Gjennomgått i samarbeid med Havforskningsinstituttet 19. september 2022

Oseanograf

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet, som hvordan havet påvirkes av jorden, og jorden påvirkes av havet.

Arbeidsoppgaver

Oseanografi betyr "beskrivelse av havet". Oseanografer jobber med å forstå fenomener i havet og sjøvannets fysiske og kjemiske egenskaper, for eksempel hvordan havet og havstrømmene beveger seg, strukturen og egenskapene til sjøvannet eller hvordan klima og klimaendringer påvirker havet. 

Oseanografi omhandler kun havets fysiske og kjemiske egenskaper. I utdanningen inngår ikke biologi - altså livet i havet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en oseanograf:

 • innhente målinger og analysere data
 • utvikle og bruke modeller for hydrografi (temperatur og saltholdighet), bølger og strøm
 • overvåke havets miljø og biokjemisk vannkvalitet
 • drive med fysisk og biologisk modellering
 • gjøre miljørisiko- og konsekvensanalyser i kyst- og fjordområder
 • simulere og beregne transport og spredning av forurensning i form av oljeutslipp, utslipp fra landbruk og oppdrettsanlegg og miljøgifter i sedimenter

Oseanografer benytter seg av matematiske metoder, fysiske lover og datateknologi for å levere tjenester for en rekke fagområder som for eksempel skipsfart, fiskeri, forvaltning, oppdrettsnæring og offshore-bedrifter. Det er vanlig at oseanografer forsker.

Selv om det benyttes stadig bedre metoder som satellittfjernmåling, er likevel arbeid til havs en viktig del av oseanografien. Disse er nødvendige for å gjøre ulike målinger av sjøvannet.

Oseanografer kan jobbe som havforsker.

Hvor jobber oseanografer?

Oseanografer jobber innen bransjer som oljeindustri, forskning, skoleverket, værvarsling, forvaltning og i miljørettet arbeid.

Intervjuer

Portrettbilde av oseanograf Tore Magnus Arnesen Taklo. Han jobber som konsulent for akvakulturnæringen og hans hovedoppgave er å måle strøm og bølger.

Oseanograf

Tore Magnus Arnesen Taklo

Bølgen er der, som et av naturens fysiske fenomener, rett foran øyene våre, i badekaret eller i et basseng, eller ved en strand og likevel er vi bare i stand til å beskrive og forstå fragmenter av det den har å by på, forteller Tore Magnus Arnesen Taklo.

Viktige egenskaper

Som forsker må du være nysgjerrig, like å finne ut av ting og like å ta til deg store mengder teori. Du bør også kunne jobbe strukturert og systematisk.

Lønn

Utdanning

Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr utdanning innen oseanografi.

Oversikt over utdanninger innen oseanografi

De vanligste jobbene blant geofysikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 856201 - Dr.scient.-utdanning, geofysikk
 • 756213 - Master, geofysikk, toårig
 • 756202 - Master of Philosophy, physical oceanography, toårig

Bedrifter som ansetter oseanografer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med oseanografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2114105 - OSEANOGRAF

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.