Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Helsefagarbeider

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Arbeidsoppgaver

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens og brukerens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du kunne yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke og andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke.

Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger helsehjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen.

Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov.

Vanlige arbeidsoppgaver for helsefagarbeideren kan være:

 • planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov 
 • sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde
 • bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere forhold om pasienten og hva slags helsehjelp som gis hvorfor 
 • assistere med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå
 • bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske medisindispensere 
 • tilberede måltider og kartlegge ernæringssituasjon
 • miljørettede tiltak og aktiviteter 
 • utføre førstehjelp ved behov

Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet og bidra til god livskvalitet for pasientene og brukerne. I tillegg skal helsefagarbeideren bidra til at pasienter og brukere mestrer i hverdagen og legge til rette for et aktivt liv.

På de fleste arbeidssteder må du regne med å jobbe turnus. Det betyr at du må jobbe på dag, kveld, natt og noen helger. 

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider. Helsefagarbeider er en beskyttet tittel og du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber helsefagarbeidere?

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

 

Bli med en helsefagarbeider på jobb

Hvordan er det å jobbe som helsefagarbeider?

Intervjuer

En kvinne med langt og lyst hår. Hun er ikledd hvit helseuniform. Bildet er tatt utendørs, og bak henne er fjell.

Helsefagarbeider

Silje Correas Aasnes

Det er veldig hyggelig å ha en jobb der du drar på besøk til folk, sier Silje.
Ole Petter Reiersen har fått en ny yrkesstart som helsefagarbeider.

Helsefagarbeider

Ole-Petter Reiersen

Tidligere baker Ole Petter fikk en ny start i livet etter at han omskolerte seg og ble helsefagarbeider. – Jobben gir meg livskvalitet, sier han.

Viktige egenskaper for en helsefagarbeider

Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Dessuten må du ha gode samarbeidsevner og evne til læring om omstilling. 

Hva tjener helsefagarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til helsefagarbeider?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning innenfor mange ulike retninger på fagskole. Se oversikt over helsefag på fagskole.

Hvilke utdanninger er vanligst for helsefagarbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber helsefagarbeiderutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 569946 - Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig
 • 569944 - Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig
 • 569938 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig
 • 569937 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig
 • 569936 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig
 • 569934 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig
 • 569930 - Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig
 • 569928 - Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig
 • 569908 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg
 • 569907 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid
 • 568902 - Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig
 • 562903 - Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig
 • 562118 - Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig
 • 562109 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig
 • 561916 - Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig
 • 561915 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng
 • 561912 - Fagskoleutdanning, palliativ omsorg, ettårig
 • 561911 - Fagskoleutdanning, hverdagsrehabilitering, halvårig
 • 561909 - Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig
 • 561907 - Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig
 • 561906 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig
 • 561902 - Fagskoleutdanning, rehabilitering
 • 561901 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie
 • 461903 - Helsearbeiderfaget, Vg3
 • 461902 - Omsorgsarbeiderfaget, VK II
 • 461202 - Videreutdanning for hjelpepleiere
 • 461201 - Hjelpepleier, VK II

Bedrifter: Hvor jobber helsefagarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med helsefagarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5139146 - ASSISTENT (PU)
 • 5132121 - HELSEFAGARBEIDER
 • 5132120 - OMSORGSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5132119 - HJELPEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5132116 - HJELPEPLEIERMEDARBEIDER
 • 5132114 - SERVICEARBEIDER (OMSORGSARBEID)
 • 5132113 - OVERPLEIER
 • 5132112 - SPESIALHJELPEPLEIER
 • 5132110 - ASSISTERENDE BESTYRER (OMSORGSARBEID)
 • 5132108 - MILJØARBEIDER (HELSE- OG OMSORG)
 • 5132107 - LEDENDE HJELPEPLEIER
 • 5132102 - OMSORGSARBEIDER
 • 5132101 - HJELPEPLEIER
 • 5131123 - BARNEPLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.