Skogbruksleder
Yrkesbeskrivelse

Skogbruksleder

favoritt ikon

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

Skog trenger pleie, og som skogbruksleder er din jobb å kontakte eiere av skog, for å gi dem tilbud på forskjellige arbeid som bør gjøres i hennes eller hans skog. Eksempel på slike jobber er planting av trær, hogging av trær eller pleiing av ung skog.

Dersom skogeieren ønsker å kjøpe tjenestene til skogbrukslederens firma, har du som skogbruksleder ansvaret for at det blir underskrevet en kontrakt mellom skogeieren og firmaet som skal utføre jobben.

Deretter jobber skogbrukslederen tett med blant annet skogsmaskinkjørere, skogsoperatører og andre fagfolk med spesialkompetanse innen skogforvaltning. Sammen med skogbrukslederen utfører disse jobben etter avtale med skogeieren. Som skogbruksleder har du ansvaret for at jobben blir utført riktig.

Dersom det er avtalt at det skal hogges tømmer, har du ansvaret for at den blir transportert bort. Skogbruksledere kan også jobbe som veiledere for skogeiere, eller få ansvar for å forvalte hele skogeiendommen.

Hvor jobber skogbruksledere?

Skogbruksleder er stort sett ansatt i skogeierorganisasjoner. 

Personlige egenskaper

Som skogbruksleder bør du like å ha mye ansvar, kunne ta beslutninger og jobbe strukturert. Du må også ha høy kompetanse innen skogbruk og miljø. Samtidig bør du ha interesse for salg og ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en skogbruksleder skal være utdannet som, men de fleste har høyere utdanning fra høgskole eller universitet innen skogbruk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Skogbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, salg eller økonomi.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogteknikere
Deltid
Alle sektorer
153 personer
21 personer
132 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca 254 kr
40 590 kr
41 200 kr
487 080 kr
494 400 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 254 kr
40 590 kr
41 200 kr
487 080 kr
494 400 kr
Ca 250 kr
Ca 225 kr
Ca 253 kr
40 420 kr
36 460 kr
41 050 kr
485 040 kr
437 520 kr
492 600 kr
Ca 250 kr
Ca 225 kr
Ca 253 kr
40 480 kr
36 460 kr
41 120 kr
485 760 kr
437 520 kr
493 440 kr
Skogteknikere
Heltid
Alle sektorer
515 personer
57 personer
458 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
42 920 kr
43 460 kr
515 040 kr
521 520 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
42 920 kr
43 460 kr
515 040 kr
521 520 kr
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 274 kr
43 850 kr
40 070 kr
44 320 kr
526 200 kr
480 840 kr
531 840 kr
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 274 kr
43 990 kr
40 070 kr
44 470 kr
527 880 kr
480 840 kr
533 640 kr
Skogteknikere
Heltid
Privat
424 personer
42 personer
382 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
43 000 kr
43 470 kr
516 000 kr
521 640 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
43 000 kr
43 470 kr
516 000 kr
521 640 kr
Ca 273 kr
Ca 243 kr
Ca 276 kr
44 150 kr
39 420 kr
44 670 kr
529 800 kr
473 040 kr
536 040 kr
Ca 273 kr
Ca 243 kr
Ca 276 kr
44 270 kr
39 420 kr
44 800 kr
531 240 kr
473 040 kr
537 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold