Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Arbeidsoppgaver

En asfaltør jobber med asfaltering av veier og uteområder. Asfaltør går også under titlene asfaltarbeider og asfaltlegger.

Som asfaltør jobber du med å lage, legge og vedlikeholde asfalt. Asfaltøren vil også kunne ha arbeidsoppgaver innenfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Asfaltøren kan jobbe på steder som motorveier, riks- og fylkesveger, flyplasser, parkeringsplasser, idrettsplasser, skolegårder, industriområder og uteanlegg i boligområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for asfaltøren:

 • produksjon og utlegging av asfalt
 • bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr
 • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider
 • planering av underlag før legging av fast dekke
 • dokumentere og rapportere når arbeidet er utført
 • laboratoriearbeid
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring 

Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, blant annet med anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, vei- og anleggsfagarbeidere, anleggsgartnere og betongfagarbeidere.

Hvor jobber asfaltører?

Faget utøves i store og små bedrifter over hele landet, både private og offentlige.

Bli med en asfaltør på jobb

Hvordan er det å jobbe som asfaltør?

Intervjuer

Kristian Allertsen i orange arbeidsklær. Han er på en parkeringsplass hvor det står tunge kjøretøy.

Asfaltør

Kristian Allertsen

Det beste med å jobbe som asfaltør er at vi ikke jobber på samme sted hele tiden. Det å se forskjellige deler av landet synes jeg er veldig fint, sier asfaltør Kristian Allertsen

Passer jeg til å bli asfaltør?

For å bli asfaltør må du ha godt håndlag. Du må ha gode arbeidsrutiner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Du må like å jobbe selvstendig og i team. Du må like å være mye ute uansett vær.

Hva tjener asfaltører?

Hvordan utdanner du deg til asfaltør?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for asfaltører?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber asfaltfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3
 • 457102 - Asfaltfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber asfaltører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med asfaltører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9310107 - HJELPEARBEIDER (VEI)
 • 9310106 - ASFALTARBEIDER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8159142 - ASFALTVERKARBEIDER
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126115 - ASFALTLEGGER
 • 7126111 - FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126110 - SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126103 - VEIARBEIDER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.