Yrkesbeskrivelse

Laborant

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

Laborantens oppgaver vil være forskjellige fra arbeidsplass til arbeidsplass:

 • ved medisinske laboratorier bidrar du til at leger kan stille diagnoser
 • hos Næringsmiddeltilsynet er du med på å kontrollere at maten er sammensatt etter regelverket
 • ved høgskoler og universiteter kan du jobbe med forskning og undervisning
 • analysere og kvalitetssikre produksjon og produkter hos offentlige og private industribedrifter

Du kan også ha en rolle i politi, tollvesen, miljøvernorganisasjoner eller andre bedrifter med behov for laboratoriekompetanse.

Laboranten har kunnskap om bruk og vedlikehold av instrumenter og utstyr. Ofte har laborantene som ansvarsområde å se til at produksjonen ved en arbeidsplass foregår som den skal. Laboranten kan også ta del i utviklingen av arbeidsmetodene ved arbeidsplassen.

Arbeidet kan foregå både selvstendig og i samarbeid med andre. Avhengig av arbeidsplass og bransje vil du kunne jobbe sammen med eksempelvis sivilingeniører, biologer, fysikere, kjemikere, farmasøyter, næringsmiddelteknikere. prosessteknikere, ingeniører.

Hvor jobber laboranter ?

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høgskoler, eller i offentlige og private bedrifter.

Personlige egenskaper

Som laborant er det viktig at du er tålmodig og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være ryddig og strukturert. Du samarbeider med kolleger og andre yrkesgrupper, og det er nødvendig å være i stand til å kommunisere godt. Du må ha gode ferdigheter innen teknologi, naturfag, matematikk, kjemi og bioteknologi, og ha evnen til å bruke disse ferdighetene i praksis.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i laboratoriefag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber laboratoriefagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 452202 - Laboratoriefaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for laboranter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Laborant i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7450115 - FAGLABORANT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK)
 • 7450107 - FAGLABORANT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI)
 • 7450118 - FAGLABORANT (MEDISINSK LABORATORIUM)
 • 7450101 - FAGLABORANT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT)
 • 7450103 - LABORANT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK)
 • 7450108 - LABORANT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI)
 • 7450119 - LABORANT (MEDISINSK LABORATORIUM)
 • 7450111 - LABORANT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT)
 • 7450102 - SYKEHUSLABORANT
 • 7450117 - LABORATORIEASSISTENT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK)
 • 7450109 - LABORATORIEASSISTENT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI)
 • 7450104 - LABORATORIEASSISTENT (MEDISINSK LABORATORIUM)
 • 7450113 - LABORATORIEASSISTENT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT)
 • 7450122 - PRODUKTTESTER (IKKE MATPRODUKTER)
 • 3211103 - LABORATORIETEKNIKER
 • 3211108 - LABORATORIERÅDGIVER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 27. januar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag