To menn på fisketråler, trålen er satt
Yrkesbeskrivelse

Bas/Nett­mann

favoritt ikon

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en nettmann:

  • hovedansvar for at det fiskes på en effektiv måte
  • sørge for at fangstutstyret er i god stand
  • passe på at utstyret blir brukt på en sikker og korrekt måte
  • sette/kaste not

Basen/nettmannen jobber om bord på en tråler eller et notfartøy. På noen fartøy har basen ansvar for selve notkastingen. Det gjøres i samarbeider med skipperen, for å finne fisken og sette noten ut ifra fiskens bevegelser og strømforhold. Det er små marginer mellom suksess og fiasko.

Nettmann går også under titlene trålbas og notbas.

Hvor jobber bas/nettmann?

Basen/nettmannen jobber om bord på tråle- eller notfiskefartøy.

Personlige egenskaper

Du bør ha gode lederegenskaper, og være selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du bør være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du trives med å være på havet, da du kan være borte fra hjemmet over lengre perioder.

Utdanning

Det er ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas/nettmann, men noen velger å ta utdanning for å styrke sin posisjon i arbeidslivet.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fisker
Heltid
Alle sektorer
232 personer
203 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 231 kr
36 450 kr
37 470 kr
437 400 kr
449 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 231 kr
36 450 kr
37 470 kr
437 400 kr
449 640 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 262 kr
41 280 kr
42 510 kr
495 360 kr
510 120 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 262 kr
41 570 kr
42 820 kr
498 840 kr
513 840 kr
Fisker
Privat
309 personer
244 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 221 kr
35 000 kr
35 750 kr
420 000 kr
429 000 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 221 kr
35 000 kr
35 750 kr
420 000 kr
429 000 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 320 kr
41 440 kr
483 840 kr
497 280 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 610 kr
41 670 kr
487 320 kr
500 040 kr
Fisker
Heltid
Privat
208 personer
180 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 216 kr
34 250 kr
35 000 kr
411 000 kr
420 000 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 216 kr
34 250 kr
35 000 kr
411 000 kr
420 000 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 320 kr
41 500 kr
483 840 kr
498 000 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 256 kr
40 490 kr
41 680 kr
485 880 kr
500 160 kr
Fisker
Alle sektorer
336 personer
270 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 235 kr
36 560 kr
38 110 kr
438 720 kr
457 320 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 235 kr
36 560 kr
38 110 kr
438 720 kr
457 320 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 261 kr
41 120 kr
42 330 kr
493 440 kr
507 960 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 261 kr
41 490 kr
42 670 kr
497 880 kr
512 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvar for skipets stabilitet og for lasting og lossing.

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Maskinist

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.