Image
Smed i arbeid.

Yrkesbeskrivelse

Smed

Smeden smir verktøy, beslag og bruks- og kunstgjenstander i stål.

Smeden bruker ulike teknikker og metoder som skjæring, smiing, sveisings, herding, filing og overflatebehandling. Smeden må ha god materialkunnskap om ulike ståltyper.

I dag er det kun små smier i Norge, og håndverkerne må gjerne være allsidige for å kunne leve av yrket. Tegning kan være nødvendig for å visualisere forslag til løsninger på ulike oppgaver.  

Vanlige arbeidsoppgaver for smeden:

 • planlegge og gjennomføre ulike prosjekter og oppgaver
 • forme verktøy, låser, beslag og kunst
 • vedlikeholde maskiner og verktøy
 • markedsføring og salg av egne produkter

Smeder er etterspurte i forbindelse med rehabilitering og restaurering innen bygningsvern og fartøyvern. En del smeder spesialiserer seg som bygningssmed, eggsmed eller kunstsmed.  

Smedyrket har likhetstrekk med blant annet hovslagersveiser, gjørtler, gullsmed, sølvsmed og låsesmed.

Hvor jobber smeder ?

Smeden arbeider i verksteder, enten som ansatt i en liten eller stor bedrift, eller som selvstendig næringsdrivende med egen virksomhet.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt, være nøyaktig og ha sans for formgiving. Du bør være selvstendig og målrettet i arbeidet. Det er også viktig å yte god kundeservice. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i smedfaget. Les mer om mesterutdanning
 

Hva jobber smedutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455238 - Smedfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Smed i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7221101 - BYGNINGSSMED
 • 7221108 - FAGARBEIDER (SMED)
 • 7221110 - FORMANN (SMED)
 • 7221103 - INDUSTRISMED
 • 7221105 - SKIPSSMED
 • 7221106 - SMED
 • 7221104 - SMEDMESTER
 • 7221111 - SPESIALARBEIDER (SMED)
 • 7221107 - VOGNSMED

Sist kvalitetsikret den 20. desember 2016, av Norsk Håndverksinstiutt