Gjennomgått i samarbeid med Handelshøyskolen, OsloMet 11. mai 2023

Kostøkonom

Kostøkonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Arbeidsoppgaver

Som kostøkonom har du en lederfunksjon. Du har ansvar for innkjøp av råvarer og planlegging av måltider på institusjoner eller kantiner.

Måltidene skal være ernæringsmessig tilfredsstillende og produseres i stor skala til riktig pris.

Kostøkonomer har både matfaglig og ernæringsmessig fagkunnskap, samt økonomi- og ledelseskompetanse.

Vanlige arbeidsoppgaver for kostøkonomer:

  • planlegge næringsrike måltider
  • kjøpe inn råvarer og forhandle med leverandører om varer og tjenester
  • sette opp vaktlister
  • organisere, lede og motivere ansatte
  • arbeide med budsjett

Yrket kostøkonom har noen fellestrekk med yrket klinisk ernæringsfysiolog.

Hvor jobber kostøkonomer?

Kostøkonomer jobber i storkjøkken eller i tilknytning til et storkjøkken. Eksempler på arbeidsplasser kan være: sykehus og andre helseinstitusjoner, Forsvaret, fengsler, oljebransjen, cateringbedrifter og hotell og restaurantkjøkken.

Det er også mulig å jobbe innenfor næringsmiddelindustrien.

Hvordan er det å jobbe som kostøkonom?

Intervjuer

Portrettfoto av kostøkonom Kari Anne Myrdal ved Romerike fengsel avdeling Ullersmo

Kostøkonom

Kari Anne Myrdal

Det er jeg som har ansvaret for kjøkkendriften i fengselet, sier Kari Anne Myrdal.

Passer jeg til å bli kostøkonom?

Kostøkonomer bør ha interesse for kosthold og ernæring. Du bør kunne planlegge, organisere og lede. Du bør også ha god tallforståelse.

Hva tjener kostøkonomer?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til kostøkonom?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Som kostøkonom kan du ta videreutdanning innen personal og ledelsesfag, økonomi, ernæring og undervisningsarbeid.

Hva jobber kostøkonomiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 444202 - Kostholdsøkonom, toårig
  • 641154 - Bachelor, kostøkonomi, treårig
  • 641113 - Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig

Bedrifter: Hvor jobber kostøkonomer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kostøkonomer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3223102 - KOSTØKONOM

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.
Fagarbeider i arbeid på bakeri.

Fagarbeider industriell matproduksjon

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med fremstilling av mat- og drikkevarer i en moderne industri.
Oppskjæring av fisk

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.