Image
Naprapat behandler pasient
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Naprapat

En naprapat behandler pasienter med smerter og problemer i rygg, muskler og ledd.

Alternativ behandling, som naprapati, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg naprapat, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det betyr at en utdanning innen naprapati ikke gir deg samme kompetanse, de formelle kvalifikasjonene og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

En naprapat mener at teknikker som å tøye ledd, massere, tøye muskler og behandle triggerpunkter, kan forebygge, kartlegge og behandle funksjonsproblemer og smerter i ledd, muskler og skjelett. Naprapaten anbefaler også treningsøvelser og gir råd om hvordan du kan belaste muskler og ledd mindre i framtiden.

Naprapaten mottar klienter med ulike plager som for eksempel isjias, stiv nakke, hodepine, lumbago og musearm. De kan også ta imot profesjonelle idrettsutøvere.

Utdanning

Det finnes ikke naprapatutdanning i Norge. Mange naprapater i Norge er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm.

Bedrifter

Naprapat i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3229115 - NAPRAPAT

Sist kvalitetsikret den 04. mars 2019, av