Misjonær med bibelen i hånden
Yrkesbeskrivelse

Misjonær

favoritt ikon

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land, samtidig som du utfører praktisk arbeid.

En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid. Det praktiske arbeidet innebærer gjerne jobb ved skoler, sykehus, landbrukssentre og lignende. Hensikten med arbeidet er også å undervise lokalbefolkningen, slik at de kan videreføre arbeidet.

Mange velger å reise ut som misjonærer for å oppleve andre kulturer. Det er vanlig å reise ut ett år første gangen, og jobbe med en erfaren misjonær som veileder. Mer erfarne misjonærer kan være utstasjonert i mange år av gangen.

Misjonærer har svært forskjellig bakgrunn. Noen har ikke spesiell utdanning utover videregående opplæring, mens andre er utdannet sykepleier, prest, lærer, ingeniør, agronom eller andre yrker.

Misjon er ikke en virksomhet som er begrenset til kristendommen. Du kan også jobbe som misjonær innen andre religioner.

Hvor jobber misjonærer?

Misjonærer utsendes normalt av en organisasjon tilknyttet Den norske kirke. Arbeidsstedet vil ofte være en lokal kirke eller menighet i det landet du reiser til.

Personlige egenskaper

Du må ha god kunnskap om religionen du ønsker å forkynne. Forståelse og åpenhet ovenfor andre kulturer er nødvendig. Du må være tålmodig, og være i stand til å kommunisere godt. Det er en fordel med kjennskap til språket i landet du skal til, eller at du har god evne til å lære språk. Du må også inneha en del praktiske egenskaper som er relevant for de daglige arbeidsoppgavene.

Utdanning

Det kreves formelt sett ingen utdanning for å bli misjonær, men en del organisasjoner stiller krav til dette. Mange misjonærer er ferdig utdannet, og utøver det yrket de er utdannet til samtidig som de er misjonærer. For eksempel kan lærere arbeide som lærere i andre land.

Mange misjonærer har studert teologi, bibelkunnskap eller religion. 

Etter- og videreutdanning
Hva som er relevant etter- og videreutdanning for misjonærer avhenger sterkt av hvilken utdanningsbakgrunn du har. For mange misjonærer er videreutdanning innen bibelkunnskap, teologi eller lignende et godt valg.

Hva jobber misjonærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for misjonærer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Religiøse yrker
Deltid
Alle sektorer
1 785 personer
1 230 personer
555 personer
Ca 220 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
35 670 kr
36 530 kr
33 560 kr
428 040 kr
438 360 kr
402 720 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
35 670 kr
36 530 kr
33 560 kr
428 040 kr
438 360 kr
402 720 kr
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 219 kr
36 500 kr
36 930 kr
35 410 kr
438 000 kr
443 160 kr
424 920 kr
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 219 kr
36 500 kr
36 930 kr
35 410 kr
438 000 kr
443 160 kr
424 920 kr
Religiøse yrker
Heltid
Alle sektorer
1 424 personer
795 personer
629 personer
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
38 460 kr
38 650 kr
38 130 kr
461 520 kr
463 800 kr
457 560 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
38 460 kr
38 650 kr
38 130 kr
461 520 kr
463 800 kr
457 560 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 241 kr
38 840 kr
38 650 kr
39 090 kr
466 080 kr
463 800 kr
469 080 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 241 kr
38 860 kr
38 670 kr
39 100 kr
466 320 kr
464 040 kr
469 200 kr
Religiøse yrker
Deltid
Kommunal
1 000 personer
803 personer
197 personer
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
37 420 kr
37 540 kr
34 250 kr
449 040 kr
450 480 kr
411 000 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
37 420 kr
37 540 kr
34 250 kr
449 040 kr
450 480 kr
411 000 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
37 480 kr
37 800 kr
35 760 kr
449 760 kr
453 600 kr
429 120 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
37 490 kr
37 810 kr
35 770 kr
449 880 kr
453 720 kr
429 240 kr
Religiøse yrker
Heltid
Kommunal
690 personer
482 personer
208 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 820 kr
40 580 kr
41 620 kr
489 840 kr
486 960 kr
499 440 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 820 kr
40 580 kr
41 620 kr
489 840 kr
486 960 kr
499 440 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 261 kr
41 150 kr
40 630 kr
42 350 kr
493 800 kr
487 560 kr
508 200 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 261 kr
41 180 kr
40 660 kr
42 370 kr
494 160 kr
487 920 kr
508 440 kr
Religiøse yrker
Deltid
Privat
783 personer
425 personer
358 personer
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
33 560 kr
33 670 kr
33 500 kr
402 720 kr
404 040 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
33 560 kr
33 670 kr
33 500 kr
402 720 kr
404 040 kr
402 000 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
35 090 kr
34 970 kr
35 230 kr
421 080 kr
419 640 kr
422 760 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
35 090 kr
34 970 kr
35 230 kr
421 080 kr
419 640 kr
422 760 kr
Religiøse yrker
Heltid
Privat
734 personer
313 personer
421 personer
Ca 217 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 150 kr
34 180 kr
35 730 kr
421 800 kr
410 160 kr
428 760 kr
Ca 217 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 150 kr
34 180 kr
35 730 kr
421 800 kr
410 160 kr
428 760 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
36 670 kr
35 580 kr
37 470 kr
440 040 kr
426 960 kr
449 640 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
36 680 kr
35 590 kr
37 480 kr
440 160 kr
427 080 kr
449 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold