Image
Lektor gir musikkundervisning.

Yrkesbeskrivelse

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Lektor er stillingsbetegnelsen til en lærer som har tatt en mastergrad fra universitet eller høgskole. Som lektor underviser du vanligvis i de fagene du har fordypet deg i under utdanningen. Som lektor skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • forberede, gjennomføre og evaluere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene i faget du underviser i
 • vurdere elever
 • tilrettelegge undervisningen for elever som har behov for det. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog
 • tilrettelegge for enkeltelever som trenger ekstra hjelp og lage pedagogiske opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære
 • håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Merk at grunnskolelærerutdanning nå også er en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er også lektorer. Lektor er som nevnt tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, men brukes ofte på folkemunne om lærere som underviser i videregående opplæring.

Hvor jobber lektorer ?

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Personlige egenskaper

Du må like å jobbe med mennesker og takle godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. En lektor må klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov, i tillegg til å se hvordan elevene som en gruppe skal fungere godt sammen og styrke hverandre. Du bør også holde deg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på eget fagområdet.

Utdanning

Det er flere måter å bli lektor på. Du kan ta lektorutdanning, femårig grunnskolelærerutdanning, eller en mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Etter- og videreutdanning

Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg innen pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. 

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), får du tittelen lektor med tilleggsutdanning. Da er du kvalifisert til å søke doktorgrad innenfor ditt fagfelt.

Hva jobber lektorutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 711101 - Cand.philol.-utdanning, engelsk
 • 711105 - Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk
 • 759903 - Cand.scient.-utdanning, realfagsdidaktikk
 • 759919 - Master, realfagsdidaktikk, toårig
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 623802 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 • 725601 - Lærerspesialist, matematikk, videreutdanning for lærere
 • 725602 - Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere
 • 725699 - Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, høyere nivå
 • 7256 - Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag

Hva er de vanligste utdanningene for lektorer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Lektor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310108 - FØRSTELEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR
 • 2310112 - LEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310117 - UNIVERSITETSLEKTOR
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310118 - LÆRER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 3349113 - LÆRER (FOLKEHØYSKOLE)
 • 2310107 - STUDIELEDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)

Sist kvalitetssikret den 20. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning