Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon 25. mars 2022

IKT-servicemedarbeider

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Arbeidsoppgaver

Etter fagfornyelsen har lærefaget IKT-servicefag blitt erstattet med IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget. Yrkestittelen IKT-servicemedarbeider blir erstattet med IT-driftstekniker og IT-utvikler

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift, brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IKT-servicemedarbeider:

 • hjelpe ansatte på arbeidsplassen med råd og opplæring om IKT
 • installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av
 • bidra i vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på
 • bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT
 • sørge for at bedriften har et godt digitalt arbeidsmiljø
 • ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges, samt at informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas

Arbeidsoppgavene varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, men for en IKT-servicefaglært er det nødvendig å ha god kjennskap til bedriftens IKT-systemer.

I dette yrket må du være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og nye arbeidsverktøy. Du må kunne mestre teknisk engelsk, siden bruksanvisninger ofte er på engelsk.

Mange IKT-servicefaglærte arbeider som IT-konsulenter. Tidligere ble faget i videregående opplæring kalt IKT-driftsoperatør.

Hvor jobber IKT-servicemedarbeidere?

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i både offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. 

Hvordan er det å jobbe som ikt-servicemedarbeider?

Intervjuer

IIKT medarbeider Jan-Helge Handberg Liverød liker å være til hjelp.

IKT-servicemedarbeider

Jan-Helge Handberg Liverød

Jan-Helge elsker å hjelpe folk og kan tålmodig google i timevis for å finne svar på en henvendelse.

Passer jeg til å bli ikt-servicemedarbeider?

Som IKT-servicemedarbeider har du mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører. Derfor må du være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på ulike problemer. En evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling kommer godt med.

Hva tjener IKT-servicemedarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til ikt-servicemedarbeider?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i IKT-servicefag kan du søke på fagskolestudier innen innen datateknikk eller ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber IKT-servicefagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 454101 - IKT-servicefaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber IKT-servicemedarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med IKT-servicemedarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120124 - IT-ASSISTENT
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.
Geokjemiker jobber med apparater

Geokjemiker

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.
IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.