Image
En ortopeditekniker skrur på en beinprotese
Lenke
Adobe stock / seventyfour

Yrkesbeskrivelse

Ortopeditekniker

Ortopediteknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Som ortopeditekniker produserer, justerer og reparerer du ortopediske hjelpemidler til mennesker som mangler en kroppsdel, eller for å gjenopprette tapt funksjon i en kroppsdel. 

Ortopediteknikeren samarbeider med ortopediingeniøren i tilvirkningen av ortopediske hjelpemidler. 

Ortopediteknikeren er en allsidig håndverker som arbeider med ulike materialer som skinn/lær, søm, metaller og støping med termoplast eller herdeplast. 

Ortopediske hjelpemidler er individuelt tilpasset til hver enkelt pasient. 

Noen ortopediteknikere er spesialiserte innen enkelte fagfelt.

Vanlige arbeidsoppgaver for ortopediteknikeren:

  • produsere proteser, ortoser og ortopedisk fottøy
  • håndtere ulike materialer, verktøy og maskiner
  • dokumentere sitt arbeid i pasientdokumentasjonssystem

Hvor jobber ortopediteknikere ?

Ortopediteknikere jobber ved ortopediske verksteder.

Personlige egenskaper

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, siden mye av arbeidet består i nært samarbeid med pasienter og andre fagpersoner. Du må også ha godt håndlag og god formsans. Dessuten bør du være tålmodig, nøyaktig og kreativ.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber ortopediteknikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 469905 - Ortopediteknikkfaget, Vg3

Bedrifter

Ortopeditekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7311117 - ORTOPEDITEKNIKER
  • 7311109 - ORTOPEDINÅTLER
  • 7311116 - ORTOPEDIMEKANIKER
  • 7311124 - ORTOPEDISYER
  • 7311126 - LEDENDE ORTOPEDITEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 17. februar 2022, av Faglig råd for helse og oppvekstfag