Yrkesbeskrivelse

Salmaker

En salmaker lager, reparerer og vedlikeholder seletøy og bilinteriør.

En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og lignende. Arbeidsoppgavene avhenger av salmakerens spesialisering. Salmakeryrket innebærer mest arbeid med skinn og lær, men også kunstskinn, duk og lerret.

Vanlige arbeidsoppgaver for ulike salmakere:

Seletøymakeren eller hestesalmakeren

 • reparerer, stopper og tilpasser saler
 • syr grimer og annet hesteutstyr
 • gir hesteeiere råd om saler og seletøy

Bilsalmakeren

 • stopper, polstrer og trekker bilseter i veteranbiler, nye biler, hestevogner, busser, tog, fly og lignende
 • syr puter, kalesjer og løse trekk
 • lager saler til motorsykler

Porteføljesalmakeren

 • produserer og reparerer dokumentmapper, vesker og lommebøker av lær og skinn

 

Noen salmakere tar også på seg spesielle innredningsoppdrag eller omstopping og omtrekking av møbler. 

Hvor jobber salmakere ?

Mange salmakere driver egen bedrift som seletøysalmaker eller bilsalmaker. Mange arbeider alene eller med noen få ansatte. Bilsalmakere kan også være ansatt i kjøretøys- og båtvirksomheter.

Personlige egenskaper

Som salmaker bør du være praktisk anlagt og ha formsans. Kontakt med kunder er viktig, så gode kommunikasjonsferdigheter og god serviceinnstilling kommer godt med.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i salmakerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber salmakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458201 - Salmakerfaget, Vg3

Bedrifter

Salmaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7436104 - PORTEFØLJEMAKERMESTER
 • 7436106 - SALMAKER
 • 7436103 - SALMAKERMESTER

Sist kvalitetsikret den 11. april 2017, av Norsk Håndverksinstiutt