Filosof i samtale med ung mann.
Yrkesbeskrivelse

Filosof

favoritt ikon

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Filosofien stiller abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmål, og forsøker å finne universelle svar på spørsmålene. Filosofene kan bruke sin kunnskap innenfor ulike fagområder.

Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Begrepet stammer fra antikkens greske filosofer som prøvde å forstå og forklare verden og hvordan menneskene skulle leve. 

Arbeidshverdagen for filosofer kan variere en del avhengig av hvor man jobber.

Vanlige arbeidsoppgaver for filosofer:

  • Undervisning og forskning: Filosofer kan være undervisere, vitenskapelig ansatte eller ha administrative oppgaver på et utdanningssted. Dette kan for eksempel være saksbehandling, utredningsarbeid, forskning eller veiledning av studenter.
  • Media og informasjonsformidling: Filosofer kan jobbe med formidling, for eksempel som journalister, informasjonskonsulenter, markedsførere eller andre typer stillinger der redaksjonelt arbeid er viktig. Også innenfor forlagsbransjen finnes det filosofer.
  • Offentlig administrasjon: Arbeid med saksbehandling, utredninger, analyse eller ulike typer prosjekter i regi av offentlig forvaltning, for eksempel kommuner, direktorater eller departementer.
  • Ledelse og organisasjonsarbeid: Arbeid som ledere av bedrifter, prosjektledere eller annet organisasjonsarbeid, som for eksempel personalledelse og HR.

En del filosofer jobber også som konsulenter innenfor ulike bransjer. For eksempel finnes det en del filosofer som jobber som samtalepartnere, ledere av gruppediskusjoner og foredragsholdere. Disse bruker sin akademiske kunnskap innenfor filosofi i sitt daglige virke. Dette kalles gjerne filosofisk praksis. Filosofer blir ofte ansatt med andre stillingstitler enn "filosof".

Hvor jobber filosofer?

Mange filosofer jobber som lærere ved skoler, høgskoler og universitet. Andre jobber i ulike offentlige administrasjoner eller i private bedrifter som konsulenter. Filosofer jobber også innen lederopplæring eller relasjonsbygging. Stadig flere filosofer jobber med filosofisk praksis og personlig veiledning. Mange filosofer er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som filosof må du like å ta opp spørsmål som virker vanskelige å forholde seg til, for eksempel spørsmålet om hva som er rett og galt. Du bør ha evnen til å kunne se en sak eller en sannhet fra flere sider. Du bør være interessert i å lære om ulike teorier.

Hva jobber filosofiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Alle sektorer
260 personer
149 personer
111 personer
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 510 kr
43 800 kr
43 120 kr
522 120 kr
525 600 kr
517 440 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 720 kr
44 030 kr
43 310 kr
524 640 kr
528 360 kr
519 720 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Statlig
157 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 280 kr
483 360 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 510 kr
486 120 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Statlig
131 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 870 kr
490 440 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
41 140 kr
493 680 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Alle sektorer
316 personer
178 personer
138 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 170 kr
43 590 kr
42 610 kr
518 040 kr
523 080 kr
511 320 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 360 kr
43 790 kr
42 790 kr
520 320 kr
525 480 kr
513 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

Statsviter på talerstolen.

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Mann står med ei blokk i handa og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Gamle bøker

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.