Farmasøyt i arbeid på apotek.
Yrkesbeskrivelse

Farmasøyt

favoritt ikon

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Yrket farmasøyt har blitt delt opp i to ulike beskyttede titler:

Hovedforskjellen på disse to yrkestitlene, er lengden på studiet og at som provisorfarmasøyt har du mulighet for å bli apoteker. Reseptarfarmasøyten har en treårig bachelorgrad i farmasi. Provisorfarmasøyten har en femårig mastergrad i farmasi.

Som farmasøyt jobber du tett sammen med apotekteknikeren og annet helsepersonell.

Hvor jobber farmasøyter?

Mange farmasøyter jobber i apotek, enten vanlig apotek eller sykehusapotek. Som farmasøyt kan du også jobbe i legemiddelindustrien, på sykehus, i offentlig forvaltning eller med forskning og undervisning. 

Personlige egenskaper

Som farmasøyt bør du ha interesse for realfag. Du bør like å jobbe med mennesker, og være flink til å kommunisere med kunder. Du må være ansvarlig, selvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team.

Utdanning

Utdanningen til reseptarfarmasøyt er et treårig studium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek. For å bli provisorfarmasøyt må du ha en mastergrad i farmasi, som er en femårig utdanning.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber farmasiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Farmasøyt
Heltid
Alle sektorer
2 111 personer
1 573 personer
538 personer
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 130 kr
55 830 kr
60 100 kr
685 560 kr
669 960 kr
721 200 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 130 kr
55 830 kr
60 100 kr
685 560 kr
669 960 kr
721 200 kr
Ca 367 kr
Ca 360 kr
Ca 386 kr
59 440 kr
58 350 kr
62 600 kr
713 280 kr
700 200 kr
751 200 kr
Ca 367 kr
Ca 360 kr
Ca 386 kr
59 860 kr
58 750 kr
63 090 kr
718 320 kr
705 000 kr
757 080 kr
Farmasøyt
Deltid
Alle sektorer
466 personer
356 personer
110 personer
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
54 250 kr
53 840 kr
59 030 kr
651 000 kr
646 080 kr
708 360 kr
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
54 250 kr
53 840 kr
59 030 kr
651 000 kr
646 080 kr
708 360 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 383 kr
57 020 kr
55 960 kr
62 060 kr
684 240 kr
671 520 kr
744 720 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 383 kr
57 310 kr
56 250 kr
62 360 kr
687 720 kr
675 000 kr
748 320 kr
Farmasøyt
Heltid
Privat
2 009 personer
1 490 personer
519 personer
Ca 356 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
57 720 kr
56 530 kr
60 690 kr
692 640 kr
678 360 kr
728 280 kr
Ca 356 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
57 720 kr
56 530 kr
60 690 kr
692 640 kr
678 360 kr
728 280 kr
Ca 369 kr
Ca 363 kr
Ca 389 kr
59 830 kr
58 740 kr
62 960 kr
717 960 kr
704 880 kr
755 520 kr
Ca 369 kr
Ca 363 kr
Ca 389 kr
60 210 kr
59 080 kr
63 440 kr
722 520 kr
708 960 kr
761 280 kr
Farmasøyt
Deltid
Privat
457 personer
348 personer
109 personer
Ca 335 kr
Ca 333 kr
Ca 364 kr
54 290 kr
53 910 kr
59 030 kr
651 480 kr
646 920 kr
708 360 kr
Ca 335 kr
Ca 333 kr
Ca 364 kr
54 290 kr
53 910 kr
59 030 kr
651 480 kr
646 920 kr
708 360 kr
Ca 353 kr
Ca 346 kr
Ca 382 kr
57 120 kr
56 120 kr
61 880 kr
685 440 kr
673 440 kr
742 560 kr
Ca 353 kr
Ca 346 kr
Ca 382 kr
57 410 kr
56 400 kr
62 190 kr
688 920 kr
676 800 kr
746 280 kr
Farmasøyt
Heltid
Statlig
100 personer
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 720 kr
632 640 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 720 kr
632 640 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
51 670 kr
620 040 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
53 040 kr
636 480 kr
Reseptar
Heltid
Alle sektorer
1 211 personer
995 personer
216 personer
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 720 kr
42 690 kr
38 880 kr
500 640 kr
512 280 kr
466 560 kr
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 830 kr
42 790 kr
39 060 kr
501 960 kr
513 480 kr
468 720 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
42 500 kr
42 730 kr
41 440 kr
510 000 kr
512 760 kr
497 280 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
43 100 kr
43 290 kr
42 200 kr
517 200 kr
519 480 kr
506 400 kr
Reseptar
Deltid
Alle sektorer
729 personer
641 personer
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 170 kr
44 630 kr
530 040 kr
535 560 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 170 kr
44 630 kr
530 040 kr
535 560 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
44 780 kr
45 100 kr
537 360 kr
541 200 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
45 000 kr
45 290 kr
540 000 kr
543 480 kr
Reseptar
Heltid
Privat
1 207 personer
992 personer
215 personer
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 720 kr
42 690 kr
38 880 kr
500 640 kr
512 280 kr
466 560 kr
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 830 kr
42 790 kr
39 070 kr
501 960 kr
513 480 kr
468 840 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
42 500 kr
42 740 kr
41 420 kr
510 000 kr
512 880 kr
497 040 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
43 100 kr
43 300 kr
42 190 kr
517 200 kr
519 600 kr
506 280 kr
Reseptar
Deltid
Privat
728 personer
640 personer
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 200 kr
44 630 kr
530 400 kr
535 560 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 200 kr
44 630 kr
530 400 kr
535 560 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
44 780 kr
45 110 kr
537 360 kr
541 320 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
45 000 kr
45 290 kr
540 000 kr
543 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Obduksjonstekniker obduserer et lik

Obduksjons­tekniker

Obduksjons­teknikeren ut­fører obduksjoner og steller lik.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helse­­sykepleier

Som helse­­sykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.