Mannlig fotojournalist med kamuflasjesminke tar bilde i krigssone.
Yrkesbeskrivelse

Fotojournalist

favoritt ikon

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Som fotojournalist formidler du nyheter og journalistiske fortellinger gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe alene eller i team med andre journalister.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendelser på en mest mulig objektiv og sannferdig måte, ofte med et kreativt blikk, men alltid innenfor rammene for pressens etiske normer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fotojournalist:

  • oppsøke hendelser eller personer som er aktuelle i mediebildet
  • reagere raskt og ta bildet i rette øyeblikk
  • vurdere hvilke bilder som skal brukes
  • filme og lage video
  • bearbeide og behandle bildene
  • foreta etiske og kildekritiske valg og vurderinger

Hvor jobber fotojournalister?

Fotojournalister kan jobbe i mediebedrifter som aviser, magasiner eller ukeblader. Noen fotojournalister er fast ansatt i mediebedrifter, men det er vanligere å arbeide frilans som selvstendig næringsdrivende for ulike oppdragsgivere.

Personlige egenskaper

En fotojournalist må være kreativ og nysgjerrig på samfunnet og mennesker. Gode kommunikasjonsegenskaper er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dem til å slappe av foran kamera. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
I Norge er det ingen utdanningstilbud for fotojournalistikk ut over bachelornivå, men du kan bli tatt opp på andre masterutdanninger. I tillegg kan du studere i utlandet. 

Hva jobber fotojournalistutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Journalister
Deltid
Alle sektorer
1 138 personer
578 personer
560 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 150 kr
41 670 kr
42 530 kr
505 800 kr
500 040 kr
510 360 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 150 kr
41 670 kr
42 530 kr
505 800 kr
500 040 kr
510 360 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
42 930 kr
44 310 kr
523 200 kr
515 160 kr
531 720 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
44 330 kr
43 550 kr
45 160 kr
531 960 kr
522 600 kr
541 920 kr
Journalister
Heltid
Alle sektorer
6 092 personer
2 492 personer
3 600 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 650 kr
45 320 kr
47 680 kr
559 800 kr
543 840 kr
572 160 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 980 kr
45 500 kr
48 190 kr
563 760 kr
546 000 kr
578 280 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
48 990 kr
46 870 kr
50 450 kr
587 880 kr
562 440 kr
605 400 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
50 560 kr
48 050 kr
52 290 kr
606 720 kr
576 600 kr
627 480 kr
Journalister
Deltid
Privat
1 128 personer
571 personer
557 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 170 kr
41 710 kr
42 560 kr
506 040 kr
500 520 kr
510 720 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 170 kr
41 710 kr
42 560 kr
506 040 kr
500 520 kr
510 720 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 273 kr
43 610 kr
42 970 kr
44 290 kr
523 320 kr
515 640 kr
531 480 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 273 kr
44 350 kr
43 590 kr
45 140 kr
532 200 kr
523 080 kr
541 680 kr
Journalister
Heltid
Privat
6 038 personer
2 461 personer
3 577 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 650 kr
45 320 kr
47 680 kr
559 800 kr
543 840 kr
572 160 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 990 kr
45 510 kr
48 200 kr
563 880 kr
546 120 kr
578 400 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
49 000 kr
46 880 kr
50 460 kr
588 000 kr
562 560 kr
605 520 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
50 580 kr
48 060 kr
52 310 kr
606 960 kr
576 720 kr
627 720 kr
Fotografer og filmfotografer
Deltid
Alle sektorer
210 personer
93 personer
117 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 234 kr
35 560 kr
37 830 kr
426 720 kr
453 960 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 234 kr
35 560 kr
37 830 kr
426 720 kr
453 960 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 260 kr
39 340 kr
35 820 kr
42 140 kr
472 080 kr
429 840 kr
505 680 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 260 kr
39 750 kr
35 820 kr
42 540 kr
477 000 kr
429 840 kr
510 480 kr
Fotografer og filmfotografer
Heltid
Alle sektorer
855 personer
239 personer
616 personer
Ca 247 kr
Ca 211 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
34 130 kr
41 920 kr
480 000 kr
409 560 kr
503 040 kr
Ca 247 kr
Ca 211 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
34 130 kr
41 920 kr
480 000 kr
409 560 kr
503 040 kr
Ca 255 kr
Ca 226 kr
Ca 267 kr
41 360 kr
36 620 kr
43 190 kr
496 320 kr
439 440 kr
518 280 kr
Ca 255 kr
Ca 226 kr
Ca 267 kr
41 950 kr
36 890 kr
43 910 kr
503 400 kr
442 680 kr
526 920 kr
Fotografer og filmfotografer
Deltid
Privat
193 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 560 kr
426 720 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 560 kr
426 720 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca
39 780 kr
477 360 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca
40 230 kr
482 760 kr
Fotografer og filmfotografer
Heltid
Privat
818 personer
232 personer
586 personer
Ca 247 kr
Ca 210 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
34 060 kr
42 000 kr
480 000 kr
408 720 kr
504 000 kr
Ca 247 kr
Ca 210 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
34 060 kr
42 000 kr
480 000 kr
408 720 kr
504 000 kr
Ca 256 kr
Ca 226 kr
Ca 268 kr
41 500 kr
36 680 kr
43 410 kr
498 000 kr
440 160 kr
520 920 kr
Ca 256 kr
Ca 226 kr
Ca 268 kr
42 110 kr
36 950 kr
44 150 kr
505 320 kr
443 400 kr
529 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold