Fabrikksjef instruerer på land.
Yrkesbeskrivelse

Fabrikk­sjef, fiske

favoritt ikon

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.

En fabrikksjef leder produksjonen av fangsten om bord på fiskefartøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fabrikksjef:

  •  ansvar for ledelse, arbeidsmiljø og sikkerhet i fabrikken om bord
  • kvalitetssikring av fisk og av produksjonsprosesser

Som fabrikksjef på et fiskefartøy jobber du på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Hvor jobber fabrikksjefer, fiske?

Fabrikksjefen jobber på fiskefartøy med produksjonsfasiliteter om bord. Fiskerederier er ofte internasjonale.

Personlige egenskaper

Du bør ha gode lederegenskaper og være selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du bør være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du trives med å være lengre perioder på havet, og kunne være borte fra hjemmet over lengre tid.

Utdanning

Det er ingen formell utdanning for å bli fabrikksjef, men fagbrev, teknisk fagskole eller maritim høgskole er nyttig. Høgskole- og universitetsutdanning innen økonomi, biologi eller tekniske fag er også aktuelt.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder i industri
Deltid
Alle sektorer
575 personer
494 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
61 300 kr
61 900 kr
735 600 kr
742 800 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
62 370 kr
63 030 kr
748 440 kr
756 360 kr
Leder i industri
Heltid
Alle sektorer
10 754 personer
1 208 personer
9 546 personer
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
69 210 kr
69 460 kr
69 170 kr
830 520 kr
833 520 kr
830 040 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
70 290 kr
70 000 kr
70 320 kr
843 480 kr
840 000 kr
843 840 kr
Leder i industri
Privat
11 243 personer
1 279 personer
9 964 personer
Ca 382 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 830 kr
63 400 kr
61 700 kr
741 960 kr
760 800 kr
740 400 kr
Ca 382 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 830 kr
63 400 kr
61 700 kr
741 960 kr
760 800 kr
740 400 kr
Ca 426 kr
Ca 427 kr
Ca 426 kr
69 070 kr
69 110 kr
69 070 kr
828 840 kr
829 320 kr
828 840 kr
Ca 426 kr
Ca 427 kr
Ca 426 kr
70 150 kr
69 660 kr
70 220 kr
841 800 kr
835 920 kr
842 640 kr
Leder i industri
Deltid
Privat
568 personer
488 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 382 kr
61 330 kr
61 910 kr
735 960 kr
742 920 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 382 kr
62 390 kr
63 030 kr
748 680 kr
756 360 kr
Leder i industri
Heltid
Privat
10 675 personer
1 199 personer
9 476 personer
Ca 384 kr
Ca 393 kr
Ca 382 kr
62 260 kr
63 640 kr
61 960 kr
747 120 kr
763 680 kr
743 520 kr
Ca 384 kr
Ca 393 kr
Ca 382 kr
62 260 kr
63 640 kr
61 960 kr
747 120 kr
763 680 kr
743 520 kr
Ca 428 kr
Ca 429 kr
Ca 428 kr
69 310 kr
69 560 kr
69 280 kr
831 720 kr
834 720 kr
831 360 kr
Ca 428 kr
Ca 429 kr
Ca 428 kr
70 390 kr
70 100 kr
70 430 kr
844 680 kr
841 200 kr
845 160 kr
Leder i industri
Alle sektorer
11 329 personer
1 289 personer
10 040 personer
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
68 970 kr
69 010 kr
68 970 kr
827 640 kr
828 120 kr
827 640 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
70 050 kr
69 560 kr
70 120 kr
840 600 kr
834 720 kr
841 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold