Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Serigraf

En serigraf trykker motiver, tekst og bilder på ulike gjenstander og materialer.

Arbeidsoppgaver

En serigraf jobber med serigrafisk trykking og går ut på å trykke tekst og bilder på alt fra mobiltelefoner til kartonger.

Som serigraf arbeider du med både industriell produksjon og med mer håndverkspreget produksjon, slik som kunstuttrykk.

Serigrafi er en trykkemetode som kan benyttes på svært mange materialer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en serigraf:

 • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av materiale, opplag og tidsbruk
 • fremstilling av trykkeformer (sjablonger)
 • styre og overvåke produksjonsprosessen
 • valg av trykkduk, materialer og farger
 • blande trykkfarger og vurdere fargegjengivelse på ulike trykkematerialer
 • kommunikasjon med kunder og leverandører
 • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordrer og rapporter
 • drift og vedlikehold av maskiner og prosesser
 • pakking og distribusjon

Som serigraf må du holde deg oppdatert innen serigraffaget, som er i stadig utvikling for å møte de nye kravene markedet stiller.

Yrket ble tidligere kalt silketrykker eller sjablongtrykker.

Hvor jobber serigrafer?

Serigrafen jobber i trykkerier og i bedrifter hvor de produserer skilt og dekor.

Hvordan er det å jobbe som serigraf?

Intervjuer

Portrett av serigraf Kirsti Ekren

Serigraf

Kirsti Ekren

Kirsti Ekren var en av de første som tok fagbrev som serigraf i Norge, og sier at hun gleder seg hver dag til jobb.

Passer jeg til å bli serigraf?

En serigraf bør være interessert i maskiner, teknologi og håndverk. Du må være kreativ, effektiv og nøyaktig.

Hva tjener serigrafer?

Hvordan utdanner du deg til serigraf?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber serigrafiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455237 - Serigrafifaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber serigrafer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med serigrafer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8251102 - SERIGRAF
 • 8251112 - SERIGRAFMESTER
 • 8251119 - SPESIALARBEIDER (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251103 - SILKETRYKKER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.