Yrkesbeskrivelse

Salmaker

Salmakere lager og reparerer seletøy og saler.

En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder seletøy og ridesaler.

Yrket innebærer mest arbeid med skinn og lær, men også andre materialer blir brukt. Siden det tar svært mange timer å lage en ny sal, er det vanligst at salmakeren vedlikeholder og reparerer fabrikktilvirkede saler. En sal som ikke passer, kan gi både hest og rytter vond rygg.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • reparere, stoppe og tilpasse saler
  • sy grimer og annet hesteutstyr
  • gir hesteeiere råd om saler og seletøy

Salmakeren kan lage ulike håndsydde og måltilpassede produkter og reparere sømmer og ødelagte deler i gjenstander av lær.

Arbeidet er i stor grad rettet mot hestesport, men salmakere har mye kunnskap om lær og kan velge hudkvaliteter og løsninger som gir holdbart resultat for ulike

Hvor jobber salmakere ?

De fleste salmakere er selvstendig næringsdrivende med eget verksted.

Personlige egenskaper

Som salmaker bør du være praktisk anlagt og ha formsans. Tålmodighet og styrke i fingre og armer kan komme godt med. Kontakt med kunder og hester er viktig, så evne til samhandling og god serviceinnstilling er viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i salmakerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber salmakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 458201 - Salmakerfaget, Vg3 (gammel ordning)
  • 458217 - Salmakerfaget, Vg3

Lønn

I statistikken er salmaker inkludert i lønnskategorien som møbeltapetserere.

Bedrifter

Salmaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7436104 - PORTEFØLJEMAKERMESTER
  • 7436106 - SALMAKER
  • 7436103 - SALMAKERMESTER

Sist kvalitetssikret den 29. oktober 2021, av Norsk Håndverksinstiutt