Politibetjent med politihund
Yrkesbeskrivelse

Politibetjent

favoritt ikon

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Politibetjenten skal bistå ved ulykker, nødssituasjoner eller andre farlige situasjoner.

Arbeidsoppgavene du møter som politi er mange og varierte, og kan omfatte for eksempel voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, økonomisk kriminalitet, narkotikarelaterte forbrytelser og vinningsforbrytelser.

Vanlige arbeidsoppgaver for politibetjenten:

  • ivareta loven ved pågripelser og nøye etterforskningsarbeid og bevisinnsamling
  • fartskontroller og andre typer kontroller av biltrafikk (som alkoholtester)
  • patruljering i bygater og boligstrøk
  • utrykning når det skjer ulykker

Politiet forebygger lovbrudd ved å gi informasjon, kurs, foredrag og ved oppsøkende virksomhet. Målgruppene i det forebyggende arbeidet er først og fremst barn og ungdom, men også foreldre og foresatte har stort fokus. Mye av dette arbeidet finner sted i barnehager, SFO, skoler, konfirmantundervisning, idrettsklubber og så videre.

Du har også mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige felt, som for eksempel økonomisk kriminalitet eller sedelighetsforbrytelser. Politiet har egne ekspertenheter med nasjonalt ansvar på enkelte fagområder. Økokrim er politiets enhet for etterforskning av økonomisk kriminalitet. Kripos er enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Utrykningspolitiet jobber med trafikk, og Utlendingsenheten jobber med asylsøkere som kommer til Norge og uttransportering av folk som ikke skal være her. Stort sett må du samle erfaring og jobbe som politibetjent en stund, før du kan få jobb som etterforsker.

Politiet håndterer sikkerheten rundt de mest profilerte politikerne våre og kongefamilien. Politiet har også sin egen antiterror styrke, som skal håndtere terror på norsk jord. Norsk politi har også oppgaver i utlandet, og brukes til å utdanne og trene opp politistyrker i andre land. 

Som politibetjent samarbeider du tett med andre yrkesgrupper, deriblant politijurister, advokater og helsepersonell.

Hvor jobber politibetjenter?

Nesten alle politifolk begynner i politietaten og fortsetter der. De fleste begynner som politi ”ute i gatene”, altså i operativ tjeneste. Mange går deretter over i etterforskningsarbeid og til ulike saksområder internt i politiet.

Det finnes enkelte arbeidsmuligheter for politifolk utenfor politiet. Forsikringsselskap har avdelinger som etterforsker forsikringssvindel. I disse finnes mange tidligere politifolk. Også NAV og skatteetaten rekrutterer politifolk til enheter som etterforsker trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte banker og advokatfirmaer har også politifolk ansatt. Noen går inn i ulike deler av sikkerhetsbransjen (sikkerhetssjef på oljeplattform, sikring av flyplasser osv.). Noen få blir privatetterforskere.

Personlige egenskaper

Hvilke personlige egenskaper som er viktige, vil variere noe fra hvilken type politiarbeid du har. Dersom du er i operativ tjeneste og skal løse saker ”ute i gata”, må du både være rolig og tålmodig, fordi du skal forsøke å roe ned situasjoner fremfor å eskalere dem. Samtidig må du være i stand til å ta raske avgjørelser og være handlekraftig, dersom situasjonen ikke lar seg roe ned. Da er det også nødvendig å være i stand til å bruke fysisk makt.

En etterforsker må du være tålmodig og analytisk. Dette arbeidet består i å legge puslespill med mange biter, i enkelte saker ekstremt mange biter.

Som politi må du ha en positiv holdning, være en god lytter og alltid være innstilt på å gjøre en god innsats for publikum og samfunnet. Du må også være åpen og omsorgsfull, og ha evnen til å forstå og hjelpe andre mennesker – ofte mennesker som er i en vanskelig situasjon. Samtidig er handlekraft, integritet og respekt både for lover og regler, og andre mennesker helt nødvendige egenskaper. Yrkesetikk vektlegges sterkt i utdanningen.

Utdanning

Du går første og siste året på skole, og andre året har du praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Politihøgskolen har et omfattende etterutdanningstilbud, deriblant muligheten for å ta mastergrad.

Videreutdanningskursene ved Politihøgskolen varierer fra år til år. Gjennomgående er temaene for videreutdanningstilbudene operative disipliner, etterforskning, ledelse og organisasjonsutvikling og pedagogikk.

Hva jobber politihøgskoleutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politibetjent
Heltid
Alle sektorer
10 412 personer
3 441 personer
6 971 personer
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
50 840 kr
47 820 kr
52 430 kr
610 080 kr
573 840 kr
629 160 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
52 390 kr
48 740 kr
54 360 kr
628 680 kr
584 880 kr
652 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
51 540 kr
48 350 kr
53 110 kr
618 480 kr
580 200 kr
637 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
54 220 kr
50 070 kr
56 270 kr
650 640 kr
600 840 kr
675 240 kr
Politibetjent
Deltid
Alle sektorer
131 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 040 kr
612 480 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr
Politibetjent
Heltid
Statlig
10 410 personer
3 440 personer
6 970 personer
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
50 840 kr
47 830 kr
52 430 kr
610 080 kr
573 960 kr
629 160 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
52 390 kr
48 750 kr
54 360 kr
628 680 kr
585 000 kr
652 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
51 540 kr
48 350 kr
53 110 kr
618 480 kr
580 200 kr
637 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
54 220 kr
50 070 kr
56 270 kr
650 640 kr
600 840 kr
675 240 kr
Politibetjent
Deltid
Statlig
131 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 040 kr
612 480 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker ut­fører arbeid under vann.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.