Fabrikksjef instruerer på land.
Yrkesbeskrivelse

Fabrikk­sjef, fiske

favoritt ikon

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.

En fabrikksjef leder produksjonen av fangsten om bord på fiskefartøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fabrikksjef:

  •  ansvar for ledelse, arbeidsmiljø og sikkerhet i fabrikken om bord
  • kvalitetssikring av fisk og av produksjonsprosesser

Som fabrikksjef på et fiskefartøy jobber du på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Hvor jobber fabrikksjefer, fiske?

Fabrikksjefen jobber på fiskefartøy med produksjonsfasiliteter om bord. Fiskerederier er ofte internasjonale.

Personlige egenskaper

Du bør ha gode lederegenskaper og være selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du bør være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du trives med å være lengre perioder på havet, og kunne være borte fra hjemmet over lengre tid.

Utdanning

Det er ingen formell utdanning for å bli fabrikksjef, men fagbrev, teknisk fagskole eller maritim høgskole er nyttig. Høgskole- og universitetsutdanning innen økonomi, biologi eller tekniske fag er også aktuelt.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere av industriproduksjon
Deltid
Alle sektorer
620 personer
92 personer
528 personer
Ca 312 kr
Ca
Ca 311 kr
50 500 kr
50 380 kr
606 000 kr
604 560 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca 311 kr
50 500 kr
50 380 kr
606 000 kr
604 560 kr
Ca 382 kr
Ca 384 kr
Ca 382 kr
61 940 kr
62 280 kr
61 880 kr
743 280 kr
747 360 kr
742 560 kr
Ca 382 kr
Ca 384 kr
Ca 382 kr
62 740 kr
62 280 kr
62 690 kr
752 880 kr
747 360 kr
752 280 kr
Ledere av industriproduksjon
Heltid
Alle sektorer
11 363 personer
1 329 personer
10 034 personer
Ca 381 kr
Ca 395 kr
Ca 379 kr
61 750 kr
63 950 kr
61 430 kr
741 000 kr
767 400 kr
737 160 kr
Ca 381 kr
Ca 395 kr
Ca 379 kr
61 750 kr
63 950 kr
61 430 kr
741 000 kr
767 400 kr
737 160 kr
Ca 418 kr
Ca 419 kr
Ca 418 kr
67 760 kr
67 940 kr
67 740 kr
813 120 kr
815 280 kr
812 880 kr
Ca 418 kr
Ca 419 kr
Ca 418 kr
68 780 kr
68 440 kr
68 830 kr
825 360 kr
821 280 kr
825 960 kr
Ledere av industriproduksjon
Deltid
Privat
613 personer
91 personer
522 personer
Ca 315 kr
Ca
Ca 312 kr
51 000 kr
50 500 kr
612 000 kr
606 000 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 312 kr
51 000 kr
50 500 kr
612 000 kr
606 000 kr
Ca 383 kr
Ca 386 kr
Ca 383 kr
62 070 kr
62 470 kr
62 000 kr
744 840 kr
749 640 kr
744 000 kr
Ca 383 kr
Ca 386 kr
Ca 383 kr
62 850 kr
62 470 kr
62 790 kr
754 200 kr
749 640 kr
753 480 kr
Ledere av industriproduksjon
Heltid
Privat
11 291 personer
1 322 personer
9 969 personer
Ca 382 kr
Ca 395 kr
Ca 380 kr
61 900 kr
64 000 kr
61 550 kr
742 800 kr
768 000 kr
738 600 kr
Ca 382 kr
Ca 395 kr
Ca 380 kr
61 900 kr
64 000 kr
61 550 kr
742 800 kr
768 000 kr
738 600 kr
Ca 419 kr
Ca 420 kr
Ca 419 kr
67 860 kr
68 020 kr
67 840 kr
814 320 kr
816 240 kr
814 080 kr
Ca 419 kr
Ca 420 kr
Ca 419 kr
68 880 kr
68 530 kr
68 930 kr
826 560 kr
822 360 kr
827 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold