Gjennomgått i samarbeid med HVL - Institutt for byggfag 08. november 2023

Landmåler

Som landmåler måler du opp grenser rundt eiendommer.

Arbeidsoppgaver

Landmåleren utfører målinger og beregninger i terreng, registrerer eiendomsgrenser og setter ut markører for disse grensene. På denne måten får man oversikt over hvem som eier ulike arealer. Dette kan være vernede naturområder, eller eiendom som skal brukes til boligbygging eller infrastruktur.

Landmåleren spiller en viktig rolle når det kommer til byggeprosjekter, som boligbygging, broer, tunneler og annen infrastruktur. De er involvert i prosessen med å plassere og kartlegge hvor ting skal bygges. Dette innebærer både utendørs arbeid på byggeplassen, der de bruker moderne utstyr for målinger, samt innendørs arbeid på kontoret, der de jobber med å utarbeide planer, kart og dokumenter.

Det finnes ulike målemetoder og de ulike oppdragene krever dermed ulikt utstyr. Oppgavene varierer fra enkle måleoppgaver, til krevende målinger med avansert utstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landmåler:

 • Plassere og kontrollere beliggenheten på byggverk
 • Utarbeide kart og kartgrunnlag som brukes i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter
 • Måle opp eiendomsgrenser og løse eventuelle tvister om eiendomsrett
 • Måle eksisterende bygninger for å gjenbruke bygningskonstruksjoner

Landmåler er en ubeskyttet tittel. Det er i ferd med å bli innført en ordning hvor personer som skal måle opp eiendomsgrenser må få en autorisasjon kalt Landmålerbrev. Dette betyr at ikke hvem som helst kan gjøre denne typen oppmålinger. For å få et Landmålerbrev, må du ha riktig utdanning og relevant erfaring. Denne ordningen gjelder kun for landmålere som skal jobbe med å måle opp eiendomsgrenser.

Hvor jobber landmålere?

Landmålere er ansatt i for eksempel kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifterettene, hos entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer eller i e-verk (elektrisitetsverk).

Hvordan er det å jobbe som landmåler?

Intervjuer

En mann smiler til kamera. Bak han er det en hvit vegg.

Landmåler

Geir Alexander Gudmundsen

Du trenger ikke være supergodt trent, men vi er mye ute i terreng og det blir en del gåing rundt i skog og mark, forteller Landmåler Geir om yrket sitt.

Viktige egenskaper for en landmåler

Som landmåler bør du ha interesse for teknologi, matematikk og IKT-verktøy. Du bør være nøyaktig, og en del jobber foregår til fjells, så du bør like å være ute.

Hva tjener landmålere?

Hvordan utdanner du deg til landmåler?

Du kan utdanne deg til landmåler ved universiteter og høgskoler eller fagskoler i Norge.

En ny ordning fra 2021 krever at du må være autorisert som landmåler, hvis du skal måle opp eiendom etter matrikkelloven. Det er kartverket som gir autorisasjonen. Kravet trer ikke i kraft før 1. januar 2024 med en overgangsordning som varer til 31. desember 2025, Les mer om autorisasjonsordningen

For å bli autorisert eiendomslandmåler kreves:

 • bachelor- eller mastergrad med et godkjent studieprogram (disse er enda ikke definert)
 • annen oppnådd bachelor- eller mastergrad i kombinasjon med 120 studiepoeng i juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner.

Videreutdanning

Det er flere muligheter for videreutdanning innenfor geomatikk, kartfag, ingeniørfag, teknologistudier og lignende på universiteter og høgskoler.

 

Hva jobber landmålerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 757103 - Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag
 • 756902 - Master, teknologi, geomatikk, femårig
 • 656905 - Bachelor, geomatikk, treårig
 • 457116 - Kart og oppmåling, VK II
 • 657109 - Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig
 • 657106 - Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling
 • 557113 - Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag
 • 557123 - Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig
 • 357105 - Kart og oppmåling, VK I
 • 455219 - Kartonasjefaget, VK II
 • 455310 - Industrioppmålingsfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber landmålere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med landmålere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3111126 - LANDMÅLER (TEKNIKER)
 • 2148103 - LANDMÅLER (JORDSKIFTE)
 • 2148118 - OPPMÅLINGSINGENIØR
 • 2148114 - SENIORINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148120 - GEODET
 • 2148119 - TOPOGRAF
 • 2148115 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148111 - INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148110 - OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV)
 • 2148109 - OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148108 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148107 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148106 - SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.