Salmaker i arbeid med seletøy.
Yrkesbeskrivelse

Sal­maker

favoritt ikon

En salmaker lager, reparerer og vedlikeholder seletøy og bilinteriør.

En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og lignende. Arbeidsoppgavene avhenger av salmakerens spesialisering. Salmakeryrket innebærer mest arbeid med skinn og lær, men også kunstskinn, duk og lerret.

Vanlige arbeidsoppgaver for ulike salmakere:

Seletøymakeren eller hestesalmakeren

  • reparerer, stopper og tilpasser saler
  • syr grimer og annet hesteutstyr
  • gir hesteeiere råd om saler og seletøy

Bilsalmakeren

  • stopper, polstrer og trekker bilseter i veteranbiler, nye biler, hestevogner, busser, tog, fly og lignende
  • syr puter, kalesjer og løse trekk
  • lager saler til motorsykler

Porteføljesalmakeren

  • produserer og reparerer dokumentmapper, vesker og lommebøker av lær og skinn

 

Noen salmakere tar også på seg spesielle innredningsoppdrag eller omstopping og omtrekking av møbler. 

Hvor jobber salmakere?

Mange salmakere driver egen bedrift som seletøysalmaker eller bilsalmaker. Mange arbeider alene eller med noen få ansatte. Bilsalmakere kan også være ansatt i kjøretøys- og båtvirksomheter.

Personlige egenskaper

Som salmaker bør du være praktisk anlagt og ha formsans. Kontakt med kunder er viktig, så gode kommunikasjonsferdigheter og god serviceinnstilling kommer godt med.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i salmakerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber salmakerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Møbeltapetserer
Deltid
Alle sektorer
124 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 210 kr
422 520 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 210 kr
422 520 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca
34 600 kr
415 200 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca
34 720 kr
416 640 kr
Møbeltapetserer
Heltid
Alle sektorer
236 personer
167 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 233 kr
36 980 kr
37 750 kr
443 760 kr
453 000 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 233 kr
36 980 kr
37 850 kr
443 760 kr
454 200 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
36 730 kr
37 080 kr
440 760 kr
444 960 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
37 060 kr
37 500 kr
444 720 kr
450 000 kr
Møbeltapetserer
Privat
352 personer
111 personer
241 personer
Ca 222 kr
Ca 217 kr
Ca 227 kr
36 000 kr
35 210 kr
36 800 kr
432 000 kr
422 520 kr
441 600 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
Ca 227 kr
36 000 kr
35 210 kr
36 800 kr
432 000 kr
422 520 kr
441 600 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 226 kr
36 200 kr
35 390 kr
36 550 kr
434 400 kr
424 680 kr
438 600 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 226 kr
36 480 kr
35 500 kr
36 900 kr
437 760 kr
426 000 kr
442 800 kr
Møbeltapetserer
Deltid
Privat
121 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 130 kr
421 560 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 130 kr
421 560 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca
34 540 kr
414 480 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca
34 660 kr
415 920 kr
Møbeltapetserer
Heltid
Privat
231 personer
166 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 233 kr
36 970 kr
37 670 kr
443 640 kr
452 040 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 233 kr
36 970 kr
37 770 kr
443 640 kr
453 240 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
36 810 kr
37 060 kr
441 720 kr
444 720 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
37 140 kr
37 480 kr
445 680 kr
449 760 kr
Møbeltapetserer
Alle sektorer
360 personer
118 personer
242 personer
Ca 223 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 080 kr
35 540 kr
36 810 kr
432 960 kr
426 480 kr
441 720 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 080 kr
35 540 kr
36 820 kr
432 960 kr
426 480 kr
441 840 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 226 kr
36 160 kr
35 260 kr
36 570 kr
433 920 kr
423 120 kr
438 840 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 226 kr
36 430 kr
35 370 kr
36 920 kr
437 160 kr
424 440 kr
443 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold