Landmåler med måleinstrument.
Yrkesbeskrivelse

Landmåler

favoritt ikon

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Som landmåler måler du terreng, regner ut grenser og setter ut merker for grenser i ulike deler av byggefasen på bygg og anlegg. Dette kan være i forbindelse med deling av eiendom eller bygging av hus, broer, tunneler eller veier. Etter at du har samlet alle nødvendige data, fortsetter du jobben din på kontoret hvor du utarbeider planer, kart og dokumenter.

Det finnes ulike målemetoder, og det er viktig at du velger riktig metode ut ifra kravene på stedet. Landmålingsoppgavene vil variere fra enkle måleoppgaver til svært krevende. På sett og vis er en landmåler en blanding av en landskapsarkitekt, en ingeniør og en jurist.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landmåler:

  • plassere og utføre beliggenhetskontroll
  • gjøre anleggsmålinger
  • avklare rettighetsspørsmål
  • oppdatere kart

Landmålere bruker avanserte oppmålingsinstrumenter og dataprogrammer. Som landmåler leverer du data i digital form. Du må derfor ha innsikt i moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystemer.

Landmåler er en ubeskyttet tittel. Det finnes likevel en autorisasjonsordning, og det er viktig at både myndigheter og publikum kan skille mellom landmålere med og uten denne autorisasjonen.

Hvor jobber landmålere?

Landmålere er ansatt i for eksempel kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifterettene, hos entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer eller e-verk (elektrisitetsverk).

Personlige egenskaper

Som landmåler bør du ha interesse for teknologi og IKT-verktøy, og kunne sette deg inn i prosjekter med tekniske, naturgeografiske og juridiske problemstillinger. Du bør være nøyaktig, og trives med matematikk. En del jobber foregår til fjells, så du bør like å være ute.

Utdanning

Universitet og høgskoler
Du kan utdanne deg til landmåler ved universiteter og høgskoler i Norge. Relevante fagområder kan være geomatikk og kartfag.

Oversikt over utdanningstilbud på høgskoler og universiteter

Fagskoler
Det finnes også opplæringstilbud innen kart og oppmåling ved noen få fagskoler.

Oversikt over utdanningstilbud ved fagskoler

Etter- og videreutdanning
Det er flere muligheter for videreutdanning innenfor geomatikk, kartfag, ingeniørfag, teknologistudier og lignende på universiteter og høgskoler.

Hva jobber landmålerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikrings­rådgiver

Forsikrings­rådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Murer i arbeid

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.