Illustrator ved skrivebordet
Yrkesbeskrivelse

Illustratør

favoritt ikon

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

En illustratør arbeider med visuell kommunikasjon og lager visuelle uttrykk som skal formidle et budskap til en bestemt mottaker. Som illustratør jobber du som regel med et bestemt oppdrag, og er derfor ikke like fri til å gjøre hva du vil, slik selvstendig billedkunstnere er.

Ofte er illustratøren også oppdragsgiverens grafiske formgiver og jobber med den totale visuelle utformingen.

I mange tilfeller er det opp til illustratøren selv å skaffe seg kontaktnett. Pågangsmot og evne til å bygge nettverk med bransje og næringsliv er derfor viktig.

Hvor jobber illustratører?

De fleste illustratører jobber frilans. Noen illustratør kan også jobbe i design-,  reklame- og kommunikasjonsbyråer, mediebyråer, forlag og i film- og TV-produksjon.

Enkelte illustratører er representert av illustrasjonsagenter i inn- og utland.

Personlige egenskaper

En illustratør må være kreativ og ha engasjement og interesse for form og farge. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Overfor en oppdragsgiver må du være flink til å følge planen for oppdraget og jobbe strukturert.

Utdanning

Det finnes ulike typer utdanninger og studier som kan være relevante for deg som ønsker å bli illustratør. Utdanning innenfor illustrasjon grafisk design, kunstfag og lignende fagfelt tilbys ved både offentlige og privat utdanningsinstitusjoner. 

Studier innen illustrasjon

 

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for designere og illustratører fra kunstnerisk virksomhet var 283 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken