Gjennomgått i samarbeid med Entreprenørforeningen Bygg og anlegg 04. januar 2024

Byggingeniør

Byggingeniøren spiller en sentral rolle i utredning, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og fungerer ofte som leder på byggeplasser.

Arbeidsoppgaver

Som byggingeniør er din hovedoppgave å planlegge og prosjektere nye bygg og anlegg. I tillegg til dette, kan du også fokusere på å utvikle bærekraftige og miljøvennlige løsninger for fremtidens bygge- og anleggsprosjekter.

Byggingeniøren spiller ofte en ledende rolle på bygge- og anleggsplasser, hvor de er ansvarlige for å utrede, planlegge og gjennomføre bygge- og anleggsprosjekter. Disse prosjektene kan være både lokalt og internasjonalt. Arbeidet involverer tett samarbeid med fagpersoner som arkitekter og byggherrer. En byggingeniør har dyp kunnskap om konstruksjoner og materialer som tre, stål og betong, som ofte brukes i bygging av hus, broer og annen infrastruktur. De jobber også med moderne teknologier innen konstruksjonsteknikk, vann- og miljøteknikk, infrastruktur, ledelse og HMS.

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggingeniør:

 • planlegge bygg, broer, veier og kommunaltekniske anlegg
 • ta hensyn til fysiske og miljøproblemstillinger når nye prosjekter skal igangsettes
 • ha kunnskap om ulike typer underlag og vurdere om bestemte områder er egnet for utbygging
 • utrede prosjektkostnader 
 • tegne konstruksjoner og plantegninger
 • gjennomføre inspeksjoner på anleggsplasser for å sikre at arbeidet utføres etter planen
 • forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygg

Det finnes mange ulike retninger innen bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø

Byggingeniører kan utføre landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere. Som byggingeniør kan du også ha ansvar for at teknisk utbygging av vann- og avløpsanlegg fungerer. 

Hvor jobber byggingeniører?

Byggingeniører finner arbeid i en rekke sektorer, inkludert entreprenørbedrifter, rådgivende ingeniørfirmaer, offentlige tekniske etater, og i eiendomsforvaltning både i privat og offentlig sektor. De er involvert i byggeprosjekter som hus, broer, oljeplattformer, veier, samt vann- og avløpssystemer. Byggingeniører tar ofte en lederrolle på arbeidsplassen, og har også muligheter til å jobbe innen offshorevirksomhet.

Bli med en byggingeniør på jobb

Hvordan er det å jobbe som byggingeniør?

Intervjuer

Geotekniker Ingeborg Ornstein foran PC-skjermen på kontoret i konsulentfirmaet COWI. :

Geotekniker

Ingeborg Ornstein

– Å undersøke grunnforholdene før man setter i gang med byggprosjekter er både nødvendig og veldig smart, mener Ingeborg.
En mann i gult verneutstyr og hvit hjelm smiler mot kamera. Bak ham er det stillas foran en bygning.

Byggingeniør

Terje Kristoffersen

– Spekteret er vidt og jeg møter mange og ulike typer problemstillinger, forteller Terje.

Viktige egenskaper for en byggingeniør

Som byggingeniør må du være interessert i realfag og tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføring av prosjektene.

Hva tjener byggingeniører?

Hvordan utdanner du deg til byggingeniør?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Med bachelorgrad kan du ta en mastergrad ved en høgskole eller et universitet. Master i teknologi, tidligere kalt sivilingeniør, er toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Du kan også utdanne deg til takstingeniør hos NITO. 

Hvilke utdanninger er vanligst for byggingeniører?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber byggingeniørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 757107 - Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, femårig
 • 757106 - Master, teknologi, bygningsteknologi, toårig
 • 757105 - Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk
 • 757104 - Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi
 • 657199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, lavere nivå
 • 657107 - Bachelor, ingeniørfag, bygg, treårig
 • 657103 - Høgskoleingeniørutdanning, bygg, treårig
 • 6571 - Bygg og anlegg
 • 655107 - Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig
 • 651413 - Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig
 • 557103 - Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk
 • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
 • 557125 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber byggingeniører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med byggingeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3111140 - BYGNINGSINGENIØR
 • 3111144 - INGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 3111143 - INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 3111142 - INGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 3111141 - SPORTEKNIKER
 • 3111135 - VENTILASJONSINGENIØR
 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111131 - TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111126 - LANDMÅLER (TEKNIKER)
 • 3111125 - DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR
 • 3111120 - VA-INGENIØR
 • 3111119 - VVS-INGENIØR
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111117 - BYGGESAKSBEHANDLER
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111110 - KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111109 - AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 3111106 - PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111102 - BEREGNINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111113 - GEODET (INGENIØR)
 • 3111116 - BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111136 - KONTROLLINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111137 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111146 - FORVALTNINGSINGENIØR (BYGG)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.