Kvalitetssikret av NHO - mat og drikke, Velgskog.no 07. juli 2023

Skogbruksleder

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

Arbeidsoppgaver

En skogbruksleder er bindeleddet mellom skogeieren og de som jobber med å forvalte skogen. Skogbrukslederens jobb inkludere planlegging av og ansvaret for hogst, planting og pleiing av ung skog.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skogbruksleder:

 • planlegging av hogst og/eller planting av ny skog
 • faglig rådgiving til skogeier
 • utarbeide tilbud på hogst, tynning, tømmerkjøp, planting og pleiing av ung skog
 • administrative oppgaver som utarbeiding av kontrakter, kontakt mellom skogeiere og tømmerkjøpere eller skogsarbeidere og kvalitetssikring av arbeid
 • vurdere miljøhensyn som kulturminner, dyrearter og naturtyper

Skogbruksleder jobben inkluderer vanligvis både kontorarbeid og arbeid ute i naturen. Skogbruksledere kan også få ansvar for å forvalte hele skogeiendommen.

Hvor jobber skogbruksledere?

Skogbruksleder er stort sett ansatt i skogeierorganisasjoner eller hos private aktører i tømmerbransjen.

Intervjuer

En dame står i skogen og smiler til kameraet

Skogbruksleder

Julie Baalerud Sand

Den ene dagen kan jeg sitte på kontor og fakturere og lage kontrakter, den andre dagen kan jeg være ute, slik som her om dagen – hvor jeg møtte 10 rådyr, forteller Julie Baalerud.

Viktige egenskaper

Som skogbruksleder bør du like å ha mye ansvar, kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner og jobbe strukturert. Du bør være glad i naturen og like å jobbe utendørs. Samtidig bør du ha interesse for salg og ha gode kommunikasjonsevner.

Lønn

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en skogbruksleder skal være utdannet som, men de fleste har høyere utdanning fra høgskole eller universitet innen skogbruk.

Etter- og videreutdanning
Skogbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, salg eller økonomi.

Arbeidsmarked

Bedrifter med skogbruksledere

 • 3213123 - SKOGBRUKSLEDER
 • 3213106 - DRIFTSPLANLEGGER (SKOG)
 • 3213114 - SKOGBESTYRER
 • 3213112 - SKOGFORVALTER
 • 3213113 - SKOGBRUKSPLANLEGGER
 • 3213128 - SKOGASSISTENT
 • 3213105 - SKOGKONSULENT

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.