Fotojournalist jobber innendørs
Yrkesbeskrivelse

Fotojournalist

favoritt ikon

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Som fotojournalist formidler du nyheter og  journalistiske fortellinger gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe alene eller i team med andre journalister.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendelser på en mest mulig objektiv og sannferdig måte, ofte med et kreativt blikk, men alltid innenfor rammene for pressens etiske normer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fotojournalist:

  • oppsøke hendelser eller personer som er aktuelle i mediebildet
  • reagere raskt og ta bildet i rette øyeblikk
  • vurdere hvilke bilder som skal brukes
  • bearbeide og behandle bildene
  • filme og redigere video
  • foreta etiske og kildekritiske valg og vurderinger
  • selge inn bilder og video til oppdragsgivere

Hvor jobber fotojournalister?

Fotojournalister kan jobbe i mediebedrifter som aviser, magasiner eller ukeblader. Noen fotojournalister er fast ansatt i mediebedrifter, men det er vanligere å arbeide frilans som selvstendig næringsdrivende for ulike oppdragsgivere.

Personlige egenskaper

En fotojournalist må være kreativ og nysgjerrig på samfunnet og mennesker. Gode kommunikasjonsegenskaper er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dem til å slappe av foran kamera. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
I Norge er det ingen utdanningstilbud for fotojournalistikk ut over bachelornivå, men du kan bli tatt opp på andre masterutdanninger. I tillegg kan du studere i utlandet. 

Hva jobber fotojournalistutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Journalist
Deltid
Alle sektorer
1 115 personer
555 personer
560 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
45 770 kr
45 030 kr
46 530 kr
549 240 kr
540 360 kr
558 360 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
46 360 kr
45 560 kr
47 170 kr
556 320 kr
546 720 kr
566 040 kr
Journalist
Heltid
Alle sektorer
6 153 personer
2 601 personer
3 552 personer
Ca 302 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
48 960 kr
47 530 kr
50 030 kr
587 520 kr
570 360 kr
600 360 kr
Ca 302 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
49 300 kr
47 730 kr
50 510 kr
591 600 kr
572 760 kr
606 120 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
50 780 kr
48 630 kr
52 350 kr
609 360 kr
583 560 kr
628 200 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
52 390 kr
49 810 kr
54 280 kr
628 680 kr
597 720 kr
651 360 kr
Journalist
Privat
7 209 personer
3 120 personer
4 089 personer
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 650 kr
47 310 kr
49 870 kr
583 800 kr
567 720 kr
598 440 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 900 kr
47 430 kr
50 260 kr
586 800 kr
569 160 kr
603 120 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
50 360 kr
48 270 kr
51 920 kr
604 320 kr
579 240 kr
623 040 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
51 890 kr
49 390 kr
53 760 kr
622 680 kr
592 680 kr
645 120 kr
Journalist
Deltid
Privat
1 112 personer
552 personer
560 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
45 770 kr
45 030 kr
46 530 kr
549 240 kr
540 360 kr
558 360 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
46 360 kr
45 570 kr
47 170 kr
556 320 kr
546 840 kr
566 040 kr
Journalist
Heltid
Privat
6 097 personer
2 568 personer
3 529 personer
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
49 000 kr
47 570 kr
50 060 kr
588 000 kr
570 840 kr
600 720 kr
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
49 350 kr
47 780 kr
50 550 kr
592 200 kr
573 360 kr
606 600 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
50 790 kr
48 640 kr
52 360 kr
609 480 kr
583 680 kr
628 320 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
52 410 kr
49 830 kr
54 300 kr
628 920 kr
597 960 kr
651 600 kr
Journalist
Alle sektorer
7 268 personer
3 156 personer
4 112 personer
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 640 kr
47 300 kr
49 860 kr
583 680 kr
567 600 kr
598 320 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 880 kr
47 410 kr
50 230 kr
586 560 kr
568 920 kr
602 760 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
50 340 kr
48 260 kr
51 910 kr
604 080 kr
579 120 kr
622 920 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
51 870 kr
49 370 kr
53 750 kr
622 440 kr
592 440 kr
645 000 kr
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Alle sektorer
217 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 860 kr
454 320 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 860 kr
454 320 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
41 980 kr
503 760 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 260 kr
507 120 kr
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Alle sektorer
858 personer
230 personer
628 personer
Ca 253 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
35 000 kr
42 600 kr
491 760 kr
420 000 kr
511 200 kr
Ca 253 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
35 000 kr
42 600 kr
491 760 kr
420 000 kr
511 200 kr
Ca 257 kr
Ca 226 kr
Ca 268 kr
41 640 kr
36 580 kr
43 490 kr
499 680 kr
438 960 kr
521 880 kr
Ca 257 kr
Ca 226 kr
Ca 268 kr
42 140 kr
36 790 kr
44 100 kr
505 680 kr
441 480 kr
529 200 kr
Fotograf eller filmfotograf
Privat
1 023 personer
321 personer
702 personer
Ca 253 kr
Ca 214 kr
Ca 265 kr
40 960 kr
34 640 kr
43 000 kr
491 520 kr
415 680 kr
516 000 kr
Ca 253 kr
Ca 214 kr
Ca 265 kr
40 960 kr
34 640 kr
43 000 kr
491 520 kr
415 680 kr
516 000 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 270 kr
41 850 kr
37 300 kr
43 760 kr
502 200 kr
447 600 kr
525 120 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 270 kr
42 340 kr
37 490 kr
44 380 kr
508 080 kr
449 880 kr
532 560 kr
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Privat
201 personer
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 620 kr
475 440 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 620 kr
475 440 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 610 kr
511 320 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 920 kr
515 040 kr
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Privat
822 personer
223 personer
599 personer
Ca 254 kr
Ca 213 kr
Ca 265 kr
41 150 kr
34 500 kr
43 000 kr
493 800 kr
414 000 kr
516 000 kr
Ca 254 kr
Ca 213 kr
Ca 265 kr
41 150 kr
34 500 kr
43 000 kr
493 800 kr
414 000 kr
516 000 kr
Ca 258 kr
Ca 226 kr
Ca 270 kr
41 760 kr
36 570 kr
43 690 kr
501 120 kr
438 840 kr
524 280 kr
Ca 258 kr
Ca 226 kr
Ca 270 kr
42 270 kr
36 790 kr
44 310 kr
507 240 kr
441 480 kr
531 720 kr
Fotograf eller filmfotograf
Alle sektorer
1 075 personer
336 personer
739 personer
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 580 kr
35 000 kr
42 610 kr
486 960 kr
420 000 kr
511 320 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 263 kr
40 580 kr
35 000 kr
42 610 kr
486 960 kr
420 000 kr
511 320 kr
Ca 257 kr
Ca 230 kr
Ca 269 kr
41 680 kr
37 250 kr
43 530 kr
500 160 kr
447 000 kr
522 360 kr
Ca 257 kr
Ca 230 kr
Ca 269 kr
42 160 kr
37 430 kr
44 140 kr
505 920 kr
449 160 kr
529 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold