Kvalitetssikret av Fiskeri- og habruksnæringens landsforbund / Sett Sjøbein, Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffiserforbund 20. februar 2017

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Arbeidsoppgaver

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk. Basen/nettmannen jobber om bord på en tråler eller et notfartøy. På noen fartøy har basen ansvar for selve notkastingen. Det gjøres i samarbeider med skipperen, for å finne fisken og sette noten ut ifra fiskens bevegelser og strømforhold. Det er små marginer mellom suksess og fiasko.

Vanlige arbeidsoppgaver for en nettmann:

  • hovedansvar for at det fiskes på en effektiv måte
  • sørge for at fangstutstyret er i god stand
  • passe på at utstyret blir brukt på en sikker og korrekt måte
  • sette/kaste not

Nettmann går også under titlene trålbas og notbas.

Hvor jobber bas/nettmann?

Basen/nettmannen jobber om bord på tråle- eller notfiskefartøy.

Intervjuer

Bas/nettmann Kent-Are Gjersvik med hjelm og arbeidsklær

Bas/nettmann

Kent-Are Gjersvik

For å få muligheten til å bli bas/nettmann må du vise stor interesse, stå på hardt og jobbe deg oppover, sier Kent-Are Gjersvik på fisketråleren Sunderøy.

Viktige egenskaper

Du bør ha gode lederegenskaper, og være selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du bør være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du trives med å være på havet, da du kan være borte fra hjemmet over lengre perioder.

Lønn

Utdanning

Det er ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas/nettmann, men noen velger å ta utdanning for å styrke sin posisjon i arbeidslivet.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Arbeidsmarked

Bedrifter med bas/nettmann

  • 6411126 - TRÅLBAS
  • 6411113 - NETTMANN
  • 6411109 - NOTBAS

Andre yrker

To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Oppskjæring av fisk

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.
Fiskeredskap

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.