Gjennomgått i samarbeid med Unge kunstneres samfund 13. januar 2022

Kunstner

Som kunstner utøver eller skaper du kunstutrykk som skal dekorere, vekke følelser, fortelle historier eller dele opplevelser.

Arbeidsoppgaver

Som kunstner skaper eller utøver du en kunstform som skal dekorere, dele en opplevelse, fortelle en historie eller vekke en følelse.

Det finnes mange ulike kunstformer, der man gjerne deler det inn i utøvende og skapende kunst. Utøvende kunst er scenekunst, som dans, skuespill og musikk.

Skapende kunstformer kan være billedkunst, som malekunst, tegnekunst, skulptur, grafikk og bildevev, samt litteratur. Det består også av nyere kunstformer som performance kunst, installasjon, lydkunst, fotokunst, video- og datakunst og grafitti/gatekunst.

Betegnelsen kunstner brukes også om folk som har spesielle ferdigheter, kunnskap eller er spesielt fingernem, for eksempel tryllekunstner, trapeskunster og kunsthåndverker. Arkitektur blir også gjerne omtalt som en kunstform.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg kunstner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en billedkunstner kan være:

 • skape/utøve kunst
 • planlegge prosjekter
 • formidle og vise fram kunsten, for eksempel i et galleri, på en forestilling eller ved å gi ut et skriftlig verk
 • lage utsmykninger for offentlige bygg eller rom (kunst i offentlige rom)
 • undervise eller holde kurs
 • delta på aktuelle arrangementer
 • skrive søknader om oppdrag, prosjektstøtte eller stipend.

Arbeidsoppgavene til en kunstner vil variere ut ifra hvilken kunstform man praktiserer.

Hvor jobber kunstnere?

Over halvparten av kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende. Bare én sjudel av medlemmene av norske kunstorganisasjoner er fast ansatte, og én tidel er frilansere (Kilde: Telemarkforskning 2015). Kunstnere har ofte egne atelier eller i fellesskap med andre kunstnere. Kunstverkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Mange kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk fra bedrifter eller det offentlige. Mange kunstnere har andre jobber ved siden av.

Hvordan er det å jobbe som kunstner?

Intervjuer

Smilende kvinne med lyst hår tatt innendørs

Smykkekunstner

Helle Tangen

– Når jeg har fått utarbeidet en idé og vet omtrent hvordan jeg skal gå frem, så har jeg det veldig gøy med arbeidet mitt, forteller Helle.

Viktige egenskaper for en kunstner

Det viktigste for en kunstner er å ha kunstneriske evner og veldig god estetisk form- og fargesans. Du må også ha sterk motivasjon og stort engasjement for å arbeide med kunst. Tålmodighet og kreativitet er også viktige egenskaper for en kunstner.

Hva tjener kunstnere?

En stor del av kunstnere er selvstendig næringsdrivende. Lønnsstatistikk for personer som er ansatt som kunstnere er ikke typisk yrket. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til kunstner?

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Foruten rene kunstfaglige videreutdanninger, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning for kunsthåndverkere og kunstnere. Studiet går over to semestre, og kvalifiserer til å bli faglærer i formgiving, kunst og håndverk.

Hva jobber kunstutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616411 - Kunstakademiutdanning, fireårig
 • 616408 - Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig
 • 716907 - Master, kunstfag, toårig
 • 716902 - Kunstutdanning, videreutdanning, høyere nivå
 • 716905 - Master, formgiving, kunst og håndverk, toårig
 • 616999 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 516403 - Fagskoleutdanning, grafisk design
 • 616417 - Bachelor, billedkunst, treårig
 • 616403 - Diplomstudium, anvendt farge, fireårig
 • 616404 - Diplomstudium, grafisk design, fireårig
 • 616402 - Diplomstudium, illustrasjon, fireårig
 • 616405 - Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå
 • 616406 - Grafikk, fireårig
 • 616407 - Høgskolekandidat, farge, treårig
 • 616413 - Høgskolekandidat, grafikk, treårig
 • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig
 • 616410 - Maleri, fireårig
 • 616401 - Skulptur, fireårig
 • 616415 - Videreutdanning, kunstfag
 • 616419 - Visuell kunst, lavere nivå
 • 516404 - Fagskoleutdanning, illustrasjon
 • 516408 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig
 • 516415 - Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig
 • 516426 - Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig
 • 616603 - Høgskolekandidat, billedvev, form og farge, toårig
 • 716408 - Master, billedkunst, toårig
 • 716402 - Kunstfagkandidat, anvendt farge, hovedfag
 • 716407 - Kunstfagkandidat, form, hovedfag
 • 716406 - Kunstfagkandidat, grafikk, hovedfag
 • 716405 - Kunstfagkandidat, rader, hovedfag
 • 716403 - Kunstfagkandidat, tegning, hovedfag
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 716499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 7164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger

Bedrifter: Hvor jobber kunstnere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kunstnere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2552121 - KUNSTHÅNDVERKER (STEIN)
 • 2552118 - METALLKUNSTNER
 • 2552117 - KUNSTSMED
 • 2552116 - KUNSTMALER
 • 2552115 - SKULPTØR
 • 2552114 - BRUKSKUNSTNER
 • 2552113 - TEKSTILKUNSTNER
 • 2552111 - VEVER (KUNST)
 • 2552110 - BILLEDKONSULENT
 • 2552107 - GRAFISK FORMGIVER (KUNSTNER)
 • 2552106 - KERAMIKER (KUNSTNER)
 • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)
 • 2552104 - GRAFIKER (KUNSTNER)
 • 2552103 - GLASSKUNSTNER
 • 2552102 - BILLEDHOGGER
 • 2552101 - BILLEDKUNSTNER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.