Yrkesbeskrivelse

Serigraf

En serigraf trykker motiver, tekst og bilder på ulike gjenstander og materialer.

En serigraf jobber med serigrafisk trykking og går ut på å trykke tekst og bilder på alt fra mobiltelefoner til kartonger.

Som serigraf arbeider du med både industriell produksjon og med mer håndverkspreget produksjon, slik som kunstuttrykk.

Serigrafi er en trykkemetode som kan benyttes på svært mange materialer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en serigraf:

 • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av materiale, opplag og tidsbruk
 • fremstilling av trykkeformer (sjablonger)
 • styre og overvåke produksjonsprosessen
 • valg av trykkduk, materialer og farger
 • blande trykkfarger og vurdere fargegjengivelse på ulike trykkematerialer
 • kommunikasjon med kunder og leverandører
 • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordrer og rapporter
 • drift og vedlikehold av maskiner og prosesser
 • pakking og distribusjon

Som serigraf må du holde deg oppdatert innen serigraffaget, som er i stadig utvikling for å møte de nye kravene markedet stiller.

Yrket ble tidligere kalt silketrykker eller sjablongtrykker.

Hvor jobber serigrafer ?

Serigrafen jobber i trykkerier og i bedrifter hvor de produserer skilt og dekor.

Personlige egenskaper

En serigraf bør være interessert i maskiner, teknologi og håndverk. Du må være kreativ, effektiv og nøyaktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber serigrafiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 455237 - Serigrafifaget, Vg3

Bedrifter

Serigraf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8251102 - SERIGRAF
 • 8251112 - SERIGRAFMESTER
 • 8251119 - SPESIALARBEIDER (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251103 - SILKETRYKKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. mars 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag