Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Bibliotekaren skal også formidle fag- og skjønnlitteratur gjennom arrangementer, utstillinger og veiledning.

Det finnes forskjellige typer bibliotek med ulike brukergrupper. Et folkebibliotek er for alle innbyggere. Et skolebibliotek er for elever og lærere, mens fag- og forskningsbibliotek er en del av et universitet eller en høgskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon. Der er det studenter, ansatte og forskere som er primærbrukere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bibliotekar:

 • hjelpe dem som besøker biblioteket med å finne informasjon og fremskaffe dokumenter fra inn- og utland
 • gjenfinne og søke i databaser og andre nettbaserte kilder
 • stå for innkjøp til biblioteket
 • bygge opp og organisere samlingen av litteratur og andre medier
 • følge opp utlån og tilbakelevering av bøker og andre medier
 • arrangere forfattermøter, lesesirkler, foredrag og kurs (for eksempel datakurs og norsktreningskurs) 
 • undervisning i databasesøk, kildekritikk og informasjonskompetanse (hvordan man søker i ulike databaser, hvordan man vurderer ulike typer kilder og kildenes troverdighet)
 • skrankevakt
 • samlingspleie (kassering)

En viktig oppgave for en bibliotekar er også å skape leselyst, ved å finne riktig bok til riktig leser.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hva slags bibliotek du er ansatt i, og etter størrelsen på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto mer spesialiserte er gjerne oppgavene. I et lite bibliotek gjør bibliotekaren som regel alle oppgavene.

I dette yrket er det viktig å være oppdatert på utgivelser av bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale.

På et folkebibliotek er det mange ulike brukere, både barn, ungdom og voksne. Det er blitt stadig vanligere at folkebibliotekene gjennomfører ulike typer arrangement der forskjellige målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagte opplegg. Som bibliotekar kan du være med på å arrangere alt fra debatter til eventyrlesning for barn og omvisning på biblioteket for elever. 

 

Hvor jobber bibliotekarer ?

Bibliotekarer arbeider i forskjellige typer bibliotek, både i offentlige og private virksomheter. Bibliotekarutdanningen kvalifiserer også til jobb innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, forlag og i bokhandel. Det er også mulig å arbeide med informasjonsformidling og forskning.

Personlige egenskaper

Som bibliotekar må du være interessert i å formidle informasjon, kunnskap og litteratur. Du må også være samfunnsinteressert. Bibliotekaryrket er et serviceyrke med mye publikumskontakt. Det er vanlig at bibliotekaren har skrankevakt. Du bør derfor være imøtekommende og serviceorientert. Du må også være systematisk anlagt. 

Utdanning

Hva jobber bibliotekarutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 7122 - Bibliotekutdanninger
 • 712202 - Master, bibliotek- og informasjonsvitenskap, toårig
 • 613421 - Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig
 • 6122 - Bibliotekutdanninger
 • 612206 - Bachelor, bibliotek- og informasjonsvitenskap, treårig
 • 612204 - Bibliotekarutdanning
 • 612201 - Bibliotekfaglige emner, lavere nivå
 • 612299 - Bibliotekutdanning, uspesifisert, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for bibliotekarer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Bibliotekar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3493106 - AVDELINGSBIBLIOTEKAR
 • 3493108 - BARNEBIBLIOTEKAR
 • 3493109 - BEDRIFTSBIBLIOTEKAR
 • 3493102 - BIBLIOTEKAR
 • 3493112 - DISTRIKTSBIBLIOTEKAR
 • 3493103 - FAGBIBLIOTEKAR (BEDRIFT MV)
 • 3493113 - FYLKESBIBLIOTEKAR
 • 2532102 - FØRSTEBIBLIOTEKAR
 • 1229118 - HOVEDBIBLIOTEKAR
 • 1210185 - NASJONALBIBLIOTEKAR
 • 3493101 - OVERBIBLIOTEKAR
 • 1210109 - RIKSBIBLIOTEKAR
 • 3493104 - SKOLEBIBLIOTEKAR
 • 2532101 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 3493110 - BIBLIOTEKKONSULENT
 • 3493111 - BIBLIOTEKLEDER
 • 3493105 - FØRSTEKONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3493115 - KONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 4141109 - BOKBUSSASSISTENT (BIBLIOTEK)
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 4141103 - BIBLIOTEKMEDARBEIDER
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 4141105 - FØRSTEFULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141107 - FULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141108 - BIBLIOTEKASPIRANT
 • 4141111 - BIBLIOTEKFULLMEKTIG

Sist kvalitetssikret den 13. mai 2019, av Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet,