Gjennomgått i samarbeid med Norske scenografer 01. september 2017

Scenograf

En scenograf er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en forestilling, konsert eller film.

Arbeidsoppgaver

Som scenograf skaper du det visuelle bildet i en film eller på en scene. 

Alt publikum ser av romlige elementer, arkitektur og rekvisitter på en scene eller i en film, er utført av scenografen. Bruken og eventuelle endringer av disse, er også et kunstnerisk valg tatt av scenografen. Som scenograf kan du også ha ansvaret for kostymene som brukes i forestillingen.

Scenografien underbygger og forsterker handlingen i film og teater. Som scenograf bør du ha kunnskap om tekstanalyse, dramaturgi, musikk og kunst- og kulturhistorie. Scenografen har det endelige ansvaret for det totale visuelle uttrykket.

Det er ikke scenografen som bygger eller produserer scenebildet. Dette arbeidet gjøres av rekvisitørerkostymesyer og andre ved teatrenes verksteder.

Scenografen samarbeider ofte med kostymedesigner, lys- og lyddesignere, koreografer, skuespillere, danseredramaturger, komponister, produsenter og inspisienter.

Hvor jobber scenografer?

Mulige arbeidsplasser for en scenograf er opera-, danse- og teaterscener, gallerier og museer. De fleste scenografer jobber frilans med ulike prosjekter, både egne og andres. Det kan være for eksempel uavhengige teatergrupper, spel, kulturhus, eller produksjonsselskaper for film- og tv-produksjoner. 

Det er kun et fåtall teatre benytter seg av fast ansatte scenografer.

Hvordan er det å jobbe som scenograf?

Intervjuer

Scenograf Thale Kvam Olsen er avbildet foran en sideinngang til Den Nationale Scene i Bergen. Hun er iført grønn genser og mørkt, oppsatt hår. Bak henne ser vi en grønn dør og grått mursteinbygg.

Scenograf

Thale Kvam Olsen

Når vi kommer så langt i prosjektet som til premieren, er jeg publikummer. Hvis alt har gått bra kan jeg ta det litt inn og være stolt over det jeg har vært med på, forteller Thale, som jobber som scenograf.

Passer jeg til å bli scenograf?

Som scenograf må du ha god estetisk sans. Du må være kreativ og kunne omsette en idé til noe som er praktisk gjennomførbart. Du bør ha god romforståelse og grunnleggende ferdigheter innen fagområder som koreografi, arkitektur og lys. 

Du må ha gode samarbeidsevner og god formidlingsevne.

Hva tjener scenografer?

Den gjennomsnittlige årsinntekten for scenografer og kostymetegnere fra kunstnerisk virksomhet var 251 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

Hvordan utdanner du deg til scenograf?

Det finnes egne studier innen scenografi i Norge. Norske arbeidsgivere engasjerer også scenografer utdannet i blant annet Sverige, Danmark, England og USA.

Hva jobber teater- og filmutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 715213 - Master, scenografi, toårig
  • 615211 - Bachelor, scenografi, treårig
  • 6152 - Teater- og filmutdanninger

Bedrifter: Hvor jobber scenografer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med scenografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3474102 - SCENOGRAF

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.