Image
En mann jobber med ventilasjonsrør under taket
Lenke
Adobe stock / Africa studio

Yrkesbeskrivelse

Ventilasjonstekniker

Ventilasjonsteknikeren vedlikeholder og reparerer ventilasjonsanlegg og inneklimainstallasjoner.

En ventilasjonstekniker er en elektrofagarbeider som monterer og sørger for at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal og gir ønsket inneklima.

Som ventilasjonstekniker jobber du med ventilasjonsanlegg med tilhørende utstyr som ventilasjonsaggregater, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer. Ventilasjonsteknikeren samarbeider blant annet med blikkenslageren som monterer ventilasjonskanaler og produserer tilpasningskomponenter.

Ventilasjonsteknikeren kan jobbe med ventilasjonsanlegg for vanlige bolighus og blokker, anlegg for spesialventilasjon for industrien både landbasert og maritimt, sykehus, eller renromsventilasjon der det er strenge krav til luftkvalitet og kontrollert atmosfære.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • montere,  sette i gang og justere ventilasjonsanlegg
  • kontrollere og utføre service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg
  • utføre inneklimamålinger,  gjøre energivurderinger og dokumentere arbeidet
  • skifte ut deler på ventilasjonsanlegg 
  • gi råd og informasjon til kunder

Ventilasjonsteknikeren må ha gode kunnskaper om inneklima, folkehelse, ventilasjonsteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av ventilasjonsanlegg. Strømningsteknikk, termodynamikk, elektroteknikk og automatikk er bare noen av områdene du må beherske som ventilasjonstekniker.

Faget er i sterk teknologiske utvikling på flere områder. For eksempel innen behovsstyrt ventilasjon og tilhørende sensorer og styringssystemer, for å oppnå godt inneklima og lavt energiforbruk. 

Hvor jobber ventilasjonsteknikere ?

Ventilasjonsteknikere jobber ofte hos ventilasjonsentreprenører eller hos leverandør av ventilasjonsteknisk utstyr.

Personlige egenskaper

En ventilasjonstekniker må ha interesse for teknologi, inneklima, brukerbehov og ha god systemforståelse og være nøyaktig. Ventilasjonsteknikeren blir ofte sendt ut alene på oppdrag og må kunne jobbe selvstendig. Man må også være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Hva jobber Ventilasjonsteknikkfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 457117 - Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3
  • 455145 - Ventilasjonsteknikkfaget, Vg3

Bedrifter

Ventilasjonstekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7241143 - SERVICETEKNIKER (VENTILASJONSANLEGG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 07. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi