Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.
Yrkesbeskrivelse

Flygeleder

favoritt ikon

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Som flygeleder skal du forhindre sammenstøt mellom luftfartøy i luften og på bakken, og sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling. Flygelederen gir råd og informasjon til luftfartøy. Flygelederen skal også bistå redningstjenesten ved behov.

Flygelederens arbeidsoppgaver kan deles opp i tre områder:

 • Tårnkontroll – her kontrolleres fly i avgang- og landingsfasen, fly i umiddelbar nærhet av flyplassen, samt fly og kjøretøy på bakken.
 • Innflygningskontroll – der flytrafikken overvåkes og kontrolleres i nærområdet til flyplassen.
 • Områdekontroll – her overvåkes og kontrolleres flyene mellom flyplassene og fly som passerer norsk luftrom.

En flygeleder må fort oppfatte og danne seg et bilde av flytrafikken, slik at den kan ledes sikkert og effektivt. Til hjelp har flygelederen blant annet verktøy som radarfremvisere, flygeplaner og radiosamband for kommunikasjon med piloter, samt intern kommunikasjon med andre flygeledere.

Flygeledere arbeider turnus.

Hvor jobber flygeledere?

Som flygeleder arbeider du i tårnene og/eller innflygningskontrollen ved de største flyplassene i Norge, eller en av kontrollsentralene i Bodø, Stavanger eller Oslo (Røyken).

Personlige egenskaper

En flygeleder har ansvar for menneskeliv og store materielle verdier, noe som betyr at du må være ansvarsfull, nøyaktig og tåle stress. Egenskaper som god simultankapasitet (evnen til å håndtere flere oppgaver samtidig), god muntlig fremstillingsevne, god hørsel, god helse og selvstendighet, er svært viktig. Du må også være fokusert, analytisk, selvbevisst og pålitelig.

Utdanning

Flygelederutdanningen tar cirka to år. Merk at søknadsfristen er 15. februar. 

Utdanningen består av:

 • Forkurs i Norge (en uke i starten av september).
 • Initial training ved CANI i Praha, Tsjekkia (9 måneder fra september til juni).
 • Transisjonskurs: kurs i norske regler og bestemmelser, systemopplæring og meteorologi (tre til fire uker).
 • Praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Norge (ca. 12 måneder). Denne perioden leder frem til eksamen og sertifisering som flygeleder.

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

 • Du må ha fylt 19 år 1. januar i opptaksåret.
 • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller bedre fra videregående.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk.
 • Meget gode engelskkunnskaper.
 • Må kunne oppnå sikkerhetsklarering.
 • God helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale.

Avinor utdanner like mange flygeledere som Avinor har behov for. Derfor vil det variere fra år til år hvor mange som blir tatt opp på studiet.

  

Hva jobber flygelederutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flygeleder
Heltid
Alle sektorer
531 personer
134 personer
397 personer
Ca 544 kr
Ca 454 kr
Ca 567 kr
88 160 kr
73 530 kr
91 920 kr
1 057 920 kr
882 360 kr
1 103 040 kr
Ca 544 kr
Ca 454 kr
Ca 567 kr
92 920 kr
77 420 kr
97 130 kr
1 115 040 kr
929 040 kr
1 165 560 kr
Ca 536 kr
Ca 483 kr
Ca 554 kr
86 860 kr
78 180 kr
89 790 kr
1 042 320 kr
938 160 kr
1 077 480 kr
Ca 536 kr
Ca 483 kr
Ca 554 kr
92 890 kr
83 060 kr
96 210 kr
1 114 680 kr
996 720 kr
1 154 520 kr
Flygeleder
Heltid
Privat
531 personer
134 personer
397 personer
Ca 544 kr
Ca 454 kr
Ca 567 kr
88 160 kr
73 530 kr
91 920 kr
1 057 920 kr
882 360 kr
1 103 040 kr
Ca 544 kr
Ca 454 kr
Ca 567 kr
92 920 kr
77 420 kr
97 130 kr
1 115 040 kr
929 040 kr
1 165 560 kr
Ca 536 kr
Ca 483 kr
Ca 554 kr
86 860 kr
78 180 kr
89 790 kr
1 042 320 kr
938 160 kr
1 077 480 kr
Ca 536 kr
Ca 483 kr
Ca 554 kr
92 890 kr
83 060 kr
96 210 kr
1 114 680 kr
996 720 kr
1 154 520 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekaniker

En flymotor­mekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.