Gjennomgått i samarbeid med NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 07. desember 2022

Biopat

En biopat bruker alternative behandlingsformer, som for eksempel ernæringsterapi og urtemedisin, i behandling av pasienter.

Arbeidsoppgaver

Alternativ behandling, som biopati, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg biopat, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det betyr at en utdanning innen biopati ikke gir deg samme kompetanse, de formelle kvalifikasjonene og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Biopater mener at de kan behandle pasienter ved å gjenopprette ubalanser i kroppen og styrke immunforsvaret ved hjelp av biopati. Til dette bruker biopater en kombinasjon av flere alternative behandlingsformer som blant annet ernæringsterapi, urtemedisin, immunterapi og analyse. 

Noen biopater inkluderer også akupunktur og fotsoneterapi

Hvordan er det å jobbe som biopat?

Hvordan utdanner du deg til biopat?

En biopatutdanning tar to år på fagskole på fulltid, eller fire år på deltid. Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH). Dette kvalifiserer til registrering i Brønnøysundregistrene som terapeut. Merk at en slik registrering ikke medfører at biopaten blir betraktet som autorisert helsepersonell eller lignende.

Se oversikt over utdanning

Bedrifter: Hvor jobber Biopater?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Biopater

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3229101 - BIOPAT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.

Akupunktør

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.
Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.

Aromaterapeut

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlingen av pasienter.
Barn får opplæring i eurytmi

Eurytmist

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.
Samtaleterapi

Gestaltterapeut

En gestaltterapeut er en som bruker samtaleterapi i behandlingen av klienter.
Mannlig homeopat veileder kunde.

Homeopat

En homeopat er en alternativ behandler som bruker homeopatiske legemidler i sin behandling.
Massasjeterapeut masserer nakke

Massasjeterapeut

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.
Osteopat behandlar nakke.

Osteopat

Osteopater behandler muskel – og skjelettplager og ser på sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.
En dame ligger på en massasjebenk og blir behandlet av en soneterapeut

Soneterapeut

Soneterapeuter behandler sykdommer ved å stimulere føtter og andre deler av kroppen.