Tre skogsarbeidere ser på et kart i skogen
Yrkesbeskrivelse

Skogbruksleder

favoritt ikon

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

En skogbruksleder er bindeleddet mellom skogeieren og de som jobber med å forvalte skogen. Skogbrukslederens jobb inkludere planlegging av og ansvaret for hogst, planting og pleiing av ung skog.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skogbruksleder:

  • planlegging av hogst og/eller planting av ny skog
  • faglig rådgiving til skogeier
  • utarbeide tilbud på hogst, tynning, tømmerkjøp, planting og pleiing av ung skog
  • administrative oppgaver som utarbeiding av kontrakter, kontakt mellom skogeiere og tømmerkjøpere eller skogsarbeidere og kvalitetssikring av arbeid
  • vurdere miljøhensyn som kulturminner, dyrearter og naturtyper

Skogbruksleder jobben inkluderer vanligvis både kontorarbeid og arbeid ute i naturen. Skogbruksledere kan også få ansvar for å forvalte hele skogeiendommen.

Hvor jobber skogbruksledere?

Skogbruksleder er stort sett ansatt i skogeierorganisasjoner eller hos private aktører i tømmerbransjen.

Personlige egenskaper

Som skogbruksleder bør du like å ha mye ansvar, kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner og jobbe strukturert. Du bør være glad i naturen og like å jobbe utendørs. Samtidig bør du ha interesse for salg og ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en skogbruksleder skal være utdannet som, men de fleste har høyere utdanning fra høgskole eller universitet innen skogbruk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Skogbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, salg eller økonomi.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogtekniker
Heltid
Alle sektorer
550 personer
479 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 293 kr
47 220 kr
47 510 kr
566 640 kr
570 120 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 293 kr
47 450 kr
47 770 kr
569 400 kr
573 240 kr
Skogtekniker
Deltid
Alle sektorer
153 personer
129 personer
Ca 267 kr
Ca
Ca 267 kr
43 190 kr
43 300 kr
518 280 kr
519 600 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca 267 kr
43 190 kr
43 300 kr
518 280 kr
519 600 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 272 kr
43 510 kr
44 050 kr
522 120 kr
528 600 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 272 kr
43 640 kr
44 200 kr
523 680 kr
530 400 kr
Skogtekniker
Heltid
Privat
448 personer
400 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 295 kr
47 710 kr
47 870 kr
572 520 kr
574 440 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 295 kr
47 920 kr
48 090 kr
575 040 kr
577 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvar for skipets stabilitet, og for lasting og lossing.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.