Skogbrukssjef
Yrkesbeskrivelse

Skogbruks­sjef

favoritt ikon

En skogbrukssjef jobber med skogbruksfaglig rådgivning, saksbehandling og veiledning i kommuner.

Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å følge lover og forskrifter om skog og skogbruk. Skogbrukssjefen har ofte et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle skogbruket i kommunen eller området.

Ofte vil også skogbrukssjefen ha en del administrative oppgaver utover det rent skogbruksfaglige. I mange kommuner er skogbrukssjefen også viltforvalter, og er ansvarlig for å skrive ut fellingstillatelser og behandle saker etter viltloven. 

Vanlige arbeidsoppgaver for skogbrukssjefen:

  • veilede og behandle saker etter skoglov og viltlov
  • forvalte ulike tilskuddsordninger for skogbruket og foreta kontroll av disse
  • være kontaktperson for skogeiere, for eksempel ta imot og behandle søknader 
  • forvalte kommunale skogeiendommer
  • være kontaktperson for viltnemnd, fallviltgruppe og lignende

Arbeidsoppgavene kan variere mye mellom kommunene, siden det er ulike forutsetninger for skogbruk i landet. En del kommuner samarbeider også om skogbrukstjenester. Det vil si at skogbrukssjefen kan ha flere kommuner som arbeidsområde.

I mange kommuner samarbeider skogbrukssjefen tett med jordbrukssjefen. I noen kommuner er også stillingene slått sammen.

Hvor jobber skogbrukssjefer?

En skogbrukssjef er ansatt i det offentlige, enten i en eller flere kommuner. 

Personlige egenskaper

Som skogbrukssjef må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha høy kompetanse innen alle deler av skogbruk, og være fleksibel. Du må også ha gode administrative egenskaper, og være i stand til å lede prosjekter målrettet. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er viktig. 

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en skogbrukssjef skal være utdannet som, men de fleste kommuner stiller krav om høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Dette kan være eksempelvis skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Skogbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere i skogbruk, gartnerier
Deltid
Alle sektorer
126 personer
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 090 kr
553 080 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 090 kr
553 080 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca
47 510 kr
570 120 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca
47 890 kr
574 680 kr
Ledere i skogbruk, gartnerier
Heltid
Alle sektorer
723 personer
239 personer
484 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
48 750 kr
47 550 kr
50 000 kr
585 000 kr
570 600 kr
600 000 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
48 750 kr
47 550 kr
50 000 kr
585 000 kr
570 600 kr
600 000 kr
Ca 335 kr
Ca 305 kr
Ca 349 kr
54 210 kr
49 460 kr
56 570 kr
650 520 kr
593 520 kr
678 840 kr
Ca 335 kr
Ca 305 kr
Ca 349 kr
54 750 kr
49 720 kr
57 250 kr
657 000 kr
596 640 kr
687 000 kr
Ledere i skogbruk, gartnerier
Heltid
Kommunal
342 personer
132 personer
210 personer
Ca 285 kr
Ca 287 kr
Ca 283 kr
46 250 kr
46 490 kr
45 830 kr
555 000 kr
557 880 kr
549 960 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
Ca 283 kr
46 250 kr
46 490 kr
45 830 kr
555 000 kr
557 880 kr
549 960 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 800 kr
46 810 kr
46 780 kr
561 600 kr
561 720 kr
561 360 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
47 420 kr
47 090 kr
47 620 kr
569 040 kr
565 080 kr
571 440 kr
Ledere i skogbruk, gartnerier
Heltid
Privat
362 personer
101 personer
261 personer
Ca 334 kr
Ca 303 kr
Ca 351 kr
54 080 kr
49 090 kr
56 830 kr
648 960 kr
589 080 kr
681 960 kr
Ca 334 kr
Ca 303 kr
Ca 351 kr
54 080 kr
49 090 kr
56 830 kr
648 960 kr
589 080 kr
681 960 kr
Ca 378 kr
Ca 325 kr
Ca 398 kr
61 200 kr
52 710 kr
64 490 kr
734 400 kr
632 520 kr
773 880 kr
Ca 378 kr
Ca 325 kr
Ca 398 kr
61 670 kr
52 900 kr
65 070 kr
740 040 kr
634 800 kr
780 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold