Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.
Yrkesbeskrivelse

IKT-service­med­arbeider

favoritt ikon

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift, brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IKT-servicemedarbeider:

  • hjelpe ansatte på arbeidsplassen med råd og opplæring om IKT
  • installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av
  • bidra i vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på
  • bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT
  • sørge for at bedriften har et godt digitalt arbeidsmiljø
  • ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges, samt at informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas

Arbeidsoppgavene varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, men for en IKT-servicefaglært er det nødvendig å ha god kjennskap til bedriftens IKT-systemer.

I dette yrket må du være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og nye arbeidsverktøy. Du må kunne mestre teknisk engelsk, siden bruksanvisninger ofte er på engelsk.

Mange IKT-servicefaglærte arbeider som IT-konsulenter. Tidligere ble faget i videregående opplæring kalt IKT-driftsoperatør.

Hvor jobber IKT-servicemedarbeidere?

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i både offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. 

Personlige egenskaper

Som IKT-servicemedarbeider har du mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører. Derfor må du være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på ulike problemer. En evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling kommer godt med.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i IKT-servicefag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber IKT-servicefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Alle sektorer
876 personer
453 personer
423 personer
Ca 211 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 500 kr
35 720 kr
410 040 kr
402 000 kr
428 640 kr
Ca 211 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 500 kr
35 720 kr
410 040 kr
402 000 kr
428 640 kr
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 243 kr
37 500 kr
35 910 kr
39 290 kr
450 000 kr
430 920 kr
471 480 kr
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 243 kr
37 780 kr
36 080 kr
39 680 kr
453 360 kr
432 960 kr
476 160 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Alle sektorer
3 730 personer
1 116 personer
2 614 personer
Ca 258 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
41 820 kr
40 830 kr
42 500 kr
501 840 kr
489 960 kr
510 000 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
41 820 kr
40 830 kr
42 500 kr
501 840 kr
489 960 kr
510 000 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 281 kr
44 820 kr
43 090 kr
45 560 kr
537 840 kr
517 080 kr
546 720 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 281 kr
45 590 kr
43 590 kr
46 440 kr
547 080 kr
523 080 kr
557 280 kr
Brukerstøtte, IKT
Privat
4 241 personer
1 468 personer
2 773 personer
Ca 253 kr
Ca 246 kr
Ca 258 kr
40 980 kr
39 790 kr
41 720 kr
491 760 kr
477 480 kr
500 640 kr
Ca 253 kr
Ca 246 kr
Ca 258 kr
40 980 kr
39 790 kr
41 720 kr
491 760 kr
477 480 kr
500 640 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 279 kr
44 110 kr
41 760 kr
45 260 kr
529 320 kr
501 120 kr
543 120 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 279 kr
44 800 kr
42 210 kr
46 070 kr
537 600 kr
506 520 kr
552 840 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Privat
841 personer
440 personer
401 personer
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 100 kr
33 330 kr
35 510 kr
409 200 kr
399 960 kr
426 120 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 100 kr
33 330 kr
35 510 kr
409 200 kr
399 960 kr
426 120 kr
Ca 231 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
37 360 kr
35 760 kr
39 180 kr
448 320 kr
429 120 kr
470 160 kr
Ca 231 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
37 640 kr
35 930 kr
39 590 kr
451 680 kr
431 160 kr
475 080 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Privat
3 400 personer
1 028 personer
2 372 personer
Ca 257 kr
Ca 251 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
40 630 kr
42 470 kr
500 040 kr
487 560 kr
509 640 kr
Ca 257 kr
Ca 251 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
40 630 kr
42 470 kr
500 040 kr
487 560 kr
509 640 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 283 kr
44 950 kr
43 080 kr
45 770 kr
539 400 kr
516 960 kr
549 240 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 283 kr
45 690 kr
43 590 kr
46 610 kr
548 280 kr
523 080 kr
559 320 kr
Brukerstøtte, IKT
Statlig
309 personer
221 personer
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
42 770 kr
42 900 kr
513 240 kr
514 800 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
42 920 kr
43 180 kr
515 040 kr
518 160 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
43 530 kr
43 740 kr
522 360 kr
524 880 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
44 590 kr
45 020 kr
535 080 kr
540 240 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Statlig
286 personer
210 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
42 870 kr
42 900 kr
514 440 kr
514 800 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
43 040 kr
43 190 kr
516 480 kr
518 280 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 700 kr
522 720 kr
524 400 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
44 650 kr
45 000 kr
535 800 kr
540 000 kr
Brukerstøtte, IKT
Alle sektorer
4 606 personer
1 569 personer
3 037 personer
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 260 kr
40 000 kr
42 000 kr
495 120 kr
480 000 kr
504 000 kr
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 260 kr
40 000 kr
42 000 kr
495 120 kr
480 000 kr
504 000 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 278 kr
44 050 kr
41 850 kr
45 100 kr
528 600 kr
502 200 kr
541 200 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 278 kr
44 760 kr
42 300 kr
45 940 kr
537 120 kr
507 600 kr
551 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold