Image
Kostøkonom prater med kokker

Yrkesbeskrivelse

Kostøkonom

Kostøkonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Som kostøkonom har du en lederfunksjon. Du har ansvar for innkjøp av råvarer og planlegging av måltider på institusjoner eller kantiner.

Måltidene skal være ernæringsmessig tilfredsstillende og produseres i stor skala til riktig pris.

Kostøkonomer har både matfaglig og ernæringsmessig fagkunnskap, samt økonomi- og ledelseskompetanse.

Vanlige arbeidsoppgaver for kostøkonomer:

  • planlegge næringsrike måltider
  • kjøpe inn råvarer og forhandle med leverandører om varer og tjenester
  • sette opp vaktlister
  • organisere, lede og motivere ansatte
  • arbeide med budsjett

Yrket kostøkonom har noen fellestrekk med yrket klinisk ernæringsfysiolog.

Hvor jobber kostøkonomer ?

Kostøkonomer jobber i storkjøkken eller i tilknytning til et storkjøkken. Eksempler på arbeidsplasser kan være: sykehus og andre helseinstitusjoner, Forsvaret, fengsler, oljebransjen, cateringbedrifter og hotell og restaurantkjøkken.

Det er også mulig å jobbe innenfor næringsmiddelindustrien.

Personlige egenskaper

Kostøkonomer bør ha interesse for kosthold og ernæring. Du bør kunne planlegge, organisere og lede. Du bør også ha god tallforståelse.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Som kostøkonom kan du ta videreutdanning innen personal og ledelsesfag, økonomi, ernæring og undervisningsarbeid.

Hva jobber kostøkonomiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 444202 - Kostholdsøkonom, toårig

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Kostøkonom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3223102 - KOSTØKONOM
  • 3223103 - PRODUKTUTVIKLER (NÆRINGSMIDLER)

Sist kvalitetsikret den 18. mars 2019, av Handelshøyskolen, OsloMet