To menn på fisketråler, trålen er satt
Yrkesbeskrivelse

Bas/Nett­mann

favoritt ikon

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en nettmann:

  • hovedansvar for at det fiskes på en effektiv måte
  • sørge for at fangstutstyret er i god stand
  • passe på at utstyret blir brukt på en sikker og korrekt måte
  • sette/kaste not

Basen/nettmannen jobber om bord på en tråler eller et notfartøy. På noen fartøy har basen ansvar for selve notkastingen. Det gjøres i samarbeider med skipperen, for å finne fisken og sette noten ut ifra fiskens bevegelser og strømforhold. Det er små marginer mellom suksess og fiasko.

Nettmann går også under titlene trålbas og notbas.

Hvor jobber bas/nettmann?

Basen/nettmannen jobber om bord på tråle- eller notfiskefartøy.

Personlige egenskaper

Du bør ha gode lederegenskaper, og være selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du bør være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du trives med å være på havet, da du kan være borte fra hjemmet over lengre perioder.

Utdanning

Det er ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas/nettmann, men noen velger å ta utdanning for å styrke sin posisjon i arbeidslivet.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fiskere
Heltid
Alle sektorer
237 personer
28 personer
209 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 190 kr
389 760 kr
398 280 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 190 kr
389 760 kr
398 280 kr
Ca 226 kr
Ca 185 kr
Ca 231 kr
36 560 kr
29 920 kr
37 450 kr
438 720 kr
359 040 kr
449 400 kr
Ca 226 kr
Ca 185 kr
Ca 231 kr
36 680 kr
29 920 kr
37 570 kr
440 160 kr
359 040 kr
450 840 kr
Fiskere
Heltid
Privat
221 personer
28 personer
193 personer
Ca 198 kr
Ca
Ca 199 kr
32 000 kr
32 200 kr
384 000 kr
386 400 kr
Ca 198 kr
Ca
Ca 199 kr
32 000 kr
32 200 kr
384 000 kr
386 400 kr
Ca 219 kr
Ca 185 kr
Ca 223 kr
35 410 kr
29 960 kr
36 200 kr
424 920 kr
359 520 kr
434 400 kr
Ca 219 kr
Ca 185 kr
Ca 223 kr
35 530 kr
29 960 kr
36 310 kr
426 360 kr
359 520 kr
435 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

En matros på en supplybåt gjemmer seg bak en container mens han venter på at krankroken skal komme ned med returlast fra riggen.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og laste­operasjoner.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Vedlikehold av båt

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.

Motormann

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.