Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Arbeidsoppgaver

Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til  komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aluminiumskonstruktør:

 • arbeide etter arbeidsinstruksjoner, arbeidstegninger og sveiseprosedyrer
 • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • bearbeide aluminiumsplater på platebearbeidingsmaskiner
 • isolere aluminiumskonstruksjoner
 • bearbeide, tilpasse og montere glass i vinduer og dører

Hvor jobber aluminiumskonstruktører?

En aluminiumskonstruktør jobber i skipsindustrien, offshorenæringen og innenfor landbasert mekanisk industri.

Hvordan er det å jobbe som aluminiumskonstruktør?

Intervjuer

Portrettbilde av aluminiumskonstruktør Simen Stanford Nærum med oransje arbeidsklær og hjelm på hodet

Aluminiumskonstruktør

Simen Stanford Nærum

– En aluminiumskonstruktør må være nøyaktig og presis, forteller Simen Stanford Nærum.

Passer jeg til å bli aluminiumskonstruktør?

Du må være interessert i teknologi og ha gode tekniske ferdigheter. Du må kunne jobbe selvstendig innenfor gitte rammer og være systematisk og nøyaktig. En aluminiumskonstruktør bør også ha gode datakunnskaper.

Hva tjener aluminiumskonstruktører?

Hvordan utdanner du deg til aluminiumskonstruktør?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Med treårig universitet- eller høyskoleutdanning kan du bli ingeniør med bachelorgrad. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs.

Hva jobber aluminiumskonstruktørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455201 - Aluminiumskonstruksjonsfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber aluminiumskonstruktører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med aluminiumskonstruktører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7214103 - ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER
 • 7214103 - ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER
 • 7214110 - FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONSTRUKSJON)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8121115 - FAGOPERATØR (METALLURGISK PROSESSFAG)
 • 8121114 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVERK)
 • 7214110 - FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONSTRUKSJON)
 • 8122103 - PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING)
 • 8211107 - SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)

Andre yrker

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.