Kvalitetssikret av Fagskole kart og oppmåling, Gauldal vgs 05. mai 2017

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Arbeidsoppgaver

Som landmåler måler du terreng, regner ut grenser og setter ut merker for grenser i ulike deler av byggefasen på bygg og anlegg. Dette kan være i forbindelse med deling av eiendom eller bygging av hus, broer, tunneler eller veier. Etter at du har samlet alle nødvendige data, fortsetter du jobben din på kontoret hvor du utarbeider planer, kart og dokumenter.

Det finnes ulike målemetoder, og det er viktig at du velger riktig metode ut ifra kravene på stedet. Landmålingsoppgavene vil variere fra enkle måleoppgaver til svært krevende. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en landmåler:

 • plassere og utføre beliggenhetskontroll
 • gjøre anleggsmålinger
 • avklare rettighetsspørsmål
 • oppdatere kart

Landmålere bruker avanserte oppmålingsinstrumenter og dataprogrammer. Som landmåler leverer du data i digital form. Du må derfor ha innsikt i moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystemer.

Landmåler er en ubeskyttet tittel. Det finnes likevel en autorisasjonsordning, og det er viktig at både myndigheter og publikum kan skille mellom landmålere med og uten denne autorisasjonen.

Hvor jobber landmålere?

Landmålere er ansatt i for eksempel kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifterettene, hos entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer eller e-verk (elektrisitetsverk).

Intervjuer

En mann smiler til kamera. Bak han er det en hvit vegg.

Landmåler

Geir Alexander Gudmundsen

Du trenger ikke være supergodt trent, men vi er mye ute i terreng og det blir en del gåing rundt i skog og mark, forteller Landmåler Geir om yrket sitt.

Viktige egenskaper

Som landmåler bør du ha interesse for teknologi og IKT-verktøy, og kunne sette deg inn i prosjekter med tekniske, naturgeografiske og juridiske problemstillinger. Du bør være nøyaktig, og trives med matematikk. En del jobber foregår til fjells, så du bør like å være ute.

Lønn

Utdanning

Du kan utdanne deg til landmåler ved universiteter og høgskoler eller fagskoler i Norge.

  En ny ordning fra 2021 krever at du må være autorisert som landmåler, hvis du skal måle opp eiendom etter matrikkelloven. Det er kartverket som gir autorisasjonen. Kravet trer ikke i kraft før 1. januar 2024. Les mer om autorisasjonsordningen

  For å bli autorisert eiendomslandmåler kreves:

  Etter- og videreutdanning

  Det er flere muligheter for videreutdanning innenfor geomatikk, kartfag, ingeniørfag, teknologistudier og lignende på universiteter og høgskoler.

  De vanligste jobbene blant landmålerutdannede

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 757103 - Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag
  • 756902 - Master, teknologi, geomatikk, femårig
  • 656905 - Bachelor, geomatikk, treårig
  • 457116 - Kart og oppmåling, VK II
  • 657109 - Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig
  • 657106 - Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling
  • 557113 - Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag
  • 557123 - Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig
  • 357105 - Kart og oppmåling, VK I
  • 455219 - Kartonasjefaget, VK II
  • 455310 - Industrioppmålingsfaget, Vg3

  Arbeidsmarked

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Bedrifter med landmålere

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3111126 - LANDMÅLER (TEKNIKER)
  • 2148103 - LANDMÅLER (JORDSKIFTE)
  • 2148118 - OPPMÅLINGSINGENIØR
  • 2148114 - SENIORINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
  • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
  • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
  • 2148123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
  • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
  • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
  • 2148120 - GEODET
  • 2148119 - TOPOGRAF
  • 2148115 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
  • 2148111 - INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
  • 2148110 - OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV)
  • 2148109 - OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
  • 2148108 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
  • 2148107 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
  • 2148106 - SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
  • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR

  Andre yrker

  Kolleger i prat på kontor

  Advokatassistent

  En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
  Advokatsekretær på kontoret.

  Advokatsekretær

  Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
  Kvinnelig bonde mater sauer

  Agronom

  Agronomer arbeider med driften av en gård.
  Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

  Aluminiumskonstruktør

  En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
  En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

  Animatør

  Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
  Menneske som ruller ferdigplen.

  Anleggsgartner

  Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
  Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

  Anleggsmaskinfører

  Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
  Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

  Anleggsmaskinmekaniker

  Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
  Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

  Anleggsrørlegger

  Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
  To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

  Apoteker

  Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
  En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

  Arbeidsleder bygg og anlegg

  Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
  Arealplanlegger ser på tegning

  Arealplanlegger

  En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.