Image
Kunstner sitter ved maleri
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kunstner

Som kunstner utøver eller skaper du kunstutrykk som skal dekorere, vekke følelser, fortelle historier eller dele opplevelser.

Som kunstner skaper eller utøver du en kunstform som skal dekorere, dele en opplevelse, fortelle en historie eller vekke en følelse.

Det finnes mange ulike kunstformer, der man gjerne deler det inn i utøvende og skapende kunst. Utøvende kunst er scenekunst, som dans, skuespill og musikk.

Skapende kunstformer kan være billedkunst, som malekunst, tegnekunst, skulptur, grafikk og bildevev, samt litteratur. Det består også av nyere kunstformer som performance kunst, installasjon, lydkunst, fotokunst, video- og datakunst og grafitti/gatekunst.

Betegnelsen kunstner brukes også om folk som har spesielle ferdigheter, kunnskap eller er spesielt fingernem, for eksempel tryllekunstner, trapeskunster og kunsthåndverker. Arkitektur blir også gjerne omtalt som en kunstform.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg kunstner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en billedkunstner kan være:

 • skape/utøve kunst
 • planlegge prosjekter
 • formidle og vise fram kunsten, for eksempel i et galleri, på en forestilling eller ved å gi ut et skriftlig verk
 • lage utsmykninger for offentlige bygg eller rom (kunst i offenlige rom)
 • undervise eller holde kurs
 • delta på aktuelle arrangementer
 • skrive søknader om oppdrag, prosjektstøtte eller stipend.

Arbeidsoppgavene til en kunstner vil variere ut ifra hvilken kunstform man praktiserer.

Hvor jobber kunstnere ?

Over halvparten av kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende. Bare én sjudel av medlemmene av norske kunstorganisasjoner er fast ansatte, og én tidel er frilansere (Kilde: Telemarkforskning 2015). Kunstnere har ofte egne atelier eller i fellesskap med andre kunstnere. Kunstverkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Mange kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk fra bedrifter eller det offentlige. Mange kunstnere har andre jobber ved siden av.

Personlige egenskaper

Det viktigste for en kunstner er å ha kunstneriske evner og veldig god estetisk form- og fargesans. Du må også ha sterk motivasjon og stort engasjement for å arbeide med kunst. Tålmodighet og kreativitet er også viktige egenskaper for en kunstner.

Utdanning

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. 

Etter- og videreutdanning

Foruten rene kunstfaglige videreutdanninger, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning for kunsthåndverkere og kunstnere. Studiet går over to semestre, og kvalifiserer til å bli faglærer i formgiving, kunst og håndverk.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Kunstner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2552102 - BILLEDHOGGER
 • 2552110 - BILLEDKONSULENT
 • 2552101 - BILLEDKUNSTNER
 • 2552114 - BRUKSKUNSTNER
 • 2552103 - GLASSKUNSTNER
 • 2552104 - GRAFIKER (KUNSTNER)
 • 2552107 - GRAFISK FORMGIVER (KUNSTNER)
 • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)
 • 2552106 - KERAMIKER (KUNSTNER)
 • 2552121 - KUNSTHÅNDVERKER (STEIN)
 • 2552116 - KUNSTMALER
 • 2552117 - KUNSTSMED
 • 2552118 - METALLKUNSTNER
 • 2552115 - SKULPTØR
 • 2552113 - TEKSTILKUNSTNER
 • 2552111 - VEVER (KUNST)

Sist kvalitetssikret den 13. januar 2022, av Unge kunstneres samfund