Yrkesbeskrivelse

Helse­fag­arbeider

favoritt ikon

Som helsefagarbeider gir du praktisk hjelp til mennesker i alle aldre, for eksempel ved personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler.

En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Arbeidsoppgavene varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Som helsefagarbeider kan du måtte hjelpe pasienten eller brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Du skal også kunne utføre grunnleggende sykepleiebehandling som for eksempel sårstell. Helsefagarbeideren jobber også med forebyggende helse: alt fra smitteverntiltak til kosthold og fysisk aktivitet. Ofte har du også noen administrative oppgaver som for eksempel rapportskriving og journalføring. 

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Personlige egenskaper

For å bli helsefagarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Hvor jobber helsefagarbeidere?

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus, det vil si ulike vakter både på dag, kveld og enkelte helger. Du kan også velge å jobbe utelukkende som nattevakt på institusjon eller i hjemmetjeneste.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning innenfor mange ulike retninger på fagskole.

Hva er de vanligste utdanningene for helsefagarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber helsefagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

10 824 personer

9 065 personer
1 759 personer

Ca 230 kr

Ca 230 kr
Ca 230 kr

37 200 kr

37 000 kr
37 800 kr

444 000 kr

442 800 kr
447 600 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 429 personer

1 837 personer
592 personer

Ca 220 kr

Ca 210 kr
Ca 230 kr

35 300 kr

34 800 kr
36 900 kr

421 200 kr

415 200 kr
440 400 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 935 personer

1 672 personer
263 personer

Ca 230 kr

Ca 230 kr
Ca 230 kr

36 700 kr

36 600 kr
37 100 kr

436 800 kr

435 600 kr
439 200 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

1 324 personer

Ca 220 kr

35 200 kr

409 200 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

411 personer

Ca 230 kr

37 100 kr

432 000 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Lignende yrker

Pleiemedarbeider går sammen med eldre mann.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger kreative aktiviteter for ulike brukere.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Ortopedingeniør har utviklet proteser

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre tekniske hjelpemidler.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid tilstede når pasienter opereres.

Massasjeterapeut masserer nakke

Massasje­terapeut

En massasje­terapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer levende organismer slik som bakterier, sopp, virus og celler.

Kiropraktor behandler kvinne som ligger på benk.

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeut gir massasje

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Helsesøster måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Provisorfarmasøyt kontrollerer en resept.

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter selger medisiner og medikamenter.