Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 07. februar 2022

Ventilasjonstekniker

Ventilasjonsteknikeren vedlikeholder og reparerer ventilasjonsanlegg og inneklimainstallasjoner.

Arbeidsoppgaver

En ventilasjonstekniker er en elektrofagarbeider som monterer og sørger for at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal og gir ønsket inneklima.

Som ventilasjonstekniker jobber du med ventilasjonsanlegg med tilhørende utstyr som ventilasjonsaggregater, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer. Ventilasjonsteknikeren samarbeider blant annet med blikkenslageren som monterer ventilasjonskanaler og produserer tilpasningskomponenter.

Ventilasjonsteknikeren kan jobbe med ventilasjonsanlegg for vanlige bolighus og blokker, anlegg for spesialventilasjon for industrien både landbasert og maritimt, sykehus, eller renromsventilasjon der det er strenge krav til luftkvalitet og kontrollert atmosfære.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • montere,  sette i gang og justere ventilasjonsanlegg
  • kontrollere og utføre service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg
  • utføre inneklimamålinger,  gjøre energivurderinger og dokumentere arbeidet
  • skifte ut deler på ventilasjonsanlegg 
  • gi råd og informasjon til kunder

Ventilasjonsteknikeren må ha gode kunnskaper om inneklima, folkehelse, ventilasjonsteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av ventilasjonsanlegg. Strømningsteknikk, termodynamikk, elektroteknikk og automatikk er bare noen av områdene du må beherske som ventilasjonstekniker.

Faget er i sterk teknologiske utvikling på flere områder. For eksempel innen behovsstyrt ventilasjon og tilhørende sensorer og styringssystemer, for å oppnå godt inneklima og lavt energiforbruk. 

Hvor jobber ventilasjonsteknikere?

Ventilasjonsteknikere jobber ofte hos ventilasjonsentreprenører eller hos leverandør av ventilasjonsteknisk utstyr.

Hvordan er det å jobbe som ventilasjonstekniker?

Viktige egenskaper for en ventilasjonstekniker

En ventilasjonstekniker må ha interesse for teknologi, inneklima, brukerbehov og ha god systemforståelse og være nøyaktig. Ventilasjonsteknikeren blir ofte sendt ut alene på oppdrag og må kunne jobbe selvstendig. Man må også være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Hva tjener ventilasjonsteknikere?

Hvordan utdanner du deg til ventilasjonstekniker?

Hvilke utdanninger er vanligst for ventilasjonsteknikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber ventilasjonsteknikkfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 457117 - Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3
  • 455145 - Ventilasjonsteknikkfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber ventilasjonsteknikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ventilasjonsteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7241143 - SERVICETEKNIKER (VENTILASJONSANLEGG)
  • 7134121 - SERVICETEKNIKER (VVS)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.