Misjonær med bibelen i hånden
Yrkesbeskrivelse

Misjonær

favoritt ikon

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land, samtidig som du utfører praktisk arbeid.

En kristen misjonær gjør den kristne troen kjent i andre land, på tvers av språk og kulturgrenser. Dette kan han eller hun gjøre både gjennom forkynnelse, undervisning og gjennom sin måte å leve på.

Misjonærer som vil starte nye menigheter arbeider helst i områder der det ikke finnes noen etablert kirke fra før. Andre jobber sammen med en lokal kirke for å styrke dens arbeid. Godt kvalifiserte teologer benyttes gjerne på bibelskoler og teologiske seminarer for å undervise prester og menighetsarbeidere i de nasjonale kirkene.

En misjonær arbeider gjerne med prosjekter som har til formål å:

  • bedre helse- og ernæringssituasjonen
  • redusere mors- og spedbarnsdødelighet
  • styrke sivilsamfunnet (det frivillige organisasjonslivet)
  • bedre rettighetssituasjonen til svake grupper
  • øke bærekraftig landbruksproduksjon
  • gi bedre tilgang på rent vann

Slike prosjekter utføres som regel i samarbeid med lokale eller nasjonale partnere og bygger på deres ressurser og kunnskap. Misjonæren har da gjerne rollen som rådgiver, noe som krever høyere utdanning innen de aktuelle fagfeltene.

Mange unge velger å reise ut som misjonærer for å oppleve andre kulturer. Flere bibel- og misjonsskoler og folkehøgskoler legger til rette for slike korttidsengasjement, som ikke sjelden fører til lengre engasjement. 

Misjon er ikke en virksomhet som er begrenset til kristendommen. Du kan også jobbe som misjonær innen andre religioner.

Dersom du vil drive misjon i et land med annet språk enn ditt eget, bør du lære dette språket. Du må også ha god kunnskap om religionen du ønsker å forkynne om.

Hvor jobber misjonærer?

De fleste norske misjonærer blir utsendt av en misjonsorganisasjon enten tilknyttet Den norske kirke eller en frikirke. Arbeidsstedet vil ofte være en lokal kirke eller menighet i det landet du reiser til. Som misjonær kan du jobbe over hele verden.

 

Personlige egenskaper

Som misjonær bør du ha forståelse og åpenhet for andre kulturer og religioner. Du bør være tålmodig og ha gode kommunikasjonsevner. En fleksibel innstilling kommer godt med i dette yrket, og du må kunne håndtere uforutsette hendelser og risiko.

Utdanning

Det kreves formelt sett ingen utdanning for å bli misjonær. Men de fleste misjonsorganisasjoner stiller krav til utdanning, og mange land krever også høyere utdannelse, gjerne på mastergradsnivå, for å gi oppholds- og arbeidstillatelse. Noen vanlige utdanninger for misjonærer er teologi- eller religionsstudier eller du kan for eksempel være utdannet lege, sykepleier, lærer, ingeniør, agronom eller innen administrasjon og ledelse.

 

Det finnes også en relevant fagskoleutdanning.

 

Hva jobber denne yrkesgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Menighetsarbeider eller misjonær
Heltid
Alle sektorer
1 492 personer
869 personer
623 personer
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
40 870 kr
40 970 kr
40 670 kr
490 440 kr
491 640 kr
488 040 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
40 870 kr
40 970 kr
40 670 kr
490 440 kr
491 640 kr
488 040 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 254 kr
40 830 kr
40 610 kr
41 140 kr
489 960 kr
487 320 kr
493 680 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 254 kr
40 860 kr
40 630 kr
41 180 kr
490 320 kr
487 560 kr
494 160 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Deltid
Alle sektorer
1 714 personer
1 173 personer
541 personer
Ca 233 kr
Ca 238 kr
Ca 221 kr
37 700 kr
38 610 kr
35 870 kr
452 400 kr
463 320 kr
430 440 kr
Ca 233 kr
Ca 238 kr
Ca 221 kr
37 700 kr
38 610 kr
35 870 kr
452 400 kr
463 320 kr
430 440 kr
Ca 236 kr
Ca 239 kr
Ca 229 kr
38 250 kr
38 730 kr
37 050 kr
459 000 kr
464 760 kr
444 600 kr
Ca 236 kr
Ca 239 kr
Ca 229 kr
38 260 kr
38 750 kr
37 050 kr
459 120 kr
465 000 kr
444 600 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Heltid
Kommunal
724 personer
526 personer
198 personer
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 580 kr
43 180 kr
44 280 kr
522 960 kr
518 160 kr
531 360 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 580 kr
43 180 kr
44 280 kr
522 960 kr
518 160 kr
531 360 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
43 610 kr
43 080 kr
45 010 kr
523 320 kr
516 960 kr
540 120 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
43 650 kr
43 110 kr
45 080 kr
523 800 kr
517 320 kr
540 960 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Deltid
Kommunal
947 personer
761 personer
186 personer
Ca 247 kr
Ca 250 kr
Ca 220 kr
40 000 kr
40 420 kr
35 580 kr
480 000 kr
485 040 kr
426 960 kr
Ca 247 kr
Ca 250 kr
Ca 220 kr
40 000 kr
40 420 kr
35 580 kr
480 000 kr
485 040 kr
426 960 kr
Ca 246 kr
Ca 248 kr
Ca 232 kr
39 780 kr
40 200 kr
37 550 kr
477 360 kr
482 400 kr
450 600 kr
Ca 246 kr
Ca 248 kr
Ca 232 kr
39 800 kr
40 220 kr
37 560 kr
477 600 kr
482 640 kr
450 720 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Heltid
Privat
768 personer
343 personer
425 personer
Ca 228 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
36 870 kr
35 600 kr
37 450 kr
442 440 kr
427 200 kr
449 400 kr
Ca 228 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
36 870 kr
35 600 kr
37 450 kr
442 440 kr
427 200 kr
449 400 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 243 kr
38 210 kr
36 810 kr
39 340 kr
458 520 kr
441 720 kr
472 080 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 243 kr
38 230 kr
36 820 kr
39 370 kr
458 760 kr
441 840 kr
472 440 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Deltid
Privat
765 personer
411 personer
354 personer
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 140 kr
34 860 kr
36 240 kr
421 680 kr
418 320 kr
434 880 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 140 kr
34 860 kr
36 240 kr
421 680 kr
418 320 kr
434 880 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 050 kr
35 380 kr
36 820 kr
432 600 kr
424 560 kr
441 840 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 050 kr
35 390 kr
36 820 kr
432 600 kr
424 680 kr
441 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leder du omvisninger for reisende.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.