Image
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Yrkesbeskrivelse

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Som fotojournalist formidler du nyheter og  journalistiske fortellinger gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe alene eller i team med andre journalister.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendelser på en mest mulig objektiv og sannferdig måte, ofte med et kreativt blikk, men alltid innenfor rammene for pressens etiske normer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fotojournalist:

 • oppsøke hendelser eller personer som er aktuelle i mediebildet
 • reagere raskt og ta bildet i rette øyeblikk
 • vurdere hvilke bilder som skal brukes
 • bearbeide og behandle bildene
 • filme og redigere video
 • foreta etiske og kildekritiske valg og vurderinger
 • selge inn bilder og video til oppdragsgivere

Hvor jobber fotojournalister ?

Fotojournalister kan jobbe i mediebedrifter som aviser, magasiner eller ukeblader. Noen fotojournalister er fast ansatt i mediebedrifter, men det er vanligere å arbeide frilans som selvstendig næringsdrivende for ulike oppdragsgivere.

Personlige egenskaper

En fotojournalist må være kreativ og nysgjerrig på samfunnet og mennesker. Gode kommunikasjonsegenskaper er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dem til å slappe av foran kamera. 

Utdanning

Etter- og videreutdanning
I Norge er det ingen utdanningstilbud for fotojournalistikk ut over bachelornivå, men du kan bli tatt opp på andre masterutdanninger. I tillegg kan du studere i utlandet. 

Hva jobber fotojournalistutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 516399 - Fotofag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 616307 - Bachelor, fotojournalistikk, treårig
 • 616301 - Film, fjernsyn, video, lavere nivå
 • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig

Bedrifter

Fotojournalist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3491108 - FOTOJOURNALIST
 • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 09. mai 2019, av Pressefotografenes Klubb