Obduksjonstekniker obduserer et lik
Yrkesbeskrivelse

Obduksjons­tekniker

favoritt ikon

Obduksjonsteknikeren utfører obduksjoner og steller lik.

En obduksjonstekniker er en medisinfaglig tekniker som utfører kliniske obduksjoner. 

Klinisk obduksjon er viktig for å stille riktige diagnoser etter dødsfall. Dette gjøres for å finne årsaken til at en person er død, og ofte avdekkes sykdommer man tidligere ikke har vært klar over. Korrekte diagnoser er også viktig for at helsemyndighetene skal få kunnskap om sykdomsbildet i befolkningen. Den rettsmedisinske obduksjonen er spesielt viktig når politiet undersøker mistenkelige eller unaturlige dødsfall.

Obduksjonsteknikeren åpner opp og tar ut organer fra den døde, og syr deretter igjen obduksjonssnittet. Det er obduksjonsteknikeren som steller og forbereder liket, og sørger for at liket er klart for en eventuell syning.

Vanlige arbeidsoppgaver for obduksjonsteknikeren:

  • utføre obduksjoner
  • balsamere, forberede og stelle lik
  • administrere transport av lik
  • føre likprotokoll
  • organisere det daglige arbeidet på obduksjonssalen
  • koordinering og drift av bårehus

Obduksjonsteknikeren arbeider selvstendig og i tett samarbeid med patologer og rettsmedisinere.

Obduksjonsteknikeren har også mye kontakt med begravelsesbyråer og gravferdskonsulenter i forbindelse med stell av de døde og henting av liket. Obduksjonsteknikere kan også samarbeide med prestetjenesten, for eksempel når pårørende ønsker å se den avdøde.   

Hvor jobber obduksjonsteknikere?

Obduksjonsteknikerne arbeider i hovedsak på patologiavdelinger ved sykehus eller rettsmedisinske institutt.

Personlige egenskaper

Som obduksjonstekniker må du kjenne til menneskets anatomi og fysiologi og ha god kunnskap om sykdomslære. I dette yrket møter du ofte mennesker i sorg og dine empatiske evner er derfor viktige. Du må være i stand til å utføre oppgavene på en varsom og verdig måte. Renslighet og god hygiene er viktig i det daglige arbeidet. For å jobbe som obduksjonstekniker bør du også ha gode samarbeidsevner. Det er viktig at du er i god fysisk og psykisk form.

Utdanning

Det finnes ingen formalisert utdannelse for å bli obduksjonstekniker. Obduksjonsteknikere kan ha en rekke forskjellige helsefaglige bakgrunner, som for eksempel sykepleie eller bioingeniør.

Det finnes en egen sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere med erfaring fra yrket. Les mer om sertifiseringsordningen hos Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT).

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Andre yrker

Onkologen fører en person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer hos mennesker.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleier

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.