Ung IKT-servicemedarbeider jobber på PC.
Yrkesbeskrivelse

IKT-service­med­arbeider

favoritt ikon

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, i tillegg til brukerstøtte og service.

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men for en IKT-servicefaglært er det nødvendig å ha god kjennskap til bedriftens IKT-systemer.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • hjelpe og gi råd om IKT til ansatte på arbeidsplassen
  • være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av
  • bidra i vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på
  • bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT
  • sørge for at bedriften har et godt digitalt arbeidsmiljø – kan innebære at du holder kurs, eller gir råd og opplæring i bruk av IKT-systemer
  • ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges, samt at informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas

Mange IKT-servicefaglærte arbeider som IT-konsulenter. Tidligere ble faget i videregående opplæring kalt IKT-driftsoperatør.

Hvor jobber IKT-servicemedarbeidere?

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. Det er stort behov for IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

Personlige egenskaper

IKT-servicemedarbeidere må til enhver tid være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy. Du vil ha mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og du må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber IKT-servicefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 007 personer
518 personer
489 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 700 kr
389 760 kr
389 760 kr
392 400 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 700 kr
389 760 kr
389 760 kr
392 400 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 650 kr
34 850 kr
36 500 kr
427 800 kr
418 200 kr
438 000 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 840 kr
34 980 kr
36 750 kr
430 080 kr
419 760 kr
441 000 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Alle sektorer
3 683 personer
1 099 personer
2 584 personer
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 970 kr
40 720 kr
480 000 kr
467 640 kr
488 640 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 970 kr
40 720 kr
480 000 kr
467 640 kr
488 640 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
42 900 kr
41 370 kr
43 550 kr
514 800 kr
496 440 kr
522 600 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
43 640 kr
41 830 kr
44 410 kr
523 680 kr
501 960 kr
532 920 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Privat
959 personer
497 personer
462 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 570 kr
34 790 kr
36 410 kr
426 840 kr
417 480 kr
436 920 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 770 kr
34 920 kr
36 670 kr
429 240 kr
419 040 kr
440 040 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Privat
3 338 personer
1 010 personer
2 328 personer
Ca 247 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
38 540 kr
40 400 kr
480 000 kr
462 480 kr
484 800 kr
Ca 247 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
38 540 kr
40 400 kr
480 000 kr
462 480 kr
484 800 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
42 950 kr
41 330 kr
43 660 kr
515 400 kr
495 960 kr
523 920 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
43 680 kr
41 780 kr
44 510 kr
524 160 kr
501 360 kr
534 120 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Statlig
287 personer
77 personer
210 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 259 kr
41 600 kr
41 920 kr
499 200 kr
503 040 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 259 kr
41 880 kr
42 280 kr
502 560 kr
507 360 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
42 180 kr
41 740 kr
42 340 kr
506 160 kr
500 880 kr
508 080 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
43 110 kr
41 740 kr
43 430 kr
517 320 kr
500 880 kr
521 160 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold