Image
En mann arbeider ved en pult.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for TV og radio.

Som art director, også kalt AD, leder du ofte arbeidet med idé- og konseptutvikling, planlegging og gjennomføring av prosjekter. Du er også med å utføre oppgavene som skal gjøres. Det er vanlig at en art director har spesialkunnskap om en eller flere bransjer, som for eksempel design, reklame, film, film, TV, magasiner og bøker.

En art director jobber ofte i team sammen med tekstforfattere, konsulenter og prosjektleder

Hvor jobber art directorer ?

En art director jobber som regel i design-, reklame- og kommunikasjonsbyråer, mediebyråer, forlag og i film- og TV-produksjon. Noen jobber også frilans

Personlige egenskaper

Som art director må du være kreativ og ha evne til å sette ideer og tanker ut i livet. Du må ha solid kunnskap om design, form, innhold og uttrykk. I tillegg har du kunnskap om målgrupper, og du har evne til å lede og inspirere.

Utdanning

Art directorer kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Mange er utdannet innen art direction, grafisk design eller visuell kommunikasjon.

Etter- og videreutdanning
Relevante etter- og videreutdanningstilbud, både kortere kurs og lengre studier, finnes ved flere utdanningsinstitusjoner.

Lønn

Grafills lønnsundersøkelse (2020) blant sine medlemmer viser at de som jobber med art direction tjener i gjennomsnitt 545 287 kr. i året.  

Bedrifter

Art director i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 1234101 - ART DIRECTOR (REKLAME)

Sist kvalitetssikret den 24. april 2017, av Grafill