Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget
Yrkesbeskrivelse

Idretts­trener

favoritt ikon

En idrettstrener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

En idrettstrener planlegger trening og er involvert i andre deler av hverdagen for idrettsutøvere. Yrket kalles også idrettsinstruktør.

De fleste trenere er tilknyttet idrettsklubber og idrettsutøvere på amatørnivå. Det er også mange som arbeider med profesjonelle idrettsutøvere. Ofte fungerer treneren som en veileder og rådgiver.

Vanlige arbeidsoppgaver for idrettstreneren:

  • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening
  • undervise og instruere
  • prestasjonsutvikling av et lag eller en utøver
  • forberede utøverne til kamp eller konkurranse
  • idrettspsykologisk veiledning
  • være involvert i andre deler av hverdagen for idrettsutøvere
  • administrative oppgaver

Arbeidet er svært forskjellig, avhengig av hvilken idrett du er tilknyttet og hvem du trener. Det er stor forskjell på en arbeidshverdag med barn, unge, voksne eller eldre, og om du trener nybegynnere eller viderekomne. 

På profesjonelt nivå er det gjerne treneren som har det sportslige ansvaret for at idrettsklubben eller idrettsutøveren oppnår ønskede resultater. Det er vanlig at trenere inngår i team og at ulike trenere har ulike ansvarsområder.

Det er ikke uvanlig at idrettskonsulenter har bred erfaring som trenere eller instruktører. En del trenere har selv bakgrunn som utøvere.

Hvor jobber idrettstrenere?

Trenere er ansatt i idrettsklubber, idrettskretser og idrettsforbund. Noen trenere er tilknyttet individuelle idrettsutøvere personlig. En idrettstrener kan arbeide som fotballtrener, aerobicinstruktør, svømmetrener, curlinginstruktør eller som trener i en hvilken som helst annen idrett.

Personlige egenskaper

Som idrettstrener må du ha inngående kunnskap om idretten du jobber med. Du må ha kompetanse innen idrett og trening, og være god til å organisere og planlegge. Arbeidet som idrettstrener kan være krevende både fysisk og psykisk, og i mange tilfeller vil du arbeide med utøvere på svært ulikt nivå. Forståelse og evne til å samarbeide er derfor svært viktig.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å være idrettstrener, men det kan være svært nyttig. I de fleste idretter kreves det formell trenerutdanning for å ha lov til å være trener på toppnivå. I en del idretter er det også krav om kurs uansett hvilket nivå du ønsker å drive som trener. Dette administreres i hovedsak av idrettsforbundene selv.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Klubber, kretser og forbund arrangerer videreutdanningskurs. Innen de fleste idrettsgrener finnes det gode muligheter for å utvikle seg videre gjennom kursing, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Norges idrettshøgskole og andre høgskoler tilbyr også etter- og videreutdanningskurs.

Hva jobber idrettsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for idrettstrenere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Alle sektorer
4 187 personer
2 136 personer
2 051 personer
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 890 kr
38 380 kr
40 980 kr
478 680 kr
460 560 kr
491 760 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 920 kr
38 420 kr
41 010 kr
479 040 kr
461 040 kr
492 120 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Alle sektorer
1 672 personer
414 personer
1 258 personer
Ca 237 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
Ca 237 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
Ca 250 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
40 480 kr
35 250 kr
42 210 kr
485 760 kr
423 000 kr
506 520 kr
Ca 250 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
40 510 kr
35 300 kr
42 230 kr
486 120 kr
423 600 kr
506 760 kr
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Privat
4 181 personer
2 133 personer
2 048 personer
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 890 kr
38 390 kr
40 990 kr
478 680 kr
460 680 kr
491 880 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 920 kr
38 430 kr
41 020 kr
479 040 kr
461 160 kr
492 240 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Privat
1 649 personer
399 personer
1 250 personer
Ca 236 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
Ca 236 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 261 kr
40 460 kr
35 010 kr
42 210 kr
485 520 kr
420 120 kr
506 520 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 261 kr
40 480 kr
35 050 kr
42 230 kr
485 760 kr
420 600 kr
506 760 kr
Sports- og aktivitetsinstruktører
Deltid
Alle sektorer
5 540 personer
3 913 personer
1 627 personer
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 690 kr
32 480 kr
30 040 kr
380 280 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 690 kr
32 480 kr
30 040 kr
380 280 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 230 kr
34 760 kr
33 320 kr
410 760 kr
417 120 kr
399 840 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 260 kr
34 790 kr
33 360 kr
411 120 kr
417 480 kr
400 320 kr
Sports- og aktivitetsinstruktører
Heltid
Alle sektorer
804 personer
430 personer
374 personer
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 350 kr
35 000 kr
36 090 kr
424 200 kr
420 000 kr
433 080 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 350 kr
35 000 kr
36 090 kr
424 200 kr
420 000 kr
433 080 kr
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 228 kr
36 470 kr
36 030 kr
36 980 kr
437 640 kr
432 360 kr
443 760 kr
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 228 kr
36 550 kr
36 100 kr
37 070 kr
438 600 kr
433 200 kr
444 840 kr
Sports- og aktivitetsinstruktører
Deltid
Privat
5 476 personer
3 875 personer
1 601 personer
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 660 kr
32 480 kr
30 040 kr
379 920 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 660 kr
32 480 kr
30 040 kr
379 920 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 240 kr
34 780 kr
33 310 kr
410 880 kr
417 360 kr
399 720 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 270 kr
34 800 kr
33 350 kr
411 240 kr
417 600 kr
400 200 kr
Sports- og aktivitetsinstruktører
Heltid
Privat
777 personer
420 personer
357 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 000 kr
35 000 kr
35 550 kr
420 000 kr
420 000 kr
426 600 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 000 kr
35 000 kr
35 550 kr
420 000 kr
420 000 kr
426 600 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 227 kr
36 300 kr
35 960 kr
36 710 kr
435 600 kr
431 520 kr
440 520 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 227 kr
36 350 kr
36 010 kr
36 760 kr
436 200 kr
432 120 kr
441 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Idrettskonsulenten legger til rette for fysisk aktivitet

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.