Image
Illustrasjonsbilde av kontoransatt
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Innkjøper

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger.

Hvilke varer og tjenester du har ansvaret for å bestille vil variere ut ifra hvor du jobber. Dersom du jobber i det offentlige, for eksempel i en kommune, vil du ha ansvar for å bistå i anskaffelser av varer, tjenester eller bygg- og anleggsoppdrag kommunen trenger. Eksempel på dette kan være kontorstoler til de ansatte eller en avtale om snøbrøyting av offentlige veier. Dersom du jobber i en elektrobutikk, må du for eksempel undersøke hvilke bedrifter som kan selge varer som mobiltelefoner, printere og nettbrett til best mulig pris.

Vanlige arbeidsoppgaver for en innkjøper

 • sjekke hvilke bedrifter som tilbyr varene eller utstyret arbeidsplassen din trenger, med god innkjøpspris, god kvalitet og god service
 • undersøke andre viktige kriterier som for eksempel hvor miljøvennlige produktene er
 • forhandle med tilbyder for å få den beste avtalen for din bedrift
 • ordne kontrakter med dem som leverer varene
 • være oppdatert på gjeldende regelverk rundt innkjøp, toll og anbud
 • sjekke at du får det du bestilte, og at det kommer til avtalt tidspunkt og pris

På noen arbeidsplasser er det også vanlig at Innkjøpere har ansvar for lageret. Innkjøpere kan også bli kalt for innkjøpsassistent eller produktoppfølger.

Hvor jobber innkjøpere ?

Som innkjøper kan du jobbe både i det private og det offentlige. Du kan for eksempel jobbe i butikker, industribedrifter, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige etater. 

Personlige egenskaper

Du bør like å jobbe med tall, være strukturert, nøyaktig og være god til å planlegge. 

Utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for innkjøpere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Innkjøper i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3416102 - INNKJØPER
 • 3416103 - INNKJØPSASSISTENT
 • 3416104 - INNKJØPSKOORDINATOR
 • 3416105 - BILKOORDINATOR
 • 3416106 - SENIORINNKJØPER
 • 3416107 - INNKJØPSKONSULENT
 • 3416108 - FØRSTEKONSULENT (INNKJØP)
 • 3416109 - INNKJØPSMEDARBEIDER
 • 3416110 - INNKJØPSAGENT
 • 3416111 - INNKJØPSANALYTIKER
 • 3416112 - INNKJØPSANSVARLIG
 • 3416113 - INNKJØPSINGENIØR
 • 3416114 - BUNKERSANSVARLIG
 • 1235107 - INNKJØPSLEDER
 • 1235104 - INNKJØPSSJEF
 • 3416115 - KATEGORISJEF (INNKJØPER)

Sist kvalitetssikret den 16. september 2019, av NHO