Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 29. august 2023

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Arbeidsoppgaver

Lektor er stillingsbetegnelsen til en lærer som har tatt en mastergrad fra universitet eller høgskole. Som lektor underviser du vanligvis i de fagene du har fordypet deg i under utdanningen. Som lektor skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • forberede, gjennomføre og evaluere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene i faget du underviser i
 • vurdere elever
 • tilrettelegge undervisningen for elever som har behov for det. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog
 • tilrettelegge for enkeltelever som trenger ekstra hjelp og lage pedagogiske opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære
 • håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Merk at grunnskolelærerutdanning nå også er en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er også lektorer. Lektor er som nevnt tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, men brukes ofte på folkemunne om lærere som underviser i videregående opplæring.

Hvor jobber lektorer?

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Intervjuer

En dame smiler

Lektor

Marthe Mæland

Når jeg tenkte på lærere da jeg var yngre så tenkte jeg at de kom til timen, hadde undervisning og dro hjem igjen. Men sånn er det ikke – du må være forberedt på å ha mange oppgaver, forteller lektor Marthe Mæland.

Viktige egenskaper

Du må like å jobbe med mennesker og takle godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. En lektor må klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov, i tillegg til å se hvordan elevene som en gruppe skal fungere godt sammen og styrke hverandre. Du bør også holde deg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på eget fagområdet.

Lønn

Utdanning

Det er flere måter å bli lektor på. Du kan ta lektorutdanning, femårig grunnskolelærerutdanning, eller en mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Etter- og videreutdanning

Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg innen pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. 

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), får du tittelen lektor med tilleggsutdanning. Da er du kvalifisert til å søke doktorgrad innenfor ditt fagfelt.

De som jobber som lektorer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant lektorutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 759919 - Master, realfagsdidaktikk, toårig
 • 759903 - Cand.scient.-utdanning, realfagsdidaktikk
 • 725699 - Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, høyere nivå
 • 725602 - Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere
 • 725601 - Lærerspesialist, matematikk, videreutdanning for lærere
 • 7256 - Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • 711105 - Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk
 • 711101 - Cand.philol.-utdanning, engelsk
 • 623802 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 723109 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig
 • 723202 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig
 • 723202 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig
 • 723405 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig
 • 723109 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig
 • 723111 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig
 • 723902 - Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig
 • 723105 - Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig
 • 723110 - Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig
 • 723113 - Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig
 • 723502 - Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig
 • 723101 - Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året
 • 723102 - Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig
 • 729905 - Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig
 • 723401 - Master, lektorutdanning, realfag, 5. året
 • 723402 - Master, lektorutdanning, realfag, femårig
 • 723901 - Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig
 • 723903 - Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig

Bedrifter som ansetter lektorer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lektorer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3349113 - LÆRER (FOLKEHØYSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310118 - LÆRER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310117 - UNIVERSITETSLEKTOR
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310112 - LEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310108 - FØRSTELEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310107 - STUDIELEDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.