Industrivaresnekker
Yrkesbeskrivelse

Industrisnekker

favoritt ikon

Industrisnekkere produserer møbler, innredninger og andre industrielle trevarer.

Industrisnekkeren produserer møbler og innredninger. Som industrisnekker er du med på hele prosessen, fra råvare til ferdigstilling av produkt. 

En industrisnekker jobber med maskiner og eventuelt serieproduksjon i industrien. Det er noe annet enn en møbelsnekker, som i større grad vil jobbe manuelt og bruke håndverktøy som sag, høvel, stemjern og lignende. Som industrisnekker lager du komponenter og deler til ferdige produkter ved hjelp av maskiner. Industrisnekkere jobber ofte ved hjelp av CNC-styrte maskiner (datastyrte maskiner) eller bearbeidingslinjer som krever god innsikt i maskinstyring og vedlikehold. 

Industrisnekkeren samarbeider ofte tett med industritapetsereren og møbeldesigneren.

Hvor jobber industrisnekkere?

En industrisnekker arbeider i møbel- og innredningsindustrien.

Personlige egenskaper

Du bør ha et godt håndlag, samt være effektiv og nøyaktig. Du bør ha interesse for digitale verktøy. I tillegg bør du være løsningsorientert, kreativ og ha praktisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber snekkerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for industrisnekkere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tømrere og snekkere
Deltid
Alle sektorer
15 368 personer
269 personer
15 099 personer
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
31 530 kr
32 700 kr
392 040 kr
378 360 kr
392 400 kr
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
31 530 kr
32 700 kr
392 040 kr
378 360 kr
392 400 kr
Ca 205 kr
Ca 188 kr
Ca 205 kr
33 140 kr
30 420 kr
33 180 kr
397 680 kr
365 040 kr
398 160 kr
Ca 205 kr
Ca 188 kr
Ca 205 kr
33 490 kr
30 570 kr
33 530 kr
401 880 kr
366 840 kr
402 360 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Alle sektorer
35 391 personer
341 personer
35 050 personer
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
32 300 kr
34 910 kr
418 920 kr
387 600 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
32 300 kr
34 910 kr
418 920 kr
387 600 kr
418 920 kr
Ca 217 kr
Ca 194 kr
Ca 218 kr
35 220 kr
31 350 kr
35 260 kr
422 640 kr
376 200 kr
423 120 kr
Ca 217 kr
Ca 194 kr
Ca 218 kr
35 690 kr
31 750 kr
35 740 kr
428 280 kr
381 000 kr
428 880 kr
Tømrere og snekkere
Deltid
Kommunal
158 personer
17 personer
141 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 060 kr
34 110 kr
408 720 kr
409 320 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 060 kr
34 110 kr
408 720 kr
409 320 kr
Ca 214 kr
Ca 219 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
35 540 kr
34 610 kr
416 520 kr
426 480 kr
415 320 kr
Ca 214 kr
Ca 219 kr
Ca 214 kr
34 910 kr
35 540 kr
34 840 kr
418 920 kr
426 480 kr
418 080 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Kommunal
560 personer
21 personer
539 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 900 kr
34 910 kr
418 800 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 900 kr
34 910 kr
418 800 kr
418 920 kr
Ca 212 kr
Ca 193 kr
Ca 213 kr
34 350 kr
31 270 kr
34 470 kr
412 200 kr
375 240 kr
413 640 kr
Ca 212 kr
Ca 193 kr
Ca 213 kr
34 940 kr
31 270 kr
35 070 kr
419 280 kr
375 240 kr
420 840 kr
Tømrere og snekkere
Deltid
Privat
15 198 personer
249 personer
14 949 personer
Ca 201 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 600 kr
31 270 kr
32 640 kr
391 200 kr
375 240 kr
391 680 kr
Ca 201 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 600 kr
31 270 kr
32 640 kr
391 200 kr
375 240 kr
391 680 kr
Ca 204 kr
Ca 186 kr
Ca 205 kr
33 120 kr
30 080 kr
33 170 kr
397 440 kr
360 960 kr
398 040 kr
Ca 204 kr
Ca 186 kr
Ca 205 kr
33 470 kr
30 240 kr
33 520 kr
401 640 kr
362 880 kr
402 240 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Privat
34 733 personer
306 personer
34 427 personer
Ca 215 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
31 930 kr
34 910 kr
418 920 kr
383 160 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
31 930 kr
34 910 kr
418 920 kr
383 160 kr
418 920 kr
Ca 217 kr
Ca 191 kr
Ca 218 kr
35 220 kr
31 020 kr
35 260 kr
422 640 kr
372 240 kr
423 120 kr
Ca 217 kr
Ca 191 kr
Ca 218 kr
35 690 kr
31 400 kr
35 730 kr
428 280 kr
376 800 kr
428 760 kr
Operatører innen treforedling
Deltid
Alle sektorer
558 personer
149 personer
409 personer
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 970 kr
30 850 kr
31 010 kr
371 640 kr
370 200 kr
372 120 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
31 490 kr
31 250 kr
31 570 kr
377 880 kr
375 000 kr
378 840 kr
Operatører innen treforedling
Heltid
Alle sektorer
2 466 personer
261 personer
2 205 personer
Ca 209 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 840 kr
31 550 kr
34 100 kr
406 080 kr
378 600 kr
409 200 kr
Ca 209 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
34 750 kr
32 070 kr
35 040 kr
417 000 kr
384 840 kr
420 480 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
34 650 kr
31 990 kr
34 960 kr
415 800 kr
383 880 kr
419 520 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
36 850 kr
33 440 kr
37 250 kr
442 200 kr
401 280 kr
447 000 kr
Operatører innen treforedling
Deltid
Privat
558 personer
149 personer
409 personer
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 970 kr
30 850 kr
31 010 kr
371 640 kr
370 200 kr
372 120 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
31 490 kr
31 250 kr
31 570 kr
377 880 kr
375 000 kr
378 840 kr
Operatører innen treforedling
Heltid
Privat
2 453 personer
259 personer
2 194 personer
Ca 209 kr
Ca 194 kr
Ca 210 kr
33 820 kr
31 500 kr
34 050 kr
405 840 kr
378 000 kr
408 600 kr
Ca 209 kr
Ca 194 kr
Ca 210 kr
34 730 kr
32 020 kr
34 980 kr
416 760 kr
384 240 kr
419 760 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
34 630 kr
31 960 kr
34 940 kr
415 560 kr
383 520 kr
419 280 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
36 830 kr
33 410 kr
37 230 kr
441 960 kr
400 920 kr
446 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold