Tre skogsarbeidere ser på et kart i skogen
Yrkesbeskrivelse

Skogbruksleder

favoritt ikon

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

En skogbruksleder er bindeleddet mellom skogeieren og de som jobber med å forvalte skogen. Skogbrukslederens jobb inkludere planlegging av og ansvaret for hogst, planting og pleiing av ung skog.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skogbruksleder:

  • planlegging av hogst og/eller planting av ny skog
  • faglig rådgiving til skogeier
  • utarbeide tilbud på hogst, tynning, tømmerkjøp, planting og pleiing av ung skog
  • administrative oppgaver som utarbeiding av kontrakter, kontakt mellom skogeiere og tømmerkjøpere eller skogsarbeidere og kvalitetssikring av arbeid
  • vurdere miljøhensyn som kulturminner, dyrearter og naturtyper

Skogbruksleder jobben inkluderer vanligvis både kontorarbeid og arbeid ute i naturen. Skogbruksledere kan også få ansvar for å forvalte hele skogeiendommen.

Hvor jobber skogbruksledere?

Skogbruksleder er stort sett ansatt i skogeierorganisasjoner eller hos private aktører i tømmerbransjen.

Personlige egenskaper

Som skogbruksleder bør du like å ha mye ansvar, kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner og jobbe strukturert. Du bør være glad i naturen og like å jobbe utendørs. Samtidig bør du ha interesse for salg og ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en skogbruksleder skal være utdannet som, men de fleste har høyere utdanning fra høgskole eller universitet innen skogbruk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Skogbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, salg eller økonomi.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogtekniker
Deltid
Alle sektorer
176 personer
151 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
42 050 kr
42 110 kr
504 600 kr
505 320 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
42 050 kr
42 110 kr
504 600 kr
505 320 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 265 kr
42 410 kr
42 910 kr
508 920 kr
514 920 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 265 kr
42 470 kr
42 970 kr
509 640 kr
515 640 kr
Skogtekniker
Heltid
Alle sektorer
537 personer
472 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 170 kr
44 470 kr
530 040 kr
533 640 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 170 kr
44 470 kr
530 040 kr
533 640 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 282 kr
45 390 kr
45 690 kr
544 680 kr
548 280 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 282 kr
45 640 kr
45 970 kr
547 680 kr
551 640 kr
Skogtekniker
Privat
545 personer
485 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 170 kr
44 400 kr
530 040 kr
532 800 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 170 kr
44 400 kr
530 040 kr
532 800 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 680 kr
45 940 kr
548 160 kr
551 280 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 890 kr
46 170 kr
550 680 kr
554 040 kr
Skogtekniker
Heltid
Privat
443 personer
396 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 210 kr
44 560 kr
530 520 kr
534 720 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 210 kr
44 560 kr
530 520 kr
534 720 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
45 810 kr
46 070 kr
549 720 kr
552 840 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
46 050 kr
46 330 kr
552 600 kr
555 960 kr
Skogtekniker
Alle sektorer
713 personer
623 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 273 kr
43 920 kr
44 170 kr
527 040 kr
530 040 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 273 kr
43 920 kr
44 170 kr
527 040 kr
530 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
44 960 kr
45 300 kr
539 520 kr
543 600 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
45 180 kr
45 550 kr
542 160 kr
546 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold