Gjennomgått i samarbeid med Pressefotografenes Klubb 09. mai 2019

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Arbeidsoppgaver

Som fotojournalist formidler du nyheter og  journalistiske fortellinger gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe alene eller i team med andre journalister.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendelser på en mest mulig objektiv og sannferdig måte, ofte med et kreativt blikk, men alltid innenfor rammene for pressens etiske normer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fotojournalist:

 • oppsøke hendelser eller personer som er aktuelle i mediebildet
 • reagere raskt og ta bildet i rette øyeblikk
 • vurdere hvilke bilder som skal brukes
 • bearbeide og behandle bildene
 • filme og redigere video
 • foreta etiske og kildekritiske valg og vurderinger
 • selge inn bilder og video til oppdragsgivere

Hvor jobber fotojournalister?

Fotojournalister kan jobbe i mediebedrifter som aviser, magasiner eller ukeblader. Noen fotojournalister er fast ansatt i mediebedrifter, men det er vanligere å arbeide frilans som selvstendig næringsdrivende for ulike oppdragsgivere.

Intervjuer

Adrian Nielsen poserer foran en blå bakgrunn.

Fotojournalist

Adrian Nielsen

– Din suksess som fotojournalist bestemmes ikke av det som står på vitnemålet, men hva du bruker tiden og nysgjerrigheten din på, sier Adrian Nielsen.

Viktige egenskaper

En fotojournalist må være kreativ og nysgjerrig på samfunnet og mennesker. Gode kommunikasjonsegenskaper er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dem til å slappe av foran kamera. 

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
I Norge er det ingen utdanningstilbud for fotojournalistikk ut over bachelornivå, men du kan bli tatt opp på andre masterutdanninger. I tillegg kan du studere i utlandet. 

De vanligste jobbene blant fotojournalistutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 616307 - Bachelor, fotojournalistikk, treårig
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 616301 - Film, fjernsyn, video, lavere nivå
 • 516399 - Fotofag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning

Bedrifter som ansetter fotojournalister

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotojournalister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
 • 3491108 - FOTOJOURNALIST
 • 3131103 - DOKUMENTARFILMFOTOGRAF

Andre yrker

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
Filmfotograf filmer ute

Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.
To mennesker på et kontor, diskuterer en tekst på en datamaskin

Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.
Influencer spiller inn videoblogg om sminke.

Influencer

Influencere jobber med markedsføring i sosiale medier på vegne av ulike annonsører.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.
Markedsfører viser fram planar på et møte.

Markedsfører

En markedsfører utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.