Ung IKT-servicemedarbeider jobber på PC.
Yrkesbeskrivelse

IKT-service­med­arbeider

favoritt ikon

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, i tillegg til brukerstøtte og service.

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men for en IKT-servicefaglært er det nødvendig å ha god kjennskap til bedriftens IKT-systemer.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • hjelpe og gi råd om IKT til ansatte på arbeidsplassen
  • være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av
  • bidra i vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på
  • bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT
  • sørge for at bedriften har et godt digitalt arbeidsmiljø – kan innebære at du holder kurs, eller gir råd og opplæring i bruk av IKT-systemer
  • ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges, samt at informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas

Mange IKT-servicefaglærte arbeider som IT-konsulenter. Tidligere ble faget i videregående opplæring kalt IKT-driftsoperatør.

Personlige egenskaper

IKT-servicemedarbeidere må til enhver tid være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy. Du vil ha mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og du må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Hvor jobber IKT-servicemedarbeidere?

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. Det er stort behov for IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber IKT-servicefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Kontor- og kundeserviceyrker

Heltidsansatte

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

4 590 personer

3 735 personer
855 personer

Ca 240 kr

Ca 240 kr
Ca 250 kr

39 000 kr

38 800 kr
40 000 kr

458 400 kr

454 800 kr
474 000 kr

Yrker i alt

Heltidsansatte

Reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk

1 001 personer

Ca 230 kr

38 000 kr

450 000 kr

Høgskoleyrker

Heltidsansatte

Reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk

621 personer

Ca 230 kr

37 600 kr

423 600 kr

Kontor- og kundeserviceyrker

Heltidsansatte

IKT-tjenester

486 personer

Ca 250 kr

40 100 kr

483 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold