Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 27. januar 2022

Laborant

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

Arbeidsoppgaver

En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

Laborantens oppgaver vil være forskjellige fra arbeidsplass til arbeidsplass:

 • ved medisinske laboratorier bidrar du til at leger kan stille diagnoser
 • hos Næringsmiddeltilsynet er du med på å kontrollere at maten er sammensatt etter regelverket
 • ved høgskoler og universiteter kan du jobbe med forskning og undervisning
 • analysere og kvalitetssikre produksjon og produkter hos offentlige og private industribedrifter

Du kan også ha en rolle i politi, tollvesen, miljøvernorganisasjoner eller andre bedrifter med behov for laboratoriekompetanse.

Laboranten har kunnskap om bruk og vedlikehold av instrumenter og utstyr. Ofte har laborantene som ansvarsområde å se til at produksjonen ved en arbeidsplass foregår som den skal. Laboranten kan også ta del i utviklingen av arbeidsmetodene ved arbeidsplassen.

Arbeidet kan foregå både selvstendig og i samarbeid med andre. Avhengig av arbeidsplass og bransje vil du kunne jobbe sammen med eksempelvis sivilingeniører, biologer, fysikere, kjemikere, farmasøyter, næringsmiddelteknikere. prosessteknikere, ingeniører.

Hvor jobber laboranter?

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høgskoler, eller i offentlige og private bedrifter.

Bli med en laborant på jobb

Hvordan er det å jobbe som laborant?

Intervjuer

Portrettbilde av Sverre. Han har brunt hår og hvit frakk.

Laborant

Sverre Færevaag Johansen

Det er veldig spennende å utforske det man ikke kan se, forteller laborant Sverre Færevaag Johansen
Laborant Ann Katrin Thorsdal

Laborant

Ann Katrin Thorsdal

Laboranten Ann Katrin Thorsdal gjør blant sensoriske og mikrobiologiske analyser til daglig.

Passer jeg til å bli laborant?

Som laborant er det viktig at du er tålmodig og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være ryddig og strukturert. Du samarbeider med kolleger og andre yrkesgrupper, og det er nødvendig å være i stand til å kommunisere godt. Du må ha gode ferdigheter innen teknologi, naturfag, matematikk, kjemi og bioteknologi, og ha evnen til å bruke disse ferdighetene i praksis.

Hva tjener laboranter?

Hvordan utdanner du deg til laborant?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i laboratoriefag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for laboranter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber laboratoriefagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 452202 - Laboratoriefaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber laboranter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med laboranter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7450122 - PRODUKTTESTER (IKKE MATPRODUKTER)
 • 7450119 - LABORANT (MEDISINSK LABORATORIUM)
 • 7450118 - FAGLABORANT (MEDISINSK LABORATORIUM)
 • 7450117 - LABORATORIEASSISTENT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK)
 • 7450115 - FAGLABORANT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK)
 • 7450113 - LABORATORIEASSISTENT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT)
 • 7450111 - LABORANT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT)
 • 7450109 - LABORATORIEASSISTENT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI)
 • 7450108 - LABORANT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI)
 • 7450107 - FAGLABORANT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI)
 • 7450104 - LABORATORIEASSISTENT (MEDISINSK LABORATORIUM)
 • 7450103 - LABORANT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK)
 • 7450102 - SYKEHUSLABORANT
 • 7450101 - FAGLABORANT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT)
 • 3211108 - LABORATORIERÅDGIVER
 • 3211103 - LABORATORIETEKNIKER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Relaterte lenker