Yrkesbeskrivelse

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

En profesjonell fotballspiller spiller fotball for en idrettsklubb, og er gjerne en del av en spillertropp på 20 til 25 spillere. Arbeidshverdagen består av trening, kamper og restitusjon. Avhengig av hvilken klubb du spiller for, kan det også være mye reising i forbindelse med jobben.

En del fotballspillere har også kontraktfestet at de skal stille opp på arrangementer i regi av klubben, for eksempel på sponsorarrangementer, fotballskole for barn og liknende.

De aller fleste fotballspillere er ikke profesjonelle og tjener ikke penger på å spille fotball.

Hvor jobber fotballspillere ?

En fotballspiller er ansatt i en fotballklubb, et idrettslag eller liknende.

Personlige egenskaper

For å få kontrakt som fotballspiller må du være flink til å spille fotball. Det er viktig med gode holdninger og en seriøs tilnærming til fotballen. Du må ha pågangsmot og treningsvilje.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å bli fotballspiller. Det er imidlertid mange som velger å ta utdanning som lett lar seg kombinere med å drive med toppidrett, for eksempel ved å ta idrett i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Etter fotballkarrieren velger en del å ha andre roller innenfor fotballen, for eksempel jobbe som fotballtrener.

Hva jobber idrettsfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 468101 - Idrettsfag, Vg3
  • 468199 - Idrettsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for fotballspillere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Fotballspiller i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475126 - FOTBALLSPILLER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. mai 2022, av Norges toppidrettsgymnas