Image
Industrivaresnekker
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Industrisnekker

En industrisnekker produserer møbler og innredninger i større skala.

Industrisnekkeren produserer møbler og innredninger. Som industrisnekker er du med på hele prosessen, fra råvare til ferdigstilling av produkt. 

En industrisnekker jobber med maskiner og eventuelt serieproduksjon i industrien. Det er noe annet enn en møbelsnekker, som i større grad vil jobbe manuelt og bruke håndverktøy som sag, høvel, stemjern og lignende. Som industrisnekker lager du komponenter og deler til ferdige produkter ved hjelp av maskiner. Industrisnekkere jobber ofte ved hjelp av CNC-styrte maskiner (datastyrte maskiner) eller bearbeidingslinjer som krever god innsikt i maskinstyring og vedlikehold. 

Industrisnekkeren samarbeider ofte tett med industritapetsereren og møbeldesigneren.

Hvor jobber industrisnekkere ?

En industrisnekker arbeider i møbel- og innredningsindustrien.

Personlige egenskaper

Du bør ha et godt håndlag, samt være effektiv og nøyaktig. Du bør ha interesse for digitale verktøy. I tillegg bør du være løsningsorientert, kreativ og ha praktisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i industrisnekkerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber snekkerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 458327 - Industrisnekkerfaget, Vg3
  • 458309 - Møbelsnekkerutdanning, videregående, avsluttende utdanning
  • 458321 - Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for industrisnekkere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Industrisnekker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)
  • 7421114 - INDUSTRISNEKKER
  • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
  • 7421124 - FORMANN (SNEKKERI)
  • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
  • 7421113 - INNREDNINGSMONTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag