Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  29. oktober 2021

Salmaker

Salmakere lager og reparerer seletøy og saler.

Arbeidsoppgaver

En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder seletøy og ridesaler.

Yrket innebærer mest arbeid med skinn og lær, men også andre materialer blir brukt. Siden det tar svært mange timer å lage en ny sal, er det vanligst at salmakeren vedlikeholder og reparerer fabrikktilvirkede saler. En sal som ikke passer, kan gi både hest og rytter vond rygg.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • reparere, stoppe og tilpasse saler
  • sy grimer og annet hesteutstyr
  • gir hesteeiere råd om saler og seletøy

Salmakeren kan lage ulike håndsydde og måltilpassede produkter og reparere sømmer og ødelagte deler i gjenstander av lær.

Arbeidet er i stor grad rettet mot hestesport, men salmakere har mye kunnskap om lær og kan velge hudkvaliteter og løsninger som gir holdbart resultat for ulike

Hvor jobber salmakere?

De fleste salmakere er selvstendig næringsdrivende med eget verksted.

Hvordan er det å jobbe som salmaker?

Intervjuer

En kvinne står foran en en grå firmabil der det står Salmaker Maren på panseret. Hun smiler til kameraet, og har på seg en hvit T-skjorte med samme logo som på  bilen, hvor det også står Salmaker Maren. Hun er ikledd arbeidsbukse, har briller og langt mørkt hår bakover i en hestehale. Hun har flere tatoveringer på armene.

Salmaker

Maren Bertelsen Ulvedal

– Helt siden jeg var liten har jeg hatt en enorm skapertrang, og jobben var derfor helt perfekt for meg, sier salmaker Maren.

Viktige egenskaper for en salmaker

Som salmaker bør du være praktisk anlagt og ha formsans. Tålmodighet og styrke i fingre og armer kan komme godt med. Kontakt med kunder og hester er viktig, så evne til samhandling og god serviceinnstilling er viktig.

Hva tjener salmakere?

I statistikken er salmaker inkludert i lønnskategorien som møbeltapetserere.

Hvordan utdanner du deg til salmaker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i salmakerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber salmakerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458217 - Salmakerfaget, Vg3
  • 458201 - Salmakerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber salmakere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med salmakere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7436106 - SALMAKER
  • 7436104 - PORTEFØLJEMAKERMESTER
  • 7436103 - SALMAKERMESTER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.