Pasient tar høyrselstest
Yrkesbeskrivelse

Audiograf

favoritt ikon

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med alle typer hørselsproblemer, slik at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt. Pasientene som audiografen møter kan være alt fra spedbarn til voksne og eldre, som har problemer med hørselen.

For å gi pasienten den beste oppfølgingen, må du samarbeide med øre-, nese- og halsspesialist, audiopedagoger og audioingeniører.

Vanlige arbeidsoppgaver for audiografer:

  • måle hørselen
  • finne ut hva slags hørselstap pasienten har
  • finne riktig hørselsteknisk hjelpemiddel tilpasset pasientens behov (eks. høreapparat)
  • gi råd om hørsel

Ved noen typer av nedsatt hørsel gir audiografen pasienten rehabilitering gjennom å tilpasse høreapparat og bidra med rådgivning. Rådgivning dreier seg om prosessen bak rehabiliteringen, hvordan hørselen fungerer, sosiale konsekvenser av hørselstap, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler og pasientrettigheter.

Statistisk sett vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Behovet for audiografer vil mest sannsynlig derfor bli stort i årene som kommer.

Hvor jobber audiografer?

Audiografen jobber som regel på sykehus, hos privatpraktiserende øre-, nese- og halsspesialist eller hos leverandører av høreapparater. De jobber også som rådgivere i for eksempel hjelpemiddelsentraler eller bedriftshelsetjenesten.

Personlige egenskaper

Jobben som audiograf handler om både mennesker og teknologi. Du bør ha interesse for tekniske løsninger. Samtidig bør du være egnet til å ta deg av mennesker med spesielle behov. Evnen til å samarbeide med andre er også viktig.

Utdanning

Etter endt utdanning kan du søke om autorisasjon som audiograf.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
NTNU har blant annet videreutdanningstilbud innen rehabilitering, pedagogisk veiledning og konsultasjon, databehandling, tegnspråk og helse- og sosialadministrasjon.

Du kan ta mastergrad i audiologi ved flere utenlandske universiteter.

Hva jobber audiografiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Audiografer og logopeder
Deltid
Alle sektorer
126 personer
113 personer
13 personer
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca
41 720 kr
41 890 kr
500 640 kr
502 680 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca
41 720 kr
41 890 kr
500 640 kr
502 680 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 244 kr
42 470 kr
42 800 kr
39 600 kr
509 640 kr
513 600 kr
475 200 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 244 kr
42 680 kr
43 010 kr
39 600 kr
512 160 kr
516 120 kr
475 200 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Alle sektorer
352 personer
263 personer
89 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 380 kr
459 960 kr
460 560 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 380 kr
459 960 kr
460 560 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 247 kr
39 700 kr
39 610 kr
39 970 kr
476 400 kr
475 320 kr
479 640 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 247 kr
39 850 kr
39 730 kr
39 970 kr
478 200 kr
476 760 kr
479 640 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Privat
123 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca
40 000 kr
480 000 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca
40 000 kr
480 000 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca
42 410 kr
508 920 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca
42 490 kr
509 880 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Statlig
195 personer
151 personer
44 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 380 kr
37 360 kr
37 450 kr
448 560 kr
448 320 kr
449 400 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 600 kr
37 540 kr
37 450 kr
451 200 kr
450 480 kr
449 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kiropraktor behandler kvinne som ligger på benk.

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeut gir massasje.

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Illustrasjonsbilde av en helsefagarbeider som hjelper en mannlig pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Kvinnelig vernepleiar hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Massør gir fotmassasje

Fot­terapeut

Fot­terapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

Sykepleier

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Barnesykepleier fjerner gips på armen til en gutt.

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Illustrasjonsbilde av farmasøyt som ser på medisiner.

Farmasøyt

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Lege undersøker pasient

Kardiolog

En kardiolog er lege med spesialisering på hjertet og sykdommer relatert til hjertet.