Image
Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Yrkesbeskrivelse

Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken. Du må derfor ha mye kunnskap om hvordan du skal ta vare på sikkerheten til pasienten. Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling, og må ha gode kunnskaper om anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og tanninstrumenter.

Vanlige oppgaver for en tannhelsesekretær:

 • smittevern
 • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
 • håndtere tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
 • bestille og oppbevare forbruksmaterialer
 • ta røntgenbilde
 • enklere laboratoriearbeid
 • klargjøre utstyr og instrumenter til pasientbehandling
 • yte service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring
 • kommunisere med pasienter, pårørende, samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten, NAV og forretningsforbindelser

Tannhelsesekretæren kan selvstendig etter delegering tilrettelegge og utføre profylaktiske oppgaver rettet mot den enkelte pasient og sette infiltrasjonsanestesi.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som tannhelsesekretær. Dette får du gjennom Helsedirektoratet etter at du har tatt utdanning.

Hvor jobber tannhelsesekretærer ?

Som tannhelsesekretær kan du arbeide i offentlig og privat tannhelsetjeneste, eller ved de odontologiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Du kan også jobbe ved spesialistklinikker, som for eksempel med kjevekirurgi eller kjeveortopedi. Også Forsvaret ansetter tannhelsesekretærer.

Personlige egenskaper

Som tannhelsesekretær må du kunne jobbe selvstendig og i team. Du må ha gode kommunikasjonsevner. Mellommenneskelige egenskaper er svært viktig i møtet mellom kollegaer, pasienter og pårørende. Det kreves også at du jobber effektivt, ansvarsbevisst og nøyaktig. 

Utdanning

Hva jobber tannhelsesekretærutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 464201 - Tannhelsesekretær, Vg3

Bedrifter

Tannhelsesekretær i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5134103 - TANNHELSESEKRETÆR
 • 5134101 - KLINIKKASSISTENT (TANNPLEIE)
 • 5134102 - KLINIKKFULLMEKTIG (TANNPLEIE)

Sist kvalitetsikret den 25. august 2020, av Tannhelsesekretærenes Forbund