Aktivitør går tur med bruker.
Yrkesbeskrivelse

Aktivitør

favoritt ikon

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Som aktivitør legger du til rette for målrettede aktiviteter for mennesker som har varige eller forbigående aktivitetsvansker. For eksempel eldre, personer med behov for rehabilitering eller med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Aktivitøren motiverer og tilrettelegger for at personer skal være aktive, alene eller sammen med andre. Gjennom sine tiltak muliggjør aktivitørene aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukerens funksjoner og skaper opplevelse av mestring, trivsel og glede.

Tiltakene kan også være et ledd i terapeutisk virksomhet som helsefaglig personell har ansvar for. Målet er å bevare eller bedre brukernes funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktivitør er:

  • kartlegge den enkeltes ønsker om og mulighet for aktivitet
  • planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter
  • motivere brukerens aktivitet og deltagelse
  • vurdere og dokumentere aktiviteter
  • utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter
  • ansvaret for at rammene for aktivitetene er på plass. Det kan innebære ansvar for blant annet utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgaver 

Aktivitøren velger aktiviteter ut fra brukerens ressurser, ønsker og behov, og ut fra kjennskap til egenskapene til ulike aktiviteter. Aktivitetene hentes fra alle livsarenaer, som hjemmet, skolen, jobben eller fritiden. Det kan for eksempel være fysisk aktivitet, musikk, kulturelle aktiviteter eller dagligdagse gjøremål.

Som aktivitør tilrettelegger du aktiviteten ved å forenkle framgangsmåter og teknikker, bygge om redskaper og ta i bruk hjelpemidler. Tilretteleggingen kan også være rettet mot omgivelsene. 

 

Hvor jobber aktivitører?

Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentraler eller i private bedrifter.

Noen aktivitører har stillingstittelen aktivitør. Andre kan ha titler som miljøarbeider, fagarbeider, kulturmedarbeider, assistent, arbeidsleder eller aktivitetsleder. 

Personlige egenskaper

Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også viktige egenskaper som aktivitør. Aktivitøren må bli kjent med brukeren som person og ha tid og evne til å bygge gode relasjoner. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber aktivitører som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helsefagarbeidere
Deltid
Alle sektorer
81 996 personer
72 301 personer
9 695 personer
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
39 870 kr
39 940 kr
38 840 kr
478 440 kr
479 280 kr
466 080 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
39 910 kr
39 980 kr
38 940 kr
478 920 kr
479 760 kr
467 280 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
39 390 kr
39 480 kr
38 710 kr
472 680 kr
473 760 kr
464 520 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
39 830 kr
39 890 kr
39 400 kr
477 960 kr
478 680 kr
472 800 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Alle sektorer
25 990 personer
21 044 personer
4 946 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 290 kr
38 310 kr
38 210 kr
459 480 kr
459 720 kr
458 520 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 300 kr
38 330 kr
38 210 kr
459 600 kr
459 960 kr
458 520 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
35 680 kr
35 490 kr
36 520 kr
428 160 kr
425 880 kr
438 240 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
36 260 kr
36 010 kr
37 360 kr
435 120 kr
432 120 kr
448 320 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Kommunal
69 227 personer
62 124 personer
7 103 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 242 kr
40 020 kr
40 060 kr
39 190 kr
480 240 kr
480 720 kr
470 280 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 242 kr
40 060 kr
40 100 kr
39 290 kr
480 720 kr
481 200 kr
471 480 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
39 590 kr
39 650 kr
39 000 kr
475 080 kr
475 800 kr
468 000 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
40 000 kr
40 040 kr
39 610 kr
480 000 kr
480 480 kr
475 320 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Kommunal
20 429 personer
17 056 personer
3 373 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
38 460 kr
38 460 kr
38 480 kr
461 520 kr
461 520 kr
461 760 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
38 470 kr
38 480 kr
38 480 kr
461 640 kr
461 760 kr
461 760 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
35 710 kr
35 570 kr
36 440 kr
428 520 kr
426 840 kr
437 280 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
36 230 kr
36 040 kr
37 180 kr
434 760 kr
432 480 kr
446 160 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Privat
7 952 personer
6 075 personer
1 877 personer
Ca 225 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
36 480 kr
36 780 kr
35 310 kr
437 760 kr
441 360 kr
423 720 kr
Ca 225 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
36 480 kr
36 780 kr
35 310 kr
437 760 kr
441 360 kr
423 720 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
36 560 kr
36 720 kr
36 000 kr
438 720 kr
440 640 kr
432 000 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
36 990 kr
37 110 kr
36 590 kr
443 880 kr
445 320 kr
439 080 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Privat
3 091 personer
2 080 personer
1 011 personer
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 750 kr
35 000 kr
425 280 kr
429 000 kr
420 000 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 750 kr
35 000 kr
425 280 kr
429 000 kr
420 000 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
34 790 kr
34 660 kr
35 060 kr
417 480 kr
415 920 kr
420 720 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
35 300 kr
35 080 kr
35 760 kr
423 600 kr
420 960 kr
429 120 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Statlig
4 817 personer
4 102 personer
715 personer
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 263 kr
40 520 kr
40 350 kr
42 550 kr
486 240 kr
484 200 kr
510 600 kr
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 263 kr
40 700 kr
40 500 kr
43 040 kr
488 400 kr
486 000 kr
516 480 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
40 910 kr
40 610 kr
42 770 kr
490 920 kr
487 320 kr
513 240 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
41 800 kr
41 360 kr
44 530 kr
501 600 kr
496 320 kr
534 360 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Statlig
2 470 personer
1 908 personer
562 personer
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 750 kr
38 340 kr
40 010 kr
465 000 kr
460 080 kr
480 120 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 930 kr
38 490 kr
40 380 kr
467 160 kr
461 880 kr
484 560 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 244 kr
36 590 kr
35 710 kr
39 580 kr
439 080 kr
428 520 kr
474 960 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 244 kr
37 730 kr
36 690 kr
41 270 kr
452 760 kr
440 280 kr
495 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Illustrasjonsbilde av en helsefagarbeider som hjelper en mannlig pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Kvinnelig vernepleiar hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Helsesekretær ajourfører pasientjournal på PC under pause på nattevakt på Ullevål sykehus.

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleier

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du mennesker til en bedre helse ved å gjøre dem bevisst på hva de spiser og hvilke næringsstoffer de får i seg.

Obduksjonstekniker obduserer et lik

Obduksjons­tekniker

Obduksjons­teknikeren ut­fører obduksjoner og steller lik.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Opprørt pasient og psykiatrisk sykepleier diskuterer.

Spesial­­sykepleier innen psykisk helse

Som spesial­­sykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Illustrasjonsbilde av person med fotprotese.

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.