Helsefagarbeider som hjelper en mannleg pasient med barberingen.
Yrkesbeskrivelse

Helse­fag­arbeider

favoritt ikon

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Helsefagarbeideren skal ivareta den enkelte pasient og brukers behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke og andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen.

Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber.

En helsefagarbeider skal kunne planlegge og gjennomføre ulike oppgaver, for eksempel:

  • Tilberede måltider og kartlegge ernæringssituasjon
  • Assistere med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå
  • Miljørettede tiltak og aktiviteter 
  • Utføre grunnleggende førstehjelp
  • Iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde
  • Bruke tilgjengelig velferdsteknologi
  • Bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere etter gjeldende retningslinjer

Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, bidra til at pasientene og brukerne kan føle mestring i hverdagen og legge til rette for et mer aktivt liv.

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Hvor jobber helsefagarbeidere?

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psyksisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus, det vil si ulike vakter både på dag, kveld og enkelte helger. Du kan også velge å jobbe utelukkende som nattevakt på institusjon eller i hjemmetjeneste.

Personlige egenskaper

Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Som helsefagarbeider må du ha evne til å bry deg om andre og. Dessuten må du ha gode samarbeidsevner siden du i tillegg til pasienter og brukere, også samarbeider med pårørende og andre yrkesgrupper. Evne til læring og omstilling er viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning innenfor mange ulike retninger på fagskole.

Hva jobber helsefagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for helsefagarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helsefagarbeidere
Deltid
Alle sektorer
81 996 personer
72 301 personer
9 695 personer
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
39 870 kr
39 940 kr
38 840 kr
478 440 kr
479 280 kr
466 080 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
39 910 kr
39 980 kr
38 940 kr
478 920 kr
479 760 kr
467 280 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
39 390 kr
39 480 kr
38 710 kr
472 680 kr
473 760 kr
464 520 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
39 830 kr
39 890 kr
39 400 kr
477 960 kr
478 680 kr
472 800 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Alle sektorer
25 990 personer
21 044 personer
4 946 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 290 kr
38 310 kr
38 210 kr
459 480 kr
459 720 kr
458 520 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 300 kr
38 330 kr
38 210 kr
459 600 kr
459 960 kr
458 520 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
35 680 kr
35 490 kr
36 520 kr
428 160 kr
425 880 kr
438 240 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
36 260 kr
36 010 kr
37 360 kr
435 120 kr
432 120 kr
448 320 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Kommunal
69 227 personer
62 124 personer
7 103 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 242 kr
40 020 kr
40 060 kr
39 190 kr
480 240 kr
480 720 kr
470 280 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 242 kr
40 060 kr
40 100 kr
39 290 kr
480 720 kr
481 200 kr
471 480 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
39 590 kr
39 650 kr
39 000 kr
475 080 kr
475 800 kr
468 000 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
40 000 kr
40 040 kr
39 610 kr
480 000 kr
480 480 kr
475 320 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Kommunal
20 429 personer
17 056 personer
3 373 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
38 460 kr
38 460 kr
38 480 kr
461 520 kr
461 520 kr
461 760 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
38 470 kr
38 480 kr
38 480 kr
461 640 kr
461 760 kr
461 760 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
35 710 kr
35 570 kr
36 440 kr
428 520 kr
426 840 kr
437 280 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
36 230 kr
36 040 kr
37 180 kr
434 760 kr
432 480 kr
446 160 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Privat
7 952 personer
6 075 personer
1 877 personer
Ca 225 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
36 480 kr
36 780 kr
35 310 kr
437 760 kr
441 360 kr
423 720 kr
Ca 225 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
36 480 kr
36 780 kr
35 310 kr
437 760 kr
441 360 kr
423 720 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
36 560 kr
36 720 kr
36 000 kr
438 720 kr
440 640 kr
432 000 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
36 990 kr
37 110 kr
36 590 kr
443 880 kr
445 320 kr
439 080 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Privat
3 091 personer
2 080 personer
1 011 personer
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 750 kr
35 000 kr
425 280 kr
429 000 kr
420 000 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 750 kr
35 000 kr
425 280 kr
429 000 kr
420 000 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
34 790 kr
34 660 kr
35 060 kr
417 480 kr
415 920 kr
420 720 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
35 300 kr
35 080 kr
35 760 kr
423 600 kr
420 960 kr
429 120 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Statlig
4 817 personer
4 102 personer
715 personer
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 263 kr
40 520 kr
40 350 kr
42 550 kr
486 240 kr
484 200 kr
510 600 kr
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 263 kr
40 700 kr
40 500 kr
43 040 kr
488 400 kr
486 000 kr
516 480 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
40 910 kr
40 610 kr
42 770 kr
490 920 kr
487 320 kr
513 240 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
41 800 kr
41 360 kr
44 530 kr
501 600 kr
496 320 kr
534 360 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Statlig
2 470 personer
1 908 personer
562 personer
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 750 kr
38 340 kr
40 010 kr
465 000 kr
460 080 kr
480 120 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 930 kr
38 490 kr
40 380 kr
467 160 kr
461 880 kr
484 560 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 244 kr
36 590 kr
35 710 kr
39 580 kr
439 080 kr
428 520 kr
474 960 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 244 kr
37 730 kr
36 690 kr
41 270 kr
452 760 kr
440 280 kr
495 240 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Alle sektorer
13 319 personer
10 956 personer
2 363 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
32 600 kr
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
32 600 kr
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
32 940 kr
32 890 kr
33 210 kr
395 280 kr
394 680 kr
398 520 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
33 200 kr
33 140 kr
33 550 kr
398 400 kr
397 680 kr
402 600 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Alle sektorer
1 615 personer
1 234 personer
381 personer
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 207 kr
32 700 kr
32 600 kr
33 500 kr
392 400 kr
391 200 kr
402 000 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 207 kr
32 700 kr
32 600 kr
33 520 kr
392 400 kr
391 200 kr
402 240 kr
Ca 201 kr
Ca 200 kr
Ca 203 kr
32 540 kr
32 440 kr
32 830 kr
390 480 kr
389 280 kr
393 960 kr
Ca 201 kr
Ca 200 kr
Ca 203 kr
33 090 kr
32 930 kr
33 570 kr
397 080 kr
395 160 kr
402 840 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Kommunal
8 175 personer
7 008 personer
1 167 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 600 kr
32 600 kr
32 300 kr
391 200 kr
391 200 kr
387 600 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 600 kr
32 600 kr
32 330 kr
391 200 kr
391 200 kr
387 960 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
33 190 kr
33 160 kr
398 280 kr
398 280 kr
397 920 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 520 kr
33 490 kr
33 670 kr
402 240 kr
401 880 kr
404 040 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Kommunal
940 personer
759 personer
181 personer
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
33 220 kr
33 020 kr
34 170 kr
398 640 kr
396 240 kr
410 040 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
33 220 kr
33 020 kr
34 170 kr
398 640 kr
396 240 kr
410 040 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
33 650 kr
33 570 kr
33 950 kr
403 800 kr
402 840 kr
407 400 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
34 200 kr
34 020 kr
34 930 kr
410 400 kr
408 240 kr
419 160 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Privat
5 143 personer
3 948 personer
1 195 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 070 kr
31 800 kr
33 100 kr
384 840 kr
381 600 kr
397 200 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 070 kr
31 800 kr
33 100 kr
384 840 kr
381 600 kr
397 200 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 510 kr
32 280 kr
33 260 kr
390 120 kr
387 360 kr
399 120 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 660 kr
32 430 kr
33 410 kr
391 920 kr
389 160 kr
400 920 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Privat
675 personer
475 personer
200 personer
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
31 940 kr
31 600 kr
33 110 kr
383 280 kr
379 200 kr
397 320 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
31 970 kr
31 620 kr
33 210 kr
383 640 kr
379 440 kr
398 520 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 080 kr
30 750 kr
31 880 kr
372 960 kr
369 000 kr
382 560 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 630 kr
31 310 kr
32 420 kr
379 560 kr
375 720 kr
389 040 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
77 064 personer
58 668 personer
18 396 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 430 kr
32 420 kr
32 440 kr
389 160 kr
389 040 kr
389 280 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 490 kr
32 460 kr
32 570 kr
389 880 kr
389 520 kr
390 840 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 650 kr
33 570 kr
33 900 kr
403 800 kr
402 840 kr
406 800 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
34 130 kr
33 990 kr
34 570 kr
409 560 kr
407 880 kr
414 840 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
6 648 personer
3 976 personer
2 672 personer
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 430 kr
32 900 kr
34 170 kr
401 160 kr
394 800 kr
410 040 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 520 kr
32 970 kr
34 280 kr
402 240 kr
395 640 kr
411 360 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 850 kr
33 370 kr
34 570 kr
406 200 kr
400 440 kr
414 840 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
34 680 kr
34 080 kr
35 590 kr
416 160 kr
408 960 kr
427 080 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Kommunal
65 841 personer
51 313 personer
14 528 personer
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 470 kr
32 550 kr
32 220 kr
389 640 kr
390 600 kr
386 640 kr
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 520 kr
32 590 kr
32 320 kr
390 240 kr
391 080 kr
387 840 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
33 650 kr
33 640 kr
33 680 kr
403 800 kr
403 680 kr
404 160 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
34 090 kr
34 040 kr
34 250 kr
409 080 kr
408 480 kr
411 000 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Kommunal
4 326 personer
2 800 personer
1 526 personer
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
32 920 kr
32 870 kr
33 690 kr
395 040 kr
394 440 kr
404 280 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 060 kr
33 010 kr
33 830 kr
396 720 kr
396 120 kr
405 960 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
33 400 kr
33 000 kr
34 150 kr
400 800 kr
396 000 kr
409 800 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
34 240 kr
33 750 kr
35 150 kr
410 880 kr
405 000 kr
421 800 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Privat
5 409 personer
3 943 personer
1 466 personer
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 350 kr
31 880 kr
33 390 kr
388 200 kr
382 560 kr
400 680 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 350 kr
31 880 kr
33 390 kr
388 200 kr
382 560 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 212 kr
33 340 kr
32 940 kr
34 300 kr
400 080 kr
395 280 kr
411 600 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 212 kr
33 690 kr
33 270 kr
34 700 kr
404 280 kr
399 240 kr
416 400 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Privat
1 099 personer
628 personer
471 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 420 kr
35 630 kr
35 210 kr
425 040 kr
427 560 kr
422 520 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 420 kr
35 630 kr
35 210 kr
425 040 kr
427 560 kr
422 520 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
35 560 kr
35 430 kr
35 730 kr
426 720 kr
425 160 kr
428 760 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
36 050 kr
35 800 kr
36 380 kr
432 600 kr
429 600 kr
436 560 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Statlig
5 814 personer
3 412 personer
2 402 personer
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 204 kr
32 420 kr
31 950 kr
33 040 kr
389 040 kr
383 400 kr
396 480 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 204 kr
32 760 kr
32 160 kr
33 610 kr
393 120 kr
385 920 kr
403 320 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 216 kr
33 990 kr
33 150 kr
35 010 kr
407 880 kr
397 800 kr
420 120 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 216 kr
35 070 kr
33 900 kr
36 490 kr
420 840 kr
406 800 kr
437 880 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Statlig
1 223 personer
548 personer
675 personer
Ca 206 kr
Ca 202 kr
Ca 211 kr
33 450 kr
32 730 kr
34 230 kr
401 400 kr
392 760 kr
410 760 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
Ca 211 kr
33 610 kr
32 780 kr
34 520 kr
403 320 kr
393 360 kr
414 240 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 214 kr
33 940 kr
32 970 kr
34 740 kr
407 280 kr
395 640 kr
416 880 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 214 kr
35 070 kr
33 860 kr
36 070 kr
420 840 kr
406 320 kr
432 840 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Kvinnelig vernepleiar hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

En mann sitter og lytter til ei dame som snakker.

Psykolog

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Person med armprotese

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevro­­sykepleier

En nevro­­sykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

Naprapat som jobber med å tøye på foten til ei dame

Naprapat

En naprapat behandler pasienter med smerter og problemer i rygg, muskler og ledd.

Nevrolog studerer røntgenbilde.

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

Kirurger under operasjon.

Kirurg

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.