Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.
Yrkesbeskrivelse

Bibliotekar

favoritt ikon

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Bibliotekaren skal også formidle fag- og skjønnlitteratur gjennom arrangementer, utstillinger og veiledning.

Det finnes forskjellige typer bibliotek med ulike brukergrupper. Et folkebibliotek er for alle innbyggere. Et skolebibliotek er for elever og lærere, mens fag- og forskningsbibliotek er en del av et universitet eller en høgskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon. Der er det studenter, ansatte og forskere som er primærbrukere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bibliotekar:

  • hjelpe dem som besøker biblioteket med å finne informasjon og fremskaffe dokumenter fra inn- og utland
  • gjenfinne og søke i databaser og andre nettbaserte kilder
  • stå for innkjøp til biblioteket
  • bygge opp og organisere samlingen av litteratur og andre medier
  • følge opp utlån og tilbakelevering av bøker og andre medier
  • arrangere forfattermøter, lesesirkler, foredrag og kurs (for eksempel datakurs og norsktreningskurs) 
  • undervisning i databasesøk, kildekritikk og informasjonskompetanse (hvordan man søker i ulike databaser, hvordan man vurderer ulike typer kilder og kildenes troverdighet)
  • skrankevakt
  • samlingspleie (kassering)

En viktig oppgave for en bibliotekar er også å skape leselyst, ved å finne riktig bok til riktig leser.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hva slags bibliotek du er ansatt i, og etter størrelsen på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto mer spesialiserte er gjerne oppgavene. I et lite bibliotek gjør bibliotekaren som regel alle oppgavene.

I dette yrket er det viktig å være oppdatert på utgivelser av bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale.

På et folkebibliotek er det mange ulike brukere, både barn, ungdom og voksne. Det er blitt stadig vanligere at folkebibliotekene gjennomfører ulike typer arrangement der forskjellige målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagte opplegg. Som bibliotekar kan du være med på å arrangere alt fra debatter til eventyrlesning for barn og omvisning på biblioteket for elever. 

 

Hvor jobber bibliotekarer?

Bibliotekarer arbeider i forskjellige typer bibliotek, både i offentlige og private virksomheter. Bibliotekarutdanningen kvalifiserer også til jobb innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, forlag og i bokhandel. Det er også mulig å arbeide med informasjonsformidling og forskning.

Personlige egenskaper

Som bibliotekar må du være interessert i å formidle informasjon, kunnskap og litteratur. Du må også være samfunnsinteressert. Bibliotekaryrket er et serviceyrke med mye publikumskontakt. Det er vanlig at bibliotekaren har skrankevakt. Du bør derfor være imøtekommende og serviceorientert. Du må også være systematisk anlagt. 

Hva jobber bibliotekarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for bibliotekarer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bibliotekar
Heltid
Alle sektorer
1 906 personer
1 465 personer
441 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 770 kr
43 000 kr
42 410 kr
513 240 kr
516 000 kr
508 920 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 770 kr
43 000 kr
42 410 kr
513 240 kr
516 000 kr
508 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
43 050 kr
43 140 kr
42 740 kr
516 600 kr
517 680 kr
512 880 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
43 130 kr
43 210 kr
42 870 kr
517 560 kr
518 520 kr
514 440 kr
Bibliotekar
Deltid
Alle sektorer
847 personer
736 personer
111 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
42 050 kr
42 080 kr
40 630 kr
504 600 kr
504 960 kr
487 560 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
42 050 kr
42 080 kr
40 630 kr
504 600 kr
504 960 kr
487 560 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 253 kr
41 110 kr
41 130 kr
40 990 kr
493 320 kr
493 560 kr
491 880 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 253 kr
41 130 kr
41 140 kr
41 050 kr
493 560 kr
493 680 kr
492 600 kr
Bibliotekar
Heltid
Kommunal
896 personer
732 personer
164 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 790 kr
42 380 kr
512 160 kr
513 480 kr
508 560 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 790 kr
42 380 kr
512 160 kr
513 480 kr
508 560 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
42 490 kr
42 500 kr
42 430 kr
509 880 kr
510 000 kr
509 160 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
42 570 kr
42 570 kr
42 550 kr
510 840 kr
510 840 kr
510 600 kr
Bibliotekar
Deltid
Kommunal
644 personer
573 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 770 kr
40 760 kr
489 240 kr
489 120 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 790 kr
40 770 kr
489 480 kr
489 240 kr
Bibliotekar
Heltid
Privat
164 personer
125 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca
44 730 kr
44 360 kr
536 760 kr
532 320 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca
44 730 kr
44 360 kr
536 760 kr
532 320 kr
Ca 275 kr
Ca 273 kr
Ca
44 470 kr
44 300 kr
533 640 kr
531 600 kr
Ca 275 kr
Ca 273 kr
Ca
44 680 kr
44 450 kr
536 160 kr
533 400 kr
Bibliotekar
Heltid
Statlig
846 personer
608 personer
238 personer
Ca 264 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
42 770 kr
43 330 kr
42 030 kr
513 240 kr
519 960 kr
504 360 kr
Ca 264 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
42 770 kr
43 330 kr
42 030 kr
513 240 kr
519 960 kr
504 360 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 370 kr
43 690 kr
42 580 kr
520 440 kr
524 280 kr
510 960 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 430 kr
43 740 kr
42 670 kr
521 160 kr
524 880 kr
512 040 kr
Bibliotekar
Deltid
Statlig
163 personer
133 personer
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca
41 030 kr
41 310 kr
492 360 kr
495 720 kr
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca
41 030 kr
41 310 kr
492 360 kr
495 720 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 610 kr
41 770 kr
499 320 kr
501 240 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 610 kr
41 780 kr
499 320 kr
501 360 kr
Bibliotekassistent
Deltid
Alle sektorer
297 personer
221 personer
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca
34 830 kr
35 440 kr
417 960 kr
425 280 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca
34 830 kr
35 440 kr
417 960 kr
425 280 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
Ca
34 910 kr
35 150 kr
418 920 kr
421 800 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
Ca
34 940 kr
35 180 kr
419 280 kr
422 160 kr
Bibliotekassistent
Deltid
Kommunal
265 personer
205 personer
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca
34 930 kr
35 630 kr
419 160 kr
427 560 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca
34 930 kr
35 630 kr
419 160 kr
427 560 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
Ca
34 740 kr
35 220 kr
416 880 kr
422 640 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
Ca
34 780 kr
35 250 kr
417 360 kr
423 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Markedsførings­konsulent

En markedsførings­konsulent ut­arbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.