Kunstner sitter ved maleri
Yrkesbeskrivelse

Kunstner

favoritt ikon

Som kunstner utøver eller produserer du kunst av estetisk verdi.

Som kunstner produserer eller utøver du kunst av estetisk verdi. Det finnes mange ulike kunstformer.

Betegnelsen kunstner brukes oftest om malere, grafikere, tegnere, skulptører, fotografer eller filmkunstnere. Dansere, skuespillere og musikere kalles vanligvis utøvende kunstnere, fordi de fremfører eller tolker andres kunst/åndsverk.

Betegnelsen kunstner brukes også om folk som innehar en spesiell ferdighet eller er spesielt fingernem, for eksempel tryllekunstner, trapeskunster og kunsthåndverker.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg kunstner.

Hvor jobber kunstnere?

Over halvparten av kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende. Bare en sjudel av medlemmene av norske kunstorganisasjoner er fast ansatte, og en tidel er frilansere. (Kilde: Telemarkforskning 2015) Kunstnere har ofte egne atelier eller i fellesskap med andre kunstnere. Kunstverkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Mange kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk fra bedrifter eller det offentlige.

Personlige egenskaper

Det viktigste for en kunstner er å ha kunstneriske evner og veldig god estetisk form- og fargesans. Du må også ha sterk motivasjon og stort engasjement for å arbeide med kunst. Tålmodighet er også en viktig egenskap.

Utdanning

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. 

Etter- og videreutdanning
Foruten rene kunstfaglige videreutdanninger, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning for kunsthåndverkere og kunstnere. Studiet går over to semestre, og kvalifiserer til å bli faglærer i formgiving, kunst og håndverk.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Musikere

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.