Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.
Yrkesbeskrivelse

Lektor

favoritt ikon

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Lektor er stillingsbetegnelsen til en lærer som har tatt en mastegrad fra universitet eller høgskole. Som lektor underviser du i det du har studert. 

Som lektor skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene i faget du underviser i.

En lærer må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Hvor jobber lektorer?

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Personlige egenskaper

Du må like å jobbe med mennesker og takle godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. En lektor må klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov, i tillegg til å se hvordan elevene som en gruppe skal fungere godt sammen og styrke hverandre. Du bør også holde deg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på eget fagområdet.

Utdanning

Det er flere måter å bli lektor på. Du kan ta lektorutdanning, femårig grunnskolelærerutdanning, eller en mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Etter- og videreutdanning
Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg innen pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. 

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), får du tittelen lektor med tilleggsutdanning. Da er du kvalifisert til å søke doktorgrad innenfor ditt fagfelt.

Hva jobber lektorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for lektorer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Alle sektorer
10 403 personer
4 825 personer
5 578 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 520 kr
45 260 kr
47 800 kr
558 240 kr
543 120 kr
573 600 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 570 kr
45 330 kr
47 840 kr
558 840 kr
543 960 kr
574 080 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Alle sektorer
21 693 personer
10 543 personer
11 150 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 350 kr
47 330 kr
51 270 kr
592 200 kr
567 960 kr
615 240 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 620 kr
47 600 kr
51 530 kr
595 440 kr
571 200 kr
618 360 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Kommunal
459 personer
351 personer
108 personer
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 320 kr
34 930 kr
36 370 kr
423 840 kr
419 160 kr
436 440 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 560 kr
35 140 kr
36 700 kr
426 720 kr
421 680 kr
440 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Kommunal
128 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 570 kr
570 840 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 890 kr
574 680 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Privat
1 360 personer
690 personer
670 personer
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 330 kr
42 100 kr
44 720 kr
519 960 kr
505 200 kr
536 640 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 340 kr
42 100 kr
44 740 kr
520 080 kr
505 200 kr
536 880 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Privat
1 584 personer
830 personer
754 personer
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 660 kr
47 740 kr
53 890 kr
607 920 kr
572 880 kr
646 680 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 800 kr
47 880 kr
54 040 kr
609 600 kr
574 560 kr
648 480 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Statlig
8 584 personer
3 784 personer
4 800 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 780 kr
46 850 kr
48 670 kr
573 360 kr
562 200 kr
584 040 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 830 kr
46 920 kr
48 700 kr
573 960 kr
563 040 kr
584 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Statlig
19 981 personer
9 634 personer
10 347 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 260 kr
47 320 kr
51 070 kr
591 120 kr
567 840 kr
612 840 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 540 kr
47 600 kr
51 340 kr
594 480 kr
571 200 kr
616 080 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Alle sektorer
7 060 personer
4 220 personer
2 840 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 030 kr
46 660 kr
47 650 kr
564 360 kr
559 920 kr
571 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 130 kr
46 730 kr
47 790 kr
565 560 kr
560 760 kr
573 480 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Alle sektorer
20 020 personer
10 507 personer
9 513 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 760 kr
46 520 kr
47 030 kr
561 120 kr
558 240 kr
564 360 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 590 kr
47 130 kr
48 100 kr
571 080 kr
565 560 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Kommunal
5 561 personer
3 371 personer
2 190 personer
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
46 900 kr
46 630 kr
47 370 kr
562 800 kr
559 560 kr
568 440 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 020 kr
46 710 kr
47 550 kr
564 240 kr
560 520 kr
570 600 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Kommunal
18 570 personer
9 790 personer
8 780 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 720 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
47 000 kr
561 720 kr
561 720 kr
564 000 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 710 kr
46 500 kr
46 950 kr
560 520 kr
558 000 kr
563 400 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 600 kr
47 150 kr
48 100 kr
571 200 kr
565 800 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Privat
1 473 personer
828 personer
645 personer
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 660 kr
46 900 kr
48 730 kr
571 920 kr
562 800 kr
584 760 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 670 kr
46 910 kr
48 750 kr
572 040 kr
562 920 kr
585 000 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Privat
1 370 personer
661 personer
709 personer
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 350 kr
46 760 kr
47 900 kr
568 200 kr
561 120 kr
574 800 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 450 kr
46 850 kr
48 000 kr
569 400 kr
562 200 kr
576 000 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Alle sektorer
19 890 personer
15 555 personer
4 335 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 010 kr
43 020 kr
42 970 kr
516 120 kr
516 240 kr
515 640 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 050 kr
43 060 kr
43 030 kr
516 600 kr
516 720 kr
516 360 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Alle sektorer
58 512 personer
43 211 personer
15 301 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 520 kr
43 290 kr
44 160 kr
522 240 kr
519 480 kr
529 920 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 700 kr
43 430 kr
44 440 kr
524 400 kr
521 160 kr
533 280 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Kommunal
17 912 personer
14 057 personer
3 855 personer
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 270 kr
43 290 kr
43 170 kr
519 240 kr
519 480 kr
518 040 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 320 kr
43 330 kr
43 240 kr
519 840 kr
519 960 kr
518 880 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Kommunal
56 433 personer
41 776 personer
14 657 personer
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 600 kr
43 360 kr
44 270 kr
523 200 kr
520 320 kr
531 240 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 780 kr
43 510 kr
44 560 kr
525 360 kr
522 120 kr
534 720 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Privat
1 972 personer
1 493 personer
479 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 450 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 400 kr
496 920 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 460 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 520 kr
496 920 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Privat
2 037 personer
1 404 personer
633 personer
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 310 kr
41 220 kr
41 520 kr
495 720 kr
494 640 kr
498 240 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 330 kr
41 240 kr
41 550 kr
495 960 kr
494 880 kr
498 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.