Image
To kameramenn filmer en programleder i et tvstudio
Lenke
Adobe stock / Georgiy

Yrkesbeskrivelse

Scenograf

En scenograf er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en forestilling, konsert eller film.

Som scenograf skaper du det visuelle bildet i en film eller på en scene. 

Alt publikum ser av romlige elementer, arkitektur og rekvisitter på en scene eller i en film, er utført av scenografen. Bruken og eventuelle endringer av disse, er også et kunstnerisk valg tatt av scenografen. Som scenograf kan du også ha ansvaret for kostymene som brukes i forestillingen.

Scenografien underbygger og forsterker handlingen i film og teater. Som scenograf bør du ha kunnskap om tekstanalyse, dramaturgi, musikk og kunst- og kulturhistorie. Scenografen har det endelige ansvaret for det totale visuelle uttrykket.

Det er ikke scenografen som bygger eller produserer scenebildet. Dette arbeidet gjøres av rekvisitørerkostymesyer og andre ved teatrenes verksteder.

Scenografen samarbeider ofte med kostymedesigner, lys- og lyddesignere, koreografer, skuespillere, danseredramaturger, komponister, produsenter og inspisienter.

Hvor jobber scenografer ?

Mulige arbeidsplasser for en scenograf er opera-, danse- og teaterscener, gallerier og museer. De fleste scenografer jobber frilans med ulike prosjekter, både egne og andres. Det kan være for eksempel uavhengige teatergrupper, spel, kulturhus, eller produksjonsselskaper for film- og tv-produksjoner. 

Det er kun et fåtall teatre benytter seg av fast ansatte scenografer.

Personlige egenskaper

Som scenograf må du ha god estetisk sans. Du må være kreativ og kunne omsette en idé til noe som er praktisk gjennomførbart. Du bør ha god romforståelse og grunnleggende ferdigheter innen fagområder som koreografi, arkitektur og lys. 

Du må ha gode samarbeidsevner og god formidlingsevne.

Utdanning

Det finnes egne studier innen scenografi i Norge. Norske arbeidsgivere engasjerer også scenografer utdannet i blant annet Sverige, Danmark, England og USA.

Hva jobber teater- og filmutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 715213 - Master, scenografi, toårig
  • 6152 - Teater- og filmutdanninger
  • 615211 - Bachelor, scenografi, treårig

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for scenografer og kostymetegnere fra kunstnerisk virksomhet var 251 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

Bedrifter

Scenograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3474102 - SCENOGRAF

Sist kvalitetssikret den 01. september 2017, av Norske scenografer