Image
Politibetjent med politihund

Yrkesbeskrivelse

Politibetjent

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Politiet skal bistå ved ulykker, nødssituasjoner eller andre farlige situasjoner. De skal også jobbe forebyggende for å hindre at kriminalitet og ulykker skjer. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • ivareta loven ved pågripelser og nøye etterforskningsarbeid og bevisinnsamling
 • fartskontroller og andre typer kontroller av biltrafikk (som alkoholtester)
 • patruljering i bygater og boligstrøk
 • utrykning når det skjer ulykker

Politiet håndterer sikkerheten rundt kongefamilien og de mest profilerte politikerne våre. De har sin egen antiterrorstyrke som skal håndtere terror på norsk jord. Norsk politi har også oppgaver i utlandet, og brukes til å utdanne og trene opp politistyrker i andre land. 

Nasjonale ekspertenheter

Som politi er det mange muligheter for spesialisering. Politiet har egne ekspertenheter med nasjonalt ansvar for sine fagområder:

Økokrim: Politiets enhet for etterforskning av økonomisk kriminalitet. 
Kripos: Enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. 
Utrykningspolitiet: Skal bidra til trafikksikkerhet på veiene.
Utlendingsenheten: Jobber med asylsøkere som kommer til Norge og uttransportering av folk som ikke skal være her.

Stort sett må du samle erfaring og jobbe som politibetjent en stund, før du kan få jobb som etterforsker.

Som politibetjent samarbeider du tett med andre yrkesgrupper, deriblant politijurister, advokater og helsepersonell.

Hvor jobber politibetjenter ?

Nesten alle politifolk begynner i politietaten og fortsetter der. De fleste begynner som politi «ute i gatene», altså i operativ tjeneste. Mange går deretter over i etterforskningsarbeid og til ulike saksområder internt i politiet.

Det finnes enkelte arbeidsmuligheter for politifolk utenfor politiet. Forsikringsselskap har avdelinger som etterforsker forsikringssvindel. I disse finnes mange tidligere politifolk. Også NAV og skatteetaten rekrutterer politifolk til enheter som etterforsker trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte banker og advokatfirmaer har også politifolk ansatt. Noen går inn i ulike deler av sikkerhetsbransjen (sikkerhetssjef på oljeplattform, sikring av flyplasser osv.). Noen få blir privatetterforskere.

Personlige egenskaper

Åpen, inkluderende, moden, handlekraftig og analytisk er viktige egenskaper å ha som politibetjent. Du må ha integritet og samarbeide godt med andre.

Utdanning

Politiutdanningen i Norge er en treårig yrkesutdanning som tilbys ved Politihøgskolen. Du går ett år på skole før du tar ett år i praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skolen. Studiet gir deg en bachelorgrad.

Opptakskrav

Politihøgskolen har en rekke formelle opptakskrav som søkeren må oppfylle:

 • norsk statsborgerskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse 
 • førerkort klasse B
 • karakterkrav i norsk
 • medisinske krav
 • fysiske krav
 • bli funnet egnet

Se informasjon om opptakskrav hos politihogskolen.no

Etter- og videreutdanning

Politihøgskolen har et omfattende etterutdanningstilbud, deriblant muligheten for å ta mastergrad. Videreutdanningskursene ved Politihøgskolen varierer fra år til år. Gjennomgående er temaene for videreutdanningstilbudene operative disipliner, etterforskning, ledelse og organisasjonsutvikling og pedagogikk.

Se informasjon om etterutdanning på politihogskolen.no

Hva jobber politihøgskoleutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 782301 - Master, politivitenskap, toårig
 • 682303 - Bachelor, politiutdanning, treårig grunnutdanning
 • 682301 - Politiaspirantutdanning
 • 682302 - Politihøgskole, treårig grunnutdanning
 • 682304 - Videreutdanning, Politihøgskolen

Bedrifter

Politibetjent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3450105 - POLITIBETJENT
 • 3450101 - POLITIFØRSTEBETJENT
 • 3450107 - POLITIKONSTABEL
 • 3450106 - POLITIOVERBETJENT
 • 3450109 - POLITITJENESTEMANN
 • 3450102 - LENSMANNSBETJENT
 • 3450104 - LENSMANNSFULLMEKTIG
 • 3450103 - LENSMANNSFØRSTEBETJENT
 • 3450108 - POLITIOVERKONSTABEL

Sist kvalitetssikret den 09. september 2020, av Politiets Fellesforbund