Serigrafisk trykking.
Yrkesbeskrivelse

Serigraf

favoritt ikon

En serigraf trykker motiver, tekst og bilder på ulike gjenstander og materialer.

En serigraf jobber med serigrafisk trykking. Jobben går ut på å trykke tekst og bilder på alt fra mobiltelefoner til kartonger. Som serigraf arbeider du med både industriell produksjon og med mer håndverkspreget produksjon, slik som kunstuttrykk.

Serigrafi er en trykkemetode som kan benyttes på nesten alt så lenge det kan ligge rolig. Det er likevel vanlig at serigrafen spesialiserer seg på enkelte produktgrupper.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en serigraf:

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av materiale, opplag og tidsbruk
  • fremstilling av trykkeformer (sjablonger)
  • styre og overvåke produksjonsprosessen
  • valg av materialer og farger
  • blande trykkfarger og vurdere fargegjengivelse på ulike trykkematerialer
  • kommunikasjon med kunder og leverandører
  • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordrer og rapporter
  • drift og vedlikehold av maskiner og prosesser
  • pakking og distribusjon

Som serigraf må du holde deg oppdatert innen serigraffaget, som er i stadig utvikling for å møte de nye kravene markedet stiller.

Serigrafen jobber ofte tett sammen med mediegrafikeren som ligger foran serigrafifaget i produksjonslinjen.

Yrket ble tidligere kalt silketrykker eller sjablongtrykker. 

Hvor jobber serigrafer?

Serigrafen jobber i serigrafiske bedrifter, hvor det anvendes maskiner, utstyr, verktøy og materialer som er tilpasset de produktene som lages.

Personlige egenskaper

En serigraf bør være interessert i maskiner, teknologi og håndverk. Du må være kreativ, effektiv og nøyaktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber serigrafiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trykker
Deltid
Alle sektorer
286 personer
181 personer
Ca 197 kr
Ca
Ca 202 kr
31 960 kr
32 700 kr
383 520 kr
392 400 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 202 kr
31 960 kr
32 760 kr
383 520 kr
393 120 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 214 kr
33 380 kr
34 680 kr
400 560 kr
416 160 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 214 kr
34 580 kr
36 370 kr
414 960 kr
436 440 kr
Trykker
Heltid
Alle sektorer
1 068 personer
172 personer
896 personer
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
36 580 kr
32 730 kr
37 250 kr
438 960 kr
392 760 kr
447 000 kr
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
36 970 kr
32 730 kr
37 750 kr
443 640 kr
392 760 kr
453 000 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
38 410 kr
33 410 kr
39 370 kr
460 920 kr
400 920 kr
472 440 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
40 360 kr
34 630 kr
41 470 kr
484 320 kr
415 560 kr
497 640 kr
Trykker
Privat
1 343 personer
275 personer
1 068 personer
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 000 kr
31 670 kr
36 890 kr
432 000 kr
380 040 kr
442 680 kr
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 290 kr
31 670 kr
37 370 kr
435 480 kr
380 040 kr
448 440 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
37 800 kr
32 810 kr
38 930 kr
453 600 kr
393 720 kr
467 160 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
39 670 kr
33 800 kr
41 000 kr
476 040 kr
405 600 kr
492 000 kr
Trykker
Deltid
Privat
281 personer
178 personer
Ca 197 kr
Ca
Ca 201 kr
31 850 kr
32 640 kr
382 200 kr
391 680 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 201 kr
31 850 kr
32 720 kr
382 200 kr
392 640 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 213 kr
33 270 kr
34 530 kr
399 240 kr
414 360 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 213 kr
34 490 kr
36 260 kr
413 880 kr
435 120 kr
Trykker
Heltid
Privat
1 062 personer
172 personer
890 personer
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
36 630 kr
32 730 kr
37 260 kr
439 560 kr
392 760 kr
447 120 kr
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
37 060 kr
32 730 kr
37 760 kr
444 720 kr
392 760 kr
453 120 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
38 460 kr
33 410 kr
39 440 kr
461 520 kr
400 920 kr
473 280 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
40 430 kr
34 630 kr
41 550 kr
485 160 kr
415 560 kr
498 600 kr
Trykker
Alle sektorer
1 354 personer
277 personer
1 077 personer
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 000 kr
31 670 kr
36 890 kr
432 000 kr
380 040 kr
442 680 kr
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 280 kr
31 670 kr
37 340 kr
435 360 kr
380 040 kr
448 080 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
37 760 kr
32 810 kr
38 880 kr
453 120 kr
393 720 kr
466 560 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
39 620 kr
33 800 kr
40 930 kr
475 440 kr
405 600 kr
491 160 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold