Image
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Yrkesbeskrivelse

Byggingeniør

Byggingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

Som byggingeniør planlegger og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniører jobber også med å sikre bærekraftige og «grønne» løsninger i fremtidens bygg.

Byggingeniøren utreder og planlegger ofte i samarbeid med andre, som for eksempel arkitekter og byggherrer. Byggingeniøren har inngående kunnskaper om for eksempel konstruksjoner og materialer som tre, stål og betong – materialer som ofte benyttes ved bygging av hus og broer. Byggingeniøren jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggingeniør:

 • planlegge bygg, broer og veier
 • ta hensyn til fysiske og miljøproblemstillinger når nye prosjekter skal igangsettes
 • kjenne til underlagstyper og om spesielle områder egner seg for utbygging
 • utrede prosjektkostnader 
 • tegne konstruksjoner og plantegninger
 • inspisere anlegg for å sjekke at alt gjøres etter planen
 • forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygg

Det finnes mange ulike retninger innen bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø

Byggingeniører kan utføre landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere. Som byggingeniør kan du også ha ansvar for at teknisk utbygging av vann- og avløpsanlegg fungerer. 

Hvor jobber byggingeniører ?

Byggingeniørene jobber i bedrifter og entreprenørselskaper som driver med bygging av hus, broer, oljeplattformer, veier, vann og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekter både i privat og offentlig sektor.

Byggingeniører fungerer ofte som ledere på arbeidsplassen. Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet.

Personlige egenskaper

Som byggingeniør må du være interessert i realfag og tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføring av prosjektene.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Med bachelorgrad kan du ta en mastergrad ved en høgskole eller et universitet. Master i teknologi, tidligere kalt sivilingeniør, er toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Du kan også utdanne deg til takstingeniør hos NITO. 

Hva jobber byggingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
 • 557103 - Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk
 • 757107 - Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, femårig
 • 757106 - Master, teknologi, bygningsteknologi, toårig
 • 757105 - Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk
 • 757104 - Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi
 • 651413 - Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig
 • 6571 - Bygg og anlegg
 • 657107 - Bachelor, ingeniørfag, bygg, treårig
 • 657199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, lavere nivå
 • 657103 - Høgskoleingeniørutdanning, bygg, treårig
 • 655107 - Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig

Bedrifter

Byggingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3111140 - BYGNINGSINGENIØR
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 3111131 - TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111106 - PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR
 • 3111144 - INGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 3111117 - BYGGESAKSBEHANDLER
 • 3111142 - INGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 3111119 - VVS-INGENIØR
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111135 - VENTILASJONSINGENIØR
 • 3111120 - VA-INGENIØR
 • 3111141 - SPORTEKNIKER
 • 3111110 - KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111126 - LANDMÅLER (TEKNIKER)
 • 3111109 - AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING)
 • 3111143 - INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 3111125 - DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 10. april 2017, av NITO, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg