Dansere på scenen i hvite kostymer
Yrkesbeskrivelse

Scenograf

favoritt ikon

En scenograf er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en forestilling, konsert eller film.

Som scenograf skaper du det visuelle bildet i en film eller på en scene. 

Alt publikum ser av romlige elementer, arkitektur og rekvisitter på en scene eller i en film, er utført av scenografen. Bruken og eventuelle endringer av disse, er også et kunstnerisk valg tatt av scenografen. Som scenograf kan du også ha ansvaret for kostymene som brukes i forestillingen.

Scenografien underbygger og forsterker handlingen i film og teater. Som scenograf bør du ha kunnskap om tekstanalyse, dramaturgi, musikk og kunst- og kulturhistorie. Scenografen har det endelige ansvaret for det totale visuelle uttrykket.

Det er ikke scenografen som bygger eller produserer scenebildet. Dette arbeidet gjøres av rekvisitørerkostymesyer og andre ved teatrenes verksteder.

Scenografen samarbeider ofte med kostymedesigner, lys- og lyddesignere, koreografer, skuespillere, danseredramaturger, komponister, produsenter og inspisienter.

Hvor jobber scenografer?

Mulige arbeidsplasser for en scenograf er opera-, danse- og teaterscener, gallerier og museer. De fleste scenografer jobber frilans med ulike prosjekter, både egne og andres. Det kan være for eksempel uavhengige teatergrupper, spel, kulturhus, eller produksjonsselskaper for film- og tv-produksjoner. 

Det er kun et fåtall teatre benytter seg av fast ansatte scenografer.

Personlige egenskaper

Som scenograf må du ha god estetisk sans. Du må være kreativ og kunne omsette en idé til noe som er praktisk gjennomførbart. Du bør ha god romforståelse og grunnleggende ferdigheter innen fagområder som koreografi, arkitektur og lys. 

Du må ha gode samarbeidsevner og god formidlingsevne.

Utdanning

Det finnes egne studier innen scenografi i Norge. Norske arbeidsgivere engasjerer også scenografer utdannet i blant annet Sverige, Danmark, England og USA.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Fagskolen Norsk institutt for scene og studio (NISS) tilbyr flere kurs relatert til teater og film.

Hva jobber teater- og filmutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for scenografer og kostymetegnere fra kunstnerisk virksomhet var 251 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken