Image
Repslager som bruker maskin fra 1920-tallet.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Repslager

En repslager lager tau i ulike materialer.

Repslagere er håndverkere som lager tauverk, ofte på bestilling fra eiere av tradisjonelle båter og fartøy. "Å slå tau" betyr å lage tau, derav navnet repslaging. Repslagernes verksted kalles reperbane.

I dag produseres tau for det meste industrielt og av syntetiske materialer, i motsetning til repslaging. Repslagere kan lage tau av bast, hår, hud, bomull, kokos, manila, lin og hamp og kan tilpasse tauets egenskaper ut fra bruksområde.

Vanlige arbeidsoppgaver for en repslager:

  • planlegge produksjonen og velge materiale, dimensjon og fasthet
  • slå og strekke tau
  • impregnere tau
  • rigge mindre båter

Som repslager må du holde deg oppdatert på moderne tauverksproduksjon. Kundebehandling er en også del av jobben.   

Repslageryrket har tradisjonelt vært knyttet til seilskuter og sjøfart. Som repslager kan du de gamle håndverksteknikkene, og bidrar til å bevare historiske fartøy og båter. I tillegg til maritim bruk av håndslåtte tau, kan tauvirke brukes til trapperekkverk, avsperringer og utsmykninger. 

Hvor jobber repslagere ?

Repslagere kan drive selvstendig virksomhet og jobbe på oppdrag, eller de kan jobbe på museum eller lignende. 

Norges eneste reperbane i drift per i dag er en del av Hardanger Fartøyvernsenter. 

Personlige egenskaper

Som repslager bør du være interessert i håndverk og fagets historie. Du må like å bruke hendene og være nøyaktig.  

Utdanning

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Repslager i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8264111 - REPSLAGER (FISKEREDSKAP)

Sist kvalitetsikret den 20. februar 2017, av Norsk Håndverksinstiutt , Hardanger fartøyvernsenter