Serigrafisk trykking.
Yrkesbeskrivelse

Serigraf

favoritt ikon

En serigraf trykker motiver, tekst og bilder på ulike gjenstander og materialer.

En serigraf jobber med serigrafisk trykking. Jobben går ut på å trykke tekst og bilder på alt fra mobiltelefoner til kartonger. Som seriegraf arbeider du med både industriell produksjon og med mer håndverkspreget produksjon, slik som kunstuttrykk.

Serigrafi er en trykkemetode som kan benyttes på nesten alt så lenge det kan ligge rolig. Det er likevel vanlig at serigrafen spesialiserer seg på enkelte produktgrupper.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en serigraf:

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av material, opplag og tidsbruk
  • fremstilling av trykkeformer (sjablonger)
  • styre og overvåke produksjonsprosessen
  • valg av materialer og farger
  • kommunikasjon med kunder og leverandører
  • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordrer og rapporter
  • drift og vedlikehold av maskiner og prosesser
  • pakking og distribusjon

Som seriegraf må du holde deg oppdatert innen serigraffaget, som er i stadig utvikling for å møte de nye kravene markedet stiller.

Yrket ble tidligere kalt silketrykker eller sjablongtrykker. Serigrafen jobber ofte tett sammen med mediegrafikeren som ligger foran serigrafifaget i produksjonslinjen.

Hvor jobber serigrafer?

Serigrafen jobber i serigrafiske bedrifter, hvor det anvendes maskiner, utstyr, verktøy og materialer som er tilpasset de produktene som lages.

Personlige egenskaper

En serigraf bør være interessert i maskiner, teknologi og håndverk. Du må være kreativ, effektiv og nøyaktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber serigrafiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trykkere
Deltid
Alle sektorer
261 personer
102 personer
159 personer
Ca 194 kr
Ca
Ca 197 kr
31 390 kr
31 990 kr
376 680 kr
383 880 kr
Ca 194 kr
Ca
Ca 197 kr
31 390 kr
31 990 kr
376 680 kr
383 880 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 211 kr
33 450 kr
32 280 kr
34 200 kr
401 400 kr
387 360 kr
410 400 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 211 kr
34 350 kr
32 280 kr
35 430 kr
412 200 kr
387 360 kr
425 160 kr
Trykkere
Heltid
Alle sektorer
1 130 personer
162 personer
968 personer
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 000 kr
31 080 kr
36 560 kr
432 000 kr
372 960 kr
438 720 kr
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 280 kr
31 080 kr
36 910 kr
435 360 kr
372 960 kr
442 920 kr
Ca 234 kr
Ca 198 kr
Ca 240 kr
37 930 kr
32 000 kr
38 930 kr
455 160 kr
384 000 kr
467 160 kr
Ca 234 kr
Ca 198 kr
Ca 240 kr
39 860 kr
33 000 kr
41 010 kr
478 320 kr
396 000 kr
492 120 kr
Trykkere
Deltid
Privat
257 personer
101 personer
156 personer
Ca 193 kr
Ca
Ca 196 kr
31 340 kr
31 820 kr
376 080 kr
381 840 kr
Ca 193 kr
Ca
Ca 196 kr
31 340 kr
31 820 kr
376 080 kr
381 840 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
33 360 kr
32 280 kr
34 060 kr
400 320 kr
387 360 kr
408 720 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
34 270 kr
32 280 kr
35 310 kr
411 240 kr
387 360 kr
423 720 kr
Trykkere
Heltid
Privat
1 121 personer
161 personer
960 personer
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 010 kr
31 080 kr
36 580 kr
432 120 kr
372 960 kr
438 960 kr
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 290 kr
31 080 kr
36 930 kr
435 480 kr
372 960 kr
443 160 kr
Ca 234 kr
Ca 197 kr
Ca 240 kr
37 950 kr
31 970 kr
38 960 kr
455 400 kr
383 640 kr
467 520 kr
Ca 234 kr
Ca 197 kr
Ca 240 kr
39 890 kr
32 980 kr
41 050 kr
478 680 kr
395 760 kr
492 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold