Image
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget
Lenke
BananaStock

Yrkesbeskrivelse

Idrettstrener

En idrettstrener planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og konkurranse.

En idrettstrener planlegger trening og er involvert i andre deler av hverdagen for idrettsutøvere. 

De fleste trenere er tilknyttet idrettsklubber og idrettsutøvere på amatørnivå. Det er også mange som arbeider med profesjonelle idrettsutøvere. Ofte fungerer treneren som en veileder og rådgiver.

Vanlige arbeidsoppgaver for idrettstreneren:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere trening og konkurranse
 • undervise og instruere
 • tilrettelegge for prestasjonsutvikling av lag eller enkeltutøver
 • forberede utøverne til kamp eller konkurranse
 • idrettspsykologisk veiledning
 • bruke ulike teknologiske verktøy og data for å analysere trening og prestasjon
 • være involvert i andre deler av idrettsutøveres hverdag, for eksempel med administrasjon og ledelse

Arbeidet er svært forskjellig, avhengig av hvilken idrett du er tilknyttet og hvem du trener. Det er stor forskjell på en arbeidshverdag med barn, unge, voksne eller eldre, og om du trener nybegynnere eller viderekomne. 

På profesjonelt nivå er det gjerne treneren som har det sportslige ansvaret for at idrettsklubben eller idrettsutøveren oppnår ønskede resultater. Det er vanlig at trenere inngår i team og at ulike trenere har ulike ansvarsområder.

Det er ikke uvanlig at idrettskonsulenter har bred erfaring som trenere eller instruktører. En del trenere har selv bakgrunn som utøvere.

Hvor jobber idrettstrenere ?

Trenere er ansatt i idrettsklubber, idrettskretser og idrettsforbund. Noen trenere er tilknyttet individuelle idrettsutøvere personlig. En idrettstrener kan arbeide som fotballtrener, svømmetrener eller som trener i andre bestemte idretter.

Personlige egenskaper

Som idrettstrener må du ha inngående kunnskap om idretten du jobber med. Du må ha kompetanse innen idrett og trening, gode sosiale og relasjonelle ferdigheter, kontekstuell forståelse, og være god til å organisere og planlegge. Arbeidet som idrettstrener kan være krevende både fysisk og psykisk, og i mange tilfeller vil du arbeide med utøvere på svært ulikt nivå. Forståelse og evne til å samarbeide er derfor svært viktig.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å være idrettstrener, men det kan være svært nyttig. I de fleste idretter kreves det formell trenerutdanning for å ha lov til å være trener på toppnivå. I en del idretter er det også krav om kurs uansett hvilket nivå du ønsker å drive som trener. Dette administreres i hovedsak av idrettsforbundene selv.

Mange universiteter og høgskoler tilbyr idrettsvitenskapelig utdanning for trenere som heltidsstudier. 

Etter- og videreutdanning
Klubber, kretser og forbund arrangerer videreutdanningskurs. Innen de fleste idrettsgrener finnes det gode muligheter for å utvikle seg videre gjennom kursing, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Norges idrettshøgskole og andre høgskoler tilbyr også etter- og videreutdanningskurs.

Hva jobber idrettsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 768105 - Master, idrett/kroppsøving, toårig
 • 668105 - Bachelor, idrett/kroppsøving, treårig
 • 668101 - Idrett, lavere nivå
 • 668999 - Idrettsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 468101 - Idrettsfag, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for idrettstrenere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Idrettstrener i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3475104 - FRIIDRETTSTRENER
 • 3475115 - IDRETTSTRENER
 • 3475103 - BASKETBALLTRENER
 • 3475141 - COACH (IDRETT)
 • 3475122 - FOTBALLTRENER
 • 3475108 - GALOPPTRENER
 • 3475138 - HOVEDTRENER
 • 3475121 - HÅNDBALLTRENER
 • 3475105 - ISHOCKEYTRENER
 • 3475139 - SVØMMETRENER
 • 3475107 - TENNISTRENER
 • 3475117 - TRAVTRENER
 • 3475102 - TRENER (IDRETT)
 • 3475109 - VOLLYBALLTRENER
 • 3475124 - IDRETTSFUNKSJONÆR
 • 3475140 - SPORTSJEF
 • 3475137 - SKILÆRER
 • 3475129 - STUDIOLEDER (IDRETT)
 • 3475128 - AEROBICLEDER
 • 3475131 - IDRETTSSEKSJONSLEDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 29. november 2021, av Norges Idrettshøgskole