Image
Liten modell av en lenestol og en tegning av lenestolen som er fargelagt
Lenke
Adobe stock / Chaosamram Studio

Yrkesbeskrivelse

Møbeldesigner

Møbeldesigneren designer møbler og interiør.

Som møbeldesigner har du ansvaret for å formgi møbler og annet interiør. 

Møbeldesignerne har spesialkunnskap om idéutvikling, formgivning, konstruksjon, ergonomi (tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske) og materialer. For å finne ut hva som er riktig design til et prosjekt bruker møbeldesigneren mye tid til planlegging og utprøving, og tar hensyn til estetiske, funksjonelle og økonomiske forhold.

Vanlige arbeidsoppgaver for en møbeldesigner:

  • utvikle ideer og forslag til produkter 
  • arbeid med prototyper og ferdigstillelse av produkt
  • presentasjoner og kundemøter

Det er viktig for en møbeldesigner å holde seg oppdatert på trender og utvikling i bransjen.

Tittelen møbeldesigner er ikke beskyttet, men møbeldesignere med tittelen ”møbeldesigner MNIL” er medlemmer av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). For opptak i NIL kreves det at du har en mastergrad

Hvor jobber møbeldesignere ?

En møbeldesigner jobber som regel som selvstendig næringsdrivende og baserer seg på enkeltoppdrag for industrien eller interiørprosjekter. Noen bedrifter har fast ansatte møbeldesignere.

Personlige egenskaper

En møbeldesigner bør være kreativ og praktisk anlagt. Du må ha evnen til å se hva som fungerer både estetisk og funksjonelt. I tillegg må du også være i stand til å kommunisere effektivt med kunder og produsenter.

Utdanning

Det finnes tilbud om høyere utdanning innen møbeldesign i Norge. Du kan også ta utdanning i utlandet.

Oversikt over utdanninger i Norge

Hva jobber møbeldesignerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
  • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
  • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig

Hva er de vanligste utdanningene for møbeldesignere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Møbeldesigner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2141116 - MØBELDESIGNER
  • 3471141 - PRODUKTUTVIKLER (MØBLER)

Sist kvalitetssikret den 23. september 2019, av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening