Etterforsker samler bevis fra en bil.
Yrkesbeskrivelse

Etterforsker

favoritt ikon

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Som etterforsker innhenter du informasjon som kan avsløre straffbare forhold. De aller fleste i dette yrket jobber som politietterforskere. Noen arbeider som privatetterforsker. 

Tidligere var det vanlig å måtte jobbe som politibetjent først, før du kunne få jobb som politietterforsker. Nå er det like vanlig å begynne direkte på en etterforskningsavdeling etter fullført utdannelse fra Politihøgskolen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en politietterforsker:

 • avhøre vitner og mistenkte
 • vurdere tips
 • gjennomføre rundspørringer
 • undersøke åsted
 • ransake boliger
 • søke i politiets registre og gå gjennom dokumenter
 • samle inn og granske tekniske spor

På mindre steder i Norge vil etterforskning i mange tilfeller utføres av en politibetjent. På større steder er det politietterforskerne som tar seg av etterforskningen. Du kan spesialisere deg innenfor teknisk eller taktisk etterforskning. En teknisk etterforsker innhenter og gransker tekniske spor. En taktisk etterforsker vurderer den informasjonen som er tilgjengelig og tar stilling til hva slags etterforskning som må settes i gang.

Privatetterforskere benytter mange av de samme metodene som politietterforskere. Forskjellen er at de jobber på oppdrag fra privatpersoner. Privatetterforskere er ikke involvert i politiets arbeid. De jobber i private firma og de tar ofte på seg oppdrag som søk etter savnede personer eller etterforskning av økonomisk utroskap, svinn og tyverier fra bedrifter.

Hvor jobber etterforskere?

Politietterforskere trengs over hele landet, men større enheter finnes bare i de store byene. Det er ansatt mange etterforskere hos Kripos, som bistår lokalt politi i komplekse og alvorlige saker. Kripos forebygger og bekjemper organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Enkelte jobber som privatetterforskere, mens andre med etterforskningserfaring blir ansatt av et forsikringsselskap, i NAV eller av skatteetaten. De etterforsker forsikringssvindel, trygdemisbruk eller skattesvindel.

Personlige egenskaper

Tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig for å bli en god etterforsker. Du må ha evnen til å analysere store mengder informasjon for så å legge sammen alle bitene i puslespillet. Yrkesetikk, integritet og respekt for lover og regler er viktig for en etterforsker. Du trenger gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og det er viktig at du vekker tillit hos menneskene du møter.

Utdanning

Grunnutdanningen for politi er veien å gå for å bli etterforsker.

Politiutdanningen i Norge er en treårig yrkesutdanning som tilbys politihøgskolene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Du går ett år på skole før du tar ett år i praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skolen. Studiet gir den en bachelorgrad.

Opptakskrav
Politihøgskolen har en rekke formelle arbeidskrav som søkeren må oppfylle:

 • norsk statsborgerskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse fra videregående utdanning. Minstekarakteren 3 i gjennomsnitt for norsk hovedmål skriftlig eller tilsvarende nivå i nytt karaktersystem.
 • førerkort klasse B
 • fylt 20 år det året de tas opp
 • gode svømmeferdigheter
 • god helse, dvs. tilfredsstille de til enhver tid gjeldende helsekrav (normalt fargesyn og synsstyrke uten korreksjon på begge øyne som ikke er dårligere enn 5/10, 6/12, 0,5)
 • nødvendig modenhet og personlig skikkethet for tjeneste i politi- og lensmannsetaten
 • bestått fysisk test fastsatt av Politihøgskolen
 • i tillegg vektlegges også muntlig og skriftlig fremstillingsevne, modenhet, empati, vurderingsevne, motivasjon for politiyrket, og god selvinnsikt.

Se informasjon om opptakskrav hos Politihøgskolen

 

Etterutdanning
Politihøgskolen har en rekke etterutdanningstilbud, og mange av dem retter seg mot etterforskning og kriminalteknikk. Det kreves ofte videreutdanning for å jobbe innenfor spesialiserte saksfelt, som for eksempel etterforskning av grov vold eller datakriminalitet. 

Se informasjon om etterutdanning på Politihøgskolens hjemmesider

Hva jobber politihøgskoleutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politibetjent
Heltid
Alle sektorer
10 412 personer
3 441 personer
6 971 personer
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
50 840 kr
47 820 kr
52 430 kr
610 080 kr
573 840 kr
629 160 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
52 390 kr
48 740 kr
54 360 kr
628 680 kr
584 880 kr
652 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
51 540 kr
48 350 kr
53 110 kr
618 480 kr
580 200 kr
637 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
54 220 kr
50 070 kr
56 270 kr
650 640 kr
600 840 kr
675 240 kr
Politibetjent
Deltid
Alle sektorer
131 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 040 kr
612 480 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr
Politibetjent
Heltid
Statlig
10 410 personer
3 440 personer
6 970 personer
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
50 840 kr
47 830 kr
52 430 kr
610 080 kr
573 960 kr
629 160 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
52 390 kr
48 750 kr
54 360 kr
628 680 kr
585 000 kr
652 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
51 540 kr
48 350 kr
53 110 kr
618 480 kr
580 200 kr
637 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
54 220 kr
50 070 kr
56 270 kr
650 640 kr
600 840 kr
675 240 kr
Politibetjent
Deltid
Statlig
131 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 040 kr
612 480 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr

Andre yrker

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Politijurist i rettsak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.