Gjennomgått i samarbeid med Illustratørene 23. november 2021

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

Arbeidsoppgaver

En illustratør arbeider med visuell kommunikasjon og lager visuelle uttrykk som skal formidle et budskap til en bestemt mottaker. Som illustratør jobber du som regel med et bestemt oppdrag, og er derfor ikke like fri til å gjøre hva du vil, slik selvstendig billedkunstnere er.

Ofte er illustratøren også oppdragsgiverens grafiske formgiver og jobber med den totale visuelle utformingen.

I mange tilfeller er det opp til illustratøren selv å skaffe seg kontaktnett. Pågangsmot og evne til å bygge nettverk med bransje og næringsliv er derfor viktig. Mange illustratører jobber som frilansere og konkurrerer ofte med flere om samme oppdrag. 

Som illustratør kan du jobbe med mange forskjellige teknikker. Du kan tegne med forskjellige materialer, tegne digitalt, lage kollasjer, jobbe med fotografier og mye mer. 

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • møter med kunder eller oppdragsgivere
 • presentere ideer og forslag til illustrasjoner 
 • sette seg inn i temaet eller produktet som skal illustreres 
 • ferdigstille illustrasjoner 
 • profilere egen bedrift
 • føre regnskap 

Hvor jobber illustratører?

De fleste illustratører jobber frilans. Noen illustratør kan også jobbe i design-, reklame- og kommunikasjonsbyråer, mediebyråer, forlag og i film- og TV-produksjon.

Enkelte illustratører er representert av illustrasjonsagenter i inn- og utland.

Bli med en illustratør på jobb

Hvordan er det å jobbe som illustratør?

Intervjuer

Illustratør Susann Haaland Karlsen

Illustratør

Susann Haaland Karlsen

-Tenk at jeg får betalt for å tegne, smiler Susann. Hun har hatt skisseboka med seg siden hun var liten.

Viktige egenskaper for en illustratør

En illustratør må være kreativ og ha engasjement og interesse for form og farge. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Overfor en oppdragsgiver må du være flink til å følge planen for oppdraget og jobbe strukturert.

Hva tjener illustratører?

Bransjeorganisasjonen Grafills lønnsundersøkelse for 2020 viser at medianlønna for bokillustratører, redaksjonelle illustratører og/eller tegneserieillustratører er på 344 500 kroner i året-  

Hvordan utdanner du deg til illustratør?

Det finnes ulike typer utdanninger og studier som kan være relevante for deg som ønsker å bli illustratør. Utdanning innenfor illustrasjon grafisk design, kunstfag og lignende fagfelt tilbys ved både offentlige og privat utdanningsinstitusjoner. 

 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig
 • 616402 - Diplomstudium, illustrasjon, fireårig
 • 516412 - Fagskoleutdanning, tegning, toårig
 • 516408 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig
 • 516405 - Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig
 • 516404 - Fagskoleutdanning, illustrasjon

Bedrifter: Hvor jobber illustratører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med illustratører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3471111 - ILLUSTRASJONSTEGNER
 • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)
 • 3471115 - TEGNER (REKLAME O.L.)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.