Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Arbeidsoppgaver

Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til  komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aluminiumskonstruktør:

 • arbeide etter arbeidsinstruksjoner, arbeidstegninger og sveiseprosedyrer
 • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • bearbeide aluminiumsplater på platebearbeidingsmaskiner
 • isolere aluminiumskonstruksjoner
 • bearbeide, tilpasse og montere glass i vinduer og dører

Hvor jobber aluminiumskonstruktører?

En aluminiumskonstruktør jobber i skipsindustrien, offshorenæringen og innenfor landbasert mekanisk industri.

Intervjuer

Portrettbilde av aluminiumskonstruktør Simen Stanford Nærum med oransje arbeidsklær og hjelm på hodet

Aluminiumskonstruktør

Simen Stanford Nærum

– En aluminiumskonstruktør må være nøyaktig og presis, forteller Simen Stanford Nærum.

Viktige egenskaper

Du må være interessert i teknologi og ha gode tekniske ferdigheter. Du må kunne jobbe selvstendig innenfor gitte rammer og være systematisk og nøyaktig. En aluminiumskonstruktør bør også ha gode datakunnskaper.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med treårig universitet- eller høyskoleutdanning kan du bli ingeniør med bachelorgrad. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs.

De vanligste jobbene blant aluminiumskonstruktører

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455201 - Aluminiumskonstruksjonsfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med aluminiumskonstruktører

 • 7214103 - ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER
 • 7214103 - ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER
 • 7214110 - FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONSTRUKSJON)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8121115 - FAGOPERATØR (METALLURGISK PROSESSFAG)
 • 8121114 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVERK)
 • 7214110 - FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONSTRUKSJON)
 • 8122103 - PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING)
 • 8211107 - SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)

Andre yrker

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.