Gjennomgått i samarbeid med Norske medisinfaglige teknikere 17. desember 2021

Obduksjonstekniker

Obduksjonsteknikeren utfører obduksjoner og steller lik.

Arbeidsoppgaver

En obduksjonstekniker er en medisinfaglig tekniker som utfører kliniske obduksjoner. Klinisk obduksjon er viktig for å stille riktige diagnoser etter dødsfall. Dette gjøres for å finne årsaken til at en person er død, og ofte avdekkes sykdommer man tidligere ikke har vært klar over.

Det skilles mellom en rettsmedisinsk obduksjon, og en medisinsk obduksjon. Den rettsmedisinske er det politiet som rekvirerer, mens de medisinske rekvireres av en lege. Korrekte diagnoser er viktig for at helsemyndighetene skal få kunnskap om sykdomsbildet i befolkningen. Den rettsmedisinske obduksjonen er spesielt viktig når politiet undersøker mistenkelige eller unaturlige dødsfall.

Obduksjonsteknikeren åpner opp og tar ut organer fra den døde, og syr deretter igjen obduksjonssnittet. Det er obduksjonsteknikeren som steller og forbereder liket, og sørger for at liket er klart for en eventuell syning.

Obduksjonsteknikeren har også ansvaret for å organisere det daglige arbeidet i obduksjonssalen. Det innebærer å koordinere obduksjonshenvendelser, sørge for at utstyret er i orden og etterfylle alt av forbruksartikler for eksempel prøvetakingsmateriale.

Noen vanlige arbeidsoppgaver:

I bårehus

 • koordinere bruk av kapell og syningsrom
 • stell, nedlegging i kiste og syning av lik
 • ta ut elektroniske implantater som ICD, pacemaker og lignende
 • legge til rette for og veilede ved ulike gravferdsritualer ved aktuelt bårehus
 • håndtere og stell av lik som er ankommet fra utland eller skal transporteres ut av landet, utarbeide nødvendige transportdokumenter og utføre omlegging til eller fra transportkiste/sinkkiste

Ved obduksjon:

 • organisere og avvikle obduksjoner i samråd med patolog/rettspatolog
 • klargjøre obduksjonssal før og etter bruk i henhold til prosedyrer
 • ansvar for at gjeldende hygieneforskrifter blir fulgt på obduksjonssalen
 • utføre balsamering i henhold til gjeldende prosedyrer
 • utvidet stell og preparering av lik for eksempel ved ulykker

Obduksjonsteknikeren arbeider selvstendig og i tett samarbeid med patologer og rettsmedisinere.

Obduksjonsteknikeren har også mye kontakt med begravelsesbyråer og gravferdskonsulenter i forbindelse med stell av de døde og henting av liket. Obduksjonsteknikere kan også samarbeide med prestetjenesten, for eksempel når pårørende ønsker å se den avdøde.   

Hvor jobber obduksjonsteknikere?

Obduksjonsteknikerne arbeider i hovedsak på patologiavdelinger ved sykehus eller rettsmedisinske institutt.

Intervjuer

Portrettfoto av en mann ikledd blå arbeidsuniform. Han ser mot kamera og smiler forsiktig. Han har mørkt, kort hår.

Obduksjonstekniker

Ole Herman Øiseth

– Jeg syntes det som hadde med død å gjøre var skremmende, og jeg hadde aldri før forestilt meg et slikt yrke. Nå har jeg hatt dette yrket i 28 år, forteller Ole Herman.
Obduksjonstekniker Bjørn Eirik Størkersen portrett 2.jpg

Obduksjonstekniker

Bjørn Eirik Størkersen

Obduksjonstekniker Bjørn liker at jobben hans bidrar til at folk får svar. Det gir en god følelse når man gir den avdøde en form for "ro" etter jobben vi har gjort.

Viktige egenskaper

Som obduksjonstekniker må du kjenne til menneskets anatomi og fysiologi og ha god kunnskap om sykdomslære. I dette yrket møter du ofte mennesker i sorg og dine empatiske evner er derfor viktige. Du må være i stand til å utføre oppgavene på en varsom og verdig måte. Renslighet og god hygiene er viktig i det daglige arbeidet. For å jobbe som obduksjonstekniker bør du også ha gode samarbeidsevner. Det er viktig at du er i god fysisk og psykisk form.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finnes ingen formalisert utdannelse for å bli obduksjonstekniker. Obduksjonsteknikere kan ha en rekke forskjellige helsefaglige bakgrunner, som for eksempel sykepleie eller bioingeniør.

Det finnes en egen sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere med erfaring fra yrket. Les mer om sertifiseringsordningen hos Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT).

Bedrifter som ansetter obduksjonsteknikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med obduksjonsteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7450123 - OBDUKSJONSTEKNIKER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.