Kvalitetssikret av Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet, 13. mai 2019

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Arbeidsoppgaver

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Bibliotekaren skal også formidle fag- og skjønnlitteratur gjennom arrangementer, utstillinger og veiledning.

Det finnes forskjellige typer bibliotek med ulike brukergrupper. Et folkebibliotek er for alle innbyggere. Et skolebibliotek er for elever og lærere, mens fag- og forskningsbibliotek er en del av et universitet eller en høgskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon. Der er det studenter, ansatte og forskere som er primærbrukere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bibliotekar:

 • hjelpe dem som besøker biblioteket med å finne informasjon og fremskaffe dokumenter fra inn- og utland
 • gjenfinne og søke i databaser og andre nettbaserte kilder
 • stå for innkjøp til biblioteket
 • bygge opp og organisere samlingen av litteratur og andre medier
 • følge opp utlån og tilbakelevering av bøker og andre medier
 • arrangere forfattermøter, lesesirkler, foredrag og kurs (for eksempel datakurs og norsktreningskurs) 
 • undervisning i databasesøk, kildekritikk og informasjonskompetanse (hvordan man søker i ulike databaser, hvordan man vurderer ulike typer kilder og kildenes troverdighet)
 • skrankevakt
 • samlingspleie (kassering)

En viktig oppgave for en bibliotekar er også å skape leselyst, ved å finne riktig bok til riktig leser.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hva slags bibliotek du er ansatt i, og etter størrelsen på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto mer spesialiserte er gjerne oppgavene. I et lite bibliotek gjør bibliotekaren som regel alle oppgavene.

I dette yrket er det viktig å være oppdatert på utgivelser av bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale.

På et folkebibliotek er det mange ulike brukere, både barn, ungdom og voksne. Det er blitt stadig vanligere at folkebibliotekene gjennomfører ulike typer arrangement der forskjellige målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagte opplegg. Som bibliotekar kan du være med på å arrangere alt fra debatter til eventyrlesning for barn og omvisning på biblioteket for elever. 

 

Hvor jobber bibliotekarer?

Bibliotekarer arbeider i forskjellige typer bibliotek, både i offentlige og private virksomheter. Bibliotekarutdanningen kvalifiserer også til jobb innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, forlag og i bokhandel. Det er også mulig å arbeide med informasjonsformidling og forskning.

Intervjuer

Portrettbilde av dame med brunt, skulderkort hår. Hun smiler og har på seg oransje overdel.

Bibliotekar

Edith Johanne Johansen

– Du kan bidra med dine personlige styrker og interesser inn i dette yrket, forteller Edith Johanne.

Viktige egenskaper

Som bibliotekar må du være interessert i å formidle informasjon, kunnskap og litteratur. Du må også være samfunnsinteressert. Bibliotekaryrket er et serviceyrke med mye publikumskontakt. Det er vanlig at bibliotekaren har skrankevakt. Du bør derfor være imøtekommende og serviceorientert. Du må også være systematisk anlagt. 

Lønn

Utdanning

De som jobber som bibliotekarer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant bibliotekarutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 712202 - Master, bibliotek- og informasjonsvitenskap, toårig
 • 7122 - Bibliotekutdanninger
 • 613421 - Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig
 • 612299 - Bibliotekutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 612206 - Bachelor, bibliotek- og informasjonsvitenskap, treårig
 • 612204 - Bibliotekarutdanning
 • 612201 - Bibliotekfaglige emner, lavere nivå
 • 6122 - Bibliotekutdanninger

Arbeidsmarked

Bedrifter med bibliotekarer

 • 3493102 - BIBLIOTEKAR
 • 4141111 - BIBLIOTEKFULLMEKTIG
 • 4141109 - BOKBUSSASSISTENT (BIBLIOTEK)
 • 4141108 - BIBLIOTEKASPIRANT
 • 4141107 - FULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141105 - FØRSTEFULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141103 - BIBLIOTEKMEDARBEIDER
 • 3493113 - FYLKESBIBLIOTEKAR
 • 3493112 - DISTRIKTSBIBLIOTEKAR
 • 3493111 - BIBLIOTEKLEDER
 • 3493115 - KONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3493110 - BIBLIOTEKKONSULENT
 • 3493109 - BEDRIFTSBIBLIOTEKAR
 • 3493108 - BARNEBIBLIOTEKAR
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 3493106 - AVDELINGSBIBLIOTEKAR
 • 3493105 - FØRSTEKONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3493104 - SKOLEBIBLIOTEKAR
 • 3493103 - FAGBIBLIOTEKAR (BEDRIFT MV)
 • 3493101 - OVERBIBLIOTEKAR
 • 2532102 - FØRSTEBIBLIOTEKAR
 • 2532101 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR
 • 1229118 - HOVEDBIBLIOTEKAR
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 4141113 - BIBLIOTEKASSISTENT
 • 1210109 - RIKSBIBLIOTEKAR
 • 1210185 - NASJONALBIBLIOTEKAR

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.