En mann i et flytårn ser ut mot flystripa gjennom en kikkert.
Yrkesbeskrivelse

Flygeleder

favoritt ikon

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Som flygeleder skal du forhindre sammenstøt mellom luftfartøy i luften og på bakken, og sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling. Flygelederen gir råd og informasjon til luftfartøy. Flygelederen skal også bistå redningstjenesten ved behov.

Flygelederens arbeidsoppgaver kan deles opp i tre områder:

 • Tårnkontroll - her kontrolleres fly i avgang- og landingsfasen, fly i umiddelbar nærhet av flyplassen, samt fly og kjøretøy på bakken.
 • Innflygningskontroll - der flytrafikken overvåkes og kontrolleres i nærområdet til flyplassen.
 • Områdekontroll - her overvåkes og kontrolleres flyene mellom flyplassene og fly som passerer norsk luftrom.

En flygeleder må fort oppfatte og danne seg et bilde av flytrafikken, slik at den kan ledes sikkert og effektivt. Til hjelp har flygelederen blant annet verktøy som radarfremvisere, flygeplaner og radiosamband for kommunikasjon med piloter, samt intern kommunikasjon med andre flygeledere.

Flygeledere arbeider turnus.

Hvor jobber flygeledere?

Som flygeleder arbeider du i tårnene og/eller innflygningskontrollen ved de største flyplassene i Norge, eller en av kontrollsentralene i Bodø, Stavanger eller Oslo (Røyken).

Personlige egenskaper

En flygeleder har ansvar for menneskeliv og store materielle verdier, noe som betyr at du må være ansvarsfull, nøyaktig og tåle stress. Egenskaper som god simultankapasitet (evnen til å håndtere flere oppgaver samtidig), god muntlig fremstillingsevne, god hørsel, god helse og selvstendighet, er svært viktig. Du må også være fokusert, analytisk, selvbevisst og pålitelig.

Utdanning

Flygelederutdanningen tar ca. to år og består av:

 • Forkurs i Norge (cirka to uker i starten av september).
 • Initial training ved NATS i Storbritannia (9 måneder fra september til juni).
 • Transisjonskurs: kurs i norske regler og bestemmelser, systemopplæring og meteorologi (tre til fire uker).
 • Praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Norge (ca. 12 måneder). Denne perioden leder frem til eksamen og sertifisering som flygeleder.

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

 • Du må ha fylt 19 år 1. januar i opptaksåret.
 • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller bedre fra videregående.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk.
 • Meget gode engelskkunnskaper. Krav til å bestå TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Du må imidlertid ikke ha tatt TOEFL-testen før du søker.
 • Plettfri vandel.
 • God helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale.

Avinor utdanner like mange flygeledere som Avinor har behov for. Derfor vil det variere fra år til år hvor mange som blir tatt opp på studiet.

  

Hva jobber flygelederutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flygeledere
Heltid
Alle sektorer
536 personer
139 personer
397 personer
Ca 499 kr
Ca 412 kr
Ca 551 kr
80 800 kr
66 680 kr
89 340 kr
969 600 kr
800 160 kr
1 072 080 kr
Ca 499 kr
Ca 412 kr
Ca 551 kr
86 300 kr
70 320 kr
95 390 kr
1 035 600 kr
843 840 kr
1 144 680 kr
Ca 497 kr
Ca 433 kr
Ca 520 kr
80 540 kr
70 170 kr
84 170 kr
966 480 kr
842 040 kr
1 010 040 kr
Ca 497 kr
Ca 433 kr
Ca 520 kr
87 860 kr
74 920 kr
92 380 kr
1 054 320 kr
899 040 kr
1 108 560 kr
Flygeledere
Heltid
Privat
536 personer
139 personer
397 personer
Ca 499 kr
Ca 412 kr
Ca 551 kr
80 800 kr
66 680 kr
89 340 kr
969 600 kr
800 160 kr
1 072 080 kr
Ca 499 kr
Ca 412 kr
Ca 551 kr
86 300 kr
70 320 kr
95 390 kr
1 035 600 kr
843 840 kr
1 144 680 kr
Ca 497 kr
Ca 433 kr
Ca 520 kr
80 540 kr
70 170 kr
84 170 kr
966 480 kr
842 040 kr
1 010 040 kr
Ca 497 kr
Ca 433 kr
Ca 520 kr
87 860 kr
74 920 kr
92 380 kr
1 054 320 kr
899 040 kr
1 108 560 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold