Image
Interiørkonsulent ser gjennom stoffprøver

Yrkesbeskrivelse

Interiørkonsulent

Interiørkonsulenter planlegger gode og funksjonelle løsninger for innredning av rom, alt fra private hjem til bedriftslokaler.

Interiørkonsulenten innreder forskjellige typer lokaler. Dette kan være alt fra private hjem til hotellrom og bedriftslokaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for interiørkonsulenten:

 • finne løsninger som fungerer godt i praksis
 • velge ut møbler, farger og annet interiør
 • velge lyssetting
 • beregne kostnader og budsjett

I arbeidet er det viktig å lytte til kundens behov og ønsker om innredning, og kombinere dette med kunnskapen du har om interiør og valg av romutforming.

Interiørkonsulenter jobber med mye av det samme som en interiørarkitekt, men interiørarkitekter har lengre utdanning og kan ofte påta seg større oppdrag.

Hvor jobber interiørkonsulenter ?

Interiørkonsulenter jobber gjerne som selvstendig næringsdrivende eller er ansatt i mindre konsulentbedrifter, og får oppdrag med forskjellig størrelse og varighet. Interiørkonsulenter kan også jobbe i møbelbutikker, lampebutikker og lignende.

Personlige egenskaper

En interiørkonsulent må ha sans for form og farger. Det er hard konkurranse i denne bransjen, så stå-på-vilje og evne til å markedsføre deg selv er viktig. I tillegg må du ha evne til å se kundens behov, og utvikle løsninger som samsvarer med behovene.

Utdanning

Hva jobber interiørkonsulentutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 516501 - Fagskoleutdanning, interiør
 • 516504 - Fagskoleutdanning, interiør, ettårig
 • 516503 - Fagskoleutdanning, interiør, toårig
 • 416502 - Interiør, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for interiørkonsulenter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Interiørkonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471121 - BUTIKKDEKORATØR
 • 3471101 - DEKORATØR
 • 3471125 - DEKORKONSULENT
 • 3471117 - INNREDNINGSKONSULENT
 • 3471116 - INTERIØRKONSULENT
 • 3471102 - INNREDER
 • 3471127 - SJEFSDEKORATØR

Sist kvalitetsikret den 23. september 2019, av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening