Skogbrukssjef
Yrkesbeskrivelse

Skogbruks­sjef

favoritt ikon

En skogbrukssjef jobber med skogbruksfaglig rådgivning og saksbehandling i kommuner.

Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å kontrollere at skognæringen følger gjeldende lover og forskrifter. Skogbrukssjefen har ofte et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle skogbruket i kommunen eller området.

Ofte vil også skogbrukssjefen ha en del administrative oppgaver ut over det rent skogbruksfaglige. I mange kommuner er skogbrukssjefen også viltforvalter, og er ansvarlig for å skrive ut fellingstillatelser og behandle saker etter viltloven. 

Vanlige arbeidsoppgaver for skogbrukssjefen:

  • veilede og behandle saker etter skoglov og viltlov
  • forvalte ulike tilskuddsordninger for skogbruket og foreta kontroll av disse
  • være kontaktperson for skogeiere, for eksempel ta imot og behandle søknader 
  • forvalte kommunale skogeiendommer
  • være kontaktperson for viltnemnd, fallviltgruppe og lignende

Arbeidsoppgavene kan variere mye mellom kommunene, siden det er ulike forutsetninger for skogbruk i landet. En del kommuner samarbeider også om skogbrukstjenester. Det vil si at skogbrukssjefen kan ha flere kommuner som arbeidsområde.

I mange kommuner samarbeider skogbrukssjefen tett med jordbrukssjefen. I noen kommuner er også stillingene slått sammen.

Hvor jobber skogbrukssjefer?

En skogbrukssjef er ansatt i det offentlige, enten i en eller flere kommuner. 

Personlige egenskaper

Som skogbrukssjef bør du være systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha høy kompetanse innen alle deler av skogbruk. Du må ha gode administrative egenskaper, og være i stand til å lede prosjekter målrettet. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er viktig. 

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en skogbrukssjef skal være utdannet som, men de fleste kommuner stiller krav om høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Dette kan være eksempelvis skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Skogbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Alle sektorer
684 personer
239 personer
445 personer
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 640 kr
50 860 kr
53 930 kr
631 680 kr
610 320 kr
647 160 kr
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 640 kr
50 860 kr
53 930 kr
631 680 kr
610 320 kr
647 160 kr
Ca 356 kr
Ca 325 kr
Ca 373 kr
57 670 kr
52 680 kr
60 350 kr
692 040 kr
632 160 kr
724 200 kr
Ca 356 kr
Ca 325 kr
Ca 373 kr
58 320 kr
53 050 kr
61 150 kr
699 840 kr
636 600 kr
733 800 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Deltid
Alle sektorer
126 personer
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 330 kr
579 960 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 330 kr
579 960 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 230 kr
578 760 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
49 000 kr
588 000 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Kommunal
318 personer
127 personer
191 personer
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca 307 kr
49 880 kr
50 360 kr
49 660 kr
598 560 kr
604 320 kr
595 920 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca 307 kr
49 880 kr
50 360 kr
49 660 kr
598 560 kr
604 320 kr
595 920 kr
Ca 315 kr
Ca 313 kr
Ca 316 kr
50 960 kr
50 660 kr
51 150 kr
611 520 kr
607 920 kr
613 800 kr
Ca 315 kr
Ca 313 kr
Ca 316 kr
51 750 kr
51 070 kr
52 190 kr
621 000 kr
612 840 kr
626 280 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Privat
353 personer
107 personer
246 personer
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 371 kr
58 330 kr
52 630 kr
60 040 kr
699 960 kr
631 560 kr
720 480 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 371 kr
58 330 kr
52 630 kr
60 040 kr
699 960 kr
631 560 kr
720 480 kr
Ca 393 kr
Ca 339 kr
Ca 417 kr
63 700 kr
54 950 kr
67 510 kr
764 400 kr
659 400 kr
810 120 kr
Ca 393 kr
Ca 339 kr
Ca 417 kr
64 220 kr
55 220 kr
68 140 kr
770 640 kr
662 640 kr
817 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

En blomster­dekoratør lager blomster­arbeider til arrangementer og begivenheter.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.