Image
Asfaltører lager vegdekke
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

En asfaltør jobber med asfaltering av veier og uteområder. Asfaltør går også under titlene asfaltarbeider og asfaltlegger.

Som asfaltør jobber du med å lage, legge og vedlikeholde asfalt. Asfaltøren vil også kunne ha arbeidsoppgaver innenfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Asfaltøren kan jobbe på steder som motorveier, riks- og fylkesveger, flyplasser, parkeringsplasser, idrettsplasser, skolegårder, industriområder og uteanlegg i boligområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for asfaltøren:

 • produksjon og utlegging av asfalt
 • bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr
 • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider
 • planering av underlag før legging av fast dekke
 • dokumentere og rapportere når arbeidet er utført
 • laboratoriearbeid
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring 

Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, blant annet med anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, vei- og anleggsfagarbeidere, anleggsgartnere og betongfagarbeidere.

Hvor jobber asfaltører ?

Faget utøves i store og små bedrifter over hele landet, både private og offentlige.

Personlige egenskaper

For å bli asfaltør må du ha godt håndlag. Du må ha gode arbeidsrutiner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Du må like å jobbe selvstendig og i team. Du må like å være mye ute uansett vær.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber asfaltfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 457102 - Asfaltfaget, Vg3
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3

Bedrifter

Asfaltør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9310106 - ASFALTARBEIDER
 • 7126115 - ASFALTLEGGER
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8159142 - ASFALTVERKARBEIDER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 9310107 - HJELPEARBEIDER (VEI)
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126103 - VEIARBEIDER
 • 7126110 - SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126111 - FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk