Truck- og liftmekaniker

Truck- og liftmekanikere kontroller, feilsøker, vedlikeholder og reparerer trucker og lifter med tilhørende utstyr.

Arbeidsoppgaver

Det finnes en rekke forskjellige typer trucker og lifter med forskjellige driftstyper og forskjellige tilleggsutstyr.

Truck og liftmekanikere må derfor forholde seg til forbrenningsmotorer, elektriske motorer, hydrauliske motorer og hybride system. Ny teknologi gjør at truck- og liftmekanikeren også må ha kjennskap til selvkjørende og robotiserte maskiner.

I tillegg til motorer, reparerer truck- og liftmekanikeren også drivverket som understell og hjul, bremsesystem, hydraulikken, sving- og løftemekanikken og utfører slitasjemåling.

Som truck- og liftmekaniker må du også feilsøke digitale systemer knyttet til styringer for motorikk og hydraulikk, batterier og ladesystem.

Vanlige arbeidsoppgaver for truck og lift-mekanikeren:

  • utføre periodisk vedlikehold på trucker og lifter og tilhørende utstyr
  • kontrollere og dokumentere sprekker i sveis- og stålkonstruksjoner
  • reparere og feilsøke batterier og ladesystem
  • vedlikeholde og reparere transmisjoner, drivverk og bremsesystem
  • vedlikeholde og reparere hydrauliske kretser, slanger, koblinger, komponenter og mekaniske system
  • kommunisere med kunder og kollegaer om service og reparasjoner
  • vedlikeholde og reparere understell, svingkrans, svingmekanismer, bomkonstruksjoner, wire, glideflater og løftemekanismer
  • utføre slitasjemåling med tanke på stabilitet

Hvor jobber truck- og liftmekanikere?

Truck- og liftmekanikere kan jobbe hos forhandlere av anleggsmaskiner og på maskinverksteder der de reparer slike type maskiner. Du kan også jobbe i bedrifter som tilbyr utlån av trucker og lifter.

Viktige egenskaper

Som truck- og liftmekaniker må du kunne kommunisere godt med oppdragsgivere og kolleger og evne til å planlegge arbeidsoppdrag. Truck- og liftmekanikere må være systematisk og  lese teknisk litteratur og veiledninger knyttet til reparasjoner.

Bedrifter som ansetter truck- og liftmekanikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med truck- og liftmekanikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør kveilerør

En brønnoperatør i kveilerøroperasjoner vedlikeholder, reparerer, klargjør og feilsøker hydraulisk utstyr. Arbeidet foregår både til havs og på land.
Chassispåbygger i arbeid

Chassispåbygger

En chassispåbygger spesialtilpasser kjøretøy for transport av mennesker, dyr, varer og gods. En chassispåbygger må kunne gjøre tilpasninger av kjøretøy tilpasset ulike behov i samfunnet så både kunder og brukere får kjøretøy tilpasset sitt behov.