Yrkesbeskrivelse

Havforsker

Som havforsker kan du forske på alt fra bittesmå plankton til store sjøpattedyr. Du kan undersøke havbunnens geologi eller du kan studere havets kjemi eller fysikk – som havstrømmer, bølger og tidevann.

En havforsker er en forsker som jobber med et bredt spekter av temaer som handler om havet.

Havforskning er et tverrfaglig fagfelt og tar for seg havbunnens form og egenskaper, havstrømmer og marine organismer. Havforskeren kan for eksempel undersøke hvordan havet påvirkes av klimaendringer, hvordan lakselus sprer seg, eller hvor trygg sjømaten vi spiser er.

Havforskning har følgende hovedgrener:

 • kjemisk oseanografi – studier av havets kjemi
 • marin geologi – studier av havbunnens geologi, spesielt egenskaper og dannelsesmåte
 • fysisk oseanografi – studier av havets fysiske egenskaper slik som havbølger, tidevann og strømmer
 • marinbiologi – studier av havets planter og dyr

Hvor jobber havforskere ?

Yrkestittelen havforsker brukes først og fremst om forskere tilknyttet Havforskningsinstituttet, som har flere avdelinger og forskningsstasjoner. Det drives også havforskning ved universiteter, forskningsinstitutter og hos private aktører som for eksempel oljeselskaper.

Personlige egenskaper

En forsker må først og fremst være analytisk anlagt og ha evne til selvstendig arbeid. Som havforsker bør du også ha en sterk interesse for naturvitenskap og realfag

Utdanning

En havforsker har minimum mastergrad innen en av disse fire hovedgrenene: kjemisk oseanografi, marin geologi, fysisk oseanografi eller marinbiologi.

Oversikt over utdanninger innen oseanografi

Hva jobber marinbiologi- og geofysikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8562 - Geofysikk
 • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 756202 - Master of Philosophy, physical oceanography, toårig
 • 756213 - Master, geofysikk, toårig

Bedrifter

Havforsker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2114105 - OSEANOGRAF

Sist kvalitetssikret den 20. juni 2020, av Havforskningsinstituttet