Salmaker i arbeid med seletøy.
Yrkesbeskrivelse

Sal­maker

favoritt ikon

En salmaker lager, reparerer og vedlikeholder seletøy og bilinteriør.

En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og lignende. Arbeidsoppgavene avhenger av salmakerens spesialisering. Salmakeryrket innebærer mest arbeid med skinn og lær, men også kunstskinn, duk og lerret.

Vanlige arbeidsoppgaver for ulike salmakere:

Seletøymakeren eller hestesalmakeren

  • reparerer, stopper og tilpasser saler
  • syr grimer og annet hesteutstyr
  • gir hesteeiere råd om saler og seletøy

Bilsalmakeren

  • stopper, polstrer og trekker bilseter i veteranbiler, nye biler, hestevogner, busser, tog, fly og lignende
  • syr puter, kalesjer og løse trekk
  • lager saler til motorsykler

Porteføljesalmakeren

  • produserer og reparerer dokumentmapper, vesker og lommebøker av lær og skinn

 

Noen salmakere tar også på seg spesielle innredningsoppdrag eller omstopping og omtrekking av møbler. 

Hvor jobber salmakere?

Mange salmakere driver egen bedrift som seletøysalmaker eller bilsalmaker. Mange arbeider alene eller med noen få ansatte. Bilsalmakere kan også være ansatt i kjøretøys- og båtvirksomheter.

Personlige egenskaper

Som salmaker bør du være praktisk anlagt og ha formsans. Kontakt med kunder er viktig, så gode kommunikasjonsferdigheter og god serviceinnstilling kommer godt med.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i salmakerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber salmakerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Møbeltapetserere
Deltid
Alle sektorer
112 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca
33 530 kr
402 360 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca
33 530 kr
402 360 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca
32 850 kr
394 200 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca
32 970 kr
395 640 kr
Møbeltapetserere
Heltid
Alle sektorer
232 personer
64 personer
168 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 229 kr
35 590 kr
37 020 kr
427 080 kr
444 240 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 229 kr
35 620 kr
37 230 kr
427 440 kr
446 760 kr
Ca 220 kr
Ca 199 kr
Ca 227 kr
35 590 kr
32 280 kr
36 850 kr
427 080 kr
387 360 kr
442 200 kr
Ca 220 kr
Ca 199 kr
Ca 227 kr
36 280 kr
32 280 kr
37 710 kr
435 360 kr
387 360 kr
452 520 kr
Møbeltapetserere
Deltid
Privat
110 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 360 kr
400 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 360 kr
400 320 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca
32 770 kr
393 240 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca
32 890 kr
394 680 kr
Møbeltapetserere
Heltid
Privat
227 personer
61 personer
166 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 229 kr
35 550 kr
37 020 kr
426 600 kr
444 240 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 229 kr
35 580 kr
37 240 kr
426 960 kr
446 880 kr
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 228 kr
35 670 kr
32 020 kr
37 010 kr
428 040 kr
384 240 kr
444 120 kr
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 228 kr
36 370 kr
32 020 kr
37 880 kr
436 440 kr
384 240 kr
454 560 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold