Skogbrukssjef
Yrkesbeskrivelse

Skogbruks­sjef

favoritt ikon

En skogbrukssjef jobber med skogbruksfaglig rådgivning og saksbehandling i kommuner.

Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å kontrollere at skognæringen følger gjeldende lover og forskrifter. Skogbrukssjefen har ofte et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle skogbruket i kommunen eller området.

Ofte vil også skogbrukssjefen ha en del administrative oppgaver ut over det rent skogbruksfaglige. I mange kommuner er skogbrukssjefen også viltforvalter, og er ansvarlig for å skrive ut fellingstillatelser og behandle saker etter viltloven. 

Vanlige arbeidsoppgaver for skogbrukssjefen:

  • veilede og behandle saker etter skoglov og viltlov
  • forvalte ulike tilskuddsordninger for skogbruket og foreta kontroll av disse
  • være kontaktperson for skogeiere, for eksempel ta imot og behandle søknader 
  • forvalte kommunale skogeiendommer
  • være kontaktperson for viltnemnd, fallviltgruppe og lignende

Arbeidsoppgavene kan variere mye mellom kommunene, siden det er ulike forutsetninger for skogbruk i landet. En del kommuner samarbeider også om skogbrukstjenester. Det vil si at skogbrukssjefen kan ha flere kommuner som arbeidsområde.

I mange kommuner samarbeider skogbrukssjefen tett med jordbrukssjefen. I noen kommuner er også stillingene slått sammen.

Hvor jobber skogbrukssjefer?

En skogbrukssjef er ansatt i det offentlige, enten i en eller flere kommuner. 

Personlige egenskaper

Som skogbrukssjef bør du være systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha høy kompetanse innen alle deler av skogbruk. Du må ha gode administrative egenskaper, og være i stand til å lede prosjekter målrettet. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er viktig. 

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en skogbrukssjef skal være utdannet som, men de fleste kommuner stiller krav om høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Dette kan være eksempelvis skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Skogbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder i skogbruk eller gartneri
Deltid
Alle sektorer
135 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 170 kr
566 040 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 170 kr
566 040 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 450 kr
581 400 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 800 kr
585 600 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Alle sektorer
714 personer
258 personer
456 personer
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
50 670 kr
49 280 kr
52 240 kr
608 040 kr
591 360 kr
626 880 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
50 670 kr
49 280 kr
52 240 kr
608 040 kr
591 360 kr
626 880 kr
Ca 347 kr
Ca 316 kr
Ca 364 kr
56 170 kr
51 210 kr
58 980 kr
674 040 kr
614 520 kr
707 760 kr
Ca 347 kr
Ca 316 kr
Ca 364 kr
57 110 kr
51 570 kr
60 250 kr
685 320 kr
618 840 kr
723 000 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Kommunal
415 personer
167 personer
248 personer
Ca 298 kr
Ca 297 kr
Ca 298 kr
48 210 kr
48 050 kr
48 340 kr
578 520 kr
576 600 kr
580 080 kr
Ca 298 kr
Ca 297 kr
Ca 298 kr
48 210 kr
48 050 kr
48 340 kr
578 520 kr
576 600 kr
580 080 kr
Ca 305 kr
Ca 300 kr
Ca 309 kr
49 440 kr
48 580 kr
50 040 kr
593 280 kr
582 960 kr
600 480 kr
Ca 305 kr
Ca 300 kr
Ca 309 kr
50 080 kr
48 850 kr
50 940 kr
600 960 kr
586 200 kr
611 280 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Kommunal
328 personer
138 personer
190 personer
Ca 298 kr
Ca 298 kr
Ca 298 kr
48 210 kr
48 210 kr
48 340 kr
578 520 kr
578 520 kr
580 080 kr
Ca 298 kr
Ca 298 kr
Ca 298 kr
48 210 kr
48 210 kr
48 340 kr
578 520 kr
578 520 kr
580 080 kr
Ca 306 kr
Ca 302 kr
Ca 308 kr
49 520 kr
48 950 kr
49 940 kr
594 240 kr
587 400 kr
599 280 kr
Ca 306 kr
Ca 302 kr
Ca 308 kr
50 210 kr
49 240 kr
50 920 kr
602 520 kr
590 880 kr
611 040 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Privat
417 personer
129 personer
288 personer
Ca 342 kr
Ca 309 kr
Ca 362 kr
55 350 kr
50 000 kr
58 690 kr
664 200 kr
600 000 kr
704 280 kr
Ca 342 kr
Ca 309 kr
Ca 362 kr
55 350 kr
50 000 kr
58 690 kr
664 200 kr
600 000 kr
704 280 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 400 kr
61 060 kr
52 760 kr
64 830 kr
732 720 kr
633 120 kr
777 960 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 400 kr
62 200 kr
53 250 kr
66 270 kr
746 400 kr
639 000 kr
795 240 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Privat
369 personer
114 personer
255 personer
Ca 349 kr
Ca 324 kr
Ca 372 kr
56 590 kr
52 520 kr
60 190 kr
679 080 kr
630 240 kr
722 280 kr
Ca 349 kr
Ca 324 kr
Ca 372 kr
56 590 kr
52 520 kr
60 190 kr
679 080 kr
630 240 kr
722 280 kr
Ca 383 kr
Ca 332 kr
Ca 406 kr
62 080 kr
53 820 kr
65 770 kr
744 960 kr
645 840 kr
789 240 kr
Ca 383 kr
Ca 332 kr
Ca 406 kr
63 280 kr
54 260 kr
67 310 kr
759 360 kr
651 120 kr
807 720 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Alle sektorer
849 personer
302 personer
547 personer
Ca 309 kr
Ca 302 kr
Ca 321 kr
50 000 kr
48 920 kr
52 080 kr
600 000 kr
587 040 kr
624 960 kr
Ca 309 kr
Ca 302 kr
Ca 321 kr
50 000 kr
48 920 kr
52 080 kr
600 000 kr
587 040 kr
624 960 kr
Ca 342 kr
Ca 312 kr
Ca 359 kr
55 450 kr
50 520 kr
58 220 kr
665 400 kr
606 240 kr
698 640 kr
Ca 342 kr
Ca 312 kr
Ca 359 kr
56 340 kr
50 900 kr
59 390 kr
676 080 kr
610 800 kr
712 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken