To politibetjenter i samtale. Én politibetjent sitter i politibilen, mens en annen står utenfor bilen.
Yrkesbeskrivelse

Politibetjent

favoritt ikon

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Politibetjenten skal bistå ved ulykker, nødssituasjoner eller andre farlige situasjoner.

Arbeidsoppgavene du møter som politi er mange og varierte, og kan omfatte for eksempel voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, økonomisk kriminalitet, narkotikarelaterte forbrytelser og vinningsforbrytelser.

Vanlige arbeidsoppgaver for politibetjenten:

  • ivareta loven ved pågripelser og nøye etterforskningsarbeid og bevisinnsamling
  • fartskontroller og andre typer kontroller av biltrafikk (som alkoholtester)
  • patruljering i bygater og boligstrøk
  • utrykning når det skjer ulykker

Politiet forebygger lovbrudd ved å gi informasjon, kurs, foredrag og ved oppsøkende virksomhet. Målgruppene i det forebyggende arbeidet er først og fremst barn og ungdom, men også foreldre og foresatte har stort fokus. Mye av dette arbeidet finner sted i barnehager, SFO, skoler, konfirmantundervisning, idrettsklubber og så videre.

Du har også mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige felt, som for eksempel økonomisk kriminalitet eller sedelighetsforbrytelser. Politiet har egne ekspertenheter med nasjonalt ansvar på enkelte fagområder. Økokrim er politiets enhet for etterforskning av økonomisk kriminalitet. Kripos er enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Utrykningspolitiet jobber med trafikk, og Utlendingsenheten jobber med asylsøkere som kommer til Norge og uttransportering av folk som ikke skal være her. Stort sett må du samle erfaring og jobbe som politibetjent en stund, før du kan få jobb som etterforsker.

Politiet håndterer sikkerheten rundt de mest profilerte politikerne våre og kongefamilien. Politiet har også sin egen antiterror styrke, som skal håndtere terror på norsk jord. Norsk politi har også oppgaver i utlandet, og brukes til å utdanne og trene opp politistyrker i andre land. 

Som politibetjent samarbeider du tett med andre yrkesgrupper, deriblant politijurister, advokater og helsepersonell.

Hvor jobber politibetjenter?

Nesten alle politifolk begynner i politietaten og fortsetter der. De fleste begynner som politi ”ute i gatene”, altså i operativ tjeneste. Mange går deretter over i etterforskningsarbeid og til ulike saksområder internt i politiet.

Det finnes enkelte arbeidsmuligheter for politifolk utenfor politiet. Forsikringsselskap har avdelinger som etterforsker forsikringssvindel. I disse finnes mange tidligere politifolk. Også NAV og skatteetaten rekrutterer politifolk til enheter som etterforsker trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte banker og advokatfirmaer har også politifolk ansatt. Noen går inn i ulike deler av sikkerhetsbransjen (sikkerhetssjef på oljeplattform, sikring av flyplasser osv.). Noen få blir privatetterforskere.

Personlige egenskaper

Hvilke personlige egenskaper som er viktige, vil variere noe fra hvilken type politiarbeid du har. Dersom du er i operativ tjeneste og skal løse saker ”ute i gata”, må du både være rolig og tålmodig, fordi du skal forsøke å roe ned situasjoner fremfor å eskalere dem. Samtidig må du være i stand til å ta raske avgjørelser og være handlekraftig, dersom situasjonen ikke lar seg roe ned. Da er det også nødvendig å være i stand til å bruke fysisk makt.

En etterforsker må du være tålmodig og analytisk. Dette arbeidet består i å legge puslespill med mange biter, i enkelte saker ekstremt mange biter.

Som politi må du ha en positiv holdning, være en god lytter og alltid være innstilt på å gjøre en god innsats for publikum og samfunnet. Du må også være åpen og omsorgsfull, og ha evnen til å forstå og hjelpe andre mennesker – ofte mennesker som er i en vanskelig situasjon. Samtidig er handlekraft, integritet og respekt både for lover og regler, og andre mennesker helt nødvendige egenskaper. Yrkesetikk vektlegges sterkt i utdanningen.

Utdanning

Du går første og siste året på skole, og andre året har du praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Politihøgskolen har et omfattende etterutdanningstilbud, deriblant muligheten for å ta mastergrad.

Videreutdanningskursene ved Politihøgskolen varierer fra år til år. Gjennomgående er temaene for videreutdanningstilbudene operative disipliner, etterforskning, ledelse og organisasjonsutvikling og pedagogikk.

Hva jobber politihøgskoleutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politibetjent
Deltid
Alle sektorer
144 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
48 010 kr
576 120 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
48 970 kr
587 640 kr
Politibetjent
Heltid
Alle sektorer
10 083 personer
3 254 personer
6 829 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 400 kr
45 370 kr
49 940 kr
580 800 kr
544 440 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 940 kr
46 300 kr
51 860 kr
599 280 kr
555 600 kr
622 320 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 340 kr
46 290 kr
50 790 kr
592 080 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 980 kr
48 010 kr
53 870 kr
623 760 kr
576 120 kr
646 440 kr
Politibetjent
Statlig
10 225 personer
3 341 personer
6 884 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 380 kr
45 380 kr
49 940 kr
580 560 kr
544 560 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 910 kr
46 290 kr
51 850 kr
598 920 kr
555 480 kr
622 200 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 330 kr
46 290 kr
50 790 kr
591 960 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 960 kr
48 000 kr
53 860 kr
623 520 kr
576 000 kr
646 320 kr
Politibetjent
Deltid
Statlig
143 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 120 kr
577 440 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
49 090 kr
589 080 kr
Politibetjent
Heltid
Statlig
10 082 personer
3 254 personer
6 828 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 400 kr
45 370 kr
49 940 kr
580 800 kr
544 440 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 940 kr
46 300 kr
51 860 kr
599 280 kr
555 600 kr
622 320 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 340 kr
46 290 kr
50 790 kr
592 080 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 980 kr
48 010 kr
53 870 kr
623 760 kr
576 120 kr
646 440 kr
Politibetjent
Alle sektorer
10 227 personer
3 342 personer
6 885 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 380 kr
45 380 kr
49 940 kr
580 560 kr
544 560 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 910 kr
46 290 kr
51 850 kr
598 920 kr
555 480 kr
622 200 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 330 kr
46 280 kr
50 790 kr
591 960 kr
555 360 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 960 kr
47 990 kr
53 860 kr
623 520 kr
575 880 kr
646 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold