Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 09. mai 2022

Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

En fagoperatør i trelast og limtreproduksjon lager trelastprodukter og komponenter i limtre som brukes i bygninger, bruer, interiør og trevarer.

Arbeidsoppgaver

Fagoperatør i limtreproduksjonsfaget og fagoperatør i trelastfaget er slått sammen fra 2022.

Trelastprodukter lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. Det kan være konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk, utvendig kledning eller innvendig panel, lister til dører og vinduer eller tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner.

Limtre er trelameller som er limt og presset sammen til limtrekomponenter. Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater. Limtre har god bæreevne og brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon:

 • skjøte og høvle lameller, påføre lim og presse limtreprodukter
 • ta imot, handtere og lagre råvarer og materialer og kontrollere kvalitet 
 • kildesortere, handtere avfall etter gjeldende regelverk
 • kontrollere fukt, dimensjon og kvalitet på trelasta
 • sortere skurlast etter dimensjon og kvalitet, klargjøre for tørking og følge med på prosessen, sortere og kappe tørr skurlast etter gjeldende regelverk
 • forbehandle og overflatebehandle trelasta
 • lese og tolke tegninger
 • håndtere, programmere og vedlikeholde forskjellige maskiner

Som fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon er du en del av en produksjonsrekke, og må derfor kunne samarbeide godt med dine kolleger. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for limtrearbeiderens arbeid.

Hvor jobber Fagoperatører i trelast- og limtreproduksjon?

Fagoperatøren kan være ansatt ved sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trelastprodukter og/eller limtreprodukter. 

Intervjuer

Mann med gul hjelm, hørselsvern og gul jakke.

Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

Kristian Pedersen

-En fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon må være nøye og følge godt med, sier Kristian Pedersen.

Viktige egenskaper

Du bør være selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. I tillegg må du være nøyaktig. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til som fagarbeider i trelast- og limtreproduksjon er et yrkesfaglig løp.  

De som jobber som Fagoperatører i trelast- og limtreproduksjon har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant trelast- og limtreproduksjonsfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458344 - Trelast- og limtreproduksjonsfaget, Vg3
 • 458318 - Trelastfaget, Vg3
 • 458306 - Limtreproduksjonsfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter Fagoperatører i trelast- og limtreproduksjon

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Fagoperatører i trelast- og limtreproduksjon

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8141101 - FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141124 - PRODUKSJONSARBEIDER (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141123 - OPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141125 - FORMANN (PRODUKSJON OG VIDEREFOREDLING AV TRELASTPRODUKTER)
 • 8141121 - LEIGESKJÆRER (TRELAST)
 • 8141120 - PRODUKSJONSARBEIDER (TRELAST)
 • 8141119 - TRELASTARBEIDER
 • 8141117 - OPERATØR (TRELAST)
 • 8141104 - FLISARBEIDER (TRELAST)
 • 8141103 - FAGOPERATØR (TRELAST)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.