Matematiker
Yrkesbeskrivelse

Matematiker

favoritt ikon

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Matematikere utvikler, anvender eller underviser i matematiske begreper, teorier og teknikker. Vanligvis arbeider en matematiker med forskning, undervisning eller bruk av matematikk i andre sammenhenger.

Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder – deriblant informatikk, finans og statistikk.

Matematikere utvikler ofte matematiske modeller og simuleringer. Arbeidet gjøres da med å bruke matematikk til å lage dataprogrammer for å simulere et fenomen.

Hvor jobber matematikere?

Mange matematikere jobber i skoleverket eller som forskere. Matematikere kan jobbe i for eksempel ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåking, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Personlige egenskaper

Som matematiker må du være systematisk, teoretisk anlagt og glad i tall. Dersom du skal undervise, bør du ha gode pedagogiske evner.

Utdanning

Det finnes en rekke relevante utdanninger på både bachelor- og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innen matematikk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber matematikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Matematiker, statistiker
Heltid
Alle sektorer
1 125 personer
524 personer
601 personer
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 343 kr
51 700 kr
48 660 kr
55 570 kr
620 400 kr
583 920 kr
666 840 kr
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 343 kr
51 700 kr
48 660 kr
55 570 kr
620 400 kr
583 920 kr
666 840 kr
Ca 348 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
56 340 kr
52 650 kr
59 550 kr
676 080 kr
631 800 kr
714 600 kr
Ca 348 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
56 640 kr
52 880 kr
59 910 kr
679 680 kr
634 560 kr
718 920 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Alle sektorer
258 personer
139 personer
119 personer
Ca 291 kr
Ca 265 kr
Ca 312 kr
47 070 kr
42 970 kr
50 610 kr
564 840 kr
515 640 kr
607 320 kr
Ca 291 kr
Ca 265 kr
Ca 312 kr
47 070 kr
42 970 kr
50 610 kr
564 840 kr
515 640 kr
607 320 kr
Ca 308 kr
Ca 289 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
46 760 kr
54 380 kr
598 680 kr
561 120 kr
652 560 kr
Ca 308 kr
Ca 289 kr
Ca 336 kr
49 930 kr
46 830 kr
54 390 kr
599 160 kr
561 960 kr
652 680 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Privat
454 personer
188 personer
266 personer
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 418 kr
62 780 kr
57 690 kr
67 660 kr
753 360 kr
692 280 kr
811 920 kr
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 418 kr
62 780 kr
57 690 kr
67 660 kr
753 360 kr
692 280 kr
811 920 kr
Ca 417 kr
Ca 385 kr
Ca 440 kr
67 590 kr
62 360 kr
71 290 kr
811 080 kr
748 320 kr
855 480 kr
Ca 417 kr
Ca 385 kr
Ca 440 kr
68 030 kr
62 570 kr
71 890 kr
816 360 kr
750 840 kr
862 680 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Privat
121 personer
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 650 kr
631 800 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 650 kr
631 800 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 750 kr
657 000 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 790 kr
657 480 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Statlig
655 personer
325 personer
330 personer
Ca 295 kr
Ca 286 kr
Ca 303 kr
47 730 kr
46 410 kr
49 140 kr
572 760 kr
556 920 kr
589 680 kr
Ca 295 kr
Ca 286 kr
Ca 303 kr
47 730 kr
46 410 kr
49 140 kr
572 760 kr
556 920 kr
589 680 kr
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
48 780 kr
47 260 kr
50 290 kr
585 360 kr
567 120 kr
603 480 kr
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
48 980 kr
47 510 kr
50 440 kr
587 760 kr
570 120 kr
605 280 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Statlig
130 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 330 kr
531 960 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 330 kr
531 960 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 210 kr
554 520 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 250 kr
555 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.