Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.
Yrkesbeskrivelse

Bibliotekar

favoritt ikon

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hva slags bibliotek du er ansatt i, og etter størrelsen på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto mer spesialiserte er oppgavene. I et lite bibliotek gjør bibliotekaren som regel alle oppgavene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bibliotekar:

  • hjelpe de som besøker biblioteket med å finne informasjon
  • gjenfinne og søke i databaser og andre nettbaserte kilder
  • være oppdatert på utgivelser som bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale
  • stå for innkjøp til biblioteket
  • bygge opp og organisere samlingen av litteratur 
  • fremskaffe relevante dokumenter fra inn- og utland
  • formidle informasjon

På et bibliotek er det mange ulike brukergrupper, både barn, ungdom og voksne. Mange biblioteker gjennomfører ulike typer arrangementer der forskjellige målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagte opplegg. Som bibliotekar kan du være med på å arrangere alt fra debatter, foredrag, eventyrlesning for barn, til omvisning på biblioteket for elever. I skole-, høgskole- og universitetsbibliotek må du hjelpe elever, studenter og forskere med å finne fram til faglitteraturen de leter etter.

Hvor jobber bibliotekarer?

Bibliotekarer arbeider i forskjellige typer bibliotek, både i offentlige og private virksomheter. Bibliotekarutdanningen kvalifiserer også til jobb innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, på forlag og innen bokhandel. Det er også mulig å arbeide med informasjonsformidling og forskning.

Personlige egenskaper

Bibliotekaryrket er et serviceyrke. Du bør derfor være utadvendt, serviceorientert og kunne jobbe systematisk. Siden bibliotekene i økende grad arrangerer debatter og foredrag, må du være interessert i litteratur og samfunnsspørsmål. Dersom du jobber på et fagbibliotek som tar for seg et spesielt fagfelt, for eksempel naturvitenskap, må du være interessert i dette. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber bibliotekarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for bibliotekarer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
834 personer
740 personer
94 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca
38 820 kr
38 720 kr
465 840 kr
464 640 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca
38 820 kr
38 720 kr
465 840 kr
464 640 kr
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
38 720 kr
38 540 kr
40 140 kr
464 640 kr
462 480 kr
481 680 kr
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
38 730 kr
38 550 kr
40 140 kr
464 760 kr
462 600 kr
481 680 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
1 856 personer
1 435 personer
421 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
40 180 kr
40 240 kr
39 180 kr
482 160 kr
482 880 kr
470 160 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
40 180 kr
40 240 kr
39 180 kr
482 160 kr
482 880 kr
470 160 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 247 kr
40 470 kr
40 610 kr
39 990 kr
485 640 kr
487 320 kr
479 880 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 247 kr
40 550 kr
40 680 kr
40 110 kr
486 600 kr
488 160 kr
481 320 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Deltid
Kommunal
621 personer
565 personer
56 personer
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca
38 580 kr
38 550 kr
462 960 kr
462 600 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca
38 580 kr
38 550 kr
462 960 kr
462 600 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 246 kr
38 160 kr
37 990 kr
39 880 kr
457 920 kr
455 880 kr
478 560 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 246 kr
38 170 kr
38 000 kr
39 880 kr
458 040 kr
456 000 kr
478 560 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Kommunal
858 personer
707 personer
151 personer
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
39 980 kr
40 170 kr
39 260 kr
479 760 kr
482 040 kr
471 120 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
39 980 kr
40 170 kr
39 260 kr
479 760 kr
482 040 kr
471 120 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
39 880 kr
40 000 kr
39 340 kr
478 560 kr
480 000 kr
472 080 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
39 960 kr
40 070 kr
39 450 kr
479 520 kr
480 840 kr
473 400 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Privat
163 personer
123 personer
40 personer
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 990 kr
41 840 kr
503 880 kr
502 080 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 990 kr
41 840 kr
503 880 kr
502 080 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 440 kr
42 640 kr
41 830 kr
509 280 kr
511 680 kr
501 960 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 640 kr
42 800 kr
41 830 kr
511 680 kr
513 600 kr
501 960 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Deltid
Statlig
170 personer
141 personer
29 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 840 kr
38 840 kr
466 080 kr
466 080 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 840 kr
38 840 kr
466 080 kr
466 080 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
39 810 kr
40 920 kr
480 000 kr
477 720 kr
491 040 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 253 kr
40 020 kr
39 830 kr
40 920 kr
480 240 kr
477 960 kr
491 040 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Statlig
835 personer
605 personer
230 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 240 kr
40 180 kr
40 180 kr
38 840 kr
482 160 kr
482 160 kr
466 080 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 240 kr
40 180 kr
40 180 kr
38 840 kr
482 160 kr
482 160 kr
466 080 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
40 690 kr
40 910 kr
40 090 kr
488 280 kr
490 920 kr
481 080 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
40 750 kr
40 960 kr
40 190 kr
489 000 kr
491 520 kr
482 280 kr
Bibliotekassistenter
Deltid
Alle sektorer
310 personer
236 personer
74 personer
Ca 204 kr
Ca 206 kr
Ca
33 030 kr
33 430 kr
396 360 kr
401 160 kr
Ca 204 kr
Ca 206 kr
Ca
33 030 kr
33 430 kr
396 360 kr
401 160 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 870 kr
32 940 kr
32 650 kr
394 440 kr
395 280 kr
391 800 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 890 kr
32 960 kr
32 650 kr
394 680 kr
395 520 kr
391 800 kr
Bibliotekassistenter
Deltid
Kommunal
267 personer
207 personer
60 personer
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 400 kr
33 610 kr
400 800 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 400 kr
33 610 kr
400 800 kr
403 320 kr
Ca 201 kr
Ca 204 kr
Ca 192 kr
32 640 kr
33 090 kr
31 090 kr
391 680 kr
397 080 kr
373 080 kr
Ca 201 kr
Ca 204 kr
Ca 192 kr
32 660 kr
33 110 kr
31 090 kr
391 920 kr
397 320 kr
373 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold