Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Arbeidsoppgaver

En asfaltør jobber med asfaltering av veier og uteområder. Asfaltør går også under titlene asfaltarbeider og asfaltlegger.

Som asfaltør jobber du med å lage, legge og vedlikeholde asfalt. Asfaltøren vil også kunne ha arbeidsoppgaver innenfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Asfaltøren kan jobbe på steder som motorveier, riks- og fylkesveger, flyplasser, parkeringsplasser, idrettsplasser, skolegårder, industriområder og uteanlegg i boligområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for asfaltøren:

 • produksjon og utlegging av asfalt
 • bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr
 • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider
 • planering av underlag før legging av fast dekke
 • dokumentere og rapportere når arbeidet er utført
 • laboratoriearbeid
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring 

Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, blant annet med anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, vei- og anleggsfagarbeidere, anleggsgartnere og betongfagarbeidere.

Hvor jobber asfaltører?

Faget utøves i store og små bedrifter over hele landet, både private og offentlige.

Intervjuer

Kristian Allertsen i orange arbeidsklær. Han er på en parkeringsplass hvor det står tunge kjøretøy.

Asfaltør

Kristian Allertsen

Det beste med å jobbe som asfaltør er at vi ikke jobber på samme sted hele tiden. Det å se forskjellige deler av landet synes jeg er veldig fint, sier asfaltør Kristian Allertsen

Viktige egenskaper

For å bli asfaltør må du ha godt håndlag. Du må ha gode arbeidsrutiner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Du må like å jobbe selvstendig og i team. Du må like å være mye ute uansett vær.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som asfaltører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant asfaltfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3
 • 457102 - Asfaltfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med asfaltører

 • 9310107 - HJELPEARBEIDER (VEI)
 • 9310106 - ASFALTARBEIDER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8159142 - ASFALTVERKARBEIDER
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126115 - ASFALTLEGGER
 • 7126111 - FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126110 - SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126103 - VEIARBEIDER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.