Image
Misjonær med bibelen i hånden
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Misjonær

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land, samtidig som du utfører praktisk arbeid.

En kristen misjonær gjør den kristne troen kjent i andre land, på tvers av språk og kulturgrenser. Dette kan han eller hun gjøre både gjennom forkynnelse, undervisning og gjennom sin måte å leve på.

Misjonærer som vil starte nye menigheter arbeider helst i områder der det ikke finnes noen etablert kirke fra før. Andre jobber sammen med en lokal kirke for å styrke dens arbeid. Godt kvalifiserte teologer benyttes gjerne på bibelskoler og teologiske seminarer for å undervise prester og menighetsarbeidere i de nasjonale kirkene.

En misjonær arbeider gjerne med prosjekter som har til formål å:

 • bedre helse- og ernæringssituasjonen
 • redusere mors- og spedbarnsdødelighet
 • styrke sivilsamfunnet (det frivillige organisasjonslivet)
 • bedre rettighetssituasjonen til svake grupper
 • øke bærekraftig landbruksproduksjon
 • gi bedre tilgang på rent vann

Slike prosjekter utføres som regel i samarbeid med lokale eller nasjonale partnere og bygger på deres ressurser og kunnskap. Misjonæren har da gjerne rollen som rådgiver, noe som krever høyere utdanning innen de aktuelle fagfeltene.

Mange unge velger å reise ut som misjonærer for å oppleve andre kulturer. Flere bibel- og misjonsskoler og folkehøgskoler legger til rette for slike korttidsengasjement, som ikke sjelden fører til lengre engasjement. 

Misjon er ikke en virksomhet som er begrenset til kristendommen. Du kan også jobbe som misjonær innen andre religioner.

Dersom du vil drive misjon i et land med annet språk enn ditt eget, bør du lære dette språket. Du må også ha god kunnskap om religionen du ønsker å forkynne om.

Hvor jobber misjonærer ?

De fleste norske misjonærer blir utsendt av en misjonsorganisasjon enten tilknyttet Den norske kirke eller en frikirke. Arbeidsstedet vil ofte være en lokal kirke eller menighet i det landet du reiser til. Som misjonær kan du jobbe over hele verden.

 

Personlige egenskaper

Som misjonær bør du ha forståelse og åpenhet for andre kulturer og religioner. Du bør være tålmodig og ha gode kommunikasjonsevner. En fleksibel innstilling kommer godt med i dette yrket, og du må kunne håndtere uforutsette hendelser og risiko.

Utdanning

Det kreves formelt sett ingen utdanning for å bli misjonær. Men de fleste misjonsorganisasjoner stiller krav til utdanning, og mange land krever også høyere utdannelse, gjerne på mastergradsnivå, for å gi oppholds- og arbeidstillatelse. Noen vanlige utdanninger for misjonærer er teologi- eller religionsstudier eller du kan for eksempel være utdannet lege, sykepleier, lærer, ingeniør, agronom eller innen administrasjon og ledelse.

 

Etter- og videreutdanning

Det finnes også en relevant fagskoleutdanning.

 

Hva jobber denne yrkesgruppen som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 5141 - Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 514113 - Fagskoleutdanning, menighets- og misjonsarbeid, ettårig
 • 514105 - Misjonsskole, fireårig
 • 514104 - Misjonær- og predikantutdanning, ettårig
 • 614110 - Misjonsutdanning, lavere nivå
 • 614111 - Videreutdanning, bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 614207 - Bachelor, teologi og kristendom, treårig

Bedrifter

Misjonær i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3480102 - MISJONÆR
 • 3480107 - EVANGELIST
 • 3480126 - FORKYNNER

Sist kvalitetsikret den 27. august 2019, av Norsk Luthersk Misjonssamband, Det norske misjonsselskap