Image
Gynekolog
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Ordet gynekologi betyr læren om kvinner. Gynekologer er leger som har spesialisert seg i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Vanlige arbeidsoppgaver for en gynekolog:

  • fødselshjelp, det vil si at du følger opp gravide fra starten og fram til fødsel. Du hjelper også til dersom det oppstår vanskeligheter under fødselen.
  • stille diagnose og behandle kvinnesykdommer. For eksempel godartede og ondartede svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, problemer med å få barn, problemer i tidlig graviditet og hormonforstyrrelser.
  • behandle pasienter som av medisinske årsaker har vanskeligheter med å få et normalt seksualliv.
  • være med på å utrede kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Som gynekolog kan du også drive med forskning.

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Hvor jobber gynekologer ?

Som gynekolog jobber du ved et sykehus eller ved private klinikker og praksiser. I tillegg kan du arbeide ved for eksempel offentlige kontorer eller for humanitære organisasjoner. Mange jobber også som forskere.

Personlige egenskaper

En gynekolog arbeider med pasienter hver dag og du bør derfor like å arbeide med mennesker. Du må ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må også ha gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og god vurderingsevne.

 

 

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 7631 - Medisin

Bedrifter

Gynekolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221106 - GYNEKOLOG

Sist kvalitetsikret den 28. mars 2019, av Norsk gynekologisk forening