Image
Mann som tegner en illustrasjon

Yrkesbeskrivelse

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

En illustratør arbeider med visuell kommunikasjon og lager visuelle uttrykk som skal formidle et budskap til en bestemt mottaker. Som illustratør jobber du som regel med et bestemt oppdrag, og er derfor ikke like fri til å gjøre hva du vil, slik selvstendig billedkunstnere er.

Ofte er illustratøren også oppdragsgiverens grafiske formgiver og jobber med den totale visuelle utformingen.

I mange tilfeller er det opp til illustratøren selv å skaffe seg kontaktnett. Pågangsmot og evne til å bygge nettverk med bransje og næringsliv er derfor viktig. Mange illustratører jobber som frilansere og konkurrerer ofte med flere om samme oppdrag. 

Som illustratør kan du jobbe med mange forskjellige teknikker. Du kan tegne med forskjellige materialer, tegne digitalt, lage kollasjer, jobbe med fotografier og mye mer. 

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • møter med kunder eller oppdragsgivere
 • presentere ideer og forslag til illustrasjoner 
 • sette seg inn i temaet eller produktet som skal illustreres 
 • ferdigstille illustrasjoner 
 • profilere egen bedrift
 • føre regnskap 

Hvor jobber illustratører ?

De fleste illustratører jobber frilans. Noen illustratør kan også jobbe i design-, reklame- og kommunikasjonsbyråer, mediebyråer, forlag og i film- og TV-produksjon.

Enkelte illustratører er representert av illustrasjonsagenter i inn- og utland.

Personlige egenskaper

En illustratør må være kreativ og ha engasjement og interesse for form og farge. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Overfor en oppdragsgiver må du være flink til å følge planen for oppdraget og jobbe strukturert.

Utdanning

Det finnes ulike typer utdanninger og studier som kan være relevante for deg som ønsker å bli illustratør. Utdanning innenfor illustrasjon grafisk design, kunstfag og lignende fagfelt tilbys ved både offentlige og privat utdanningsinstitusjoner. 

 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 516404 - Fagskoleutdanning, illustrasjon
 • 516408 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig
 • 516405 - Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig
 • 516412 - Fagskoleutdanning, tegning, toårig
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 616402 - Diplomstudium, illustrasjon, fireårig
 • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig

Lønn

Bransjeorganisasjonen Grafills lønnsundersøkelse for 2020 viser at medianlønna for bokillustratører, redaksjonelle illustratører og/eller tegneserieillustratører er på 344 500 kroner i året-  

Bedrifter

Illustratør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)
 • 3471111 - ILLUSTRASJONSTEGNER

Sist kvalitetssikret den 23. november 2021, av Illustratørene