Gjennomgått i samarbeid med Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening 04. januar 2023

Møbeldesigner

Møbeldesigneren designer møbler og interiør.

Arbeidsoppgaver

Som møbeldesigner har du ansvaret for å formgi møbler og annet interiør. 

Møbeldesignerne har spesialkunnskap om idéutvikling, formgivning, konstruksjon, ergonomi (tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske) og materialer. For å finne ut hva som er riktig design til et prosjekt bruker møbeldesigneren mye tid til planlegging og utprøving, og tar hensyn til estetiske, funksjonelle og økonomiske forhold.

Vanlige arbeidsoppgaver for en møbeldesigner:

  • utvikle ideer og forslag til produkter 
  • arbeid med prototyper og ferdigstillelse av produkt
  • presentasjoner og kundemøter

Det er viktig for en møbeldesigner å holde seg oppdatert på trender og utvikling i bransjen.

Tittelen møbeldesigner er ikke beskyttet, men møbeldesignere med tittelen ”møbeldesigner MNIL” er medlemmer av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). For opptak i NIL kreves det at du har en mastergrad

Hvor jobber møbeldesignere?

En møbeldesigner jobber som regel som selvstendig næringsdrivende og baserer seg på enkeltoppdrag for industrien eller interiørprosjekter. Noen bedrifter har fast ansatte møbeldesignere.

Intervjuer

Møbeldesigner Silje Nesdal sitter på trappa utenfor verkstedet i Oslo.

Møbeldesigner

Silje Nesdal

Å se et ferdig produkt i et hjem, kontor eller i en restaurant – kjenne på gleden ved at noen har valgt mine ting og gitt møbelet et liv, er veldig givende, sier Silje Nesdal.

Viktige egenskaper

En møbeldesigner bør være kreativ og praktisk anlagt. Du må ha evnen til å se hva som fungerer både estetisk og funksjonelt. I tillegg må du også være i stand til å kommunisere effektivt med kunder og produsenter.

Lønn

Utdanning

Det finnes tilbud om høyere utdanning innen møbeldesign i Norge. Du kan også ta utdanning i utlandet.

Oversikt over utdanninger i Norge

De som jobber som møbeldesignere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant møbeldesignerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig
  • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
  • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig

Bedrifter som ansetter møbeldesignere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med møbeldesignere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2141116 - MØBELDESIGNER
  • 3471141 - PRODUKTUTVIKLER (MØBLER)
  • 3471143 - PROSJEKTLEDER (PRODUKTUTVIKLING AV MØBLER)
  • 2552109 - INDUSTRIDESIGNER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.