Image
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til større komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aluminiumskonstruktør:

 • arbeide etter arbeidsinstruksjoner, arbeidstegninger og sveiseprosedyrer
 • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • bearbeide aluminiumsplater på platebearbeidingsmaskiner
 • isolere aluminiumskonstruksjoner
 • bearbeide, tilpasse og montere glass i vinduer og dører

Hvor jobber aluminiumskonstruktører ?

En aluminiumskonstruktør jobber i skipsindustrien, offshorenæringen og innenfor landbasert industri.

Personlige egenskaper

Du må være interessert i teknologi og ha gode tekniske ferdigheter. Du må kunne jobbe selvstendig innenfor gitte rammer og være systematisk og nøyaktig. En aluminiumskonstruktør bør også ha gode datakunnskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med treårig universitet- eller høyskoleutdanning kan du bli ingeniør med bachelorgrad. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs.

Hva jobber aluminiumskonstruktører som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455201 - Aluminiumskonstruksjonsfaget, Vg3

Bedrifter

Aluminiumskonstruktør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7214103 - ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER
 • 7214110 - FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONSTRUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8121115 - FAGOPERATØR (METALLURGISK PROSESSFAG)
 • 8121114 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVERK)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 27. februar 2017, av Norsk Industri