Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.
Yrkesbeskrivelse

Flygeleder

favoritt ikon

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Som flygeleder skal du forhindre sammenstøt mellom luftfartøy i luften og på bakken, og sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling. Flygelederen gir råd og informasjon til luftfartøy. Flygelederen skal også bistå redningstjenesten ved behov.

Flygelederens arbeidsoppgaver kan deles opp i tre områder:

 • Tårnkontroll – her kontrolleres fly i avgang- og landingsfasen, fly i umiddelbar nærhet av flyplassen, samt fly og kjøretøy på bakken.
 • Innflygningskontroll – der flytrafikken overvåkes og kontrolleres i nærområdet til flyplassen.
 • Områdekontroll – her overvåkes og kontrolleres flyene mellom flyplassene og fly som passerer norsk luftrom.

En flygeleder må fort oppfatte og danne seg et bilde av flytrafikken, slik at den kan ledes sikkert og effektivt. Til hjelp har flygelederen blant annet verktøy som radarfremvisere, flygeplaner og radiosamband for kommunikasjon med piloter, samt intern kommunikasjon med andre flygeledere.

Flygeledere arbeider turnus.

Hvor jobber flygeledere?

Som flygeleder arbeider du i tårnene og/eller innflygningskontrollen ved de største flyplassene i Norge, eller en av kontrollsentralene i Bodø, Stavanger eller Oslo (Røyken).

Personlige egenskaper

En flygeleder har ansvar for menneskeliv og store materielle verdier, noe som betyr at du må være ansvarsfull, nøyaktig og tåle stress. Egenskaper som god simultankapasitet (evnen til å håndtere flere oppgaver samtidig), god muntlig fremstillingsevne, god hørsel, god helse og selvstendighet, er svært viktig. Du må også være fokusert, analytisk, selvbevisst og pålitelig.

Utdanning

Flygelederutdanningen tar cirka to år. Merk at søknadsfristen er 15. februar. 

Utdanningen består av:

 • Forkurs i Norge (en uke i starten av september).
 • Initial training ved CANI i Praha, Tsjekkia (9 måneder fra september til juni).
 • Transisjonskurs: kurs i norske regler og bestemmelser, systemopplæring og meteorologi (tre til fire uker).
 • Praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Norge (ca. 12 måneder). Denne perioden leder frem til eksamen og sertifisering som flygeleder.

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

 • Du må ha fylt 19 år 1. januar i opptaksåret.
 • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller bedre fra videregående.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk.
 • Meget gode engelskkunnskaper. Krav til å bestå TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Du må imidlertid ikke ha tatt TOEFL-testen før du søker.
 • Plettfri vandel.
 • God helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale.

Avinor utdanner like mange flygeledere som Avinor har behov for. Derfor vil det variere fra år til år hvor mange som blir tatt opp på studiet.

  

Hva jobber flygelederutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flygeleder
Heltid
Alle sektorer
545 personer
134 personer
411 personer
Ca 519 kr
Ca 432 kr
Ca 552 kr
84 010 kr
70 020 kr
89 380 kr
1 008 120 kr
840 240 kr
1 072 560 kr
Ca 519 kr
Ca 432 kr
Ca 552 kr
89 220 kr
74 190 kr
95 030 kr
1 070 640 kr
890 280 kr
1 140 360 kr
Ca 509 kr
Ca 457 kr
Ca 526 kr
82 500 kr
74 070 kr
85 250 kr
990 000 kr
888 840 kr
1 023 000 kr
Ca 509 kr
Ca 457 kr
Ca 526 kr
89 220 kr
79 020 kr
92 550 kr
1 070 640 kr
948 240 kr
1 110 600 kr
Flygeleder
Privat
550 personer
136 personer
414 personer
Ca 521 kr
Ca 430 kr
Ca 560 kr
84 480 kr
69 630 kr
90 670 kr
1 013 760 kr
835 560 kr
1 088 040 kr
Ca 521 kr
Ca 430 kr
Ca 560 kr
89 680 kr
73 770 kr
96 320 kr
1 076 160 kr
885 240 kr
1 155 840 kr
Ca 510 kr
Ca 456 kr
Ca 527 kr
82 580 kr
73 900 kr
85 410 kr
990 960 kr
886 800 kr
1 024 920 kr
Ca 510 kr
Ca 456 kr
Ca 527 kr
89 290 kr
78 830 kr
92 700 kr
1 071 480 kr
945 960 kr
1 112 400 kr
Flygeleder
Heltid
Privat
545 personer
134 personer
411 personer
Ca 519 kr
Ca 432 kr
Ca 552 kr
84 010 kr
70 020 kr
89 380 kr
1 008 120 kr
840 240 kr
1 072 560 kr
Ca 519 kr
Ca 432 kr
Ca 552 kr
89 220 kr
74 190 kr
95 030 kr
1 070 640 kr
890 280 kr
1 140 360 kr
Ca 509 kr
Ca 457 kr
Ca 526 kr
82 500 kr
74 070 kr
85 250 kr
990 000 kr
888 840 kr
1 023 000 kr
Ca 509 kr
Ca 457 kr
Ca 526 kr
89 220 kr
79 020 kr
92 550 kr
1 070 640 kr
948 240 kr
1 110 600 kr
Flygeleder
Alle sektorer
550 personer
136 personer
414 personer
Ca 521 kr
Ca 430 kr
Ca 560 kr
84 480 kr
69 630 kr
90 670 kr
1 013 760 kr
835 560 kr
1 088 040 kr
Ca 521 kr
Ca 430 kr
Ca 560 kr
89 680 kr
73 770 kr
96 320 kr
1 076 160 kr
885 240 kr
1 155 840 kr
Ca 510 kr
Ca 456 kr
Ca 527 kr
82 580 kr
73 900 kr
85 410 kr
990 960 kr
886 800 kr
1 024 920 kr
Ca 510 kr
Ca 456 kr
Ca 527 kr
89 290 kr
78 830 kr
92 700 kr
1 071 480 kr
945 960 kr
1 112 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold