Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.
Yrkesbeskrivelse

Aluminiums­konstruktør

favoritt ikon

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til større komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aluminiumskonstruktør:

  • arbeide etter arbeidsinstruksjoner, arbeidstegninger og sveiseprosedyrer
  • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • bearbeide aluminiumsplater på platebearbeidingsmaskiner
  • isolere aluminiumskonstruksjoner
  • bearbeide, tilpasse og montere glass i vinduer og dører

Hvor jobber aluminiumskonstruktører?

En aluminiumskonstruktør jobber i skipsindustrien, offshorenæringen og innenfor landbasert industri.

Personlige egenskaper

Du må være interessert i teknologi og ha gode tekniske ferdigheter. Du må kunne jobbe selvstendig innenfor gitte rammer og være systematisk og nøyaktig. En aluminiumskonstruktør bør også ha gode datakunnskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning

Med treårig universitet- eller høyskoleutdanning kan du bli ingeniør med bachelorgrad. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs.

Hva jobber aluminiumskonstruktører som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatører innen metallproduksjon
Heltid
Alle sektorer
214 personer
8 personer
206 personer
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
43 630 kr
43 710 kr
523 560 kr
524 520 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
44 010 kr
44 100 kr
528 120 kr
529 200 kr
Ca 270 kr
Ca 234 kr
Ca 272 kr
43 780 kr
37 860 kr
44 010 kr
525 360 kr
454 320 kr
528 120 kr
Ca 270 kr
Ca 234 kr
Ca 272 kr
45 860 kr
37 860 kr
46 130 kr
550 320 kr
454 320 kr
553 560 kr
Kontrolloperatører innen metallproduksjon
Heltid
Privat
214 personer
8 personer
206 personer
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
43 630 kr
43 710 kr
523 560 kr
524 520 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
44 010 kr
44 100 kr
528 120 kr
529 200 kr
Ca 270 kr
Ca 234 kr
Ca 272 kr
43 780 kr
37 860 kr
44 010 kr
525 360 kr
454 320 kr
528 120 kr
Ca 270 kr
Ca 234 kr
Ca 272 kr
45 860 kr
37 860 kr
46 130 kr
550 320 kr
454 320 kr
553 560 kr
Platearbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 142 personer
15 personer
1 127 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 830 kr
34 840 kr
417 960 kr
418 080 kr
Ca 209 kr
Ca 181 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
29 360 kr
33 930 kr
406 440 kr
352 320 kr
407 160 kr
Ca 209 kr
Ca 181 kr
Ca 209 kr
36 630 kr
29 360 kr
36 720 kr
439 560 kr
352 320 kr
440 640 kr
Platearbeidere
Heltid
Alle sektorer
3 626 personer
65 personer
3 561 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 860 kr
35 900 kr
430 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
36 880 kr
36 940 kr
442 560 kr
443 280 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
35 680 kr
31 850 kr
35 750 kr
428 160 kr
382 200 kr
429 000 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
38 260 kr
31 850 kr
38 350 kr
459 120 kr
382 200 kr
460 200 kr
Platearbeidere
Deltid
Privat
1 138 personer
15 personer
1 123 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 830 kr
34 840 kr
417 960 kr
418 080 kr
Ca 209 kr
Ca 186 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
30 130 kr
33 920 kr
406 440 kr
361 560 kr
407 040 kr
Ca 209 kr
Ca 186 kr
Ca 209 kr
36 640 kr
30 130 kr
36 720 kr
439 680 kr
361 560 kr
440 640 kr
Platearbeidere
Heltid
Privat
3 605 personer
65 personer
3 540 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 860 kr
35 900 kr
430 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
36 890 kr
36 950 kr
442 680 kr
443 400 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
35 680 kr
32 410 kr
35 740 kr
428 160 kr
388 920 kr
428 880 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
38 270 kr
32 410 kr
38 350 kr
459 240 kr
388 920 kr
460 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold