden og Salg og service

Vekterens eller sikkerhetsmedarbeiderens jobb er å skape trygghet gjennom blant annet å forebygge ulykker og lovbrudd.

Ventilasjonstekniker

Interesser: Teknologi og Bygg og anlegg

Ventilasjonsteknikeren vedlikeholder og reparerer ventilasjonsanlegg og inneklimainstallasjoner.

Verktøymaker

Interesser: Mekanikk, Håndverk og Industri

Som verktøymaker fremstiller og vedlikeholder du industriverktøy.

Vernepleier

Interesser: Helse og Mennesker

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Veterinær

Interesser: Dyr, Helse og Landbruk

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Videokunstner

Interesser: Media og kommunikasjon og Kunst og kultur

En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder.

Vikler

Interesser: Elektronikk og Mekanikk

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

Vinkelner

Interesser: Mat og drikke

Vinkelnere er faglærte personer i hotell - og restaurantbransjen, med omfattende kunnskaper om vin og andre drikkevarer.

Webdesigner

Interesser: Design og IT og data

Som webdesigner lager du internettsider, og kan jobbe med både innhold og design.

Yrkesfaglærer

Interesser: Pedagogikk og Barn

En yrkesfaglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Yrkessjåfør

Interesser: Transport

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

Fant du ikke noe som passer for deg?

Let i alle registrerte utdanninger i Norge.

Yrker etter bokstav