Kvalitetssikret av Matematikksenteret, NTNU 16. mai 2019

Matematiker

Som matematiker arbeider du med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Arbeidsoppgaver

Matematikere utvikler, anvender eller underviser i matematiske begreper, teorier og teknikker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en matematiker:

 • forskning
 • undervisning
 • utvikling av modeller og simuleringer

Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder – deriblant informatikk, finans og statistikk.

Hvor jobber matematikere ?

Mange matematikere jobber i skoleverket eller som forskere. Matematikere kan jobbe i for eksempel ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåking, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Intervjuer

Matematiker

Sveinn Sandvik Svendsen

– Matematikeryrket passer for mennesker som liker tall, systemer, puslespill og utfordrende matematiske problemer.

Viktige egenskaper

Som matematiker må du være systematisk, teoretisk anlagt og glad i tall. Dersom du skal undervise, bør du ha gode pedagogiske evner.

Lønn

Utdanning

Det finnes en rekke relevante utdanninger på både bachelor- og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innen matematikk.

De vanligste jobbene blant matematikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8531 - Matematikk
 • 753905 - Master, modellering og dataanalyse, toårig
 • 753205 - Master, statistikk, toårig
 • 7531 - Matematikk

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med matematikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3349132 - MATEMATIKKINSTRUKTØR
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2122104 - KONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2121105 - SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121102 - MATEMATIKER

Andre yrker

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.