Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.
Yrkesbeskrivelse

Bygg­ingeniør

favoritt ikon

Byggingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

Som byggingeniør planlegger og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniører jobber også med å sikre bærekraftige og «grønne» løsninger i fremtidens bygg.

Byggingeniøren utreder og planlegger ofte i samarbeid med andre, som for eksempel arkitekter og byggherrer. Byggingeniøren har inngående kunnskaper om for eksempel konstruksjoner og materialer som tre, stål og betong – materialer som ofte benyttes ved bygging av hus og broer. Byggingeniøren jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggingeniør:

  • planlegge bygg, broer og veier
  • ta hensyn til fysiske og miljøproblemstillinger når nye prosjekter skal igangsettes
  • kjenne til underlagstyper og om spesielle områder egner seg for utbygging
  • utrede prosjektkostnader 
  • tegne konstruksjoner og plantegninger
  • inspisere anlegg for å sjekke at alt gjøres etter planen
  • forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygg

Det finnes mange ulike retninger innen bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø

Byggingeniører kan utføre landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere. Som byggingeniør kan du også ha ansvar for at teknisk utbygging av vann- og avløpsanlegg fungerer. 

Hvor jobber byggingeniører?

Byggingeniørene jobber i bedrifter og entreprenørselskaper som driver med bygging av hus, broer, oljeplattformer, veier, vann og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekter både i privat og offentlig sektor.

Byggingeniører fungerer ofte som ledere på arbeidsplassen. Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet.

Personlige egenskaper

Som byggingeniør må du være interessert i realfag og tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføring av prosjektene.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Med bachelorgrad kan du ta en mastergrad ved en høgskole eller et universitet. Master i teknologi, tidligere kalt sivilingeniør, er toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Du kan også utdanne deg til takstingeniør hos NITO. 

Hva jobber byggingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bygningsingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 844 personer
469 personer
1 375 personer
Ca 284 kr
Ca 272 kr
Ca 288 kr
45 970 kr
43 990 kr
46 620 kr
551 640 kr
527 880 kr
559 440 kr
Ca 284 kr
Ca 272 kr
Ca 288 kr
45 970 kr
43 990 kr
46 620 kr
551 640 kr
527 880 kr
559 440 kr
Ca 305 kr
Ca 283 kr
Ca 313 kr
49 410 kr
45 810 kr
50 690 kr
592 920 kr
549 720 kr
608 280 kr
Ca 305 kr
Ca 283 kr
Ca 313 kr
50 110 kr
46 110 kr
51 540 kr
601 320 kr
553 320 kr
618 480 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Alle sektorer
16 257 personer
2 788 personer
13 469 personer
Ca 309 kr
Ca 287 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
46 500 kr
50 700 kr
600 000 kr
558 000 kr
608 400 kr
Ca 309 kr
Ca 287 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
46 500 kr
50 700 kr
600 000 kr
558 000 kr
608 400 kr
Ca 329 kr
Ca 303 kr
Ca 334 kr
53 230 kr
49 060 kr
54 090 kr
638 760 kr
588 720 kr
649 080 kr
Ca 329 kr
Ca 303 kr
Ca 334 kr
54 640 kr
49 710 kr
55 660 kr
655 680 kr
596 520 kr
667 920 kr
Bygningsingeniør
Kommunal
3 379 personer
1 017 personer
2 362 personer
Ca 293 kr
Ca 288 kr
Ca 296 kr
47 500 kr
46 670 kr
47 920 kr
570 000 kr
560 040 kr
575 040 kr
Ca 293 kr
Ca 288 kr
Ca 296 kr
47 500 kr
46 670 kr
47 920 kr
570 000 kr
560 040 kr
575 040 kr
Ca 300 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
48 640 kr
47 780 kr
49 010 kr
583 680 kr
573 360 kr
588 120 kr
Ca 300 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
49 310 kr
48 120 kr
49 830 kr
591 720 kr
577 440 kr
597 960 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Kommunal
519 personer
154 personer
365 personer
Ca 287 kr
Ca 278 kr
Ca 292 kr
46 500 kr
45 000 kr
47 330 kr
558 000 kr
540 000 kr
567 960 kr
Ca 287 kr
Ca 278 kr
Ca 292 kr
46 500 kr
45 000 kr
47 330 kr
558 000 kr
540 000 kr
567 960 kr
Ca 291 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
47 160 kr
44 780 kr
48 250 kr
565 920 kr
537 360 kr
579 000 kr
Ca 291 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
47 430 kr
44 900 kr
48 590 kr
569 160 kr
538 800 kr
583 080 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Kommunal
2 860 personer
863 personer
1 997 personer
Ca 294 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 580 kr
46 750 kr
47 930 kr
570 960 kr
561 000 kr
575 160 kr
Ca 294 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 580 kr
46 750 kr
47 930 kr
570 960 kr
561 000 kr
575 160 kr
Ca 301 kr
Ca 297 kr
Ca 303 kr
48 770 kr
48 060 kr
49 080 kr
585 240 kr
576 720 kr
588 960 kr
Ca 301 kr
Ca 297 kr
Ca 303 kr
49 480 kr
48 420 kr
49 940 kr
593 760 kr
581 040 kr
599 280 kr
Bygningsingeniør
Privat
11 975 personer
1 507 personer
10 468 personer
Ca 328 kr
Ca 308 kr
Ca 332 kr
53 170 kr
49 920 kr
53 730 kr
638 040 kr
599 040 kr
644 760 kr
Ca 328 kr
Ca 308 kr
Ca 332 kr
53 170 kr
49 920 kr
53 730 kr
638 040 kr
599 040 kr
644 760 kr
Ca 346 kr
Ca 324 kr
Ca 349 kr
56 040 kr
52 450 kr
56 550 kr
672 480 kr
629 400 kr
678 600 kr
Ca 346 kr
Ca 324 kr
Ca 349 kr
57 370 kr
53 120 kr
57 980 kr
688 440 kr
637 440 kr
695 760 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Privat
1 120 personer
213 personer
907 personer
Ca 296 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
47 960 kr
48 540 kr
47 500 kr
575 520 kr
582 480 kr
570 000 kr
Ca 296 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
47 960 kr
48 540 kr
47 500 kr
575 520 kr
582 480 kr
570 000 kr
Ca 321 kr
Ca 308 kr
Ca 324 kr
52 000 kr
49 860 kr
52 540 kr
624 000 kr
598 320 kr
630 480 kr
Ca 321 kr
Ca 308 kr
Ca 324 kr
52 890 kr
50 210 kr
53 560 kr
634 680 kr
602 520 kr
642 720 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Privat
10 855 personer
1 294 personer
9 561 personer
Ca 330 kr
Ca 309 kr
Ca 334 kr
53 480 kr
50 000 kr
54 050 kr
641 760 kr
600 000 kr
648 600 kr
Ca 330 kr
Ca 309 kr
Ca 334 kr
53 480 kr
50 000 kr
54 050 kr
641 760 kr
600 000 kr
648 600 kr
Ca 348 kr
Ca 326 kr
Ca 351 kr
56 310 kr
52 740 kr
56 790 kr
675 720 kr
632 880 kr
681 480 kr
Ca 348 kr
Ca 326 kr
Ca 351 kr
57 670 kr
53 440 kr
58 240 kr
692 040 kr
641 280 kr
698 880 kr
Bygningsingeniør
Statlig
2 747 personer
733 personer
2 014 personer
Ca 263 kr
Ca 255 kr
Ca 268 kr
42 670 kr
41 300 kr
43 400 kr
512 040 kr
495 600 kr
520 800 kr
Ca 263 kr
Ca 255 kr
Ca 268 kr
43 050 kr
41 300 kr
44 230 kr
516 600 kr
495 600 kr
530 760 kr
Ca 277 kr
Ca 262 kr
Ca 282 kr
44 830 kr
42 430 kr
45 670 kr
537 960 kr
509 160 kr
548 040 kr
Ca 277 kr
Ca 262 kr
Ca 282 kr
47 160 kr
43 310 kr
48 520 kr
565 920 kr
519 720 kr
582 240 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Statlig
205 personer
102 personer
103 personer
Ca 231 kr
Ca 217 kr
Ca 237 kr
37 400 kr
35 230 kr
38 320 kr
448 800 kr
422 760 kr
459 840 kr
Ca 231 kr
Ca 217 kr
Ca 237 kr
37 400 kr
35 230 kr
38 320 kr
448 800 kr
422 760 kr
459 840 kr
Ca 241 kr
Ca 234 kr
Ca 249 kr
39 100 kr
37 910 kr
40 320 kr
469 200 kr
454 920 kr
483 840 kr
Ca 241 kr
Ca 234 kr
Ca 249 kr
39 610 kr
38 300 kr
40 960 kr
475 320 kr
459 600 kr
491 520 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Statlig
2 542 personer
631 personer
1 911 personer
Ca 265 kr
Ca 257 kr
Ca 268 kr
42 850 kr
41 560 kr
43 480 kr
514 200 kr
498 720 kr
521 760 kr
Ca 265 kr
Ca 257 kr
Ca 268 kr
43 330 kr
41 560 kr
44 360 kr
519 960 kr
498 720 kr
532 320 kr
Ca 278 kr
Ca 265 kr
Ca 283 kr
45 110 kr
42 890 kr
45 840 kr
541 320 kr
514 680 kr
550 080 kr
Ca 278 kr
Ca 265 kr
Ca 283 kr
47 530 kr
43 820 kr
48 760 kr
570 360 kr
525 840 kr
585 120 kr
Bygningsingeniør
Alle sektorer
18 101 personer
3 257 personer
14 844 personer
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 311 kr
49 780 kr
46 370 kr
50 420 kr
597 360 kr
556 440 kr
605 040 kr
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 311 kr
49 780 kr
46 370 kr
50 420 kr
597 360 kr
556 440 kr
605 040 kr
Ca 327 kr
Ca 301 kr
Ca 333 kr
52 990 kr
48 760 kr
53 900 kr
635 880 kr
585 120 kr
646 800 kr
Ca 327 kr
Ca 301 kr
Ca 333 kr
54 360 kr
49 370 kr
55 430 kr
652 320 kr
592 440 kr
665 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken