Matematikere underviser ofte
Yrkesbeskrivelse

Matematiker

favoritt ikon

En matematiker arbeider vanligvis med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Matematikere utvikler, anvender eller underviser i matematiske begreper, teorier og teknikker. Vanligvis arbeider en matematiker med forskning, undervisning eller bruk av matematikk i andre sammenhenger.

Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder – deriblant informatikk, finans og statistikk.

Matematikere utvikler ofte matematiske modeller og simuleringer. Arbeidet gjøres da med å bruke matematikk til å lage dataprogrammer for å simulere et fenomen. Derfor er gode dataferdigheter viktig.

Hvor jobber matematikere?

Mange matematikere får jobb i skoleverket, eller som forskere, men det er bruk for matematikere i svært mange yrker. Matematikere kan jobbe i for eksempel ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåking, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Personlige egenskaper

Interesse for og kunnskap om tall og matematikk er viktige forutsetninger. Du må være systematisk og teoretisk anlagt. Dersom du skal undervise, er det nødvendig med gode pedagogiske evner.

Utdanning

Det finnes en rekke relevante utdanninger på både bachelor- og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innen matematikk.

Etter- og videreutdanning
Ved universitetene finnes flere enkeltemner som er relevante som etter- og videreutdanning. Det er også mulig å ta et doktorgradsprogram i matematikk etter fullført mastergrad.

Hva jobber matematikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Matematikere, statistikere
Deltid
Alle sektorer
207 personer
116 personer
91 personer
Ca 266 kr
Ca 256 kr
Ca
43 110 kr
41 470 kr
517 320 kr
497 640 kr
Ca 266 kr
Ca 256 kr
Ca
43 110 kr
41 470 kr
517 320 kr
497 640 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 310 kr
47 340 kr
45 020 kr
50 300 kr
568 080 kr
540 240 kr
603 600 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 310 kr
47 350 kr
45 020 kr
50 300 kr
568 200 kr
540 240 kr
603 600 kr
Matematikere, statistikere
Heltid
Alle sektorer
1 095 personer
508 personer
587 personer
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 321 kr
48 970 kr
45 830 kr
52 070 kr
587 640 kr
549 960 kr
624 840 kr
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 321 kr
48 970 kr
45 830 kr
52 070 kr
587 640 kr
549 960 kr
624 840 kr
Ca 328 kr
Ca 307 kr
Ca 346 kr
53 140 kr
49 780 kr
56 050 kr
637 680 kr
597 360 kr
672 600 kr
Ca 328 kr
Ca 307 kr
Ca 346 kr
53 500 kr
50 000 kr
56 540 kr
642 000 kr
600 000 kr
678 480 kr
Matematikere, statistikere
Heltid
Privat
447 personer
185 personer
262 personer
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 403 kr
60 400 kr
54 520 kr
65 340 kr
724 800 kr
654 240 kr
784 080 kr
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 403 kr
60 400 kr
54 520 kr
65 340 kr
724 800 kr
654 240 kr
784 080 kr
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 415 kr
63 830 kr
59 000 kr
67 240 kr
765 960 kr
708 000 kr
806 880 kr
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 415 kr
64 310 kr
59 180 kr
67 920 kr
771 720 kr
710 160 kr
815 040 kr
Matematikere, statistikere
Deltid
Statlig
108 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 880 kr
490 560 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 880 kr
490 560 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 190 kr
506 280 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 200 kr
506 400 kr
Matematikere, statistikere
Heltid
Statlig
638 personer
315 personer
323 personer
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 287 kr
44 620 kr
43 110 kr
46 510 kr
535 440 kr
517 320 kr
558 120 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 287 kr
44 620 kr
43 110 kr
46 510 kr
535 440 kr
517 320 kr
558 120 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 291 kr
45 830 kr
44 540 kr
47 090 kr
549 960 kr
534 480 kr
565 080 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 291 kr
46 120 kr
44 780 kr
47 420 kr
553 440 kr
537 360 kr
569 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold