Pasient tar høyrselstest
Yrkesbeskrivelse

Audiograf

favoritt ikon

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med alle typer hørselsproblemer, slik at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt. Pasientene som audiografen møter kan være alt fra spedbarn til voksne og eldre, som har problemer med hørselen.

For å gi pasienten den beste oppfølgingen, må du samarbeide med øre-, nese- og halsspesialist, audiopedagoger og audioingeniører.

Vanlige arbeidsoppgaver for audiografer:

  • måle hørselen
  • finne ut hva slags hørselstap pasienten har
  • finne riktig hørselsteknisk hjelpemiddel tilpasset pasientens behov (eks. høreapparat)
  • gi råd om hørsel

Ved noen typer av nedsatt hørsel gir audiografen pasienten rehabilitering gjennom å tilpasse høreapparat og bidra med rådgivning. Rådgivning dreier seg om prosessen bak rehabiliteringen, hvordan hørselen fungerer, sosiale konsekvenser av hørselstap, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler og pasientrettigheter.

Statistisk sett vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Behovet for audiografer vil mest sannsynlig derfor bli stort i årene som kommer.

Hvor jobber audiografer?

Audiografen jobber som regel på sykehus, hos privatpraktiserende øre-, nese- og halsspesialist eller hos leverandører av høreapparater. De jobber også som rådgivere i for eksempel hjelpemiddelsentraler eller bedriftshelsetjenesten.

Personlige egenskaper

Jobben som audiograf handler om både mennesker og teknologi. Du bør ha interesse for tekniske løsninger. Samtidig bør du være egnet til å ta deg av mennesker med spesielle behov. Evnen til å samarbeide med andre er også viktig.

Utdanning

Etter endt utdanning kan du søke om autorisasjon som audiograf.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
NTNU har blant annet videreutdanningstilbud innen rehabilitering, pedagogisk veiledning og konsultasjon, databehandling, tegnspråk og helse- og sosialadministrasjon.

Du kan ta mastergrad i audiologi ved flere utenlandske universiteter.

Hva jobber audiografiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Audiografer og logopeder
Deltid
Alle sektorer
126 personer
113 personer
13 personer
258 kr
259 kr
41 720 kr
41 890 kr
500 640 kr
502 680 kr
258 kr
259 kr
41 720 kr
41 890 kr
500 640 kr
502 680 kr
262 kr
264 kr
244 kr
42 470 kr
42 800 kr
39 600 kr
509 640 kr
513 600 kr
475 200 kr
262 kr
264 kr
244 kr
42 680 kr
43 010 kr
39 600 kr
512 160 kr
516 120 kr
475 200 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Alle sektorer
352 personer
263 personer
89 personer
237 kr
237 kr
38 330 kr
38 380 kr
459 960 kr
460 560 kr
237 kr
237 kr
38 330 kr
38 380 kr
459 960 kr
460 560 kr
245 kr
245 kr
247 kr
39 700 kr
39 610 kr
39 970 kr
476 400 kr
475 320 kr
479 640 kr
245 kr
245 kr
247 kr
39 850 kr
39 730 kr
39 970 kr
478 200 kr
476 760 kr
479 640 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Privat
123 personer
247 kr
40 000 kr
480 000 kr
247 kr
40 000 kr
480 000 kr
262 kr
42 410 kr
508 920 kr
262 kr
42 490 kr
509 880 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Statlig
195 personer
151 personer
44 personer
237 kr
237 kr
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
237 kr
237 kr
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
231 kr
231 kr
231 kr
37 380 kr
37 360 kr
37 450 kr
448 560 kr
448 320 kr
449 400 kr
231 kr
231 kr
231 kr
37 600 kr
37 540 kr
37 450 kr
451 200 kr
450 480 kr
449 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Psykiater tar notater i samtale med pasient som ligger på en sofa.

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Forsker ser på celer

Cellebiolog

Cellebiologen har spesialisert seg på molekyler og celler.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Dame sitter i terapi hos psykoterapeut

Psyko­terapeut

Psyko­terapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Tanntekniker jobbar med tannerstatning.

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Helsesøster måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Illustrasjonsbilde av en sosionom.

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

A doctor looks in a patient´s ear.

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.